Urząd Gminy w Rudniku

POSTANOWIENIE NR 137.2023 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Informacja Wójta Gminy Rudnik o zgłaszaniu zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego

  • pdf Informacja ws przewozu mieszkańców do lokali wyborczych.pdf - Informacja ws. zgłaszania zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 15 września 2023 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik z dnia 14.09.2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób osób niepełnosprawnych

Zarządzenie RZW.96.2023 Wójta Gminy Rudnik w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III w sprawie podziału Gminy Rudnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Gminy w Rudniku Data stworzenia : 2023-08-22 10:05 Autor : Anna Gotlik Data publikacji : 2023-08-22 10:05 Osoba udostępniająca na stronie : Joanna Kosel Data ostatniej modyfikacji : 2023-09-28 12:42 Osoba modyfikująca : Anna Gotlik