Urząd Gminy w Rudniku

Łubowice

Liczba mieszkańców wsi Łubowice na dzień 31.XII. 2019r wynosiła 349 osób;
Liczba urodzeń w sołectwie w roku 2019 - 2 osóby;
Powierzchnia: 3,70 km2;
Sołtysem wsi jest obecnie pani Ewa Porwal, kontakt: 601 174 811;e-mail: eko.ewa@wp.pl
Radny wsi - pan Krzysztof Badurczyk; kontakt: 32 410 56 58;

Skład nowej Rady Sołeckiej:

1.     Krystyna Gawlik

2.     Celina Kobza

3.     Marek Kowaliczyk

4.     Renata Mokrosz

5.     Alina Pater

6.     Beata Spach

7.     Dorota Wallach

 

FUNDUSZ SOŁECKI 2018r -Sołectwo Łubowice 21.652,16- zł;

Wsparcie finansowe dla ZSO w Grzegorzowicach (zakup szatkownicy do warzyw i materiałów dekoracyjnych) - 1.000zł
Wsparcie finansowe dla LKS Grzegorzowice (zakup materiałów i narzędzi treningowych) - 500 zł
Prowadzenie strony internetowej (promocja wsi - systematyczne informowanie mieszkańców o sprawach wsi) - 700 zł
Organizacja imprez integracyjnych - 1200zł
Remont i modernizacja dróg i chodników gminnych oraz utrzymanie terenów zielonych (zakup nawozów, kwiatów do donic, oprysków, wykaszanie, obcięcie estetyczne roslin) - 18.252,16 zł


Data wytworzenia: 2020-11-25 13:08 Autor: Jarosław Borysowicz Data publikacji: 2020-11-25 13:08 Osoba udostępniająca na stronie: rudnik@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji: 2020-11-25 Osoba modyfikująca: Jarosław Borysowicz
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Gminy w Rudniku Data stworzenia : 2020-11-12 13:46 Autor : Jarosław Borysowicz Data publikacji : 2020-11-12 13:46 Osoba udostępniająca na stronie : Jarosław Borysowicz Data ostatniej modyfikacji : 2021-04-13 14:12 Osoba modyfikująca : Jarosław Borysowicz