Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
Tytuł : Uchwały w sprawie odbioru nieczystości

Zalaczniki:
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi tylko zamieszkałe.odt
deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zamieszkałe i niezamieszkałe.odt
uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla.pdf
uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu.pdf
uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez własciciela.pdf
Historia zmian:
L.p.CzynnoscAutor poprawkiData zmianyUwagi
1DodanieAdministrator2012-10-05 12:11:28 
Strona została odwiedzona 1151 razy


(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik