Urząd Gminy w Rudniku

Przebudowa napowietrznej sieci SN na kablową na skrzyżowaniu z linią 110 kV w Strzybniku

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

"Przebudowie napowietrznej sieci SN na kablową na skrzyżowaniu z linią 110 kV".

zlokalizowanej w Strzybniku w obrębie działek o numerach ewidencyjnych 39,46, 61 km. 1, obręb Strzybnik.

 

Treść obwieszczenia w załączeniu.

Rudnik, dnia 17.08.2022r.

 


Data wytworzenia: 2022-08-17 Autor: Monika Fryczyńska Data publikacji: 2022-08-17 14:36 Osoba udostępniająca na stronie: Monika Fryczyńska Data ostatniej modyfikacji: 2022-08-18 Osoba modyfikująca: Monika Fryczyńska
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Gminy w Rudniku Data stworzenia : 2020-11-12 12:37 Autor : Tomasz Kruppa Data publikacji : 2020-11-12 12:37 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2023-08-22 09:35 Osoba modyfikująca : Jarosław Borysowicz