Urząd Gminy w Rudniku

Historia zmian

 • Artykuł : "Pełnienie funkcji nadzoru merytorycznego nad merytoryczną realizację projektu" zmieniono dnia: 2021-04-21 14:43 przez: Krystian Himel
 • Artykuł : "Pełnienie nadzoru nad merytoryczna realizacją projektu - funkcji koordynatora dla projektu Budowa PSZOK w Rudniku" zmieniono dnia: 2021-04-21 14:40 przez: Krystian Himel
 • Artykuł : "Pełnienie nadzoru nad merytoryczna realizacją projektu - funkcji koordynatora dla projektu Budowa PSZOK w Rudniku" zmieniono dnia: 2021-04-21 14:38 przez: Krystian Himel
 • Artykuł : "Pełnienie nadzoru nad merytoryczna realizacją projektu - funkcji koordynatora dla projektu " zmieniono dnia: 2021-04-21 14:32 przez: Krystian Himel
 • Artykuł : "" stworzono dnia: 2021-04-21 14:26 przez: Krystian Himel
 • Strona : "Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji koordynatora w ramach projektów." usunięto dnia: 2021-04-21 14:18 przez: Krystian Himel
 • Artykuł : "Pełnienie funkcji nadzoru merytorycznego nad merytoryczną realizację projektu" zmieniono dnia: 2021-04-21 14:16 przez: Krystian Himel
 • Strona : "Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji koordynatora w ramach projektów." zmieniono dnia: 2021-04-21 14:13 przez: Krystian Himel
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe dot. Pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej, budowlanej i sanitarnej pn."Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Rudniku"." zmieniono dnia: 2021-04-20 12:05 przez: Helena Kampik
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe dot. Pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej, budowlanej i sanitarnej pn."Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Rudniku"." zmieniono dnia: 2021-04-20 11:58 przez: Helena Kampik
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe dot. Pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej, budowlanej i sanitarnej pn."Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Rudniku"." zmieniono dnia: 2021-04-20 11:56 przez: Helena Kampik
 • Artykuł : "" stworzono dnia: 2021-04-20 11:50 przez: Helena Kampik
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe dot. Pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej, budowlanej i sanitarnej pn."Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Rudniku"." zmieniono dnia: 2021-04-15 14:42 przez: Helena Kampik
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe dot. Pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej, budowlanej i sanitarnej pn."Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Rudniku"." zmieniono dnia: 2021-04-15 14:37 przez: Helena Kampik
 • Strona : "startowa" zmieniono dnia: 2021-04-15 13:37 przez: Krystian Himel
 • Strona : "startowa" zmieniono dnia: 2021-04-15 13:37 przez: Krystian Himel
 • Strona : "startowa" zmieniono dnia: 2021-04-15 13:37 przez: Krystian Himel
 • Strona : "startowa" zmieniono dnia: 2021-04-15 13:35 przez: Krystian Himel
 • Strona : "startowa" zmieniono dnia: 2021-04-15 13:34 przez: Krystian Himel
 • Strona : "startowa" zmieniono dnia: 2021-04-15 13:34 przez: Krystian Himel
 • Strona : "Uchwały kadencji 2018-2023" zmieniono dnia: 2021-04-15 13:33 przez: Helena Korycik
 • Strona : "Uchwały kadencji 2018-2023" zmieniono dnia: 2021-04-15 13:31 przez: Helena Korycik
 • Strona : "startowa" zmieniono dnia: 2021-04-15 13:30 przez: Krystian Himel
 • Strona : "Uchwały kadencji 2018-2023" zmieniono dnia: 2021-04-15 13:30 przez: Helena Korycik
 • Strona : "startowa" stworzono dnia: 2021-04-15 13:27 przez: Krystian Himel
 • Strona : "Uchwały kadencji 2018-2023" zmieniono dnia: 2021-04-15 13:26 przez: Helena Korycik
 • Strona : "Uchwały kadencji 2018-2023" zmieniono dnia: 2021-04-15 13:25 przez: Helena Korycik
 • Strona : "Urząd Gminy" zmieniono dnia: 2021-04-15 13:08 przez: Krystian Himel
 • Strona : "Urząd Gminy" zmieniono dnia: 2021-04-15 13:07 przez: Krystian Himel
 • Strona : "Urząd Gminy" zmieniono dnia: 2021-04-15 13:06 przez: Krystian Himel
Data stworzenia : 2020-11-12 12:37 Autor : Data publikacji : 2020-11-12 12:37 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-04-13 14:12 Osoba modyfikująca :