Urząd Gminy w Rudniku

Sławików

Liczba mieszkańców wsi Sławików na dzień 31.XII.2023 r wynosiła 438 osób;
Liczba urodzeń w sołectwie w roku 2023 - 3 dzieci;
Powierzchnia: 6,00 km2
Sołtysem wsi jest obecnie pani Aniela Grabowska, kontakt: 32 410 63 38; kom: 729 405 850
Radnym wsi Sławików jest pan : Adrian Jasny, kontakt kom.: 733 338 405

Skład nowej Rady Sołeckiej:

1.     Gerard Fitzoń

2.     Dorota Krybus

3.     Agnieszka Spleśniały

4.     Ilona Rzodeczko

5.     Krystian Kazek

6.     Grzegorz Pilich

7.     Jerzy Sochiera

FUNDUSZ SOŁECKI 2024r -Sołectwo Sławików - 44 285,70 zł;

1. Dofinansowanie straży w Sławikowie 2 000,00 zł
2. Dofinansowanie drogi gminnej 20 000,00 zł
3. Doposażenie świetlicy i pokrycie dachu itp.. 18 000,00 zł
4.Utrzymanie infrastruktury na placu zabaw i obejście WDK i boiska oraz zakup potrzebnego sprzętu. 4 285,70 zł


Data wytworzenia: 2020-11-25 13:12 Autor: Jarosław Borysowicz Data publikacji: 2020-11-25 13:12 Osoba udostępniająca na stronie: rudnik@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji: 2024-06-04 Osoba modyfikująca: Tomasz Kruppa
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Gminy w Rudniku Data stworzenia : 2020-11-12 13:46 Autor : Jarosław Borysowicz Data publikacji : 2020-11-12 13:46 Osoba udostępniająca na stronie : Jarosław Borysowicz Data ostatniej modyfikacji : 2023-12-14 11:27 Osoba modyfikująca : Jarosław Borysowicz