Urząd Gminy w Rudniku

Obowiązujące plany miejscowe sołectwa Strzybnik

 • Uchwała Nr XLI/322/2014 Rady Gminy Rudnik z dnia 21 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszarów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części zachodniej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 23 maja 2014r. Poz. 2923).

  Więcej
 • Uchwała Nr XXXV/277/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.10.2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej "B" Strzybnik, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 15.11.2013r. Poz. 6702).

  Więcej
 • Uchwała Nr XXXIV/341/06 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 marca 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej "B" Strzybnik, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 24 maja 2006r. Nr 63, Poz. 1713).

  Więcej
 • Uchwała Nr XX/183/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 września 2020r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Strzybnik, Szonowice i Ponięcice na terenie gminy Rudnik - etap I (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 7 października 2020r., Poz. 7189)

  Więcej
Data stworzenia : 2021-01-05 13:44 Autor : Sylwia Wawrzinek Data publikacji : 2021-01-05 13:44 Osoba udostępniająca na stronie : Sylwia Wawrzinek Data ostatniej modyfikacji : 2021-03-10 14:38 Osoba modyfikująca : Krystian Himel