Urząd Gminy w Rudniku

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki w miejscowym planie lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z mpzp.

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Gminy w Rudniku Data stworzenia : 2020-12-30 09:27 Autor : Sylwia Wawrzinek Data publikacji : 2020-12-30 09:27 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-01-05 10:37 Osoba modyfikująca : Sylwia Wawrzinek