Urząd Gminy w Rudniku

Konsultacje dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2023-04-04 12:17 Autor: Mariola Rzeszutek Data publikacji: 2023-04-04 12:17 Osoba udostępniająca na stronie: Mariola Rzeszutek Data ostatniej modyfikacji: 2023-04-04 Osoba modyfikująca: Mariola Rzeszutek

Konsultacje w sprawie podatku od nieruchomości na 2023r.

Konsultacje od podatku od środków transportowych na 2023r.

Konsultacje w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 - 2026

Konsultacje w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudnik na lata 2022 - 2026

Konsultacje w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudnik na lata 2022 - 2026

Konsultacje w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Konsultacje społeczne w sprawie określenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Konsultacje społ. w spr. wyzn. miejsc do prowadz. handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu

Konsultacje w sprawie projektu uchwały dotyczącej podatku od środków transportowych

Konsultacje w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP

Konsultacje w sprawie projektu uchwały dot. programu zagosp. zasobem mieszkaniowym

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Gminy w Rudniku Data stworzenia : 2020-11-12 13:45 Autor : Diana Dziwoki Data publikacji : 2020-11-12 13:45 Osoba udostępniająca na stronie : Jarosław Borysowicz Data ostatniej modyfikacji : 2023-09-08 11:00 Osoba modyfikująca : Tomasz Kruppa