Urząd Gminy w Rudniku

stanowisko ds. obsługi rady gminy

OPIS STANOWISKA PRACY
na stanowisku INSPEKTORA
do spraw: obsługi Rady Gminy
ZATRUDNIONA JEST OBECNIE Helena Korycik

Czas pracy: system jednozmianowy, 1/1 etatu tj. 40h tygodniowo,
Cel istnienia stanowiska pracy: Realizacja obsługi Rady Gminy Rudnik oraz prowadzenie spraw bieżących Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Miejsce w strukturze organizacyjnej: Samodzielne stanowisko pracy podlega służbowo bezpośrednio Sekretarzowi Gminy.
Zastępuje i zastępowane jest przez: Pani Helena Korycik w czasie dłuższej nieobecności w pracy zastępowana jest przez Sekretarza Gminy lub wyznaczonego pracownika.
PODSTAWOWE ZADANIA
Czyli czym zajmuje się Pani Helena Korycik?

 1. Prowadzi dokumentację Rady Gminy,
 2. Obsługuje od strony administracyjnej Radę Gminy i jej komisje oraz prowadzi sprawy kancelaryjno-techniczne,
 3. Prowadzi sekretariat Rady Gminy,
 4. Prowadzi sprawy Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
 5. Przygotowuje we współpracy z właściwymi merytorycznie samodzielnymi stanowiskami pracy oraz Sekretarzem i Skarbnikiem projekty uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
 6. Prowadzi archiwum bieżące uchwał podejmowanych przez organy Gminy,
 7. Prowadzi zbiór przepisów gminnych podlegających udostępnianiu ich do powszechnego wglądu,
 8. Prowadzi korespondencję Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
 9. Podejmuje czynności organizacyjne związane z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i jej komisji,
 10. Protokołuje sesje, posiedzenia, zebrania i spotkania,
 11. Prowadzi rejestr uchwał i innych postanowień Rady i komisji.
 12. Prowadzi rejestr wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych.

Data wytworzenia: 2020-11-25 14:48 Autor: Jarosław Borysowicz Data publikacji: 2020-11-25 14:48 Osoba udostępniająca na stronie: rudnik@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji: 2023-04-12 Osoba modyfikująca: Joanna Kosel
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Gminy w Rudniku Data stworzenia : 2020-11-12 12:37 Autor : Tomasz Kruppa Data publikacji : 2020-11-12 12:37 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2023-08-22 09:35 Osoba modyfikująca : Jarosław Borysowicz