Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
Tytuł : Gazociąg Kędzierzyn - Koźle - Granica RP (Polska - Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową. Gazociąg wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego obsługi (wraz z działkami nr 375 i 376 Szonowice)

1. Obwieszczenie nr IFXIII.747.11.2017 z dnia 10 maja 2017r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: "Gazociąg Kędzierzyn - Koźle - Granica RP (Polska - Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową. Gazociąg wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego obsługi".

2. Obwieszczenie IFXIII.747.11.2017 z dnia 29 czerwca 2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla zadania pn.: "Gazociąg Kędzierzyn - Koźle - Granica RP (Polska - Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową. Gazociąg wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego obsługi", jednoczesnie:
- określono linie rozgraniczające teren inwestycji,
- zatwierdzono podział nieruchomości wyznaczony liniami rozgraniczającymi teren,
- określono ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości.


3. Obwieszczenie nr IFXIII.747.14.2017 z dnia 24 lipca 2017r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: "Gazociąg Kędzierzyn - Koźle - Granica RP (Polska - Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową. Gazociąg wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego obsługi".


4.Obwieszczenie  Nr  IFXIII. 747.14.2017 z dnia 28 sierpnia 2017r.
Wojewoda Śląski  decyzją  z dnia 21.08.2017r., Nr 5/2017 ustalił  lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji  w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: "Gazociąg Kędzierzyn - Koźle - Granica RP (Polska - Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową. Gazociąg wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego obsługi".
Treść ww obwieszczenia w załączeniu.

Rudnik dnia 05.09.2017r.

5. Obwieszczenie  Nr  IFXIII. 747.14.2017 z dnia 05.września 2017r. dot. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej  - na str. 15 wskazanej decyzji w pkt 1 w wierszu 2.
Treść ww.  obwieszczenia w załączeniu.

Rudnik dnia 12.09.2017r.  
.
6. Obwieszczenie Nr IFXV.7840.2.43.2017 z dnia 13 października 2017r. w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn.: "Gazociąg Kędzierzyn - Koźle - Granica RP (Polska - Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową.".
Treść ww obwieszczenia w załączeniu.

Rudnik dnia 25.10.2017r.

7.Obwieszczenie Nr IFXIII.747.18.2017 z dnia 16 listopada 2017r. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego nr 4/2017 z dnia 13 czerwca 2017r .znak IFXIII.747.11.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie  terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: "Gazociąg Kędzierzyn - Koźle - Granica RP (Polska - Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową. Gazociąg wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego obsługi".
Wniosek o zmianę ww decyzji nr 4/2017 z dnia 13 czerwca dot.zmiany nr działek objętych inwestycją tj. działki 1163 gmina Krzyżanowice,obręb 0009 Tworków i 373 gmina Rudnik, obręb 0016 Szonowice w związku z zaistniałym podziałem wskazanych działek.

Rudnik dnia 17.11.2017r..  
.
8. Obwieszczenie Nr IFXV.7840.2.43.2017 z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie mozliwości zapoznania się stron postępowania z terścią zebranych dowodów i materiałów związanych z postępowaniem o wydanie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Gazociąg Kędzierzyn - Koźle - Granica RP (Polska - Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową.".
Treść ww obwieszczenia w załączeniu.

Rudnik dnia 20.12.2017r.

9.Obwieszczenie Nr IFXIII.747.18.2017 z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 13 czerwca 2017r.,nr 4/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla zadania pn:"Gazociąg Kędzierzyn - Kożle - Granica RP (Polska - Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową.Gazociąg wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego obsługi"

Rudnik dnia 29.12.2017r.

10.Zawiadomienie Nr IFXV.7840.2.43.2017 Wojewody Śląskiego po rozpatrzeniu wniosku z 21 września 2017r ;Inwestora : Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ -SYSTEM S.A.(siedziba : ul.Mszczonowska 4,02-337 Warszawa), reprezentowanego przez pełnomocnika - Pana Andrzeja Kondrackiego,wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn :,,Gazociąg Kędzierzyn Kożle - Granica RP (Polska - Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową"- Gazociąg DN 1000 Kędzierzyn Kożle - Granica RP, kanalizacja kablowa,zespól zaporowo-upustowy [ZZU] Szonowice,zespół zaporowo - upustowy [ZZU] Stańkowice, Województwo Śląskie.
Decyzją tą jednocześnie:
-zatwierdził projekt budowlany,
-udzielił zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

Rudnik dnia 05.01.2018r.

11.Obwieszczenie Nr IFXV.7840.2.43.2017 Wojewody Śląskiego po rozpatrzeniu wniosku z 21 września 2017r ;Inwestora : Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ -SYSTEM S.A.(siedziba : ul.Mszczonowska 4,02-337 Warszawa), reprezentowanego przez pełnomocnika - Pana Andrzeja Kondrackiego,wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn :,,Gazociąg Kędzierzyn Kożle - Granica RP (Polska - Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową"- Gazociąg DN 1000 Kędzierzyn Kożle - Granica RP, kanalizacja kablowa,zespól zaporowo-upustowy [ZZU] Szonowice,zespół zaporowo - upustowy [ZZU] Stańkowice, Województwo Śląskie.
Decyzją tą jednocześnie:
-zatwierdził projekt budowlany,
-udzielił zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

Rudnik dnia 09.01.2018r.

12. .Obwieszczenie Nr IFXV.7840.2.43.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 30 stycznia 2018r. o wniesieniu odwołania do decyzji o pozwoleniu na budowę Wojewody Ślaskiego nr 116/17 z dnia 29 grudnia 2017r. dla zamierzenia budowlanego pn.: "Gazociąg Kędzierzyn Kożle - Granica RP (Polska - Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową"

Rudnik dnia 2.02.2018r.


13. Obwieszczenie DAB.1.6631.3.2018.MD.3 Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 czerwca 2018r., o wydaniu przez Ministra Inwestycji i Rozwoju decyzji z dnia 30 maja 2018r., znak: DAB.1.6631.3.2018.MD.2 utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 29 grudnia 2017r., nr 116/17, znak: IFXV.7840.2.43.2017, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, pozwolenia na budowę inwestycji.

Treść ww. obwieszczenia oraz treść decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 30 maja 2018r. w załączeniu.

Rudnik, dnia 13.07.2018r.


13. Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IFXIII.747.4.2019 z dnia 13 marca 2019r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego nr 4/2017 z dnia 13 czerwca 2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji p.n.: "Gazociąg Kędzierzyn - Koźle - Granica RP (Polska - Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową. Gazociąg wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego obsługi" zmienionej decyzją Wojewody Ślaskiego z dnia 13 grudnia 2017r. znak: IFXIII.747.18.2017.

Treść ww. obwieszczenia w załączeniu.

Rudnik, dnia 22.03.2019r.


14. Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IFXIII.747.4.2019 z dnia 5 czerwca 2019r. o podaniu do publicznej wiadomości że zmianie uległa decyzja Wojewody Śląskiego nr 4/2017 z dnia 13 czerwca 2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji p.n.: "Gazociąg Kędzierzyn - Koźle - Granica RP (Polska - Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową. 

Treść ww. obwieszczenia w załączeniu.

Rudnik, dnia 17.06.2019r.


Zalaczniki:
Decyzja Ministra Inwestycji i Rozwoju DAB.1.6631.3.2018.MD.2 z dnia 30 maja 2018r.
Obwieszczenie DAB.1.6631.3.2018.MD.3 z dnia 27 czerwca 2018r.
Obwieszczenie IFXIII.747.11.2017 z 10.05.2017r.
Obwieszczenie IFXIII.747.11.2017 z 29.06.2017r.
Obwieszczenie IFXIII.747.14.2017 z dnia 24 lipca 2017r.
Obwieszczenie IFXIII.747.14.2017 z dnia 28.08.2017r.
Obwieszczenie IFXIII.747.14.2017 z dnia 5 września 2017
Obwieszczenie IFXIII.747.18.2017 z dnia 16.11.2017r.
Obwieszczenie IFXIII.747.18.2017 z dnia 21 grudnia 2017r.
Obwieszczenie IFXIII.747.4.2019 z dnia 13 marca 2019r.
Obwieszczenie IFXIII.747.4.2019 z dnia 5 czerwca 2019r.
Obwieszczenie IFXV.7840.2.43.2017 z dnia 13 października 2017r.
Obwieszczenie IFXV.7840.2.43.2017 z dnia 19 grudnia 2017r.
Obwieszczenie IFXV.7840.2.43.2017 z dnia 29 grudnia 2017r.
Obwieszczenie IFXV.7840.2.43.2017 z dnia 30 stycznia 2018r.
Zawiadomienie IFXV.7840.2.43.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.
Historia zmian:
L.p.CzynnoscAutor poprawkiData zmianyUwagi
1DodanieKrystian Himel2017-07-28 15:05:25 
2EdycjaKrystian Himel2017-09-05 14:49:48 
3EdycjaKrystian Himel2017-09-05 14:54:10 
4EdycjaKrystian Himel2017-09-12 14:40:29 
5EdycjaJustyna Hellebrandt2017-10-25 15:41:53 
6EdycjaKrystian Himel2017-11-17 12:43:00 
7EdycjaKrystian Himel2017-11-17 13:02:16 
8EdycjaKrystian Himel2017-12-20 12:43:50 
9EdycjaKrystian Himel2017-12-20 12:44:39 
10EdycjaKrystian Himel2017-12-29 09:20:12 
11EdycjaKrystian Himel2018-01-05 13:57:13 
12EdycjaKrystian Himel2018-01-09 15:02:17 
13EdycjaKrystian Himel2018-02-02 12:56:48 
14EdycjaKrystian Himel2018-02-02 13:02:28 
15EdycjaNikol Spach2018-07-13 14:28:55 
16EdycjaNikol Spach2018-07-13 14:49:3813. Obwieszczenie DAB.1.6631.3.2018.MD.3 Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 czerwca 2018r., o wydaniu przez Ministra Inwestycji i Rozwoju decyzji z dnia 30 maja 2018r., znak: DAB.1.6631.3.2018.MD 
17EdycjaNikol Spach2018-07-13 15:02:10 
18EdycjaKrystian Himel2019-03-22 08:48:29 
19EdycjaKrystian Himel2019-06-17 13:02:58 
Strona została odwiedzona 627 razy


(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik