Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
Tytuł : Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Strzybnik, Szonowice i Ponięcice na terenie gminy Rudnik - dotyczy przebudowy istniejącej linii elektroenergetycznej 110kV Studzienna - Polska Cerekiew

1. Ogłoszenia nr IRI.6722.2.2.2019 oraz IRI.6722.2.3.2019 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Strzybnik, Szonowice i Ponięcice na terenie gminy Rudnik - przystąpienie do sporządzenia planu i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Opublikowano dnia 16.04.2019r. 


2. Ogłoszenie Wójta Gminy Rudnik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Strzybnik, Szonowice i Ponięcice na terenie gminy Rudnik.

Opublikowano dnia 07.07.2020r.


3. Ogłoszenie Wójta Gminy Rudnik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Strzybnik, Szonowice i Ponięcice na terenie gminy Rudnik - etap II.

Opublikowano dnia 24.11.2020r.


Zalaczniki:
Ogłoszenie nr IRI.6722.2.2.2019 z dnia 16.04.2019r.
Ogłoszenie nr IRI.6722.2.3.2019 z dnia 16.04.2019r.
Ogłoszenie z dnia 07.07.2020r.
Ogłoszenie z dnia 24.11.2020r.
Prognoza oddziaływania na środowisko
Prognoza oddziaływania na środowisko - 24.11.2020r.
Projekt planu do wyłożenia
Projekt uchwały do wyłożenia 24.11.2020r.
Projekt uchwały do wyłożenia 24.11.2020r.-załącznik graficzny
Historia zmian:
L.p.CzynnoscAutor poprawkiData zmianyUwagi
1DodanieSylwia Wawrzinek2019-04-16 11:10:42 
2EdycjaSylwia Wawrzinek2020-07-08 10:19:55 
3EdycjaSylwia Wawrzinek2020-11-24 09:58:00 
Strona została odwiedzona 267 razy


(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik