Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
Tytuł : Konsultacje społeczne dotyczące wyrażenia opinii w sprawie projektu pn.Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik

Zarządzenie Nr 215/2018 Wójta Gminy Rudnik z dnia 16.04.2018r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii do projektu dokumentu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 17.04.2018r. do 30.04.2018r.

Rudnik dnia 17.04.2018r.


W dniu 23 maja 2018r. Rada Gminy Rudnik podjęła  uchwałę Nr XXXVII/264/2018  w sprawie:  przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik ".

Treść uchwały z uzasadnieniem oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  dla Gminy Rudnik  znajduje się w załączeniu .


                     Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXXIV/244/2018 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 lutego 2018r w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych, informację z przeprowadzonych konsultacji podano do  publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz rozplakatowano na obszarze objętym konsultacjami.


 Zalaczniki:
Ankieta konsultacyjna - Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 215/2018(PDF)
Ankieta konsultacyjna - Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 215/2018(wersja edytowalna)
PGN- część I
PGN- część II
PGN-część III
Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 215/2018
Uchwała z dnia 23 maja 2018 w sprawie przyjęcia do realizacji PGN dla Gminy Rudnik
Zarządzenie Nr 215/2018 z dnia 16.04.2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. wyrażenia opinii do projektu dokumentu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Rudnik
Historia zmian:
L.p.CzynnoscAutor poprawkiData zmianyUwagi
1DodanieNikol Spach2018-04-17 07:25:36 
2EdycjaNikol Spach2018-04-17 07:48:21 
3EdycjaNikol Spach2018-06-15 11:39:56 
Strona została odwiedzona 533 razy


(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik