Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
Tytuł : Poszerzenie eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "BABICE"

Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 16 listopada 2017r. wyznaczono Wójta Gminy Rudnik jako organ właściwy do przeprowadzenia postępowania administracyjnego i załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Poszerzenie eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "BABICE":"zgodnie z wnioskiem MAN-TRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością złożonego  dnia 30.11.2016r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik nr IRI.6220.12.4.2017 z dnia 4 kwietnia 2018r. w sprawie zawiadomienia , że na wniosek z dnia 30 listopada 2016r. MAN-TRANS Sp. z o.o. toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Poszerzenie eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "BABICE":" Okres w którym można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia wyznacza się od 11 kwietnia 2018r. do 2 maja 2018r.  Szczegóły obwieszczenia w pliku: Obwieszczenie z dnia 04.04.2018r.Opublikowano 05.04.2018r


Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik nr IRI.6220.12.6.2017r. z dnia 9 maja 2018r. w sprawie zawiadomienia , że postępowanie dowodowe w sprawie wniosku z dnia 30 listopada 2016r.o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Poszerzenie eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "BABICE":" złożonego przez  MAN-TRANS Sp. z o.o. zostało zakończone. W terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą się zapoznać z całością zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.Szczegóły obwieszczenia w pliku: Obwieszczenie z dnia 09.05.2018r.Opublikowano 11.05.2018rObwieszczenie Wójta Gminy Rudnik nr IRI.6220.12.10.2017r. z dnia 14 czerwca 2018r. o wydaniu decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Poszerzenie eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "BABICE":" z dnia 12 czerwca 2018r,realizowanego w miejscowości Babice, gmina Nędza, powiat raciborski, województwo śląskie, Firmie MAN-TRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Jodłowa 8, 43-100 Tychy, stronom przedmiotowego postępowania służy od niniejszej decyzji w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Wszyscy zainteresowani nie będący stronami mogą się zapoznać z całością zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.Szczegóły obwieszczenia w pliku: Obwieszczenie z dnia 14.06.2018r.Opublikowano 15.06.2018rZalaczniki:
obwieszczenie 14.06.2018
obwieszczenie z 4.04.2018r.
obwieszczenie z 9.05.2018
Historia zmian:
L.p.CzynnoscAutor poprawkiData zmianyUwagi
1DodanieJolanta Klasen2018-01-31 15:43:02 
2EdycjaJolanta Klasen2018-01-31 15:52:32 
3EdycjaJolanta Klasen2018-04-04 10:40:09 
4EdycjaJolanta Klasen2018-04-05 13:12:46 
5EdycjaJolanta Klasen2018-05-11 10:12:20 
6EdycjaJolanta Klasen2018-06-15 10:58:44 
7EdycjaJolanta Klasen2018-06-15 12:50:23 
Strona została odwiedzona 183 razy


(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik