Urząd Gminy w Rudniku

Strzybnik

Liczba mieszkańców wsi na dzień 31.XII.2023 r wynosiła 256 osób;
Liczba urodzeń w roku 2023 w sołectwie - 2 dzieci;
Powierzchnia: 6,30 km2;
Sołtysem wsi Strzybnik jest obecnie pani Maria Szramek, kontakt: 32 410 64 67;
Radnym  wsi Strzybnik jest pan Bogusław Stec, kontakt kom.:781 268 325 

Skład nowej Rady Sołeckiej:

1.     Mirosław Goliasz

2.     Bogusław Stec

3.     Roman Herud

4.     Mateusz Bielski

5.     Karina Rzytki

6.     Henryk Nowak                      

7.  Maria Badurczyk

FUNDUSZ SOŁECKI 2024r - Sołectwo Strzybnik - 31 682,38 zł;

1. Doposażenie, funkcjonowanie świetlicy – remizy OSP bieżąca działalność i
promocja sołectwa – zakup sprzętu, materiałów i usług 6 000,00 zł

2. Prace porządkowe, konserwacyjne i modernizacyjne na terenie sołectwa –
zakup sprzętu , materiałów i usług, w tym budowa wiaty przystankowej przy
starej OSP (ok. 20.000,00zł) 22 682,38 zł

3. Wsparcie działalności OSP Strzybnik. Zakup sprzętu, materiałów oraz
zaopatrzenia do wozu bojowego 3 000,00 zł


Data wytworzenia: 2020-11-25 13:14 Autor: Jarosław Borysowicz Data publikacji: 2020-11-25 13:14 Osoba udostępniająca na stronie: rudnik@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji: 2024-06-04 Osoba modyfikująca: Tomasz Kruppa
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Gminy w Rudniku Data stworzenia : 2020-11-12 13:46 Autor : Jarosław Borysowicz Data publikacji : 2020-11-12 13:46 Osoba udostępniająca na stronie : Jarosław Borysowicz Data ostatniej modyfikacji : 2023-12-14 11:27 Osoba modyfikująca : Jarosław Borysowicz