Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
Tytuł : Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Rudniku
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  z dnia 14.09.2017r.w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:Budowie sieci kanalizacji deszczowej średnicy od DNO,3 do DN 0,8 m wraz z przyłączami średnicy 0,16m PVC oraz urządzeniami podczyszczającymi w postaci separatora lamelowego z by-passem i zintegrowanego z osadnikiem na osiedlu w Rudniku.

1) Treść zawiadomienia o wszczęciu postępowania w załączeniu.

Zgodnie z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko ( tj.Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz.1257 ) ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20 wszystkich czynnościach organu strony zawiadamiane będą poprzez obwieszczenie.
2) Treść obwieszczenia w załączeniu.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w w tut. Urzędzie Gminy w godzinach pracy Urzędu tj. środa od 900-1700 w pozostałe dni od 700-1500 w pok. nr 7.


Rudnik dnia 14.09.2017r 

Zalaczniki:
Obwieszenie z dnia 14.09.2017r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -dodano 14.09.2017r
Historia zmian:
L.p.CzynnoscAutor poprawkiData zmianyUwagi
1DodanieKrystian Himel2017-09-14 13:53:49 
2EdycjaKrystian Himel2017-09-14 14:16:07 
Strona została odwiedzona 43 razy


(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik