Urząd Gminy w Rudniku

Jastrzębie

Liczba mieszkańców wsi Jastrzębie na dzień 31.XII.2019r wynosiła 152 osoby;
Liczba urodzeń w sołectwie w roku 2019 - 3 ososby;
Powierzchnia: 4,55 km2;
Funkcje sołtysa pełni obecnie pani Dorota Peikert-Rolka, kontakt: 600 726 753;
Radny wsi pan Artur Osak;

Skład nowej Rady Sołeckiej:

1.     Bożena Furgoł

2.     Sabina Zięć

3.     Adrianna Mizioch

4.     Barbara Florczak

5.     Józef Mrozek

6.     Robert Bartoń

FUNDUSZ SOŁECKI 2018r - Sołectwo Jastrzębie - 14.073,91zł

Modernizacja i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw wokół świetlicy (odnowienie ścian, zakup urządzeń zabawowych dla dzieci) - 11.073,91 zł
Imprezy okolicznościowe - 1500 zł
Zakup opału - 1500 zł


Data wytworzenia: 2020-11-25 13:05 Autor: Jarosław Borysowicz Data publikacji: 2020-11-25 13:05 Osoba udostępniająca na stronie: rudnik@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji: 2020-11-25 Osoba modyfikująca: Jarosław Borysowicz
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Gminy w Rudniku Data stworzenia : 2020-11-12 13:46 Autor : Jarosław Borysowicz Data publikacji : 2020-11-12 13:46 Osoba udostępniająca na stronie : Jarosław Borysowicz Data ostatniej modyfikacji : 2021-04-13 14:12 Osoba modyfikująca : Jarosław Borysowicz