Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
Tytuł : Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik na rok 2017

Informujemy, że opracowany został projekt pn. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik na rok 2017, który zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) przekazujemy do zaopiniowania organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy.W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się z ww. dokumentem, a ewentualne uwagi do projektu programu prosimy kierować na adres tut. urzędu bądź adres e-mail: urzad@gmina-rudnik.pl

Termin składania uwag upływa z dniem 1 marca 2017 r.


Zalaczniki:
projekt programu
projekt uchwały Rady Gminy Rudnik
Historia zmian:
L.p.CzynnoscAutor poprawkiData zmianyUwagi
1DodanieKrystian Himel2017-02-08 13:25:38 
2EdycjaKrystian Himel2017-02-13 09:39:32 
Strona została odwiedzona 465 razy


(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik