Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
Tytuł : Przetarg nieograniczony na modernizację dróg gminnych w miejscowościach: Brzeźnica-etap III,Grzegorzowice- Łubowice (od szkoły),Gamów -Krowiarki - etap I, Rudnik - odcinek ul.Bukowej i Leszczynowej oraz remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych - Gmina Rudnik

    Przetarg nieograniczony na modernizację dróg gminnych w miejscowościach: Brzeźnica - etap III,Grzegorzowice-Łubowice (od szkoły), Gamów - Krowiarki -etap I, Rudnik - odcinek ul. Bukowej i Leszczynowej oraz remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych - Gmina Rudnik .

Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części w tym:

  • I część dot. „Modernizacji dróg gminnych w miejscowościach”:

    - Brzeźnica - etap III, Grzegorzowice - Łubowice (od szkoły), Gamów - Krowiarki - etap I”, Rudnik - odcinek ul. Bukowej i Leszczynowej.

  • II część dot. „Remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej dróg gminnych - Gmina Rudnik ”.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Termin składania ofert do dnia 14.02.2018r. do godz.10.00

Termin otwarcia ofert w dniu 14.02.2018r. o godz.10.15

Rudnik dnia 25.01.2018r.


Informacja na podstawie art.86 ust. 5 ustawy Pzp w załączeniu

Rudnik dnia 14.02.2018r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot.zadania częściowego nr II

  w zakresie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej dróg gminnych- w załączeniu .

Rudnik dnia 08.03.2018r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot.zadania częściowego nr I

w zakresie modernizacji dróg gminnych w miejscowościach: 

-Brzeźnica - etap III,Grzegorzowice - Łubowice(od szkoły),Gamów - Krowiarki - etap I,Rudnik- odcinek ul.Bukowej i Leszczynowej.- w załączeniu

Rudnik dnia 09.03.2018r.


Informacja o zawarciu umowy - dot. zadania częściowego nr II

 Informujemy, że w dniu 14.03.2018r. została zawarta umowa na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych - Gmina Rudnik .

Rudnik dnia 14.03.2018r.


Informacja o zawarciu umowy - dot. zadania częściowego nr I

Informujemy,że w dniu 20.03.2018r. została zawarta umowa na modernizację dróg gminnych w miejscowościach:

-Brzeźnica- etap III,Grzegorzowice - Łubowice (od szkoły), Gamów - Krowiarki - etap I,Rudnik odcinek ul.Bukowej i Leszczynowej .

Rudnik dnia 20.03.2018r.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  zostało zamieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 22.03.2018r. pod numerem 500063041-N-2018.

oraz na stronie Zamawiającego w dniu 23.03.2018r.

Rudnik dnia 23.03.2018r.


Zalaczniki:
Dokumentacja projektowa dla części I - zał nr 8 do SIWZ
Dokumentacja projektowa dla części II - zał nr 8 do SIWZ
Informacja art.86 ust.5 na BIP - z dnia 14.02.2018r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot.zad.częściowego nr I - dodano 09.03.2018r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot.zad.częściowego nr II - dodano 08.03.2018r.
Lista rankingowa - dot. części I - dodano 06.03.2018r.
Lista rankingowa - dot. części II - dodano 06.03.2018r.
Ogłoszenie o udzieleniu zam. 500063041-N-2018 - dodano 23.03.2018r.
Ogłoszenie o zamówieniu nr 509705-N-2018 z dnia 25.01.2018
Przedmiar dla części II - zał nr 10 do SIWZ
Przedmiary dla części I - zał. nr 10 do SIWZ
SIWZ plus załączniki od 1-8 w PDF
Specyfikacja techniczna dla części II - zał. nr 9 do SIWZ
Specyfikacje techniczne dla części I - zał. nr 9 do SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej tj od 1-7
Historia zmian:
L.p.CzynnoscAutor poprawkiData zmianyUwagi
1DodanieHelena Kampik2018-01-25 11:07:12 
2EdycjaHelena Kampik2018-01-25 11:22:44 
3EdycjaHelena Kampik2018-02-14 11:42:20 
4EdycjaHelena Kampik2018-02-14 11:47:04 
5EdycjaHelena Kampik2018-03-08 16:03:41 
6EdycjaHelena Kampik2018-03-09 15:35:01 
7EdycjaHelena Kampik2018-03-14 16:18:47 
8EdycjaHelena Kampik2018-03-20 13:39:58 
9EdycjaHelena Kampik2018-03-23 11:45:45 
Strona została odwiedzona 1166 razy


(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik