Urząd Gminy w Rudniku

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej "A" Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej "A" Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik, w zakresie ustaleń części tekstowej planu dotyczącej szczegółowych parametrów i wskaźników zabudowy dla terenu A2P.

Rudnik, dnia 13.10.2020r.

 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej "A" Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik.

Rudnik, dnia 05.01.2021r.

Pliki do pobrania do ogłoszenia z dnia 13.10.2020r.

Pliki do pobrania do ogłoszenia z dnia 05.01.2021r.

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Strzybnik, Szonowice i Ponięcice na terenie gminy Rudnik - etap II

Ogłoszenie Wójta Gminy Rudnik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Strzybnik, Szonowice i Ponięcice na terenie gminy Rudnik - etap II.

Projekt planu dotyczy inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej 110kV Studzienna - Polska Cerekiew.

Opublikowano dnia 24.11.2020r.

Dokumenty do wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 24.11.2020r.

Data stworzenia : 2021-01-05 12:34 Autor : Sylwia Wawrzinek Data publikacji : 2021-01-05 12:34 Osoba udostępniająca na stronie : Sylwia Wawrzinek Data ostatniej modyfikacji : 2021-01-05 13:23 Osoba modyfikująca : Sylwia Wawrzinek