Urząd Gminy w Rudniku

Historia zmian

 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR RZW.048.2021 WÓJTA GMINY RUDNIK z dnia 06.05.2021 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania Strategii rozwoju Gminy Rudnik do 2030 roku" zmieniono dnia: 2021-05-06 12:46 przez: Tomasz Kruppa
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR RZW.048.2021 WÓJTA GMINY RUDNIK z dnia 06.05.2021 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania Strategii rozwoju Gminy Rudnik do 2030 roku" stworzono dnia: 2021-05-06 12:44 przez: Tomasz Kruppa
 • Artykuł : "ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUDNIK ZA ROK 2020" zmieniono dnia: 2021-04-30 14:29 przez: Tomasz Kruppa
 • Artykuł : "ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUDNIK ZA ROK 2020" zmieniono dnia: 2021-04-30 14:28 przez: Tomasz Kruppa
 • Artykuł : "Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Na Terenie Gminy Rudnik Za Rok 2020" stworzono dnia: 2021-04-30 14:27 przez: Tomasz Kruppa
 • Artykuł : "Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021" zmieniono dnia: 2021-04-28 16:14 przez: Helena Kampik
 • Artykuł : "Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021" zmieniono dnia: 2021-04-28 16:11 przez: Helena Kampik
 • Artykuł : "Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021" zmieniono dnia: 2021-04-28 16:07 przez: Helena Kampik
 • Artykuł : "Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021" zmieniono dnia: 2021-04-28 16:03 przez: Helena Kampik
 • Artykuł : "Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021" zmieniono dnia: 2021-04-28 16:00 przez: Helena Kampik
 • Artykuł : "Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021" zmieniono dnia: 2021-04-28 15:52 przez: Helena Kampik
 • Artykuł : "Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021" zmieniono dnia: 2021-04-28 15:45 przez: Helena Kampik
 • Artykuł : "Sprzedaż drewna gatunku topola, sortyment WB1, WB2, WB3" stworzono dnia: 2021-04-28 11:23 przez: Krystian Himel
 • Artykuł : "Uchw. Nr XXVII/223/2021 w sprawie zm. uchw. Nr XXII/198/2020 z dn. 28.10.20r. w spr. wyrażenia zgody na ustan. służebności przesyłu na nieruchomościach " stworzono dnia: 2021-04-26 13:53 przez: Helena Korycik
 • Artykuł : "Uchw. Nr XXVII/222/2021 w sprawie uchwalenia miejsc pl. zag. przest. dla części obwodów geodezyj. Strzybnik, Szonowice i Ponięcice - etap II" stworzono dnia: 2021-04-26 13:46 przez: Helena Korycik
 • Artykuł : "Uchw. Nr XXVII/221/2021 w sprawie łącznego rozpatrzenia petycji" stworzono dnia: 2021-04-26 13:41 przez: Helena Korycik
 • Strona : "XXV sesja z dnia 27.01.2021r." zmieniono dnia: 2021-04-26 13:40 przez: Helena Korycik
 • Strona : "XXV sesja z dnia 27.01.2021r." zmieniono dnia: 2021-04-26 13:39 przez: Helena Korycik
 • Artykuł : "Uchw. Nr XXVII/221/2021 w sprawie łącznego rozpatrzenia petycji" stworzono dnia: 2021-04-26 13:39 przez: Helena Korycik
 • Strona : "XXV sesja z dnia 27.01.2021r." zmieniono dnia: 2021-04-26 13:38 przez: Helena Korycik
 • Artykuł : "Uchw. Nr XXVII/221/2021 w sprawie łącznego rozpatrzenia petycji" stworzono dnia: 2021-04-26 13:33 przez: Helena Korycik
 • Artykuł : "Uchw. Nr XXV/221/2021 w sprawie łącznego rozpatrzenia petycji" stworzono dnia: 2021-04-26 13:28 przez: Helena Korycik
 • Strona : "XXV sesja z dnia 27.01.2021r." zmieniono dnia: 2021-04-26 13:25 przez: Helena Korycik
 • Strona : "XXV sesja z dnia 27.01.2021r." stworzono dnia: 2021-04-26 13:21 przez: Helena Korycik
 • Strona : "Uchwały kadencji 2018-2023" zmieniono dnia: 2021-04-26 13:05 przez: Helena Korycik
 • Strona : "Uchwały kadencji 2018-2023" zmieniono dnia: 2021-04-26 13:03 przez: Helena Korycik
 • Artykuł : "Uchw. Nr XXVII/245/2021 w sprawie zm. Uchw. nr XXIV?219/2020 R.G. Rudnik z dn. 15.12.2020r. w spr. udzielenia pom. finansowej Pow. Raciborskiemu na realizację publicznego transp. zbiorowego" stworzono dnia: 2021-04-26 13:01 przez: Helena Korycik
 • Artykuł : "Uchw. Nr XXVII/244/2021 w sprawie odpłatnego przejęcia nieruchomości" stworzono dnia: 2021-04-26 12:59 przez: Helena Korycik
 • Artykuł : "Uchw. Nr XXVII/243/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego pl. zagosp. przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Rudnik" stworzono dnia: 2021-04-26 12:58 przez: Helena Korycik
 • Artykuł : "Uchw. Nr XXVII/242/2021 w sprawie zmiany miejscowego pl. zagosp. przestrzennego jednostki str. "A" Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik" stworzono dnia: 2021-04-26 12:56 przez: Helena Korycik
Data stworzenia : 2020-11-12 12:37 Autor : Data publikacji : 2020-11-12 12:37 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-04-13 14:12 Osoba modyfikująca :