Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Konsultacje społeczne projektów uchwał: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik oraz Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekówna terenie Gminy Rudnik";
Konsultacje społeczne dla zadania Budowa mostu nad rzeka Odrą w ciagu drogi wojewódzkiej nr 421
Konsultacje projektu uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik