Urząd Gminy w Rudniku

Obowiązujące plany miejscowe sołectwa Grzegorzowice

  • Uchwała Nr XLI/323/2014 Rady Gminy Rudnik z dnia 21 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszarów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części północnej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Poz. 2924 z dnia 23 maja 2014r.)

    Więcej
  • Uchwała Nr XXXV/279/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej "K" Grzegorzowice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 15 listopada 2013r. Poz. 6704).

    Więcej
Data stworzenia : 2021-01-05 13:46 Autor : Sylwia Wawrzinek Data publikacji : 2021-01-05 13:46 Osoba udostępniająca na stronie : Sylwia Wawrzinek Data ostatniej modyfikacji : 2021-01-14 11:00 Osoba modyfikująca : Sylwia Wawrzinek