Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
Tytuł : Jastrzębie
Liczba mieszkańców wsi na dzień 31.XII.2014r wynosiła 164 osoby;
Liczba urodzeń w sołectwie w roku 2014 - 2 ososby;
Powierzchnia: 4,55 km2;
Funkcje sołtysa pełni obecnie Hubert Meyer, kontakt: 32 410 63 59;
Radny wsi Artur Osak;

Skład nowej Rady Sołeckiej:

  1. Dorota Rolka

  2. Sabina Zięć

  3. Bożena Furgol

  4. Teresa Plura

  5. Aniela Michalska

  6. Gabriela Kuzela

  7. Henryk Fojcik

FUNDUSZ SOŁECKI 2015r - Sołectwo Jastrzębie - 11.611,60zł;

odprowadzenie wód z dachu i rynien oraz wykonanie izolacji fundamentów w budynku świetlicy wiejskiej- etap I -10.000,00zł.

doposażenie świetlicy (zakup mebli, sprzętu, obrusów i inne).- 1.611,60zł.

Historia zmian:
L.p.CzynnoscAutor poprawkiData zmianyUwagi
1DodanieMaciej Olędzki2005-10-11 11:58:23 
2EdycjaKarina Lassak2010-02-25 09:31:08 
3EdycjaKarina Lassak2010-03-09 11:56:43 
4EdycjaKarina Lassak2010-03-10 13:54:41 
5EdycjaKarina Lassak2010-03-10 14:15:16 
6EdycjaKarina Lassak2011-08-26 14:03:41 
7EdycjaKarina Lassak2011-08-26 14:04:04 
8EdycjaKarina Lassak2015-06-30 11:39:05 
9EdycjaKarina Lassak2015-06-30 11:39:14 
10EdycjaKarina Lassak2015-06-30 12:11:13 
Strona została odwiedzona 2404 razy


(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik