Urząd Gminy w Rudniku

Obowiązujące plany miejscowe sołectwa Ponięcice

  • Uchwała Nr XLI/323/2014 Rady Gminy Rudnik z dnia 21 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszarów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części północnej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 23 maja 2014r. Poz. 2924).

    Więcej
  • Uchwała Nr XX/183/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 września 2020r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Strzybnik, Szonowice i Ponięcice na terenie gminy Rudnik - etap I (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 7 października 2020r. poz. 7189).

    Więcej
  • Uchwała Nr XXXV/275/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej "F" Ponięcice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 15 listopada 2013r. Poz. 6700).

    Więcej
Data stworzenia : 2021-01-05 13:45 Autor : Sylwia Wawrzinek Data publikacji : 2021-01-05 13:45 Osoba udostępniająca na stronie : Sylwia Wawrzinek Data ostatniej modyfikacji : 2021-01-13 10:24 Osoba modyfikująca : Sylwia Wawrzinek