Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - postepowanie administracyjne wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
Gazociąg Kędzierzyn - Koźle - Granica RP (Polska - Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową. Gazociąg wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego obsługi (wraz z działkami nr 375 i 376 Szonowice)
Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Obwieszczenie o wyłożeniu list wyborców
INFORMACJA DOT. NAGRÓD WÓJTA DLA UCZNIÓW
Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych przy inwestycji pn. Budowa regionalnej drogi Racibórz -Pszczyna na (...)
Ustalenie odszkodowania za nieruchomości położone w Rudniku przeznaczone pod budowę drogi regionalnej Racibórz - Pszczyna
INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU WNOSZENIA OPŁATY ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ
Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 - w Łubowicach i Grzegorzowicach - zatwierdzenie projektu robót geologicznych

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik