Urząd Gminy w Rudniku

Deklaracja na podatek od nieruchomości- DN-1

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - IN-1

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - ZDN-1

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - ZDN-2

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - ZIN-1

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - ZIN-2

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników - ZIN-3

Data stworzenia : 2021-01-07 18:29 Autor : Tomasz Kruppa Data publikacji : 2021-01-07 18:29 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Kruppa Data ostatniej modyfikacji : 2021-02-05 09:02 Osoba modyfikująca : Tomasz Kruppa