Urząd Gminy w Rudniku

Deklaracja na podatek leśny - DL-1

Informacja o lasach - IL-1

Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - ZDL-1

Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - ZDL-2

Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - ZIL-1

Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - ZIL-2

Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników - ZIL-3

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Gminy w Rudniku Data stworzenia : 2021-01-07 18:29 Autor : Tomasz Kruppa Data publikacji : 2021-01-07 18:29 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Kruppa Data ostatniej modyfikacji : 2021-02-04 11:37 Osoba modyfikująca : Tomasz Kruppa