Urząd Gminy w Rudniku

Zarządzenie RZW.102.2020 z dnia 01.09.2020r. w sprawie powołania Komisji ds. przejęcia dokumentacji i mienia ruchomego Samorządowego Przedszkola w Rudniku

Zarządzenie RZW.101.2020 z dnia 28.08.2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr RZW.73.2016 Wójta Gminy Rudnik z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT -7

Zarządzenie RZW.100.2020 z dnia 28.08.2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr RZW.234.2018 Wójta Gminy Rudnik z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia polityki rachunkowości

Zarządzenie RZW.099.2020 z dnia 28.08.2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr RZW.235.2018 Wójta Gminy Rudnik z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia planu kont

Zarządzenie RZW.098.2020 z dnia 28.08.2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr RZW.5.2020 Wójta Gminy Rudnik z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie RZW.097.2020 z dnia 28.08.2020r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2020 rok

Zarządzenie RZW.096.2020 z dnia 25.08.2020r. w sprawie podania wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowymie

Zarządzenie RZW.095.2020 z dnia 24.08.2020r. w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2020 -2033

Zarządzenie RZW.094.2020 z dnia 21.08.2020r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2020 rok

Zarządzenie RZW.093.2020 z dnia 20.08.2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień Nauczyciela Mianowanego

Zarządzenie RZW.092.2020 z dnia 20.08.2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień Nauczyciela Mianowanego

Zarządzenie RZW.091.2020 z dnia 20.08.2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień Nauczyciela Mianowanego

Zarządzenie RZW.090.2020 z dnia 20.08.2020r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2020 r.

Zarządzenie RZW.089.2020 z dnia 18.08.2020r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudniku

Zarządzenie RZW.088.2020 z dnia 18.08.2020r. w sprawie odwołania Pani Renaty Rybki ze stanowiska dyrektora Samorządowego Przedszkola w Rudniku

Zarządzenie RZW.087.2020 z dnia 18.08.2020r. w sprawie odwołania Pani Aleksandry Woźniak ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im.abpa Józefa Gawliny w Rudniku

Zarządzenie RZW.086.2020 z dnia 20.08.2020r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Rudnik

Zarządzenie RZW.083.2020 z dnia 31.07.2020r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu dokonania wyboru na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudniku ul.Słoneczna 1, 47-411 Rudnik1

Zarządzenie RZW.082.2020 z dnia 28.07.2020r. w sprawie przyznania dotacji dla CARITAS Opolskiego

Zarządzenie RZW.081.2020 z dnia 28.07.2020r. w sprawie konsultacji społecznych

Zarządzenie RZW.080.2020 z dnia 24.07.2020r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2020 rok

Zarządzenie RZW.079.2020 z dnia 24.07.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Wójta z dnia 11 grudnia 2006 roku

Zarządzenie RZW.078.2020 z dnia 24.07.2020r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudnik za II kwrtał 2020 roku

Zarządzenie RZW.077.2020 z dnia 24.07.2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia uchwały ws ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudnik na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie RZW.076.2020 z dnia 24.07.2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podjęcia uchwały ws ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli...

Zarządzenie RZW.075.2020 z dnia 24.07.2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podjęcia uchwały ws. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych ...

Zarządzenie RZW.074.2020 z dnia 13.07.2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ...

Zarządzenie RZW.073.2020 z dnia 10.07.2020r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2020 rok

Zarządzenie RZW.072.2020 z dnia 08.07.2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudniku, ul.Słoneczna1, 47-411 Rudnik

Zarządzenie RZW.071.2020 z dnia 06.07.2020r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2020 rok

Zarządzenie RZW.070.2020 z dnia 30.06.2020r. w sprawie zmiany Wielolteniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2020-2033

Zarządzenie RZW.069.2020 z dnia 25.06.2020r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2020 rok

Zarządzenie RZW.068.2020 z dnia 24.06.2020r. w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie czasu pracy Samorządowego Przedszkola w Gamowie

Zarządzenie RZW.067.2020 z dnia 23.06.2020r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2020 rok

Zarządzenie RZW.066.2020 z dnia 18.06.2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2020-2033

Zarządzenie RZW.065.2020 z dnia 16.06.2020r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Zarządzenie RZW.064.2020 z dnia 10.06.2020r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2020 rok

Zarządzenie RZW.063.2020 z dnia 08.06.2020r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku za rok 2019

Zarządzenie RZW.060.2020 z dnia 02.06.2020r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Rudniku

Zarządzenie RZW.059.2020 z dnia 29.05.2020r. w sprawie założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudniku

Zarządzenie RZW.058.2020 z dnia 29.05.2020r. w sprawie utworzenia Przedszkola w Szonowicach

Zarządzenie RZW.057.2020 z dnia 29.05.2020r. w sprawie przekształcenia Samorządowego Przedszkola w Rudniku

Zarządzenie RZW.056.2020 z dnia 29.05.2020r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2020 rok

Zarządzenie RZW.055.2020 z dnia 29.05.2020r. w sprawach informacji z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2019 rok oraz innych danych wymienionych w art.37 ustawy o finansach publicznych

Zarządzenie RZW.054.2020 z dnia 28.05.2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Rudnik

Zarządzenie RZW.053.2020 z dnia 26.05.2020r. w sprawie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rudnik

Zarządzenie RZW.052.2020 z dnia 25.05.2020r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku do realizacji zadania Klubu Senior+

Zarządzenie RZW.051.2020 z dnia 21.05.2020r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2019

Zarządzenie RZW.050.2020 z dnia 04.05.2020r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu pracy Urzędu Gminy Rudnik oraz jednostek organizacyjnych Gminy Rudnik w związku z ryzykiem zagrożenia koronowirusem COVID-19

Zarządzenie RZW.049.2020 z dnia 14.05.2020r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2020 rok

Zarządzenie RZW.048.2020 z dnia 14.05.2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ...

Zarządzenie RZW.047.2020 z dnia 14.05.2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ...

Zarządzenie RZW.046.2020 z dnia 18.05.2020r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Rudnik za rok 2019

Zarządzenie RZW.045.2020 z dnia 30.04.2020r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I kwartał 2020 roku

Zarządzenie RZW.044.2020 z dnia 30.04.2020r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2020 rok oraz zmian w Zarządzeniu Nr 43/2020 Wójta Gminy Rudnik z dnia 28 kwietnia 2020 roku

Zarządzenie RZW.043.2020 z dnia 28.04.2020r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik

Zarządzenie RZW.041.2020 z dnia 24.04.2020r. w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ...

Zarządzenie RZW.040.2020 z dnia 21.04.2020r. w sprawie powołania stałej komisji do odbioru końcowego i ostatecznego przedsięwzięć inwestycyjnych, budowlanych, remontowych lub modernizacyjnych realizowanych przez Gminę Rudnik

Zarządzenie RZW.039.2020 z dnia 16.04.2020r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2020 rok

Zarządzenie RZW.038.2020 z dnia 15.04.2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2020-2033

Zarządzenie RZW.037.2020 z dnia 02.04.2020r. w sprawie wznowienia rektutacji i ustalenia terminów dot. kontynuacji postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz samorządowych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 ...

Zarządzenie RZW.036.2020 z dnia 31.03.2020r. w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ...

Zarządzenie RZW.035.2020 z dnia 31.03.2020r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2020 rok

Zarządzenie RZW.034.2020 z dnia 23.03.2020r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rudnik i RIO sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudnik za rok 2019 ...

Zarządzenie RZW.033.2020 z dnia 19.03.2020r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2020 rok

Zarządzenie RZW.032.2020 z dnia 16.03.2020r. w sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy Rudnik oraz jednostek organizacyjnych Gminy Rudnik w związku z ryzykiem zgrożenia koronowirusem COVID-19

Zarządzenie RZW.031.2020 z dnia 16.03.2020r. w sprawie zawieszenia organizacji imprez i wydarzeń publicznych w celu ograniczenia możliwości roprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Gminy Rudnik

Zarządzenie RZW.030.2020 z dnia 12.03.2020r. w sprawie zawieszenia postępowania rekrutacyjnego dla klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz samorządowych przedszkoli na rok 2020/2021, dla kórych Gmina Rudnik jest organem prowadzącym

Zarządzenie RZW.029.2020 z dnia 05.03.2020r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności

Zarządzenie RZW.028.2020 z dnia 03.03.2020r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udostępnienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Rudnik na potrzeby budowy infrastuktury technicznej

Zarządzenie RZW.027.2020 z dnia 28.02.2020r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2020 rok

Zarządzenie RZW.026.2020 z dnia 26.02.2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2020-2033

Zarządzenie RZW.025.2020 z dnia 26.02.2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizaji zadań publicznych w Gminie Rudnik w 2020 roku ...

Zarządzenie RZW.023.2020 z dnia 17.02.2020r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ...

Zarządzenie RZW.022.2020 z dnia 17.02.2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie RZW.021.2020 z dnia 13.02.2020r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Zarządzenie RZW.020.2020 z dnia 31.01.2020r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych oraz ...

Zarządzenie RZW.019.2020 z dnia 10.02.2020r. w sprawie sprzedaży samochodu marki Magirus-Deutz, nr rej.SRC 40E8, rok produkcji 1974.

Zarządzenie RZW.018.2020 z dnia 10.02.2020r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2020 rok

Zarządzenie RZW.017.2020 z dnia 03.02.2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ...

Zarządzenie RZW.016.2020 z dnia 31.01.2020r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały w spawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik w 2020 rok"

Zarządzenie RZW.015.2020 z dnia 31.01.2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. ohrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Gminy Rudnik

Zarządzenie RZW.014.2020 z dnia 20.01.2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia RZW.038.2019 Wóta Gminy Rudnik z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wartości nagród rzeczowych związanych z promocją Gminy Rudnik w zakresie długowieczności oraz ...

Zarządzenie RZW.013.2020 z dnia 20.01.2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie RZW.012.2020 z dnia 20.01.2020r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przegądu dokumentów zawierających informacje niejawne w Urzędzie Gminy Runik

Zarządzenie RZW.011.2020 z dnia 20.01.2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia uchwałą zamiaru przekształcenia Samorządowego Przedszkola w Rudniku

Zarządzenie RZW.010.2020 z dnia 20.01.2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia uchwały ws ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudnik na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie RZW.009.2020 z dnia 20.01.2020r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia dokumentów obowiązujących w zakresie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Rudnik

Zarządzenie RZW.008.2020 z dnia 20.01.2020r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2020 rok

Zarządzenie RZW.007.2020 z dnia 08.01.2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora/Podinspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Rudnik

Zarządzenie RZW.006.2020 z dnia 02.01.2020r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w ewidencji księgowej dla jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi kasowej przy Urzędzie Gminy w Rudniku programu komputerowego Płace systemu sQola

Zarządzenie RZW.005.2020 z dnia 07.01.2020r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy

Zarządzenie RZW.004.2020 z dnia 07.01.2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 199.2018 Wójta Gminy Rudnik z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania ...

Zarządzenie RZW.003.2020 z dnia 07.01.2020r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 roku w Urzędzie Gminy Rudnik

Zarządzenie RZW.002.2020 z dnia 07.01.2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rudnik w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszehniania kultury fizycznej dla stowarzyszeń i klubów sportowych

Zarządzenie RZW.001.2020 z dnia 02.01.2020r. w sprawie opracowania planów finansowych na 2020 rok oraz przekazania podległym jednostkom informacji ...

Zarządzenia 2020 rok - archiwalny BIP

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Gminy w Rudniku Data stworzenia : 2021-07-01 13:57 Autor : Tomasz Kruppa Data publikacji : 2021-07-01 13:57 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Kruppa Data ostatniej modyfikacji : 2023-01-26 00:23 Osoba modyfikująca : Tomasz Kruppa