Urząd Gminy w Rudniku

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej "A" Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej "A" Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik, w zakresie ustaleń części tekstowej planu dotyczącej szczegółowych parametrów i wskaźników zabudowy dla terenu A2P.

Rudnik, dnia 13.10.2020r.

 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej "A" Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik.

Rudnik, dnia 05.01.2021r.

 

Udział w dyskusji publicznej w dniu 25.01.2021 r. (poniedziałek) o godz. 12:00, dotyczącej projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „A” Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik, odbędzie się również za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez aplikację spotkań zdalnych Zoom. Osobie zainteresowanej w udziale po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem tel.: 32 4106418 wew. 108, zostanie na podany przez nią adres e-mail wysłany odnośnik, po kliknięciu którego będzie ona mogła dołączyć do spotkania. W celu identyfikacji uczestników prosimy przy dołączaniu do spotkania wpisanie swojego imienia i nazwiska w celu identyfikacji uczestników.

Rudnik, dnia 18.01.2021r.

Pliki do pobrania do ogłoszenia z dnia 13.10.2020r.

Pliki do pobrania do ogłoszenia z dnia 05.01.2021r.

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Strzybnik, Szonowice i Ponięcice na terenie gminy Rudnik - etap II

Ogłoszenie Wójta Gminy Rudnik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Strzybnik, Szonowice i Ponięcice na terenie gminy Rudnik - etap II.

Projekt planu dotyczy inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej 110kV Studzienna - Polska Cerekiew.

Opublikowano dnia 24.11.2020r.

Dokumenty do wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 24.11.2020r.

Data stworzenia : 2021-01-05 12:34 Autor : Sylwia Wawrzinek Data publikacji : 2021-01-05 12:34 Osoba udostępniająca na stronie : Sylwia Wawrzinek Data ostatniej modyfikacji : 2021-01-18 08:13 Osoba modyfikująca : Sylwia Wawrzinek