Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
Tytuł : Zapytanie ofertowe na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn."Budowa chodnika wraz z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików- etap IV
Wójt Gminy Rudnik zaprasza do złożenia oferty cenowej poniżej 30.000 EURO na zadaniu pn."Budowa chodnika wraz z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików - etap IV.

Termin złożenia oferty do dnia 14.09.2017r do godz.12.00.

Termin otwarcia 14.09.2017r. o godz. 12.15 

Rudnik dnia 06.09.2017r.Wójt Gminy Rudnik informuje, że dokonano oceny złożonych ofert.Protokół z otwarcia ofert w załączeniu. 
Rudnik dnia 14.09.2017r.

W dniu 14.09.2017r. zostanie zawarta umowa z wykonawcą nr 2, który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową.
Rudnik dnia 14.09.2017r.
Zalaczniki:
Formularz ofertowy - wersja edytowalna
Projekt umowy w PDF
Protokół z otwarcia ofert z dnia 14.09.2017r.
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na prowadzenie nadzoru inwestorskiego
Historia zmian:
L.p.CzynnoscAutor poprawkiData zmianyUwagi
1DodanieHelena Kampik2017-09-06 14:21:10 
2EdycjaHelena Kampik2017-09-14 12:45:54 
Strona została odwiedzona 1603 razy


(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik