Urząd Gminy w Rudniku

Zapytanie ofertowe dot. Pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej, budowlanej i sanitarnej pn."Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Rudniku".

Zapytanie ofertowe dot. Pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej, budowlanej i sanitarnej pn."Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Rudniku". Zadanie współfinansowane ze środków EFRR w ramach RPOWŚ na lata 2014 - 2020.

UWAGA 

Zmiana nr 1  z dnia 07.04.2021r. do zapytania ofertowego z dnia 31.03.2021r.  -  w załączeniu

Druk formularza bez zmian .

W związku z powyższym termin składania ofert został przedłużony  do  dnia 15.04.2021r.  do godz.12.00 .

 

Protokół z otwarcia ofert  z dnia 15.04.2021r  w załączeniu.

Rudnik dnia 15.04.2021r.

 

Informacja o wynikach w załączeniu.

Rudnik dnia 20.04.2021r.

 


Data wytworzenia: 2021-03-31 15:51 Autor: Helena Kampik Data publikacji: 2021-03-31 15:51 Osoba udostępniająca na stronie: Helena Kampik Data ostatniej modyfikacji: 2023-04-25 Osoba modyfikująca: Jarosław Borysowicz
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Gminy w Rudniku Data stworzenia : 2021-03-31 15:07 Autor : Jarosław Borysowicz Data publikacji : 2021-03-31 15:07 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2023-04-26 00:03 Osoba modyfikująca : Jarosław Borysowicz