Urząd Gminy w Rudniku

Konsultacje społeczne w sprawie określenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Konsultacje w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP

Konsultacje w sprawie projektu uchwały dotyczącej podatku od środków transportowych

Konsultacje społ. w spr. wyzn. miejsc do prowadz. handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Konsultacje w sprawie projektu uchwały dot. programu zagosp. zasobem mieszkaniowym

Konsultacje

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wyniki konsultacji w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia uchwały ws ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudnik na rok szkolny 2021/2022

W okresie przeprowadzania konsultacji nie zgłoszono propozycji, uwagi ani opinii.

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Gminy w Rudniku Data stworzenia : 2020-11-12 13:45 Autor : Diana Dziwoki Data publikacji : 2020-11-12 13:45 Osoba udostępniająca na stronie : Jarosław Borysowicz Data ostatniej modyfikacji : 2022-05-19 11:58 Osoba modyfikująca : Helena Korycik