Urząd Gminy w Rudniku

Strzybnik

Liczba mieszkańców wsi na dzień 31.XII.2019r wynosiła 273 osób;
Liczba urodzeń w roku 2019 w sołectwie - 5 osób;
Powierzchnia: 6,30 km2;
Sołtysem wsi jest obecnie pani Maria Szramek, kontakt: 32 410 64 67;
Radny wsi - pan Mirosław Golijasz;

Skład nowej Rady Sołeckiej:

1.     Mirosław Goliasz

2.     Bogusław Stec

3.     Roman Herud

4.     Mateusz Bielski

5.     Karina Rzytki

6.     Henryk Nowak                      

7.  Maria Badurczyk

FUNDUSZ SOŁECKI 2018r - Sołectwo Strzybnik - 19.326,56 zł;

Doposażenie i funkcjonowanie świetlicy - remizy OSP, bieżąca działalność sołectwa, promocja miejscowości, zakup sprzętu, materiałów i usług - 4000 zł
Prace porządkowe, konserwacyjne i modernizacyjne na terenie sołectwa, w tym na drogach transportu rolniczego, zakup sprzętu, materiałów i usług - 11.326,56 zł:

drogi - 10.000 zł
kwota 1.326,56 zł - paliwo, konserwacja, utrzymanie terenów zielonych.

Wsparcie działalności OSP Strzybnik, zakup sprzętu, materiałów i usług oraz działalność promocyjna - 4000 zł


Data wytworzenia: 2020-11-25 13:14 Autor: Jarosław Borysowicz Data publikacji: 2020-11-25 13:14 Osoba udostępniająca na stronie: rudnik@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji: 2020-11-25 Osoba modyfikująca: Jarosław Borysowicz
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Gminy w Rudniku Data stworzenia : 2020-11-12 13:46 Autor : Jarosław Borysowicz Data publikacji : 2020-11-12 13:46 Osoba udostępniająca na stronie : Jarosław Borysowicz Data ostatniej modyfikacji : 2021-04-13 14:12 Osoba modyfikująca : Jarosław Borysowicz