Urząd Gminy w Rudniku

Obowiązujące plany miejscowe sołectwa Lasaki

  • Uchwała Nr XXXV/272/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 30października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej "I" Lasaki, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 15 listopada 2013r. Poz. 6697).

    Więcej
Data stworzenia : 2021-01-05 13:46 Autor : Sylwia Wawrzinek Data publikacji : 2021-01-05 13:46 Osoba udostępniająca na stronie : Sylwia Wawrzinek Data ostatniej modyfikacji : 2021-01-14 08:40 Osoba modyfikująca : Sylwia Wawrzinek