Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
Tytuł : Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - postepowanie administracyjne wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji

02.02.2017r. Obwieszczenie nr IFXIII.7820.124.2016 - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowej drogi wojewódzkiej nr 935 - etap 4 i 5 obwodnica miasta Racibórz".

15.02.2017r. Obwieszczenie nr IFXIII.7820.124.2016  - zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowej drogi wojewódzkiej nr 935 - etap 4 i 5 obwodnica miasta Racibórz" w związku z obowiązkiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonego przez Wojewodę postępowania.


16.05.2018r. Obwieszczenie nr IFXIII.7820.124.2016 - podjęcie z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku, jako nowej drogi wojewódzkiej nr 935 - etap 4 i 5 obwodnica miasta Racibórz" w związku z wydaniem przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach postanowienia z dnia 14 maja 2018r., znak WOOŚ.4242.22.2017.JKS.23, w którym uzgodnił realizację ww.przedsięwzięcia i określił warunki i działania jakie należy podjąć na etapie realizacji ww.inwestycji.


03.07.2018r. Obwieszczenie nr IFXIII.7820.124.2016 z dnia 27 czerwca 2018r. - o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowej drogi wojewódzkiej nr 935 - etap 4 i 5 obwodnica miasta Racibórz". Treść Obwieszczenia poniżej.


28.08.2018r. Obwieszczenie nr IFXIII.7820.124.2016 z dnia 21 sierpnia 2018r. - o wniesieniu do Ministra Inwestycji i Rozwoju odwołania od decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 25 czerwca 2018r., nr 10/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowej drogi wojewódzkiej nr 935 - etap 4 i 5 obwodnica miasta Racibórz". Treść Obwieszczenia poniżej.

15.10.2019r. Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o wydaniu decyzji w dniu 3 października 2019r. znak DLI-II.4621.37.2018.PJM.13 uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Śląskiego Nr 10/2018 z dnia 25 czerwca 2018r. znak: IFXIII.7820.124.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku jako nowej drogi wojewódzkiej nr 935 - etap 4 i 5 obwodnica miasta Racibórz". Treść obwieszczenia poniżej.


Zalaczniki:
Informacja o przetwarzaniu danych, załącznik do decyzji nr DLI-II.4621.37.2018.PMJ.13
Obwieszczenie IFXV.7840.124.2016 z dnia 21 sierpnia 2018r.
Obwieszczenie IFXV.7840.124.2016 z dnia 27 czerwca 2018r.
Obwieszczenie MFIiR o wydaniu decyzji nr DLI-II.4621.37.2018.PMJ.13
Obwieszczenie nr IFXIII.7820.124.2016 z dnia 15 lutego 2017r.
Obwieszczenie nr IFXIII.7820.124.2016 z dnia 16 maja 2018r.
Obwieszczenie nr IFXIII.7820.124.2016 z dnia 2 lutego 2017r.
Historia zmian:
L.p.CzynnoscAutor poprawkiData zmianyUwagi
1DodanieKrystian Himel2017-02-10 14:43:07 
2EdycjaKrystian Himel2017-02-20 14:10:33 
3EdycjaKrystian Himel2018-05-22 11:07:34 
4EdycjaKrystian Himel2018-07-03 13:11:45 
5EdycjaKrystian Himel2018-07-03 13:14:00 
6EdycjaKrystian Himel2018-07-03 13:14:48 
7EdycjaKrystian Himel2018-07-03 13:16:01 
8EdycjaKrystian Himel2018-08-28 06:53:01 
9EdycjaKrystian Himel2018-08-28 06:54:18 
10EdycjaKrystian Himel2019-10-15 14:16:29 
Strona została odwiedzona 715 razy


(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik