Urząd Gminy w Rudniku

Pozwolenia wodnoprawne

 • na dz. nr 373/3 am.3 obręb Rudnik

  Decyzja nr GL.ZUZ.1.4210.610.2020.IPŁ z dnia 28.01.2021r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych dla potrzeb wodociągu grupowego w Rudniku, za pomocą ujęcia wody składającego sie ze studni wierconych nr 1 i 1a.

  Więcej
 • Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z obiektu inwentarskiego zlokalizowanego w Brzeźnicy na dz. nr 646/9 k. m. 7 obręb Brzeźnica

  Więcej
 • Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z obiektu inwentarskiego zlokalizowanego w Brzeźnicy na dz. nr 646/24 k. m. 7 obręb Brzeźnica

  Więcej
 • Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z obiektu inwentarskiego zlokalizowanego w Brzeźnicy na dz. nr 646/25 k. m. 7 obręb Brzeźnica

  Więcej
Data stworzenia : 2020-11-24 13:21 Autor : Anna Stefaniak Data publikacji : 2020-11-24 13:21 Osoba udostępniająca na stronie : Anna Stefaniak Data ostatniej modyfikacji : 2020-11-24 13:27 Osoba modyfikująca : Anna Stefaniak