Urząd Gminy w Rudniku

Pełnienie funkcji nadzoru merytorycznego nad merytoryczną realizację projektu

                                             ZAPROSZENIE

 

do złożenia oferty na pełnienie nadzoru nad merytoryczną realizacją projektu – funkcji koordynatora na zadaniu dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – nr naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-385/20

 

Tytuł projektu: UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY RUDNIK

 

Ilość gospodarstw- grantobiorców objętych projektem – 71 na terenie całej gminy.

Wnioskowana wielkość dofinansowania – 995.000,00 zł.

A. Do zadań koordynatora należeć będzie między innymi :

 - dbałość o realizację założonych wskaźników i wydatkowania  środków zgodnie

    z przeznaczeniem grantu,

 - współpraca z Zamawiającym,

 - współpraca z opiekunem wskazanym przez Instytucję Zarządzającą,

 - tworzenie wszystkich niezbędnych pism i korespondencji z Instytucją Zarządzającą,

 - rozliczenie projektu z Instytucją Zarządzającą,

 - koordynacja podczas procedury zamówień w kontekście zgodności z założeniami projektu,

 - weryfikacja dokumentów składanych przez grantobiorców,

 - audyt ex post rozliczający wskaźniki projektu,

 - oraz koordynacja i wspomaganie zamawiającego w wypełnianiu wszystkich obowiązków

    związanych z realizacja projektu.

 

B. Terminem wykonania  przedmiotu umowy będzie ostateczny termin złożenia wniosku o płatność

      końcową dla projektu ( nie dłużej jednak niż 30.06.2022 rok ).

 

C. Oferty należy przesłać drogą mailowa na adres: urzad@gmina-rudnik.pl podając kwotę za

     wykonanie w.w. usługi.

    Zamawiający przewiduje jedną płatność przejściową w wysokości do 50% wynagrodzenia po

    rozliczeniu 36 grantobiorców- gospodarstw.

 

D. Oferent, który nie świadczył jeszcze dla Gminy Rudnik usług zbliżonych zakresem do w.w.

     powinien załączyć do oferty referencje wskazujące na realizację tego typu usług.

 

E. Oferty należy przesłać na w.w. adres do dnia 15 kwietnia 2021 roku do godziny 12.00

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2021-04-08 14:09 Autor: #<User:0x00007fccab0feba8> Data publikacji: 2021-04-08 14:09 Osoba udostępniająca na stronie: Tomasz Kruppa Data ostatniej modyfikacji: 2023-04-25 Osoba modyfikująca: Jarosław Borysowicz
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Gminy w Rudniku Data stworzenia : 2021-03-31 15:07 Autor : Jarosław Borysowicz Data publikacji : 2021-03-31 15:07 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2023-04-26 00:03 Osoba modyfikująca : Jarosław Borysowicz