Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
Tytuł : Uchwała Nr VII/45/2011 w sprawie: przyjęcia " Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji"

Zalaczniki:
Treść Uchwały
Załącznik do Uchwały
Historia zmian:
L.p.CzynnoscAutor poprawkiData zmianyUwagi
1DodanieAdministrator2011-05-12 14:28:01 
Strona została odwiedzona 1328 razy


(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik