Urząd Gminy w Rudniku

Rozbudowa Zakładu Eko-Okna Kornice

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zwanej dalej „kpa”, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 287 z późn. zm.) zwaną dalej jako „ooś”, zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.”Rozbudowa zakładuwszczętego na wniosek firmy EKO-OKNA S.A. Kornice, ul. Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie, przez pełnomocnika Eko-Projekt Sp. z o.o. s.k. ul. Grochowska 19/1, 60-277 Poznań, z dnia 30.06.2021 r. przekazany do tut. organu przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie zgodnie z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach SKO.OSW/41.9/328.2021/9684/BL z dnia 09.07.2021 r.

Opublikowano dnia 27.07.2021 r.

 

Po złożeniu przez Pełnomocnika inwestora uzupełnienia wniosku o dodatkowe przedsięwzięcie tj. budowa hali produkcyjno-magazynowej H7 o powierzchni 69 000 m3, zmienił się krąg stron postępowania. Została zaktualizowana mapa z zasięgiem oddziaływania dla przedmiotowej inwestycji oraz Karta Informacyjna Przedsięwzięcia. W związku z powyższym ponownie zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania ww. sprawie.

 

 

Opublikowano: 30.09.2021 r.

 

 

Obwieszczenie z dnia 10.11.2021 r. - opublikowano dnia 10.11.2021 r. do dnia 24.11.2021 r.

 

 

Obwieszczenie z dnia 14.12.2021 r. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Obwieszczenie z dnia 31.05.2022 r. dot. wszczęcia postępowania ws. Rozbudowy zakładu Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- decyzja nr 88/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. (znak IRI.6220.3.14.2021)

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik z dnia 28.09.2022 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik z dnia 24.10.2022 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik z dnia 14.11.2022 r.

 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2021-07-27 11:14 Autor: Diana Dziwoki Data publikacji: 2021-07-27 11:14 Osoba udostępniająca na stronie: Diana Dziwoki Data ostatniej modyfikacji: 2022-11-17 Osoba modyfikująca: Diana Dziwoki
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Gminy w Rudniku Data stworzenia : 2020-11-24 13:21 Autor : Anna Stefaniak Data publikacji : 2020-11-24 13:21 Osoba udostępniająca na stronie : Anna Stefaniak Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-21 13:48 Osoba modyfikująca : Dominika Kwaśnica