Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
Tytuł : Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne,znajdujących się na terenie Gminy Rudnik
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,znajdujących się na terenie Gminy Rudnik.

Termin składania ofert do dnia 06.11.2017r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert do dnia 06.11.2017r. o godz10.15

Rudnik dnia 26.10.2017r.


Informacja na podstawie art. 86 ust.5 ustawy Pzp w załączeniu

Rudnik dnia 06.11.2017r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu.

Rudnik dnia 21.11.2017r.


Informacja o zawarciu umowy

Informujemy, że w dniu 29.11.2017r.została zawarta umowa na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,znajdujących się na terenie Gminy Rudnik.

Rudnik dnia 29.11.2017r.


Zalaczniki:
Informacja na podstawie art.86 ust.5 ustawy pzp- dodano 06.11.2017r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -dodano 21.11.2017r.
Ogłoszenie o zamówieniu nr 607376-N-2017 z dnia 26.10.2017r.
SIWZ + załączniki do niej od 2 do 8 w wersji PDF
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -załącznik nr 1,1a,1b,1c
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej od 2-8
Historia zmian:
L.p.CzynnoscAutor poprawkiData zmianyUwagi
1DodanieHelena Kampik2017-10-26 11:44:10 
2EdycjaHelena Kampik2017-10-26 11:52:47 
3EdycjaHelena Kampik2017-11-06 13:01:40 
4EdycjaHelena Kampik2017-11-21 14:11:34 
5EdycjaHelena Kampik2017-11-29 15:32:45 
Strona została odwiedzona 1690 razy


(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik