Urząd Gminy w Rudniku

Obowiązujące plany miejscowe sołectwa Jastrzębie

  • Uchwała Nr XLI/322/2014 Rady Gminy Rudnik z dnia 21 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszarów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części zachodniej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Poz. 2923 z dnia 23 maja 2014r.).

    Więcej
  • Uchwała Nr XXXV/274/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej "E" Jastrzębie, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Poz. 6699 z dnia 15 listopada 2013r.).

    Więcej
Data stworzenia : 2021-01-05 13:45 Autor : Sylwia Wawrzinek Data publikacji : 2021-01-05 13:45 Osoba udostępniająca na stronie : Sylwia Wawrzinek Data ostatniej modyfikacji : 2021-02-16 16:12 Osoba modyfikująca : Sylwia Wawrzinek