Urząd Gminy w Rudniku

Obowiązujące plany miejscowe sołectwa Czerwięcice

  • Uchwała Nr XXXV/271/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej "H" Czerwięcice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Poz. 6696 z dnia 15 listopada 2013r.).

    Więcej
Data stworzenia : 2021-01-05 13:46 Autor : Sylwia Wawrzinek Data publikacji : 2021-01-05 13:46 Osoba udostępniająca na stronie : Sylwia Wawrzinek Data ostatniej modyfikacji : 2021-02-24 08:08 Osoba modyfikująca : Sylwia Wawrzinek