Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
Nazwa dokumentu Ilość odwiedzin
830
571
486
P R O T O K Ó Ł NR V/2015161
P R O T O K Ó Ł NR XV/2016102
Przetarg nieograniczony na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dot.zadania inwestycyjnego pn.Efektywne zarządzanie energią - Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik.6279
Uchwała Nr X/80/07 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.504
uchwała Nr XXII/154/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu45
Uchwała Nr XXX/222/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013371
Uchwała Nr XXXII/235/2013 w sprawie przyjęcia gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2014 - 2015353
ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI DO 5m3/dobę.1522
1 - Petycja w sprawie budowy obwodnicy Szonowc19
2 - Petycja w sprawie przejęcia kompleksu Parkowo-Pałacowego w Szonowicach20
3 - Petycja dot. zwiększenia kwoty dofinansowania do programu usuwania azbestu7
4 - Petycja w sprawie budowy obwodniczy miejscowości Szonowice9
5 - Petycja dot. przejęcia od ANR kompleksu parkowo-pałacowego5
6 - Petycja dot. zwiększenia kwoty dofinansowania do programu usuwania azbestu11
7 - Petycja dotycząca wykonania remontów drogi DK 45 oraz zminimalizowania uciążliwości ruchu9
8 - Petycja prośba o wsparcie działań w zakresie użytkowania masztu tel. komórkowej w Szonowicach12
9 - Petycja dotycząca modernizacji i asfaltowania dróg na osiedlu Cisza w Rudniku11
Brzeźnica2403
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 421 ul. Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach dot. budowy chodnika prawostronnego od przedszkola do sklepu (posesja nr 36) w miejscowości Grzegorzowice o dł. 0,183 km.573
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 421 ul.Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach dot.budowy chodnika prawostronnego od przedszkola do sklepu (posesja nr 36) w miejscowości Grzegorzowice o dł. 0,183 km.550
Budowa farmy wiatrowej wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastrukturą energetyczną w miejscowościach: Gamów, Modzurów, Czerwięcice, Grzegorzowice, Sławików, Turze, Budziska i Kuźnia Raciborska256
Budowa gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP 163
Budowa gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)73
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - część historyczna w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013. Projekt współfinansowany ze środków UE.2018
Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - postepowanie administracyjne wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji74
Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK45 w Gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935635
Budowa wodociągu do falwarku w Dolędzinie80
Budowa wodociągu Modzurów - Kolonia Strzybnik31
Budowa wodociągu Modzurów - Kolonia Strzybnik - 2 postępowanie14
CO TO JEST BIP?555
Czerwięcice2004
Dane podstawowe2198
Dane podstawowe3012
Dane teleadresowe3101
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 0154/ 0009/09 495
Decyzja dla FEN Spółka z o.o. ul.Rudzka 107 w Raciborzu o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Elektrownia wiatrowa Szonowice o mocy 1,5 MW .484
DECYZJA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 30.11.2016r.106
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik\".484
Dostawa samochodu strażackiego dla OSP Rudnik940
Druk na usunięcie drzew i krzewów1093
druk ZP- 300 ogłoszenie o przetargu516
Druki do pobrania dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego1448
Dzierżawa lokalu użytkowego292
Dzierżawa lokalu użytkowego245
Dzierżawa nieruchomości w Modzurowie308
formularz130
formularz104
Gamów2222
Gazociąg Kędzierzyn - Koźle - Granica RP (Polska - Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową. Gazociąg wraz z infrastruykturą techniczną niezbędną do jego obsługi.36
Godziny urzędowania1349
Grzegorzowice2663
Harmonogram dyżurów przyjmowania zgłoszeń okręgowych list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta526
I pisemny przetarg na najem lokalu użytkowego we wsi Rudnik313
I przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego w Rudniku 336
II Przetarg nieograniczony na dostawę (nabycie i montaż syren głośno mówiących).460
II Przetarg nieograniczony na modernizację - remont dróg gminnych na terenie gminy Rudnik. Liczba zadań częściowych - 3 .393
II Przetarg nieograniczony na modernizację ul.Górnej w Brzeźnicy - etap I353
II Przetarg nieograniczony na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dot.zadania pn.Efektywne zarządzanie energią - Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik 340
II przetarg nieograniczony pn.Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla benificjentów projektu pt." Promocja aktywnej integracji w Gminie Rudnik" 396
II Zapytanie ofertowe dot. Opracowania projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików 26
II zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji pn.: "Wymiana pokrycia dachowego budynku LKS „DĄB” Brzeźnica".2100
Informacaj o stanie mienia i wartość środków trwałych5719
INFORMACJA - wybór Ławników595
informacja 2016r.98
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku1172
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej 678
Informacja o Gminnej Komisji Wyborczej419
Informacja o obwodach głosowania w gminie Rudnik955
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie art.67 ust.1 pkt.6 Pzp pn.Budowa wodociągu na powstającym osiedlu w Rudniku II etap .451
informacja o wynikach naboru268
INFORMACJA PUBLICZNA NA WNIOSEK664
Informacja Starosty Raciborskiego dotycząca budowy farmy wiatrowej wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastrukturą elektroenergetyczną w Jastrzębiu75
INFORMACJA STAROSTY RACIBORSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę i rozbudowę budynku handlowo - usługowego salonu sprzedaży maszyn rolniczych o halę serwisową wraz z budową pylonu reklamowego w Szonowicach732
INFORMACJA Starosty Raciborskiego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.455
INFORMACJA w sprawie wydania decyzji Nr 111.1.2012 o pozwoleniu na przebudowę (modernizację) odcinka drogi powiatowej nr 3500 S w obrębie Miedonia i Brzeźnica.434
Informacja Wójta Gminy Rudnik o zamieszczonych wynikach badań i ocen stanu środowiska na terenie woj.śląskiego. 662
Informacja z realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnymi 2015126
Informacja z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 2014248
Informacja z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013r.397
Informacja z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok52
Jastrzębie1894
Kierownictwo Urzędu3672
Kom. kom. dn.19.04.17r.12
Kom. kom. dn.21.06.17r.3
Kom. kom. dn.24.05.17r.12
Kom. ośw .dn.16.05.17r.12
Kom. ośw. dn. 20.04.17r.19
Kom. Rew. dn. 10.05.17r.18
Kom. Rew. dn. 26.06.17r.1
Kom. Rew. dn. 7.06.17r.1
Kom.ośw. dn.20.06.17r.2
Kom.Rew. dn.6.04.17r.33
Komisja komunalna49
Komisja oświatowa73
Komisja Rewizja54
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Rudniku1072
Komunikat o spisie wyborców550
komunikat o terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych774
Komunikat o udostępnieniu spisu wyborców790
Komunikat o ukonstytuowaniu komisji508
Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów469
Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych 722
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej nr 35 w Katowicach519
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach503
Komunikat OKW510
Komunikat Wójta Gminy506
Konkurs na Dyrektora ZSP w Brzeźnicy279
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Gamowie8
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Rudniku8
konsulatcje uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy687
Konsultacje projektu - Program Rewitalizacji Gminy Rudnik 122
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.766
Konsultacje społeczne - Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku690
Konsultacje społeczne dot. Regionalnej Drogi Racibórz - Przczyna719
konsultacje społeczne projektów uchwał 2016199
Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony powietrza754
konsultacje społeczne projektu uchwały676
Konsultacje społeczne projektu uchwały641
Konsultacje społeczne projektu uchwały520
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/197/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.01.2013r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik.452
Konsultacje społeczne projeku uchwały530
Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie okreslenia górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.668
Konsultacje społeczne w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudnik561
Konsultacje społeczne w sprawie zmiany uchwały nr XIII/94/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 .11.2011 w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarzadzającym jest Gmina Rudnik oraz waruków i zasad korzystania z tych przystanków.676
konsultacje społeczne w sprawie zmiany uchwałły Nr X/71/2011 z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest14
konsultacje uchwały w sprzwie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.663
Konto bankowe594
Kontrole686
Korekty oświadczeń511
Lasaki2146
Ligota Książęca2301
Linki do spotów multimedialnych PKW165
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - lokalizacja elektrowni wiatrowych w części północnej548
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - lokalizacja elektrowni wiatrowych w części zachodniej589
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brzeźnica w części A.406
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czerwięcice388
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gamów462
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Grzegorzowice.391
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jastrzębie570
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Lasaki.314
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ligota Książęca395
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Modzurów.366
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ponięcice377
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rudnik w części A.649
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Strzybnik390
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Szonowice464
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Sławików.423
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łubowice.404
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik obejmujący obszar w granicach terenów rolniczych1098
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"A\" obejmującego tereny sołectwa Rudnik1466
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"B\" obejmującego tereny sołectwa Strzybnik649
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"C\" obejmującego tereny sołectwa Gamów631
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"D\" obejmującego tereny sołectwa Modzurów612
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"E\" obejmującego tereny sołectwa Jastrzębie514
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"F\" obejmującego tereny sołectwa Ponięcice526
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"G\" obejmującego tereny sołectwa Szonowice642
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"H\" obejmującego tereny sołectwa Czerwięcice582
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"I\" obejmującego tereny sołectwa Lasaki541
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"J\" obejmującego tereny sołectwa Sławików628
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"K\" obejmującego tereny sołectwa Grzegorzowice655
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"L\" obejmującego tereny sołectwa Ligota Książęca524
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"M\" obejmującego tereny sołectwa Brzeźnica2232
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"Ł\" obejmującego tereny sołectwa Łubowice559
Modernizacja dróg dojazdowych na terenie Gminy Rudnik 535
Modernizacja dróg dojazdowych na terenie Gminy Rudnik. 574
Modernizacja dróg dojazdowych na terenie Gminy Rudnik.519
Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Ligota Książęca - Czerwięcice910
Modernizacja odcinka drogi przy budynku gminnym ul. Gawliny 2 w Rudniku.520
Modzurów2937
Nowa kadencja 2014-2018 radnych Gminy Rudnik (ośw. majątkowe złożone do 30 dni od dnia ślubowania)667
Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany126
Obwieszczenia GKW456
Obwieszczenia Wójta Gminy368
Obwieszczenie786
Obwieszczenie550
Obwieszczenie453
Obwieszczenie959
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych529
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik o zmianie nazwy zadania z :"„Budowy farmy wiatrowej o łącznej mocy 34 MW" na " Budowę farmy wiatrowej w Gminie Rudnik"718
Obwieszczenie - składania skarg i wniosków w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na: "Rozbudowie budynku szatni o kotłownię" w Gamowie przy ul. Długiej na działce o numerze ewidencyjnym 65/1 k.m. 1 obreb Strzybnik601
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych 499
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Wójta522
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Rudnik875
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudniku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 858
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego501
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego335
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z 08.11.2016r.122
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z 12.10.2016r.140
Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 28.09.2016r.116
OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ464
Obwieszczenie Nr 2/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 18.10.2011 o przystąpieniu do sporządzenia projektu Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Odry.711
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:„Budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy 1,6MW wraz z infrastrukturą na działce o nr ewidencyjnym 168km3 obręb Jastrzębie, Gmina Rudnik”.451
Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa jednej turbiny wiatrowej o mocy 1,6MW wraz z infrastrukturą na działce o nr ewidencyjnym 168km3 obręb Jastrzębie, Gmina Rudnik.625
Obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków w sprawach wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Stacji bazowej telefonii komórkowej Spółki P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu RAC5001_A.813
Obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Stacja bazowa telefonii komórkowej Spółki P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu RAC5001_A.470
Obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu: Projektu organizacji ruchu na wjazdach na prom z sygnalizacją świetlną obustronną zasilaną energią elektryczną oraz projektu oświetlenia wjazdów na prom - DW Nr 421 km. 20+507 w Grzegorzowicach.436
OBWIESZCZENIE o możliwości składania wniosków i uwag w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego323
OBWIESZCZENIE o możliwości składania wniosków i uwag w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego333
Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania 485
Obwieszczenie o obwodach489
Obwieszczenie o obwodach głosowania479
Obwieszczenie o obwodach głosowania240
Obwieszczenie o obwodach głosowania189
Obwieszczenie o odwołaniu rozprawy administracyjnej w sprawie Stacji bazowej telefonii komórkowej Spółki P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu RAC5001_A853
Obwieszczenie o okręgach wyborczych476
Obwieszczenie o okręgach wyborczych w gminie Rudnik916
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Brzeźnica w części A.362
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Czerwięcice279
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Czerwięcice.361
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Gamów324
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Gamów.358
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Jastrzębie287
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Jastrzębie.341
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Ligota Książęca264
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Ligota Książęca.325
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Modzurów.357
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Ponięcice343
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Ponięcice.341
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Rudnik, w części A.392
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Strzybnik360
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Strzybnik.369
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Szonowice.352
Obwieszczenie o postanowieniach dotyczących wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie suchego zbiornika przeciwpowodziowego, zlokalizowanego na cieku Ligockim w miejscowości Ligota Książęca, w gminie Rudnik, pow.raciborski oraz o możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie.780
Obwieszczenie o postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik1529
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszarów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części północnej.457
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszarów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części zachodniej.454
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego.302
Obwieszczenie o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych760
OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:Budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy 34 MW w Gminie Rudnik436
Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej w sprawie Stacji bazowej telefonii komórkowej Spółki P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu RAC5001_A794
Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej.456
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania adminiostracyjnego-\"Budowa zbiorników przeciwpowodziowych w gminie Rudnik447
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego, zlokalizowanego na cieku Ligockim w miejscowości Ligota Książęca.773
Obwieszczenie o uzupełnieniu wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu Projektu organizacji ruchu na wjazdach na prom z sygnalizacją świetlną obustronną zasilaną energią elektryczną oraz projektu oświetlenia wjazdów na prom - DW Nr 421 km. 20+507 w Grzegorzowicach.446
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego, zlokalizowanego na cieku Ligockim w miejscowości Ligota Książęca, w gmienie Rudnik, pow. raciborski.779
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na \"Budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 421 ul.Słowackiego w Sławikowie wraz z budową kanalizacji deszczowej\".1009
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : Budowie elektrowni wiatrowej Szonowice o mocy 1,5 MW. 877
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn: Budowa zbiorników przeciwpowodziowych w gminie Rudnik479
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego317
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego293
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa energetycznej linii napowietrzno - kablowej średniego napięcia w Modzurowie.762
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na wykonaniu: Projektu organizacji ruchu na wjazdach na prom z sygnalizacją świetlną obustronną zasilaną energią elektryczną oraz projektu oświetlenia wjazdów na prom - DW Nr 421 km. 20+507 w Grzegorzowicach.457
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.308
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Uporządkowaniu międzywala w obrębie II etapu lewostronnego obwałowania rzeki Odry od km 59 + 100 do km 63+280 w gminie Rudnik569
Obwieszczenie o wszczęsciu postępowania administracyjnego847
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu Projektu organizacji ruchu na wjazdach na prom z sygnalizacją świetlną obustronną zasilaną energią elektryczną oraz projektu oświetlenia wjazdów na prom - DW Nr 421km. 20+507 w Grzegorzowicach 434
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach489
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Modernizacji ul.Górnej w Brzeźnicy399
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy 1,6 MW wraz z infrastrukturą na działce nr ewidencyjny 168 km 3 obręb Jastrzębie, Gmina Rudnik dla wszystkich zainteresowanych.478
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego340
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego333
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Wójta Gminy Rudnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegajacego na: "Rozbudowie drog powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów" 285
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Rudnik w dniu 24.06.2015r., Nr IRI.6220.5.8.2015 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn" Rozbudowa drogi powiatowej nr3521S Szonowice-Modzurów"256
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - elektrownie wiatrowe - częśc północna.365
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - elektrownie wiatrowe - częśc zachodnia.336
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czerwięcice.279
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gamów.289
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jastrzębie.346
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ligota Książęca.345
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ponięcice.284
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Strzybnik345
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Nr XXX/290/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 września 2005r. 482
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XXX/290/05 z dnia 28 września 2005r.776
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.708
Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Brzeźnica346
Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Grzegorzowice.348
Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Lasaki349
Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Rudnik345
Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Szonowice320
Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Sławików356
Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Łubowice.440
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Uporządkowaniu międzywala w obrębie II etapu lewostronnego obwałowania rzeki Odry od km 59 + 100 do km 63 + 280 w gminie Rudnik.487
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy 1,6 MW wraz z infrastrukturą na dz. nr 168 km 3 w Jastrzębiu.477
Obwieszczenie RDOŚ o wszczęciu postępowania\"Budowa zbiorników przeciwpowodziowych w gminie Rudnik\"848
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn:\"Budowa zbiorników przeciwpowodziowych w g.Rudnik\"478
Obwieszczenie RDOŚ z dnia 25 lipca 2016 nr WOOŚ.442.2.2014.EJ.4131
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:\"Budowa zbiorników przeciwpowodziowych w gminie Rudnik\".728
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOŚ 4231.3.2016.PS.7 z dnia 9.08.2016r.120
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 2 listopada 2011r. w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn\"Budowa zbiorników przeciwpowodziowych w gminie Rudnik\".690
OBWIESZCZENIE STAROSTY RACIBORSKIEGO NR SE.V.604.28.2016220
Obwieszczenie w sprawie "Budowa farmy wiatrowej o mocy 42 MW na terenie gminy Pietrowice Wielkie"506
obwieszczenie w sprawie konsultacji projektu uchwały - usuwanie azbestu548
Obwieszczenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg w gminie Rudnik do kategorii dróg gminnych 477
Obwieszczenie w sprawie obsadzenia mandatu radnego do Rady Gminy Rudnik w okręgu wyborczym nr 8 bez głosowania367
Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia rozprawy administracyjnej dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: Budowa farmy wiatrowej w Gminie Rudnik.441
Obwieszczenie w sprawie składania uwag i wniosków w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa energetycznej linii nopowietrzno - kablowej średniego napięcia w miejscowości Modzurów, gmina Rudnik.794
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Stacji bazowej telefonii komórkowej Spółki P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu RAC5001_A.782
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.460
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.713
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego649
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.45.2012 z dnia 10 grudnia 2012r. o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.419
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIIL.7280.42.2012 z dnia 12 września 2012r.738
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji na realizację zadania Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego zlokalizowanego na cieku K3 potok brzeźnicki w miejscowości Brzeźnica, gmina Rudnik powiat raciborski.655
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych w miejscowości Brzeźnica.440
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych w miejscowości Rudnik.452
Obwieszczenie Wójta Gminy663
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nędza w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.319
Obwieszczenie Wojta Gminy o podziale na okręgi wyborcze538
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej w Gminie Rudnik - dla wszystkich zainteresowanych422
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej w Gminie Rudnik - dla stron postępowania501
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej w Gminie Rudnik - dla stron postępowania477
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego514
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na \"Budowie farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą w Gminie Rudnik\"635
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RUDNIK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego458
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RUDNIK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego422
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko dla przedsięwzięcia pn.Budowa autoryzowanej stacji obsługi maszyn rolniczych zlokalizowanej na działce nr 742/2 km 1 Rudnik na wniosek złożony przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa Chempest S.A Racibórz ul.Łąkowa 24405
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RUDNIK z dnia 08.03.2013r.467
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RUDNIK z dnia 11.03.2013r.536
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik z dnia 12.09.2014r. nr 6220.7.2.2014 o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów".451
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RUDNIK z dnia 15.03.2013r.774
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RUDNIK z dnia 26.03.2013r.451
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik z dnia 28 luty 2007 roku753
Obwieszczenie- informacja o konsultacjach społecznych 910
Obwieszczenie- informacja o konsultacjach społecznych 767
Obwieszczenie- informacja o konsultacjach społecznych 808
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Rudnik w 2012 roku613
Ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej1006
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzedzie Gminy Rudnik;736
Ogłoszenie o przetargu nieruchomości w Sławikowie309
Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko przedsięwzięcia pod nazwą \"Budowa zbiorników przeciwpowodziowych w gminie Rudnik\"455
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XXX/290/05 z dnia 28 września 2005r. wraz z sporządzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.372
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"A\" Rudnik352
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"B\" Strzybnik385
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"C\" Gamów400
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"D\" Modzurów 345
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"E\" Jastrzebie 392
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"F\" Ponięcice378
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"G\" Szonowice 347
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"H\" Czerwięcice336
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"I\" Lasaki 334
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"J\" Sławików 333
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"K\" Grzegorzowice 400
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"L\" Ligota Książęca 405
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"M\" Brzeźnica332
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"Ł\" Łubowice413
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik.517
Ogłoszenie o zamówienia - procedura poniżej progów unijnich - odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Modzurów - Gamów, Strzybnik 737
Ogłoszenie o zamówieniu - procedura poniżej pogów unijnych -odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lasaki- Sławików na terenie Gminy Rudnik.585
Ogłoszenie o zamówieniu - procedura poniżej progów unijnych - remont mostu w Ligocie Książęcej nad Potokiem Ligockim w ciągu drogi przebiegającej koroną wału przeciwpowodziowego Brzeźnica - Grzegorzowice. 693
Ogłoszenie o zamówieniu - procedura poniżej progów unijnych dotyczy budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 421, ulica Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach o dł 0,871 km. 588
OGŁOSZENIE O ZEBRANIU MIESZKAŃCÓW BRZEŹNICY DNIA 7 CZERWCA 2017R. - ZMIANA STUDIUM I OPRACOWANIE PLANU MIEJSCOWEGO13
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudnik1633
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudnik z zakresu upowszechniania kultury880
Opis zadań898
Opis zadań984
Opis zadań724
Opis zadań1285
Opis zadań645
Opis zadań995
Opis zadań732
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Przystosowanie punktu lekarskiego w Szonowicach ul.Słowackiego 7, łącznie z termomodernizacją obiektu.501
Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych1101
Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych391
Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych1110
Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych555
Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych12
Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych31
Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Rudnik1418
Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Rudnik823
Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Rudnik822
Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Rudnik976
Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Rudnik451
Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Rudnik742
Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Rudnik72
Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Rudnik70
Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Rudnik (początek kadencji)1005
Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Rudnik - koniec kadencji693
Oświadczenia pracowników samorządowych790
Oświadczenia pracowników samorządowych1035
Oświadczenie majątkowe radnych Gminy Rudnik (na 2 miesiące przed upływem kadencji)516
P R O T O K Ó Ł NR I/2006627
P R O T O K Ó Ł NR I/2010435
P R O T O K Ó Ł NR I/2014236
P R O T O K Ó Ł NR II/2006599
P R O T O K Ó Ł NR II/2014210
P R O T O K Ó Ł NR III/2006523
P R O T O K Ó Ł NR III/2010468
P R O T O K Ó Ł NR III/2015215
P R O T O K Ó Ł NR IV/2006510
P R O T O K Ó Ł NR IV/2011454
P R O T O K Ó Ł NR IV/2015204
P R O T O K Ó Ł NR IX/2007478
P R O T O K Ó Ł NR IX/2011437
P R O T O K Ó Ł NR IX/2015148
P R O T O K Ó Ł NR V/2007460
P R O T O K Ó Ł NR V/2011452
P R O T O K Ó Ł NR VI/2007431
P R O T O K Ó Ł NR VI/2011406
P R O T O K Ó Ł NR VI/2015216
P R O T O K Ó Ł NR VII/2007523
P R O T O K Ó Ł NR VII/2015183
P R O T O K Ó Ł NR VIII/2007452
P R O T O K Ó Ł NR VIII/2011422
P R O T O K Ó Ł NR VIII/2015147
P R O T O K Ó Ł NR X/2007493
P R O T O K Ó Ł NR X/2011391
P R O T O K Ó Ł NR X/2015118
P R O T O K Ó Ł NR XI/2007402
P R O T O K Ó Ł NR XI/2011385
P R O T O K Ó Ł NR XI/2015112
P R O T O K Ó Ł NR XII/2007380
P R O T O K Ó Ł NR XII/2011410
P R O T O K Ó Ł NR XII/2015113
P R O T O K Ó Ł NR XIII/2007430
P R O T O K Ó Ł NR XIII/2011430
P R O T O K Ó Ł NR XIII/2016102
P R O T O K Ó Ł NR XIV/2007353
P R O T O K Ó Ł NR XIV/2011412
P R O T O K Ó Ł NR XIV/2016104
P R O T O K Ó Ł NR XIX/2008451
P R O T O K Ó Ł NR XIX/2012408
P R O T O K Ó Ł NR XIX/201653
P R O T O K Ó Ł NR XL/2006344
P R O T O K Ó Ł NR XL/2010341
P R O T O K Ó Ł NR XL/2014326
P R O T O K Ó Ł NR XLI/2010412
P R O T O K Ó Ł NR XLI/2014289
P R O T O K Ó Ł NR XLII/2010335
P R O T O K Ó Ł NR XLII/2014273
P R O T O K Ó Ł NR XLIII/2010417
P R O T O K Ó Ł NR XLIV/2010386
P R O T O K Ó Ł NR XLIV/2014227
P R O T O K Ó Ł NR XV/2008411
P R O T O K Ó Ł NR XV/2012389
P R O T O K Ó Ł NR XVI/2008431
P R O T O K Ó Ł NR XVI/2012393
P R O T O K Ó Ł NR XVI/201694
P R O T O K Ó Ł NR XVII/2008377
P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012428
P R O T O K Ó Ł NR XVII/201653
P R O T O K Ó Ł NR XVIII/2008424
P R O T O K Ó Ł NR XVIII/2012396
P R O T O K Ó Ł NR XVIII/201653
P R O T O K Ó Ł NR XX/2008412
P R O T O K Ó Ł NR XX/2012372
P R O T O K Ó Ł NR XX/201663
P R O T O K Ó Ł NR XXI/2008387
P R O T O K Ó Ł NR XXI/2012426
P R O T O K Ó Ł NR XXI/201641
P R O T O K Ó Ł NR XXII/2008403
P R O T O K Ó Ł NR XXII/2012370
P R O T O K Ó Ł NR XXII/201632
P R O T O K Ó Ł NR XXIII/2008354
P R O T O K Ó Ł NR XXIII/2012413
P R O T O K Ó Ł NR XXIII/201734
P R O T O K Ó Ł NR XXIV/2008386
P R O T O K Ó Ł NR XXIV/2012412
P R O T O K Ó Ł NR XXIV/201722
P R O T O K Ó Ł NR XXIX/2013358
P R O T O K Ó Ł NR XXV/2008446
P R O T O K Ó Ł NR XXV/2012410
P R O T O K Ó Ł NR XXV/201716
P R O T O K Ó Ł NR XXVI/2009355
P R O T O K Ó Ł NR XXVI/2012414
P R O T O K Ó Ł NR XXVI/20174
P R O T O K Ó Ł NR XXVII/2009386
P R O T O K Ó Ł NR XXVII/2013410
P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/2009383
P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/2013349
P R O T O K Ó Ł NR XXX/2009326
P R O T O K Ó Ł NR XXX/2013372
P R O T O K Ó Ł NR XXXI/2005544
P R O T O K Ó Ł NR XXXI/2009391
P R O T O K Ó Ł NR XXXI/2013352
P R O T O K Ó Ł NR XXXII/2005504
P R O T O K Ó Ł NR XXXII/2009383
P R O T O K Ó Ł NR XXXII/2013311
P R O T O K Ó Ł NR XXXIII/2006478
P R O T O K Ó Ł NR XXXIII/2009316
P R O T O K Ó Ł NR XXXIII/2013313
P R O T O K Ó Ł NR XXXIV/2006521
P R O T O K Ó Ł NR XXXIV/2009324
P R O T O K Ó Ł NR XXXIV/2013302
P R O T O K Ó Ł NR XXXIX/2006448
P R O T O K Ó Ł NR XXXIX/2010362
P R O T O K Ó Ł NR XXXV/2006532
P R O T O K Ó Ł NR XXXV/2010397
P R O T O K Ó Ł NR XXXV/2013276
P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/2006448
P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/2010336
P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/2013321
P R O T O K Ó Ł NR XXXVII/2006526
P R O T O K Ó Ł NR XXXVII/2010391
P R O T O K Ó Ł NR XXXVII/2013300
P R O T O K Ó Ł NR XXXVIII/2006512
P R O T O K Ó Ł NR XXXVIII/2010403
P R O T O K Ó Ł NR XXXVIII/2014318
Petycja o przekazanie środków z nadwyżki budżetowej na modernizację i asfaltowanie dróg gruntowych30
Plan gospodarki odpadami551
Plan Gospodarki Odpadami780
PLAN OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY RUDNIK193
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017404
Planowanie przestrzenne w gminie3281
podatek od nieruchomości338
podatek od nieruchomości83
podatek od środków transportowych221
podatek od środków transportowych45
podatek rolny245
podatek rolny75
Ponięcice2281
Postanowie Wójta Gminy Rudnik w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko517
Postanowienie Wójta Gminy Rudnik z dnia 08.09.2014r. Nr IRI.6220.6.6.2014 w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn"Adaptacja garażu na tłoczarnię oleju" zlokalizowanego na na działce ewidencyjnej 624/2 km 1 obręb Rudnik do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę aktualnego wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w działki.474
Postanowienie Nr0156/023/09 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko451
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko516
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na Modernizacji ul.Górnej w Brzeźnicy409
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na Rozbudowie warsztatu samochodowego w Grzegorzowicach. 397
Postanowienie Wójta Gminy Rudnik w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów"458
Postanowienie Wójta Gminy Rudnik w sprawie oceny oddziaływania na środowisko- obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania515
Postanowienie Wójta Gminy Rudnik z dnia 19.10.2015r. NrIRI.6220.6.2014/1/2015 w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwzięcia pn"Adaptacja garażu na tłoczarnię oleju" zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 624/2 km1 obręb Rudnik.196
Postepowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla wykonania dokumentacji określającej warunki hydrologiczne oraz geologiczno - inżynierskie dla zadania pn.: Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w Gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935" w części dotyczącej robót geologiczno inżynierskich.300
Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód i wykonanie urządzeń wodnych w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa Regionalnej drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku DK45 w Gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku".99
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów.h232
Powołanie członków obwodowych komisji wyborczych491
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA764
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik na rok 201765
Proj436
projekt budżetu235
Projekt budżetu na 2015r.442
Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik731
projekt uchwały w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków295
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik 76
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Rudnik na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków307
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz wysokości i terminów płatności opłaty targowej289
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ustalania, udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Rudnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.290
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania293
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik75
Projekt WPF384
Projekt WPF385
Projekt WPF148
Promocja aktywnej integracji w Gminie Rudnik1015
Protokół z sesji522
Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach26
Przedszkole Samorządowe w Gamowie1381
Przedszkole Samorządowe w Grzegorzowicach1231
Przedszkole Samorządowe w Rudniku1393
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 421 ulica Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach 469
Przetarg nieograniczony na modernizację dróg gminnych na terenie gminy Rudnik 646
Przetarg nieograniczony na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - połączenie części historycznej z Osiedlem 384
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro na odbudowę drogi do pól w miejscowości Ligota Książęca - Łubowice o dł. 1.134 km.632
Przetarg na adaptacje terenów zielonych na plac zabaw miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Brzeźnica601
Przetarg na budowe hali sportowej pełnowymiarowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudniku.962
Przetarg na dzierżawę117
Przetarg na dzierżawę lokalu609
Przetarg na dzierżawę lokalu użytkowego447
Przetarg na dzierżawę nieruchomości402
Przetarg na lokal użytkowy450
Przetarg na lokal użytkowy344
Przetarg na na powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi transportu rolniczego w miejscowości Modzurów - Gamów613
Przetarg na najem lokali użytkowych442
Przetarg na najem lokalu użytkowego322
Przetarg na remont budynku Wiejskiego Domu Kultury dostosowanie na Centrum Kultury wsi Sławików550
Przetarg na sprzedaż nieruchomości578
Przetarg na sprzedaż nieruchomości.664
Przetarg na wykonanie remontu w budynku ZSO Rudnik811
Przetarg nieograniczony na dostawę ( nabycie i montaż) syren głośno mówiących wraz z modułem o mocy 600 Wat, montaż 1 masztu 6 m w miejscowości Lasaki oraz 1 stacji bazowej wyposażonej w centralę alarmową wraz z oprogramowaniem w zakres którego wchodzi (antena bazowa wraz z radiotelefonem). .646
Przetarg nieograniczony na przystosowanie budynku Ośrodka Zdrowia dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku.359
Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych w miejscowości Ligota Książęca, Brzeźnica, Ponięcice, Lasaki i Grzegorzowice 292
Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych w miejscowości Łubowice ul.Kasztanowa,Modzurów ul.Arki Bożka ,Rudnik przy ul.Bukowej ,Klonowej i Sosnowej 508
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na przełożeniu pokrycia dachowego w swietlicy wiejskiej w miejscowosci Jastrzębie604
Przetarg nieograniczony - na bankową usługę udzielenia długoterminowego kredytu w kwocie 300.000,00 PLN na realizację zadania inwestycyjnego pn Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rudniku .371
Przetarg nieograniczony dot. Likwidacji istniejącej oczyszczalni ścieków i budowa nowej wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnica 573
Przetarg nieograniczony dot. Modernizacji drogi gminnej nr 688002S w Rudniku450
Przetarg nieograniczony dot.Remontu dróg gminnych w miejscowości Rudnik 518
Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku mieszkalno - użytkowego w Gamowie przy ul. Szkolnej 4618
Przetarg nieograniczony na adaptację budynku magazynu.1040
Przetarg nieograniczony na budowę boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy ZSO w Grzegorzowicach1668
Przetarg nieograniczony na budowę boiska wielofunkcyjnego w Rudniku w ramach Programu budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży 491
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika w Modzurowie 629
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika wraz z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w Sławikowie - etap III3587
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w Sławikowie - etap I budowa kanalizacji na odcinku 574 m i chodnika na odcinku 420 m 551
Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap III.1096
Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - połączenie części historycznej z osiedlem.493
Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik etap V i Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Nowej w miejscowości Rudnik.897
Przetarg nieograniczony na budowę sali gimnastycznej w Grzegorzowicach2136
Przetarg nieograniczony na Budowę sali gimnastycznej w Grzegorzowicach tj. dokończenie budowy 1959
Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu do folwarku w Dolędzinie974
Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu na powstającym osiedlu w Rudniku - I etap1383
Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP Gamów 351
Przetarg nieograniczony na dostawę opału w sezonie grzewczym 2005-2006585
Przetarg nieograniczony na dostawę opału w sezonie grzewczym 2005/2006 o wartości poniżej 60.000 EURO627
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowo – biurowego 834
Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu do transportu ścieków bytowych i wody pitnej .500
Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2005/2006 poniżej 60.000 EURO 602
Przetarg Nieograniczony na leasing operacyjny fabrycznie nowej koparko - ładowarki z opcją wykupu przedmiotu Leasingu dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku 880
Przetarg Nieograniczony na leasing operacyjny fabrycznie nowej koparko - ładowarki z opcją wykupu przedmiotu Leasingu dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku1370
Przetarg nieograniczony na modernizację ul.Łąkowej w Ponięcicach 485
Przetarg nieograniczony na modernizację - remont dróg gminnych na terenie gminy Rudnik .Liczba zadań częściow ych - 5. Zamawiający unieważnił przetarg na 3 zadania częściowe o nr. 1, 3, 5, ponieważ nie złożono żadnej oferty na te zadania. 449
Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ponięcice - Błażejowice i Ponięcice - Sławików 460
Przetarg nieograniczony na modernizację drogi gminnej dojazdowej do zabudowanych posesji gospodarczych w miejscowości Strzybnik ul. Zamkowa805
Przetarg nieograniczony na modernizację drogi ul. Kozielska w Brzeźnicy 402
Przetarg nieograniczony na modernizację odcinków dróg powiatowych nr 3514 S i 3523 S w Rudniku . 381
Przetarg nieograniczony na modernizację świetlicy w Czerwięcicach i Modzurowie 507
Przetarg nieograniczony na modernizację ul.Górnej w Brzeźnicy - etap I . Unieważniono przetarg nie złożono żadnej oferty na ww.zadanie .296
Przetarg nieograniczony na Modernizację ul.Górnej w Brzeźnicy - etap II 372
Przetarg nieograniczony na modernizację ul.Łąkowej w Grzegorzowicach oraz ul. Kasztanowej w Łubowicach. 420
Przetarg nieograniczony na na bankową usługę udzielenia długoterminowego kredytu na realizację zadań inwestycyjnych pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik i Dofinansowanie dla ZWiUK w Rudniku zakupu monitoringu sieci wodociągowej i zestawu do transportu ścieków bytowych i wody pitnej.1422
Przetarg nieograniczony na na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap IV 356
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.Budowa kanalizacji sanitarnej osiedla budynków jedno i wielorodzinnych w obrębie ul.Zamkowej w Strzybniku wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków.355
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Książęca,Łubowice,Grzegorzowice 326
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Rudniku 421
Przetarg nieograniczony na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dot. zadania pn. Efektywne zarządzanie energią - Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik 196
Przetarg nieograniczony na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dot.zadania inwestycyjnego pn."Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Rudniku".794
Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn \"Budowa hali sportowo widowiskowej\"1113
Przetarg nieograniczony na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - część historyczna 425
Przetarg nieograniczony na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap IV 239
Przetarg nieograniczony na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap V i Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Nowej w miejscowości Rudnik 276
Przetarg nieograniczony na prowadzenie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn".Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap III"636
Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowości Gamów i Rudnik134
Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowości Gamów, Rudnik,Łubowice i Grzegorzowice.104
Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych w Gminie Rudnik 465
Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych w miejscowości Lasaki,Rudnik, Ligota Książęca i Brzeźnica 191
Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych w miejscowości Rudnik.444
Przetarg nieograniczony na remont odcinków dróg powiatowych nr 3514S i 3523S w Rudniku .428
Przetarg nieograniczony na remont odcinków dróg zniszczonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych 427
Przetarg nieograniczony na remont ul.Łąkowej w Łubowicach dotyczy realizacji odcinka 1 393
Przetarg nieograniczony na rozbudowę budynku OSP w Rudniku 1132
Przetarg nieograniczony na rozbudowę i remont budynku LKS Gamów w ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 w ramach działania \"Odnowa i rozwój wsi\". 585
Przetarg nieograniczony na rozbudowę sali gimnastycznej w Ligocie Książęcej 642
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Strzybnik628
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Strzybnik562
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Szonowice689
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych 514
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych407
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, znajdujących się na terenie Gminy Rudnik 1118
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, znajdujące się na terenie Gminy Rudnik. 3854
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, znajdujące się na terenie Gminy Rudnik. 238
Przetarg nieograniczony na Usługi aktywacji zawodowej i społecznej klientów GOPS Rudnik353
Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na opracowanie projektu termomodernizacji budynku gminnego w Gamowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz na rozbudowę budynku OSP w Rudniku. 679
Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. Modernizacja dróg dojazdowych na terenie gminy Rudnik 558
Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach581
Przetarg nieograniczony na wykonanie opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej dot.zadania inwestycyjnego pn."Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy ZSO w Grzegorzowicach". 380
Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację zadania pn.Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach 565
Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację zadania pn.Modernizacja i remonty dróg na terenie Gminy Rudnik 610
Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu przy Gminnym Centrum Informacji w Rudniku 410
Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu w Ligocie Książęcej i Strzybniku poprzez budowę placów parkingowych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania: "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013. 584
Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych na obszarze Gminy Rudnik w okresie zimowym 2011/2012 w zakresie odśnieżania i likwidacji śliskości .1160
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 dot. dostarczenia wapna nawozowego wapniowo - tlenkowego dla rolników z terenu gminy Rudnik.519
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro dot. remontu drogi dojazdowej do posesji w miejscowości Brzeźnica ul.Leśna. 761
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro dot. usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na obszarze Gminy Rudnik w sezonie 2006/2007 w zakresie odśnieżania.638
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro dot. wyposażenia hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudniku. 785
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro dot.budowy kanalizacji deszczowej i Ogrodowej w miejscowości Gamów608
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro dot.wyposażenia hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudniku. 697
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ligota Książęca622
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO na odbudowę drogi gminnej polegającej na przebudowie i remoncie nawierzchni oraz infrastruktury przydrożnej – rowów w miejscowości Szonowice ul. Obrońców Pokoju732
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro na odbudowę i modernizację drogi dojazdowej do pól w Szonowicach.620
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO na remont nawierzchni dróg dojazdowych do posesji w miejscowości Łubowice ul. Eichendorffa859
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro na remont trzech odcinków dróg w Grzegorzowicach.593
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na obszarze Gminy Rudnik w sezonie 2005/2006.575
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro na wykonanie kanalizacji deszczowej w Rudniku ul.Słoneczna.606
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na wykonanie kanalizacji deszczowej w Rudniku. 632
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro, dot. remontu mostu w Ligocie Książęcej nad Potokiem Ligockim w ciągu drogi przebiegającej koroną wału przeciwpowodziowego Brzeźnica - Grzegorzowice. 561
Przetarg nieograniczony o wartosci poniżej 60.000 na odbudowę drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Modzurów - Gamów636
przetarg nieograniczony o warttości poniżej 60.000 euro na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Sławików714
Przetarg nieograniczony pn.Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla benificjentów projektu pt. Promocja aktywnej integracji w Gminie Rudnik 343
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro dot. robót budowlanych związanych z przystosowaniem obiektu Ośrodka Zdrowia dla potrzeb ZOZ w Rudniku ul. Kozielska 1.552
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro dot.robót budowlanych związanych z przystosowaniem obiektu Ośrodka Zdrowia w Rudniku ul.Kozielska2.3108
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro na odbudowę drogi dojazdowej do pól w Strzybniku599
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro na remont drogi dojazdowej w Sławikowie ul.Słowackiego 620
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro na udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Rudnik w 2006r.565
Przetarg nieograniczony powyżej 60.000 Euro dot. termoizolacji budynku ogólno- użytkowego, wraz z modernizacją kotłowni i ogrzewania zlokalizowanego w Rudniku przy ul.Gawliny 2. 688
Przetarg nieograniczonyna rozbudowę Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku - etap II409
Przystąpienie do zmiany 14 planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik942
Przystosowanie obiektu Ośrodka Zdrowia dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku ul.Kozielska 2.494
R O T O K Ó Ł NR XXIX/2009381
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach działania 313,322,323Odnowa i Rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 pod nazwą Budowa świetlicy w Strzybniku i remont świetlicy w Ligocie Książęcej . 1148
referaty i stanowiska5166
Regulamin przydomowych oczyszczalni ścieków201
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik oraz uchwały ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.341
Rejestr Działalności Regulowanej586
Rejestr Instytucji Kultury304
Remont drogi wewnętrznej o dł. 950 mb na nowo powstającym osiedlu w Rudniku.665
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3512S Szonowice-Modzurów"311
Rozbudowa obory na działce nr 350/5 w miejscowości Szonowice89
Rozbudowa oraz poprawa funkcjonalności przedsiębiorstwa EKO-OKNA S.A. w Kornicy96
Rudnik2416
Sesja XXVI19
Skład10258
Skład komisji1181
Skład komisji1425
Skład komisji1267
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Rudnik1072
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (teren po byłej bazie PGR w Brzeźnicy i teren w Grzegorzowicach) oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik (zapisy planu Rudnik)6
Sprawozadnia za rok 2014466
Sprawozdania za rok 20111144
Sprawozdania za rok 2012710
Sprawozdania za rok 2013r.565
Sprawozdania za rok 2015193
Sprawozdania za rok 2016156
Sprawozdanie z realizacji "Planu gospodarki odpadami Województwa Śląskiego 2014"381
Sprzedaż neruchomości275
Sprzedaż neruchomości245
Sprzedaż neruchomości285
Sprzedaż neruchomości256
Sprzedaż neruchomości zabudowanej w Szonowicach II Przetarg642
Sprzedaż nieruchomości263
Sprzedaż nieruchomości621
Sprzedaż nieruchomości509
Sprzedaż nieruchomości447
Sprzedaż nieruchomości331
Sprzedaż nieruchomości130
Sprzedaż nieruchomości361
Sprzedaż nieruchomości351
Sprzedaż nieruchomości443
Sprzedaż nieruchomości626
Sprzedaż nieruchomości511
Sprzedaż nieruchomości322
Sprzedaż nieruchomości378
Sprzedaż nieruchomości232
Sprzedaż nieruchomości682
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Łubowicach552
Sprzedaz nieruchomości w Szonowicach643
Sprzedaż sam. JELCZ375
Sprzedaż sam. STAR 244455
Sprzedaż sam. STAR 244352
Sprzedaż sam. ŻUK363
Sprzedaż samochopdu JELCZ 316414
Sprzedaż samochopdu ŻUK A 156377
Statut Gminy9064
stawka140
Strzybnik2115
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rudnik - 2002 r.871
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik - 2012 rok1138
Szonowice2455
Sławików3126
UCHWAŁA 645
UCHWAŁA631
uchwała172
uchwała151
Uchwała Nr XIX/147/08 w sprawie: oddania w najem nieruchomości 389
Uchwała Nr XIX/186/04 w sprawie: udzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 27.05.2004r. Panu Henrykowi Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6627
Uchwała Nr XLI/337/10 w sprawie poparcia inicjatywy utworzenia Sądu Okręgowego w Rybniku349
Uchwała Nr XLIV/350/2014 w sprawie: oddania w najem nieruchomości230
Uchwała Nr XVII/130/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2007359
Uchwała Nr XVII/131/08 w sprawie przeznaczenia środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Odbiór przewozu oraz utylizacji padłych zwierząt kat. I zwierzęta leśne i domowe oraz zwierzęta gospodarskie niewiadomego pochodzenia”334
Uchwała Nr XX/159/08 w sprawie przeznaczenia środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: „Odbiór i transport odpadów wielkogabarytowych”404
Uchwała Nr XXII/169/08 w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości na czas oznaczony398
Uchwała NR XXIV/ 181/08 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Koła Gospodyń Wiejskich w Rudniku350
Uchwała Nr XXV/183/2012 w sprawie: oddania w najem nieruchomości435
Uchwała Nr XXVII/221/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2008356
Uchwała Nr XXXII/236/2013 w sprawie: oddania w najem nieruchomości342
UCHWAŁA NR XXXV/283/2013 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa317
Uchwała Budżetowa Gminy Rudnik na 2016r. Nr XII/70/2015123
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych 461
Uchwała Nr XLV/ 357/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „A” Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik230
Uchwała Nr XXIV/164/2017 w sprawie stwierdzenia aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego48
Uchwała Nr XXXIV/258/2013 w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku323
Uchwała Nr XXXIV/259/2013 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Rudnik na lata 2013-2016332
Uchwała Nr XXXVIII/299/2010 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik oraz planów miejscowych372
Uchwała Nr I/ 6/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady231
Uchwała Nr I/1/02 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik1199
Uchwała Nr I/1/06 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik 593
Uchwała Nr I/1/10 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik439
Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik246
Uchwała Nr I/2/02 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rudnik1192
Uchwała Nr I/2/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rudnik584
Uchwała Nr I/2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rudnik415
Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rudnik252
Uchwała Nr I/3/02 w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik1178
Uchwała Nr I/3/06 w sprawie: powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik582
Uchwała Nr I/3/10 w sprawie: powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik423
Uchwała Nr I/3/2014 w sprawie: powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik233
Uchwała Nr I/4/02 w sprawie zatwierdzenia składów osobowych stałych Komisji Rady1161
Uchwała Nr I/4/06 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik569
Uchwała Nr I/4/10 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik403
Uchwała Nr I/4/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik226
Uchwała Nr I/5/02 w sprawie wyboru Przewodniczącego stałych Komisji Rady1154
Uchwała Nr I/5/06 w sprawie: zatwierdzenia składów osobowych stałych Komisji Rady595
Uchwała Nr I/5/10 w sprawie: zatwierdzenia składów osobowych stałych Komisji Rady426
Uchwała Nr I/5/2014 w sprawie: zatwierdzenia składów osobowych stałych Komisji Rady160
Uchwała Nr I/5/2014 w sprawie: zatwierdzenia składów osobowych stałych Komisji Rady224
Uchwała Nr I/6/06 w sprawie: wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady592
Uchwała Nr I/6/10 w sprawie: wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady401
Uchwała Nr I/7/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006593
Uchwała Nr I/8/06 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2006 593
Uchwała Nr II/09/06 w sprawie podatku od nieruchomości na 2007 rok587
Uchwała Nr II/10/06 w sprawie stawki podatku od posiadania psów na rok 2007578
Uchwała Nr II/10/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014232
Uchwała Nr II/11/06 w sprawie podatku od środków transportowych 627
Uchwała Nr II/11/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010445
Uchwała Nr II/11/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik253
Uchwała Nr II/12/06 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej582
Uchwała NR II/12/2014 Uchwała Budżetowa Gminy Rudnik na 2015r.257
Uchwała Nr II/13/06 w sprawie: określenia wysokości inkasa615
Uchwała Nr II/13/2014 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/347/2014 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet sołtysom234
Uchwała Nr II/14/06 w sprawie opłaty targowej 580
Uchwała Nr II/15/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta620
Uchwała Nr II/16/06 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy563
Uchwała Nr II/16a/06 w sprawie: powołania w skład osobowy Komisji587
Uchwała Nr II/6/02 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy1531
Uchwała Nr II/7/10 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2011: „2011- Rok wolontariatu”448
Uchwała Nr II/7/2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej222
Uchwała Nr II/8/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/352/10 z dnia 27.10.2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii440
Uchwała Nr II/9/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta486
Uchwała Nr II/9/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta248
Uchwała Nr III/10/02 w sprawie podatku od środków transportowych w 2003 roku999
Uchwała Nr III/11/02 w sprawie stawki podatku od posiadania psów na rok 20031003
Uchwała Nr III/12/02 w sprawie opłaty targowej na 2003 rok1027
Uchwała Nr III/12/10 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej428
Uchwała Nr III/13/02 w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej1026
Uchwała Nr III/13/10 w sprawie zatwierdzenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rudnik na lata 2010-2013”454
Uchwała Nr III/14/02 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej996
Uchwała Nr III/14/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr I studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik261
Uchwała Nr III/15/02 w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz zmiany w wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków1013
Uchwała Nr III/15/10 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010419
Uchwała Nr III/15/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/197/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.01.2013r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik 261
Uchwała Nr III/16/02 w sprawie zmiany uchwały budżetowej964
Uchwała Nr III/16/10 w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010479
Uchwała Nr III/16/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik254
Uchwała Nr III/17/02 w sprawie odwołania Seketarza Gminy1032
Uchwała Nr III/17/06 w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik590
Uchwała Nr III/17/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010421
Uchwała Nr III/17/2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015232
Uchwała Nr III/18/02 w sprawie zmiany uchwały Nr X/84/99 z dnia 29 października 1999r.969
Uchwała Nr III/18/06 w sprawie odwołania sekretarza gminy568
Uchwała Nr III/18/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu214
Uchwała Nr III/19/06 w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/ 94 /03 z dnia 30 października 2003r.536
Uchwała Nr III/19/10 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022492
Uchwała Nr III/19/2015 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Rady Kuratorów Fundacji Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J.v. Eichendorffa252
Uchwała Nr III/20/10 w sprawie realizacji na terenie Gminy programu PEAD 2011430
Uchwała Nr III/21/10 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu440
Uchwała Nr III/7/02 w sprawie podatku od nieruchomości na 2003 rok981
Uchwała Nr III/8/02 w sprawie określenia wzoru formularza w podatku rolnym994
Uchwała Nr III/9/02 w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku leśnym954
Uchwała Nr IV/19/02 - Uchwała budżetowa na rok 20031099
Uchwała Nr IV/20/02 w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Rudnik1073
Uchwała Nr IV/20/06 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej524
Uchwała Nr IV/20/2015 w sprawie przyjęcia: “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik”242
Uchwała Nr IV/21/02 w sprawie postępowania o zamówienia publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu gminy Rudnik1113
Uchwała Nr IV/21/06 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu518
Uchwała NR IV/21/2015 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów246
Uchwała Nr IV/22/02 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rudnik1099
Uchwała Nr IV/22/06 w sprawie: powołania Gminnej Komisji ds. stypendiów503
Uchwała Nr IV/22/11 w sprawie: powołania Gminnej Komisji ds. stypendiów441
Uchwała Nr IV/22/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik236
Uchwała Nr IV/23/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik1115
Uchwała Nr IV/23/06 w sprawie: zmiany uchwały Nr V/31/2003 Rady Gminy Rudnik z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Rady Kuratorów Fundacji Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J.v. Eichendorffa.518
Uchwała Nr IV/23/2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015235
Uchwała Nr IV/24/02 w sprawie zmiany uchwały budżetowej XXXI/221 z dnia 28.12.2001 roku1065
Uchwała Nr IV/24/06 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii546
Uchwała Nr IV/25/02 w sprawie uchylenia uchwały XXXVII/244/02 Rady Gminy Rudnik z dnia 10 października 2002r. w sprawie ustalenia opłat za wodę1052
Uchwała Nr IV/25/06 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagradzania nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik520
Uchwała Nr IV/25/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/342/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 01.09.2010r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Sławików433
Uchwała Nr IV/26/02 w sprawie zmian w uchwałach Nr: III/7/02 Rady Gminy Rudnik w sprawie podatku od nieruchomości na 2003r., Nr III/14/02 Rady Gminy Rudnik w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnejj1103
Uchwała Nr IV/26/06 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006510
Uchwała Nr IV/26/11 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011404
Uchwała Nr IV/27/02 w sprawie podatku od środków transportowych w 2003 roku1047
Uchwała Nr IV/27/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006502
Uchwała Nr IV/27/2011 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn: „Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy” w ramach Priorytetu IX. Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 472
Uchwała Nr IV/28/06 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudnik na rok 2007632
Uchwała Nr IV/28/11 w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022446
Uchwała NR IX/45/2015 w sprawie: udzielenia dotacji Miastu Racibórz na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii konfesji zielonoświątkowej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Zielonoświątkowym w Raciborzu w roku szkolnym 2015/2016131
UCHWAŁA Nr IX/46/2015 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2016: „Łączy nas Odra”137
Uchwała Nr IX/48/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik130
Uchwała Nr IX/49/2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015137
Uchwała Nr IX/50/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizacje zadania inwestycyjnego w ramach wieloletniego rządowego programu pn.„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” 131
Uchwała Nr IX/51/2015 w sprawie wyboru ławników125
Uchwała Nr IX/60/2011 w sprawie: powołania i ustalenia składu osobowego Komisji doraźnej Rady Gminy Rudnik424
Uchwała Nr IX/61/07 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego komisji doraźnej Rady Gminy Rudnik507
Uchwała Nr IX/61/2011 w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski400
Uchwała Nr IX/62/07 w sprawie zatwierdzenia finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2006r.479
Uchwała Nr IX/62/2011 w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego448
Uchwała Nr IX/63/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2006478
Uchwała NR IX/63/2011 w sprawie zaliczenia dróg w gminie Rudnik do kategorii dróg gminnych 433
Uchwała Nr IX/64/07 w sprawie nabycia nieruchomości w Rudniku489
Uchwała Nr IX/64/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XXX/290/05 z dnia 28 września 2005r.448
Uchwała Nr IX/65/07 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy473
Uchwała Nr IX/65/2011 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010r.416
Uchwała Nr IX/66/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków497
Uchwała Nr IX/66/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok460
Uchwała Nr IX/67/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu412
Uchwała Nr IX/67/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022418
Uchwała Nr IX/68/07 w sprawie powołania Sekretarza Gminy Rudnik493
Uchwała Nr IX/68/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011447
Uchwała Nr IX/69/07 w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego na podstawie porozumienia488
Uchwała Nr IX/70/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007505
Uchwała Nr IX/78/03 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2003 rok783
Uchwała Nr IX/79/03 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą - Przebudowa drogi gminnej "Brzozówka" w Gminie Rudnik794
Uchwała Nr V/25/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik226
Uchwała Nr V/27/2015 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – etap IV”206
Uchwała Nr V/28/03 - powołanie Sekretarza Gminy Rudnik1012
Uchwała Nr V/28/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik200
Uchwała Nr V/29/03 - upoważnienie Wójta Gminy do bezprzetargowej sprzedaży mienia komunalnego947
Uchwała Nr V/29/07 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych490
Uchwała Nr V/29/2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015200
Uchwała Nr V/30/03 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku do wydawania decyzji administracyjnych938
Uchwała NR V/30/07 w sprawie: skargi Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6537
Uchwała Nr V/30/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik przyjętego uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XX/190/04 z dnia 11 sierpnia 2004r.449
Uchwała Nr V/31/03 - zmiana uchwały Nr XXXVI/184/98 Rady Gminy Rudnik z dnia 16.06.1998 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Rady Kuratorów Fundacji Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J. v. Eichendorffa911
Uchwała Nr V/31/07 w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Rudnik503
Uchwała Nr V/31/11 w sprawie zatwierdzenia zmian uchwały Nr XXXIX/324/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 czerwca 2010r. - Planu Odnowy Miejscowości Gamów stanowiącym załącznik do tej uchwały 472
Uchwała Nr V/32/03 w sprawie przekazania nieruchomości na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Katarzyny w Rudniku844
Uchwała Nr V/32/07 w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego w celu ustalenia warunków współpracy przy realizacji programu uregulowania gospodarki wodno – ściekowej na terenach poszczególnych gmin 499
Uchwała Nr V/32/11 w sprawie: apelu do Narodowego Funduszu Zdrowia o zawarcie kontraktu z Samodzielnym Publicznym Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku na świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie neurologii. 452
Uchwała Nr V/33/03 - wystąpienie ze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów807
Uchwała Nr V/33/07 w sprawie: zmiany uchwały Nr III/15/02 Rady Gminy Rudnik z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz zmiany 504
Uchwała nr V/34/03 - sprzedaż udziałów Grupy Kapitałowej GZE S.A.844
Uchwała Nr V/34/07 w sprawie realizacji na terenie Gminy programu PEAD 2007514
Uchwała Nr V/35/03 - zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik793
Uchwała Nr V/35/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007552
Uchwała Nr V/36/03 - zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik830
Uchwała Nr V/37/03 - zmiana w budżecie na rok 2003 dot. przeznaczenia środków na usuwanie barier architektonicznych przy ośrodkach zdrowia742
Uchwała Nr V/38/03 w sprawie nawiązania wspołpracy z niemiecka gminą z okręgu Markischer Kreis789
Uchwała Nr V/39/03 - przyjecie rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik775
Uchwała Nr VI/ 40/2011w sprawie powołania Skarbnika Gminy411
Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Gminy Rudnik w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2014185
Uchwała Nr VI/31/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2014r. 213
Uchwała Nr VI/32/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków227
Uchwała Nr VI/33/2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015202
Uchwała Nr VI/34/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki398
Uchwała Nr VI/35/2011 sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację zadania pn.: ”Modernizacja dróg powiatowych nr 3503S i 3547S”392
Uchwała Nr VI/36/07 w sprawie uchylenia uchwały Nr V/31/07 Rady Gminy Rudnik z dnia 7 lutego 2007 r. o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Rudnik451
Uchwała Nr VI/37/07 w sprawie złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Gminy Rudnik482
Uchwała Nr VI/37/2011w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011403
Uchwała Nr VI/38/07 w sprawie: nadania nazw ulicom w Gminie Rudnik491
Uchwała Nr VI/38/2011w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022405
Uchwała Nr VI/39/07 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych. 478
Uchwała Nr VI/39/2011w sprawie odwołania Skarbnika Gminy377
Uchwała Nr VI/40/03 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rudnik Nr II/6/02 z dnia 22 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy744
Uchwała NR VI/40/07 w sprawie: skargi Pana Dominika Koniecznego zam. Racibórz498
Uchwała Nr VI/41/03 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr V/19/02 z z dnia 30 grudnia 2002 roku791
Uchwała Nr VI/41/07 w sprawie wystąpienia do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z wnioskiem o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości Łubowice w języku mniejszości. 482
Uchwała Nr VI/41/2011w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach”404
Uchwała Nr VI/42/03 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik715
Uchwała Nr VI/42/07 w sprawie wpisania Gminy Rudnik do Rejestru Gmin na obszarze których używane są dodatkowe nazwy miejscowości w języku mniejszości narodowej472
Uchwała Nr VI/42/2011w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Mirosława Pruszyńskiego401
Uchwała Nr VI/43/03 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Norberta Parys759
Uchwała Nr VI/43/07 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia 466
Uchwała Nr VI/44/03 w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Rudnik743
Uchwała Nr VI/44/07 w sprawie: zmiany uchwały Nr III/15/02 Rady Gminy Rudnik z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz zmiany 464
Uchwała Nr VI/45/03 w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatyrojnego w Rudniku759
Uchwała Nr VI/45/07 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków na 2007 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 483
Uchwała Nr VI/46/03 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych735
Uchwała Nr VI/46/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007467
Uchwała Nr VI/47/03 w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/02 Rady Gminy Rudnik z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz zmiany w wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków714
Uchwała Nr VI/47/07 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rudnik do przejęcia opieki nad grobami wojennymi 473
Uchwała Nr VI/48/03 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego741
Uchwała Nr VI/48/07 w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/06 Rady Gminy Rudnik z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik465
Uchwała Nr VI/49/03 w sprawie oddania w dzierżawę mienia komunalnego769
Uchwała Nr VI/49/07 w sprawie trybu udzielania dotacji z budżetu gminy Rudnik podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją innych zadań niż określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie483
Uchwała Nr VI/50/03 w sprawie kupna nieruchomości701
Uchwała Nr VI/51/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości na majątek \"Parafialne Towarzystwo Oświatowe Gamów\"723
Uchwała Nr VI/52/03 w sprawia upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych739
Uchwała Nr VII/34/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok222
Uchwała Nr VII/35/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014r.218
Uchwała Nr VII/37/2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015210
Uchwała Nr VII/38/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2015 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu230
Uchwała Nr VII/39/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu214
Uchwała Nr VII/40/2015 w sprawie poparcia starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie nazwy Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu Katowice w Pyrzowicach imienia Wojciecha Kilara250
Uchwała Nr VII/43/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/185/08 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.12.2008r. w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Strzybnik, zmienionej uchwałą Nr XXIX/232/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.06.2009r.423
Uchwała Nr VII/44/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/184/08 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.12.2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Ligota Książęca, zmienionej uchwałą Nr XXIX/231/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.06.2009r. 408
Uchwała Nr VII/45/2011 w sprawie: przyjęcia \" Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji\"780
Uchwała Nr VII/48/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011442
Uchwała Nr VII/50/07 w sprawie: przyjęcia sprawozdania wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2006 rok oraz w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Rudnik z tego tytułu543
Uchwała Nr VII/51/07 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik549
Uchwała Nr VII/52/07 w sprawie: skargi Pana Mirosława Pruszyńskiego zam. Jastrzębie579
Uchwała Nr VII/53/03 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok oraz w sprawie absolutoriun dla Wójta Gminy Rudnik798
Uchwała Nr VII/53/07 w sprawie utraty mocy uchwały Nr III/13/02 Rady Gminy Rudnik z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej531
Uchwała Nr VII/54/03 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rudnik769
Uchwała Nr VII/55/03 w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Rudnik757
Uchwała Nr VII/56/03 w sprawie zatwierdzenia \"Programu ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza Gminy Rudnik\"787
Uchwała Nr VII/57/03 w sprawie przystąpienia do programu obniżania emisji zanieczyszczeń powietrza polegającym na zastosowaniu źródeł ciepła opalanych węglem755
Uchwała Nr VII/58/03 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach711
Uchwała Nr VII/59/03 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2003722
Uchwała Nr VII/60/03 w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcącyh w Szonowicach727
Uchwała Nr VII/61/03 w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Rudniku730
Uchwała Nr VII/62/03 w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach732
Uchwała Nr VII/63/03 w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Brzeźnicy749
Uchwała Nr VII/64/03 w sprawie skargi Pani Heleny Tomulla zam. Łubowice787
Uchwała Nr VII/65/03 w sprawie oddania w dzierżawę mienia komunalnego759
Uchwała Nr VII/66/03 w sprawie odwołania Pana Antoniego Strzeduły z członka Komisji Rewizyjnej756
Uchwała Nr VII/67/03 w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej723
Uchwała NR VIII/41/2015 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rudnik lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg164
Uchwała Nr VIII/42/2015 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników187
Uchwała NR VIII/43/2015 w sprawie zatwierdzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik.195
Uchwała NR VIII/44/2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 194
Uchwała Nr VIII/50/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2010r. 411
Uchwała Nr VIII/51/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2010425
Uchwała Nr VIII/52/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miejscowości Rudnik należącej do aglomeracji Racibórz412
Uchwała NR VIII/53/2011 w sprawie szczegółowych zasad określenia rodzajów, wysokości oraz trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 438
Uchwała Nr VIII/54/07 w sprawie: powołania w skład osobowy Komisji428
Uchwała NR VIII/54/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/350/2010 Rady Gminy Rudnik z dnia 27.10.2010r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok 404
Uchwała Nr VIII/55/07 w sprawie: zawarcia Porozumienia Międzygminnego w sprawie programu uregulowania gospodarki wodno – ściekowej na terenach poszczególnych gmin470
Uchwała Nr VIII/55/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022413
Uchwała Nr VIII/56/07 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik432
Uchwała Nr VIII/56/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011430
Uchwała Nr VIII/57/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007460
Uchwała Nr VIII/57/2011 w sprawie udzielenia pomocy dla Województwa Śląskiego407
Uchwała Nr VIII/58/07 w sprawie dzierżawienia mienia komunalnego416
Uchwała Nr VIII/58/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/289/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik” i „Dofinansowanie dla ZWiUK w Rudniku zakupu monitoringu sieci wodociągowej i zestawu do transportu ścieków bytowych i wody pitnej”425
Uchwała Nr VIII/59/07 w sprawie nabycia nieruchomości w Jastrzębiu 453
Uchwała Nr VIII/59/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania pn.: „Modernizacje i remonty dróg na terenie Gminy Rudnik”422
Uchwała Nr VIII/60/07 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Rudniku i Gimnazjum w Rudniku453
Uchwała Nr VIII/68/03 w sprawie zatwierdzenia bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2002r. oraz rachunku zysku i strat z informacją opisową799
Uchwała Nr VIII/69/03 w sprawie utworzenia Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych755
Uchwała Nr VIII/70/03 w sprawie przyjęcia statutu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych808
Uchwała Nr VIII/71/03 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych stanowiącego podstawę ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku808
Uchwała Nr VIII/72/03 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnej realizacji kanalizacji sanitarnej837
Uchwała Nr VIII/73/03 w sprawie przeznaczenia pomieszczeń na Posterunek Policji780
Uchwała Nr VIII/74/03 w sprawie oddania w dzierżawę mienia komunalnego779
Uchwała Nr VIII/75/03 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2003762
Uchwała Nr VIII/76/03 w sprawie wprowadzenia wieloletnigo programu inwestycyjnego dla Gminy Rudnik na lata 2003-2005774
Uchwała Nr VIII/77/03 w sprawie zaliczenia drogi transportu rolniczego \"Brzozówka\" do kategorii dróg gminnych807
Uchwała Nr X/ 69/2011 w sprawie służebności 487
Uchwała NR X/52/2015 w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok206
Uchwała NR X/53/2015 w sprawie podatku od środków transportowych 240
Uchwała Nr X/54/2015 w sprawie dzierżawienia mienia komunalnego121
Uchwała Nr X/70/2011 w sprawie ustanowienia służebności394
Uchwała Nr X/71/07 w sprawie: wyboru ławników.532
Uchwała Nr X/72/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 464
Uchwała Nr X/72/2011 w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Raciborskiego454
Uchwała Nr X/73/07 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu.471
Uchwała Nr X/73/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022398
Uchwała Nr X/74/07 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.469
Uchwała Nr X/74/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011451
Uchwała Nr X/75/07 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Rudnik przedszkoli publicznych.463
Uchwała Nr X/75/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – połączenie części historycznej z osiedlem”389
Uchwała Nr X/76/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu.459
Uchwała Nr X/76/2011 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu z dnia 21.06.2011r. oraz pismo Towarzystwa Pomocy Dzieciom Upośledzonym w Raciborzu z dnia 21.06.2011r.415
Uchwała Nr X/77/07 w sprawie: skargi Pana Grzegorza Filocha zam. Gamów.413
Uchwała Nr X/78/07 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rudnik do określania wysokości cen i opłat za korzystanie z hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudniku i sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach.485
Uchwała Nr X/79/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007.470
Uchwała Nr X/80/03 w sprawie służebność gruntowa812
Uchwała Nr X/81/03 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rudnik z dnia 30 lipca 2003 Nr IX/79/03 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą - Przebudowa drogi gminnej „Brzozówka\" w gminie Rudnik739
Uchwała Nr X/82/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości691
Uchwała Nr X/83/03 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego680
Uchwała Nr X/84/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości707
Uchwała Nr X/85/03 w sprawie ustalenia wysokości stałej opłaty eksploatacyjnej 702
Uchwała Nr X/86/03 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.721
Uchwała Nr X/87/03 w sprawie postawienia w stan likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Rudniku.748
Uchwała Nr X/88/03 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2003 rok709
Uchwała Nr X/89/03 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik688
Uchwała Nr X/90/03 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik713
Uchwała Nr X/91/03 w sprawie propozycji przejęcia w zarząd dróg powiatowych 767
Uchwała Nr XI/100/03 w sprawie skargi Pani Heleny Tumulla zam. Łubowice ul. Łakowa 3 a.759
Uchwała Nr XI/55/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii109
Uchwała Nr XI/56/2015 w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Rudnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2016 rok”117
Uchwała Nr XI/57/2015 w sprawie przyjęcia gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2016 -2017106
Uchwała Nr XI/58/2015 w sprawie udzielenia dotacji w 2015 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 110
Uchwała NR XI/60/2015 w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków111
Uchwała NR XI/61/2015 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Rudnik na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 115
Uchwała NR XI/63/2015 w sprawie szczegółowych zasad ustalania, udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Rudnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 107
Uchwała Nr XI/64/2015 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pisma mieszkańca Modzurowa121
Uchwała Nr XI/77/2011 w sprawie: wyboru ławników417
Uchwała Nr XI/79/2011 w sprawie: przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie ,,Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”.387
Uchwała Nr XI/81/07 w sprawie: przeznaczenia pomieszczeń na Posterunek Policji.392
Uchwała Nr XI/82/07 w sprawie podatku od nieruchomości na 2008 rok413
Uchwała Nr XI/82/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków407
Uchwała Nr XI/83/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007416
Uchwała Nr XI/83/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011413
Uchwała Nr XI/84/07 w sprawie przyjęcia „Stanowiska Rady Gminy Rudnik w sprawie podjęcia działań mających na celu ratowanie zabytków położonych na terenie Gminy”401
Uchwała Nr XI/84/2011 w sprawie przystąpienia do projektu „Przedszkole w Rudniku miejscem zabawy i wszechstronnego rozwoju dzieci” który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013395
Uchwała Nr XI/85/2011 w sprawie porozumienia o współpracy w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa społeczności zamieszkałej teren pogranicza polsko-czeskiego poprzez szybkie powiadamianie mieszkańców o występujących zagrożeniach miedzy Gminą Kobeřice a Gminą Rudnik415
Uchwała Nr XI/92/03 w sprawie powołania w skład osobowy Komisji.747
Uchwała Nr XI/93/03 w sprawie wyboru ławników732
Uchwała Nr XI/94/03 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku.730
Uchwała Nr XI/96/03 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach704
Uchwała Nr XI/97/03 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Rudnik713
Uchwała Nr XI/99/03 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego695
Uchwała Nr XII /112/03 w sprawie przyjęcia do realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – Edukacja659
Uchwała Nr XII/101/03 w sprawie podatku od nieruchomości na 2004 rok688
Uchwała Nr XII/102/03 w sprawie stawki podatku od posiadania psów na rok 2004669
Uchwała Nr XII/103/03 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2004678
Uchwała Nr XII/104/03 w sprawie podatku opłaty targowej na 2004 rok673
Uchwała Nr XII/105/03 w sprawie uchwalenia „regulaminu dostarczania wody przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku”686
Uchwała Nr XII/106/03 w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Rudnik w latach 2004 – 2007698
Uchwała Nr XII/107/03 w sprawie: przekazania w użytkowanie majątku gminy Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku696
Uchwała Nr XII/108/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości689
Uchwała Nr XII/109/03 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Fundacji o nazwie „Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu”.795
Uchwała Nr XII/110/03 w sprawie zasad ustalania i udzielania dotacji z budżetu gminy dla szkoły publicznej prowadzonej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych677
Uchwała Nr XII/111/03 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2003 rok670
Uchwała Nr XII/113/03 w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego w sprawie realizacji Programu kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni w Raciborzu.684
Uchwała Nr XII/65/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej95
Uchwała Nr XII/66/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/61/2015 Rady Gminy Rudnik z dnia 25.11.2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Rudnik na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków103
Uchwała Nr XII/67/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/173/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 24.10.2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku91
Uchwała Nr XII/68/2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 201589
Uchwała Nr XII/69/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik91
Uchwała Nr XII/71/2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania Programu Ograniczenie Niskiej Emisji na terenie Gminy Rudnik oraz pozyskania źródeł finansowych na realizację zadań określonych w przedmiotowym Programie114
Uchwała Nr XII/72/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/345/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 29.09.2010r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Grzegorzowice98
Uchwała Nr XII/73/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 26.05.2010r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Jastrzębie94
Uchwała Nr XII/74/2015 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Łubowice107
Uchwała Nr XII/85/07 w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na rok 2008348
Uchwała Nr XII/86/07 w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Rudnik Nr II/13/06 z dnia 4 grudnia 2006 r.353
Uchwała Nr XII/87/07 w sprawie podatku od środków transportowych 367
Uchwała Nr XII/88/07 w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku372
Uchwała Nr XII/88/2011 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/216/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 25 marca 2009r. dotyczącej procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu387
Uchwała Nr XII/89/07 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku335
Uchwała Nr XII/89/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022392
Uchwała Nr XII/90/07 w sprawie złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Gminy Rudnik361
Uchwała Nr XII/90/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011433
Uchwała Nr XII/91/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 372
Uchwała Nr XII/92/07 w sprawie nabycia nieruchomości381
Uchwała Nr XII/93/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007349
Uchwała Nr XII/94/07 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Raciborskiego 372
Uchwała Nr XII/95/07 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego359
Uchwała Nr XIII/100/07 w sprawie przejęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej429
Uchwała Nr XIII/100/2011w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022402
Uchwała Nr XIII/101/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007431
Uchwała Nr XIII/101/2011w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011407
Uchwała Nr XIII/102/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 416
Uchwała Nr XIII/114/03 w sprawie podatku od nieruchomości na 2004 rok625
Uchwała Nr XIII/115/2003 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2004609
Uchwała Nr XIII/116/03 w sprawie opłaty targowej na 2004 rok620
Uchwała Nr XIII/117/03 w sprawie przejęcia pojazdu na własność gminy612
Uchwała Nr XIII/118/03 w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju Gminy Rudnik649
Uchwała Nr XIII/119/03 w sprawie zmiany uchwały nr XII/112/03 z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich - Edukacja626
Uchwała Nr XIII/120/03 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2003 rok642
Uchwała Nr XIII/121/03 w sprawie apelu o należyte zapewnienie świadczeń zdrowotnych mieszkańcom Gminy Rudnik662
Uchwała Nr XIII/75/2016 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudnik na lata 2016 - 2021NR XIII/75/2016126
Uchwała Nr XIII/76/2016 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej106
Uchwała NR XIII/77/2016 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik122
Uchwała Nr XIII/78/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik108
Uchwała Nr XIII/79/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2016119
Uchwała Nr XIII/80/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu111
Uchwała Nr XIII/81/2016 w sprawie wydania opinii do treści zweryfikowanej przez Marszałka Województwa Śląskiego propozycji planu aglomeracji Racibórz105
Uchwała Nr XIII/92/2011w sprawie: wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry408
UCHWAŁA Nr XIII/93/2011w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2012: „W Naszej Gminie Rozmawiamy ”395
Uchwała Nr XIII/94/2011w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii403
Uchwała Nr XIII/96/07 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik 411
Uchwała Nr XIII/97/07 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych419
Uchwała Nr XIII/98/07 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagradzania nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik429
Uchwała Nr XIII/99/07 w sprawie: pomocy zdrowotnej dla nauczycieli416
Uchwała Nr XIV/102/2011 w sprawie zbycia nieruchomości389
Uchwała Nr XIV/103/07 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii372
Uchwała Nr XIV/103/2011 w sprawie zbycia nieruchomości389
Uchwała Nr XIV/104/07 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/97/07 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 listopada 2007r. 363
Uchwała Nr XIV/104/2011 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej400
Uchwała Nr XIV/105/07 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rudnik351
Uchwała Nr XIV/105/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022410
Uchwała Nr XIV/106/07 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej349
Uchwała Nr XIV/106/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011405
Uchwała Nr XIV/107/07 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków na 2008 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej362
Uchwała Nr XIV/107/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik405
Uchwała Nr XIV/108/07 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007365
Uchwała Nr XIV/109/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007337
Uchwała NR XIV/109/2011 w sprawie: udzielenia dotacji Miastu Racibórz na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii konfesji zielonoświątkowej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Zielonoświątkowym w Raciborzu w roku szkolnym 2011/2012391
Uchwała Nr XIV/110/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudnik na rok 2008411
Uchwała Nr XIV/110/2011 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu397
Uchwała Nr XIV/111/07 w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy Rudnik z dnia 28 listopada 2007 r. 341
UCHWAŁA Nr XIV/111/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/93/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.11.2011r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2012: „W Naszej Gminie Rozmawiamy 406
Uchwała Nr XIV/112/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu342
Uchwała Nr XIV/122/04 w sprawie uchwały budżetowej 2004624
Uchwała Nr XIV/123/04 w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych664
Uchwała Nr XIV/124/04 w sprawie uchwalenia „regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Rudnik”637
Uchwała Nr XIV/125/04 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2004 – 2007 będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku.637
Uchwała Nr XIV/126/04 w sprawie przekazanie w użytkowanie oczyszczalni ścieków w Ponięcicach Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku660
Uchwała Nr XIV/127/04 w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych i sportowych fundowanych z budżetu gminy686
Uchwała Nr XIV/128/04 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego685
Uchwała Nr XIV/82/2016 w sprawie zbycia nieruchomości98
Uchwała Nr XIV/83/2016 w sprawie przyjęcia: „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik”105
Uchwała Nr XIV/84/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Szonowice w języku mniejszościowym 101
Uchwała Nr XIV/85/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Czerwięcice w języku mniejszościowym 95
Uchwała Nr XIV/86/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Ponięcice w języku mniejszościowym 107
Uchwała Nr XIV/87/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Dolędzin w języku mniejszościowym 103
Uchwała Nr XIV/88/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Modzurów w języku mniejszościowym 92
Uchwała Nr XIV/89/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Jastrzębie w języku mniejszościowym 96
Uchwała Nr XIV/90/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Brzeźnica w języku mniejszościowym 97
Uchwała Nr XIV/91/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Ligota Książęca w języku mniejszościowym 98
Uchwała Nr XIV/92/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Grzegorzowice w języku mniejszościowym 93
Uchwała Nr XIV/93/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Sławików w języku mniejszościowym 117
Uchwała Nr XIV/94/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Lasaki w języku mniejszościowym 96
Uchwała Nr XIV/95/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Strzybnik w języku mniejszościowym 100
Uchwała Nr XIV/96/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Gamów w języku mniejszościowym 102
Uchwała Nr XIV/97/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Rudnik w języku mniejszościowym 100
Uchwała Nr XIV/98/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Sławienko w języku mniejszościowym 89
Uchwała Nr XIX/ 127/2016 w sprawie nabycia nieruchomości47
Uchwała Nr XIX/126/2016 w sprawie wskazanie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w Gminie Rudnik47
Uchwała Nr XIX/128/2016 w sprawie zbycia nieruchomości45
Uchwała Nr XIX/129/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik48
Uchwała Nr XIX/130/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 201644
Uchwała Nr XIX/131/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu54
Uchwała Nr XIX/132/2016 w sprawie nabycia nieruchomości48
Uchwała Nr XIX/133/2016 w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku46
Uchwała Nr XIX/136/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2011r. 387
Uchwała Nr XIX/137/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2011378
Uchwała Nr XIX/139/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2012–2022408
Uchwała Nr XIX/140/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012394
Uchwała Nr XIX/141/2012 w sprawie nabycia nieruchomości382
Uchwała Nr XIX/142/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/123/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia: “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik”385
Uchwała Nr XIX/148/08 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/146/08 Rady Gminy Rudnik z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej Pana Janusza Lassak 414
Uchwała Nr XIX/149/08 w sprawie: wniosku o udostępnienie informacji publicznej 402
Uchwała Nr XIX/150/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008401
Uchwała Nr XIX/151/08 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik\" 393
Uchwała Nr XIX/152/08 w sprawie: skargi Pana Janusza Lassak zam. Szonowice412
Uchwała Nr XIX/153/08 w sprawie: wniosku o udostępnienie informacji publicznej Pana Janusza Lassak 404
Uchwała Nr XIX/173/2004 w sprawie zatwierdzenia bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2003r. oraz rachunku zysku i strat z informacją opisową579
Uchwała Nr XIX/174/04 w sprawie nabycia nieruchomości.630
Uchwała Nr XIX/175/04 w sprawie dzierżawienia mienia komunalnego600
Uchwała Nr XIX/176/04 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego.588
Uchwała Nr XIX/177/04 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego599
Uchwała Nr XIX/178/04 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego598
Uchwała Nr XIX/179/04 w sprawie: udzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 19.04.2004r. mieszkańcom zam. Strzybnik ul. Długa 4632
Uchwała Nr XIX/180/04 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Szonowicach617
Uchwała Nr XIX/181/04 w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum w Szonowicach597
Uchwała Nr XIX/182/04 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę616
Uchwała Nr XIX/183/04 w sprawie: szczegółowych zasad ustalania i udzielania dotacji z budżetu gminy dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Rudnik617
Uchwała Nr XIX/184/04 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2004 rok627
Uchwała Nr XIX/185/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą – Remont sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Modzurowie gmina Rudnik609
Uchwała Nr XIX/187/04 w sprawie służebności gruntowej607
Uchwała Nr XIX/188/04 w sprawie służebności gruntowej.602
Uchwała Nr XL/315/2014 w sprawie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy280
Uchwała Nr XL/316/2014 w sprawie zbycia nieruchomości293
Uchwała NR XL/317/2014 w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku266
Uchwała Nr XL/318/2014 w sprawie: skargi Pani Iwony Fojcik zam. Modzurów297
Uchwała Nr XL/319/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik285
Uchwała Nr XL/320/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014298
Uchwała Nr XL/321/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/304/2014 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu277
Uchwała Nr XL/330/10 w sprawie: dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na ograniczeniu rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez likwidację Poradni Nefrologicznej306
Uchwała NR XL/331/10 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia prowadzonych przedszkoli publicznych przez Gminę Rudnik321
Uchwała Nr XL/332/10 w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/320/10 z dnia 26 maja 2010r. Rady Gminy Rudnik w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu345
Uchwała Nr XL/333/10 w sprawie: w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Rady Kuratorów Fundacji Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J.v. Eichendorffa315
Uchwała Nr XL/334/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010363
Uchwała Nr XL/335/10 w sprawie: przekazania skargi Pana Piotra Rybka zam. w Rudniku327
Uchwała Nr XL/402/06 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2007 - „Wspólna Gmina 2007”465
Uchwała Nr XL/403/06 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2006 461
Uchwała Nr XL/404/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006466
Uchwała NR XLI/322/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszarów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części zachodniej332
Uchwała NR XLI/323/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszarów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części północnej287
Uchwała Nr XLI/324/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2013257
Uchwała Nr XLI/325/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2013r. 268
Uchwała Nr XLI/326/2014 w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków266
Uchwała Nr XLI/327/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik279
Uchwała Nr XLI/328/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/304/2014 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu290
Uchwała Nr XLI/336/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XX/190/04 z dnia 11 sierpnia 2004 r.361
Uchwała Nr XLI/338/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/327/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010344
Uchwała Nr XLI/339/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/334/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010349
Uchwała Nr XLI/340/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010350
Uchwała Nr XLI/341/10 w sprawie dofinansowania zakupu samochodu służbowego dla Policji377
Uchwała Nr XLI/342/10 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Sławików350
Uchwała Nr XLII/329/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok280
Uchwała Nr XLII/330/2014 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013r.264
Uchwała Nr XLII/331/2014 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik 276
Uchwała Nr XLII/332/2014 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu264
Uchwała Nr XLII/333/2014 w sprawie służebności 293
Uchwała Nr XLII/334/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik280
Uchwała Nr XLII/335/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014266
Uchwała Nr XLII/336/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/99/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad poboru i wysokości opłaty targowej275
Uchwała Nr XLII/337/2014 w sprawie służebności 278
Uchwała Nr XLII/343/10 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków307
Uchwała Nr XLII/344/10 w sprawie: dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na ograniczeniu rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez likwidację Poradni Kardiologicznej290
Uchwała Nr XLII/345/10 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Grzegorzowice295
Uchwała NR XLII/346/10 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo PKS w Raciborzu sp. z o.o.315
Uchwała Nr XLII/347/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/340/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 01 września 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010303
Uchwała Nr XLII/348/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010323
Uchwała Nr XLII/349/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/276/10 z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości w Rudniku, Szonowicach i Grzegorzowicach289
Uchwała NR XLIII/338/2014 w sprawie: udzielenia dotacji Miastu Racibórz na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii konfesji zielonoświątkowej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Zielonoświątkowym w Raciborzu w roku szkolnym 2014/2015282
Uchwała Nr XLIII/340/2014 w sprawie dzierżawienia mienia komunalnego279
Uchwała Nr XLIII/342/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik265
Uchwała Nr XLIII/343/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014285
Uchwała Nr XLIII/352/10 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii325
Uchwała Nr XLIII/353/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010337
Uchwała NR XLIV/344/2014 w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok279
Uchwała NR XLIV/345/2014 w sprawie podatku od środków transportowych 215
Uchwała NR XLIV/346/2014 w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków249
Uchwała Nr XLIV/347/2014 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet sołtysom235
Uchwała NR XLIV/348/2014 w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny oraz podatek leśny327
Uchwała NR XLIV/349/2014 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz wysokości i terminów płatności opłaty targowej238
Uchwała Nr XLIV/351/2014 w sprawie nabycia nieruchomości215
Uchwała Nr XLIV/352/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik212
Uchwała Nr XLIV/353/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014223
Uchwała Nr XLIV/354/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/304/2014 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu227
Uchwała Nr XLIV/355/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/353/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010283
Uchwała Nr XLIV/356/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010341
UCHWAŁA Nr XLV/355/2014 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2015: „Samorządni lokalnie 2015”234
Uchwała Nr XLV/356/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii245
Uchwała Nr XLV/358/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „A” Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik241
Uchwała Nr XLV/359/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik221
Uchwała Nr XLV/360/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014253
Uchwała NR XV/100/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/145/2012 z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie Lokalnego Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Gminy Rudnik110
Uchwała NR XV/101/2016 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół i przedszkoli na terenie Gminy Rudnik99
Uchwała Nr XV/102/2016 w sprawie: skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku106
Uchwała Nr XV/103/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik101
Uchwała Nr XV/104/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2016106
Uchwała Nr XV/113/08 w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia podlegającego komunalizacji385
Uchwała Nr XV/114/08 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik403
Uchwała Nr XV/114/2012 w sprawie zbycia nieruchomości393
Uchwała Nr XV/115/08 w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Wodociągu i Usług Komunalnych w Rudniku410
Uchwała Nr XV/115/2012 w sprawie nabycia nieruchomości380
Uchwała NR XV/116/08 w sprawie: skargi Pana Dominika Koniecznego na działalność Wójta Gminy Rudnik407
Uchwała Nr XV/116/2012 w sprawie zbycia nieruchomości392
Uchwała Nr XV/117/08 w sprawie: skargi Pana Janusza Lassak zam. Szonowice416
Uchwała NR XV/117/2012 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Nr XXX/290/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 września 2005 r. 459
Uchwała Nr XV/118/08 w sprawie realizacji na terenie Gminy programu PEAD 2008417
Uchwała Nr XV/118/2012 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i zasad ich wypłacania.404
Uchwała Nr XV/119/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008445
Uchwała Nr XV/119/2012 w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Raciborskiego381
Uchwała Nr XV/120/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach”383
Uchwała Nr XV/129/04 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Szonowicach682
Uchwała Nr XV/130/04 w sprawie skargi Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6671
Uchwała Nr XV/131/04 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowie ul. Żabnik 6670
Uchwała Nr XV/99/2016 w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach92
Uchwała NR XVI/105/2016 w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Gminy Rudnik77
Uchwała Nr XVI/106/2016 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Gminy Rudnik 86
Uchwała Nr XVI/107/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 201588
Uchwała Nr XVI/108/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2015r. 81
Uchwała Nr XVI/109/2016 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku98
Uchwała Nr XVI/110/2016 w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków88
Uchwała Nr XVI/111/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 201687
Uchwała Nr XVI/112/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu83
Uchwała Nr XVI/120/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/110/07 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 grudnia 2007 roku384
Uchwała Nr XVI/121/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/119/08 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 lutego 2008 roku 386
Uchwała Nr XVI/122/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008396
Uchwała Nr XVI/122/2012 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik" Panu Józefowi Pater366
Uchwała Nr XVI/123/08 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Raciborskiego 400
Uchwała Nr XVI/124/08 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego410
Uchwała Nr XVI/125/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu397
Uchwała Nr XVI/126/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu389
Uchwała Nr XVI/149/04 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku i utworzenia instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku659
Uchwała Nr XVI/150/04 w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku662
Uchwała Nr XVI/151/04 w sprawie nabycia nieruchomości641
Uchwała Nr XVI/152/04 w sprawie nabycia nieruchomości613
Uchwała Nr XVI/153/04 w sprawie nabycia nieruchomości619
Uchwała Nr XVI/154/04 w sprawie nabycia nieruchomości602
Uchwała Nr XVI/155/04 w sprawie nabycia nieruchomości604
Uchwała Nr XVI/156/04 w sprawie: zgłoszenia kandydata z Gminy Rudnik na członka Rejonowej Społecznej Rady Doradztwa Rolniczego680
Uchwała Nr XVI/158/04 w sprawie: powołania Gminnej Komisji ds. stypendiów626
Uchwała Nr XVI/159/04 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2004 rok631
Uchwała Nr XVI/160/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą: Budowa sali sportowej w Rudniku644
Uchwała Nr XVI/161/04 w sprawie kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego678
Uchwała Nr XVII/113/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok82
Uchwała Nr XVII/114/2016 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015r.88
Uchwała Nr XVII/115/2016 w sprawie przyjęcia ”Programu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudnik”98
Uchwała NR XVII/116/2016 w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Rudnik 92
Uchwała NR XVII/117/2016 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno wypoczynkowe88
Uchwała Nr XVII/118/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi97
Uchwała NR XVII/119/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku91
Uchwała Nr XVII/120/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 201696
Uchwała Nr XVII/121/2016 w sprawie apelu o podjęcie skutecznych działań w zakresie budowy mostu na Odrze łączącego miejscowości Grzegorzowice – Ciechowice93
Uchwała Nr XVII/122/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik82
Uchwała Nr XVII/123/2012 w sprawie przyjęcia: “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik” 383
Uchwała Nr XVII/124/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki375
Uchwała Nr XVII/126/2012 w sprawie: zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Rudnik398
Uchwała Nr XVII/127/08 w sprawie stanowiska Rady Gminy Rudnik dotyczącego III etapu obwałowania rzeki Odry.311
Uchwała Nr XVII/127/2012 w sprawie likwidacji Posterunku Policji w Rudniku389
Uchwała Nr XVII/128/08 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2007 rok oraz369
Uchwała Nr XVII/128/2012 w sprawie przystąpienia do projektu „Szkoła VIP-ów – wykorzystująca informatykę praktycznie” który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013424
Uchwała Nr XVII/129/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008381
Uchwała Nr XVII/132/08 w sprawie: zasad wynajmowania lub wydzierżawiania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Rudnik327
Uchwała Nr XVII/133/08 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/398/06 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 września 2006r. 333
Uchwała Nr XVII/134/08 w sprawie nabycia nieruchomości346
Uchwała Nr XVII/135/08 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji318
Uchwała Nr XVII/136/08 w sprawie: przekazania skargi Pana Janusza Lassak 346
Uchwała Nr XVII/137/08 w sprawie: przekazania wniosku Pana Janusza Lassak o udostępnienie informacji publicznej337
Uchwała Nr XVII/162/04 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 rok649
Uchwała Nr XVII/162/04 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 rok805
Uchwała NR XVIII/123/2016 w sprawie: udzielenia dotacji Miastu Racibórz na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii konfesji zielonoświątkowej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Zielonoświątkowym w Raciborzu w roku szkolnym 2016/201764
Uchwała Nr XVIII/124/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik69
Uchwała Nr XVIII/125/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 201671
Uchwała Nr XVIII/131/2012 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik435
Uchwała Nr XVIII/132/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2012–2022378
Uchwała Nr XVIII/133/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012376
Uchwała Nr XVIII/134/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszarów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części zachodniej391
Uchwała Nr XVIII/135/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszarów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części północnej376
Uchwała Nr XVIII/138/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2007r. 400
Uchwała Nr XVIII/139/08 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik396
Uchwała Nr XVIII/140/08 w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/06 Rady Gminy Rudnik z dnia 04.12.2006r. 401
Uchwała Nr XVIII/141/08 w sprawie: skargi Pana Janusza Lassak zam. Szonowice401
Uchwała Nr XVIII/142/08 w sprawie: skargi Pana Janusza Lassak zam. Szonowice404
Uchwała Nr XVIII/143/08 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/132/08 Rady Gminy Rudnik z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lub wydzierżawiania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Rudnik400
Uchwała Nr XVIII/144/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008417
Uchwała Nr XVIII/145/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/126/08 z dnia 31 marca 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu397
Uchwała Nr XVIII/146/08 w sprawie: wniosku o udostępnienie informacji publicznej 437
Uchwała Nr XVIII/163/04 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok oraz w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Rudnik643
Uchwała Nr XVIII/164/04 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6655
Uchwała Nr XVIII/165/04 w sprawie skargi Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6648
Uchwała Nr XVIII/166/04 w sprawie budowy Zbiornika „Racibórz Dolny”651
Uchwała Nr XVIII/167/04 w sprawie: zatwierdzenia \\"Programu ochrony środowiska Gminy Rudnik\\"674
Uchwała Nr XVIII/169/04 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych663
Uchwała Nr XVIII/171/04 w sprawie poparcia dla stanowiska Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia663
Uchwała Nr XVIII/172/04 w sprawie „Strategii Rozwoju Gminy Rudnik na lata 2004 – 2015”669
UCHWAŁA Nr XX/134/2016 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 pn.: „Szanujmy przeszłość”38
Uchwała NR XX/135/2016 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania41
Uchwała NR XX/136/2016 w sprawie podatku od nieruchomości na 2017 rok92
Uchwała NR XX/137/2016 w sprawie podatku od środków transportowych 59
Uchwała NR XX/138/2016 w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny oraz podatek leśny69
Uchwała NR XX/139/2016 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej44
Uchwała Nr XX/140/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 201644
Uchwała Nr XX/146/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/119/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego357
Uchwała Nr XX/147/2012 w sprawie nabycia nieruchomości w Brzeźnicy380
Uchwała Nr XX/148/2012 w sprawie zbycia nieruchomości 361
Uchwała Nr XX/149/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2012–2022369
Uchwała Nr XX/150/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012357
UCHWAŁA Nr XX/151/2012 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Jerzego w Sławikowie na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła339
Uchwała Nr XX/152/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok359
Uchwała Nr XX/153/2012 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011r.346
Uchwała Nr XX/154/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości393
Uchwała Nr XX/154/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego352
Uchwała Nr XX/155 /08 w sprawie sprzedaży nieruchomości395
Uchwała Nr XX/156/08 w sprawie: przedstawienia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia401
Uchwała Nr XX/157/08 w sprawie: skargi Pana Janusza Lassak zam. Szonowice374
Uchwała Nr XX/158/08 w sprawie: wniosku o udostępnienie informacji publicznej 399
Uchwała Nr XX/160/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008386
Uchwała Nr XX/161/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/107/07 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 grudnia 2007 roku396
Uchwała Nr XX/162/08 w sprawie: skargi Pana Janusza Lassak zam. Szonowice378
Uchwała Nr XX/189/04 w sprawie planu rozwoju lokalnego Gminy Rudnik na lata 2004-2006647
Uchwała Nr XX/191/04 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Rudnikudnik z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w sprawie tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych701
Uchwała Nr XX/192/04 w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową drogi, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg698
Uchwała Nr XX/193/04 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego647
Uchwała Nr XX/194/04 w sprawie: skargi Pana Mirosława Pruszyńskiego i Pani Krystyny Broll-Pruszyńskiej zam. Jastrzębie ul. Raciborska 35678
Uchwała Nr XX/195/04 w sprawie: udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6655
Uchwała Nr XX/196/04 w sprawie: przedstawienia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia633
Uchwała Nr XX/197/04 w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Rudnik664
Uchwała Nr XX/198/04 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu721
Uchwała Nr XX/199/04 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy nr XIV/122/04 z dnia 28 stycznia na 2004 rok687
Uchwała Nr XXI/141/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/127/2016 z dnia 28 września 2016r. w sprawie nabycia nieruchomości35
Uchwała Nr XXI/142/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/128/2016 z dnia 28 września 2016r. w sprawie zbycia nieruchomości33
Uchwała Nr XXI/143/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/132/2016 z dnia 28 września 2016r. w sprawie nabycia nieruchomości33
Uchwała NR XXI/144/2016 w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Rudnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2017 rok”35
Uchwała Nr XXI/145/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii36
Uchwała Nr XXI/146/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla terenów wyznaczonych pod zbiorniki małej retencji.52
Uchwała Nr XXI/155/2012 w sprawie: przyjęcia realizacji projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013466
Uchwała Nr XXI/163/08 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Rudnik oraz jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych353
Uchwała Nr XXI/164/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008374
Uchwała Nr XXI/165/08 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik347
Uchwała Nr XXI/166/08 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 330
Uchwała Nr XXI/200/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudniku959
Uchwała Nr XXII/148/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 201644
Uchwała Nr XXII/149/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik38
Uchwała Nr XXII/150/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik40
Uchwała NR XXII/151/2016 Uchwała Budżetowa Gminy Rudnik na 2017r.64
Uchwała Nr XXII/152/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 26.05.2010r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Jastrzębie41
Uchwała Nr XXII/153/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu37
Uchwała Nr XXII/155/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu38
Uchwała NR XXII/156/2012 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudniku377
Uchwała Nr XXII/157/2012 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku386
Uchwała Nr XXII/158/2012 w sprawie: przedstawienia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia380
Uchwała Nr XXII/159/2012 w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Raciborskiego373
Uchwała Nr XXII/160/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2012–2022413
Uchwała Nr XXII/161/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012399
Uchwała Nr XXII/162/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację RDRP373
Uchwała Nr XXII/167/08 w sprawie podatku od środków transportowych 402
Uchwała Nr XXII/168/08 w sprawie podatku od nieruchomości na 2009 rok432
Uchwała Nr XXII/170/08 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych, biorących udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną404
Uchwała Nr XXII/171/08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii400
Uchwała Nr XXII/172/08 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2009: „Zobaczyć innych, pokazać nas – 2009” 391
Uchwała Nr XXII/173/08 w sprawie przystąpienia Gminy Rudnik do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „PARTNERSTWO DLA ROZWOJU” 397
Uchwała Nr XXII/174/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008391
Uchwała Nr XXII/201/04 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik637
Uchwała Nr XXII/202/04 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy597
Uchwała Nr XXII/203/04 w sprawie utworzenia środków specjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku642
Uchwała Nr XXII/204/04 w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji ds. stypendiów594
Uchwała Nr XXII/205/04 w sprawie aneksu do Porozumienia Międzygminnego w sprawie realizacji przedsięwzięcia p.n. „Program kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciborzu”603
Uchwała Nr XXII/206/04 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2004 rok571
Uchwała Nr XXII/207/04 w sprawie skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku658
Uchwała Nr XXII/208/04 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6598
Uchwała Nr XXII/209/04 w sprawie apelu o uzyskaniu zadeklarowanych środków do realizacji III Etapu obwałowania lewej strony Odry na terenie gminy Rudnik563
Uchwała Nr XXII/210/04 w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku585
Uchwała Nr XXIII/156/2017 w sprawie nabycia nieruchomości31
Uchwała Nr XXIII/157/2017 w sprawie sprostowania uchwały Nr XXI/141/2016 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/127/2016 z dnia 28 września 2016r.w sprawie nabycia nieruchomości24
Uchwała NR XXIII/158/2017 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik 28
Uchwała nr XXIII/159/2017 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rudnik na lata 2016 - 202325
Uchwała Nr XXIII/160/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik28
Uchwała Nr XXIII/161/2017 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 201733
Uchwała Nr XXIII/162/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu30
Uchwała Nr XXIII/163/2012 w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków381
UCHWAŁA NR XXIII/164/2012 w sprawie podziału Gminy Rudnik na okręgi wyborcze459
Uchwała Nr XXIII/165/2012 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rudnik do określania wysokości cen i opłat za korzystanie z wynajmu sal lekcyjnych i pomocy dydaktycznych w placówkach oświatowych w Gminie Rudnik387
Uchwała Nr XXIII/166/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2012–2022367
Uchwała Nr XXIII/167/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012372
Uchwała Nr XXIII/168/2012 w sprawie przystąpienia do projektu „Imprinting ICT w szkole WIP-ów (Wykorzystujących Informatykę Praktycznie)”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki386
Uchwała Nr XXIII/169/2012 w sprawie służebności 364
Uchwała Nr XXIII/175/08 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 320
Uchwała Nr XXIII/176/08 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagradzania nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik347
Uchwała Nr XXIII/177/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/95/07 z dnia 29 października 2007r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Grzegorzowice” 305
Uchwała Nr XXIII/178/08 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych, biorących udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną344
Uchwała Nr XXIII/179/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008324
Uchwała Nr XXIII/211/04 w sprawie podatku od nieruchomości na 2005 rok583
Uchwała Nr XXIII/212/04 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2004 rok595
Uchwała Nr XXIII/213/04 w sprawie zatwierdzenia „Planu gospodarki odpadami Gminy Rudnik”590
UCHWAŁA NR XXIV/163/2017 w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe 28
Uchwała Nr XXIV/165/2017 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Szonowice29
Uchwała NR XXIV/170/2012 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskankie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych451
Uchwała NR XXIV/171/2012 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskankie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Rudnik357
Uchwała Nr XXIV/172/2012 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 404
Uchwała Nr XXIV/173/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku 368
Uchwała NR XXIV/174/2012 w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku363
Uchwała Nr XXIV/175/2012 w sprawie: poparcia stanowiska dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego382
Uchwała NR XXIV/176/2012 w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 rok458
Uchwała NR XXIV/177/2012 w sprawie podatku od środków transportowych 390
Uchwała Nr XXIV/178/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2012–2022389
Uchwała Nr XXIV/179/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012370
Uchwała Nr XXIV/180/08 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych364
Uchwała Nr XXIV/182/08 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rudnik do określania wysokości i sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego316
Uchwała Nr XXIV/183/08 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej319
Uchwała Nr XXIV/184/08 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Ligota Książęca328
Uchwała Nr XXIV/185/08 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Strzybnik325
Uchwała Nr XXIV/186/08 w sprawie: przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudnik.337
Uchwała Nr XXIV/187/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Rudnik329
Uchwała Nr XXIV/188/08 sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XIX /183/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i udzielania dotacji z budżetu gminy dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie gminy Rudnik314
Uchwała Nr XXIV/189/08 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków na 2009 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej332
Uchwała Nr XXIV/190/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008319
Uchwała Nr XXIV/191/08 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008334
Uchwała Nr XXIV/192/08 w sprawie: przekazania pisma Pana Stanisława Janika318
Uchwała Nr XXIV/193/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudnik na rok 2009588
Uchwała Nr XXIV/214/04 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych578
Uchwała Nr XXIV/215/04 - Uchwała Budżetowa na rok 2005654
Uchwała Nr XXIV/216/04 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2004 rok563
Uchwała Nr XXIV/217/04 w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady586
Uchwała Nr XXIV/218/04 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Rudnik653
Uchwała Nr XXIV/219/04 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6596
Uchwała Nr XXIV/220/04 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2005 – „Wspólna Gmina”588
Uchwała Nr XXIV/221/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/200/04 Rady Gminy Rudnik z dnia 1 września 2004 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudniku599
Uchwała Nr XXIX/208/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki383
Uchwała Nr XXIX/210/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2013–2021367
Uchwała Nr XXIX/211/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013381
Uchwała Nr XXIX/212/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup samochodu pożarniczego404
Uchwała Nr XXIX/213/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu380
Uchwała Nr XXIX/214/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/301/2010 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 maja 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „A” Rudnik, obejmującego tereny sołectwa Rudnik.373
Uchwała Nr XXIX/215/2013 w sprawie: zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Rudnik493
Uchwała Nr XXIX/228/09 w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/75/07 z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Rudnik przedszkoli publicznych323
Uchwała Nr XXIX/229/09 w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania295
Uchwała Nr XXIX/230/09 w sprawie szczegółowych zasad ustalania, udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Rudnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.286
Uchwała Nr XXIX/231/09 w sprawie zmiany uchwały XXIV/184/08 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.12.2008r. w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Ligota Książęca370
Uchwała Nr XXIX/232/09 w sprawie zmiany uchwały XXIV/185/08 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.12.2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Strzybnik356
Uchwała Nr XXIX/233/09 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki287
Uchwała Nr XXIX/234/2009 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i zasad ich wypłacania.380
Uchwała Nr XXIX/235/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2008r. 282
Uchwała Nr XXIX/236/09 w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania292
Uchwała Nr XXIX/237/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009301
Uchwała Nr XXIX/238/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu295
Uchwała Nr XXIX/278/05 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej użyczenia nieruchomości na rzecz Parafialnego Towarzystwa Oświatowego580
Uchwała Nr XXIX/279/05 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2005 rok572
Uchwała Nr XXIX/280/05 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy584
Uchwała Nr XXIX/281/05 w sprawie powołania Skarbnika Gminy601
Uchwała Nr XXIX/282/05 w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu, stanowiącego podstawę do ustalenia zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku.569
Uchwała Nr XXIX/283/05 w sprawie sprawienia pogrzebu osobom tego potrzebującym przez gminę Rudnik583
Uchwała Nr XXIX/284/05 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy543
Uchwała Nr XXIX/285/05 w sprawie zasad przyznawania i warunków zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłków540
Uchwała Nr XXIX/286/05 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania, ustalania odpłatności i zwalniania od opłat za usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania opłat564
Uchwała Nr XXIX/287/05 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej610
Uchwała NR XXV/167/2017 w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 20
Uchwała NR XXV/168/2017 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudnik oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 20
Uchwała Nr XXV/169/2017 w sprawie nabycia nieruchomości33
Uchwała Nr XXV/170/2017 w sprawie przyjęcia: „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik”23
Uchwała Nr XXV/171/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik21
Uchwała Nr XXV/172/2017 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 201733
Uchwała NR XXV/173/2017 w sprawie: zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie zadań na rzecz ograniczenia niskiej emisji przez modernizację źródła ciepła 188
Uchwała NR XXV/174/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe 28
Uchwała Nr XXV/175/2017 w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach22
Uchwała Nr XXV/176/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Województwu Śląskiemu26
Uchwała Nr XXV/180/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii405
Uchwała Nr XXV/181/2012 w sprawie: przyjęcia Programu Zdrowotnego Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2016 pn. „Po Radosne Macierzyństwo”.406
Uchwała Nr XXV/182/2012 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2013: „2013 - Szukamy liderów ”390
Uchwała NR XXV/184/2012 w sprawie: udzielenia dotacji Miastu Racibórz na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii konfesji zielonoświątkowej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Zielonoświątkowym w Raciborzu w roku szkolnym 2012/2013401
Uchwała Nr XXV/185/2012 w sprawie: skargi Stowarzyszenia Zwyczajnego „Ulica Sylwestra”397
Uchwała Nr XXV/189/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012403
Uchwała Nr XXV/194/09 w sprawie realizacji na terenie Gminy programu PEAD 2009394
Uchwała Nr XXV/195/09 w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości na czas oznaczony351
Uchwała Nr XXV/196/09 w sprawie: oddania w najem nieruchomości 410
Uchwała Nr XXV/197/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu389
Uchwała Nr XXV/198/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009444
Uchwała Nr XXV/199/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu402
Uchwała Nr XXV/200/09 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik\"403
Uchwała Nr XXV/201/09 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik\"383
Uchwała Nr XXV/222/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/180/04 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Szonowicach547
Uchwała Nr XXV/223/05 w sprawie ustalenia na terenie gminy Rudnik sieci prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych605
Uchwała Nr XXV/224/05 w sprawie zamiaru likwidacji Samorządowego Przedszkola w Szonowicach553
Uchwała Nr XXV/225/05 w sprawie określenia wysokości inkasa554
Uchwała Nr XXV/226/05 w sprawie wysokości i zasad wypłacenia diet sołtysom544
Uchwała Nr XXV/227/05 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik555
Uchwała Nr XXV/228/05 w sprawie ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik561
Uchwała Nr XXV/229/05 w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudnik544
Uchwała Nr XXV/230/05 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagradzania nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik567
Uchwała Nr XXV/231/05 w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Rudnik dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik536
Uchwała Nr XXV/232/05 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie budynku576
Uchwała Nr XXV/233/05 w sprawie petycji do Wojewody Śląskiego549
Uchwała Nr XXV/234/05 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych573
Uchwała Nr XXV/235/05 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do złożenia oferty w konkursie na zadanie „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjno-socjalizacyjnego”537
Uchwała Nr XXV/236/05 w sprawie zapewnienia dzieciom z Szonowic, Modzurowa i Ponięcic 582
Uchwała Nr XXVI /240/05 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2005 rok588
Uchwała Nr XXVI/177/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/170/2017 Rady Gminy Rudnik z dnia 29.03.2017r. w sprawie przyjęcia: „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik”9
Uchwała NR XXVI/178/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/167/2017 Rady Gminy Rudnik z dnia 29.03.2017r. w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 10
Uchwała NR XXVI/179/2017 w sprawie skargi mieszkańca Rudnika na działalność Kierownika Zakładu Wodociągów i Usług Kanalizacyjnych w Rudniku13
Uchwała Nr XXVI/180/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla dwóch obszarów położonych w sołectwach Brzeźnica i Grzegorzowice18
Uchwała Nr XXVI/181/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu14
Uchwała Nr XXVI/182/2017 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 201712
Uchwała Nr XXVI/183/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik12
Uchwała NR XXVI/184/2017 w sprawie petycji dotyczącej wsparcia działań na rzecz budowy obwodnicy miejscowości Szonowice11
Uchwała NR XXVI/185/2017 w sprawie petycji dotyczącej przejęcia kompleksu parkowo-pałacowego w Szonowicach10
Uchwała NR XXVI/186/2017 w sprawie petycji dotyczącej dofinansowania programu usuwania azbestu 12
Uchwała Nr XXVI/190/2012 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej416
Uchwała Nr XXVI/192/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012396
Uchwała Nr XXVI/193/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik395
Uchwała Nr XXVI/202/09 w sprawie przystąpienia Gminy Rudnik do projektu „Tacy sami – rozwój kompetencji na rynku pracy jako antidotum dla wykluczenia społecznego mieszkańców gminy Rudnik”287
Uchwała Nr XXVI/203/09 w sprawie przystąpienia Gminy Rudnik do projektu „Filary wiedzy i umiejętności człowieka w kontekście procesów globalizacji i informatyzacji współczesnego świata z perspektywy mieszkańca gminy Rudnik”336
Uchwała Nr XXVI/204/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu335
Uchwała Nr XXVI/205/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/198/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009295
Uchwała Nr XXVI/206/09 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXV/195/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 11.02.2009r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości na czas oznaczony302
Uchwała Nr XXVI/207/09 w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegających na wydzieleniu i likwidacji Poradni Chirurgii Naczyniowej i Poradni Gastroenterologicznej311
Uchwała Nr XXVI/208/09 w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet sołtysom324
Uchwała Nr XXVI/209/09 w sprawie: oddania w najem nieruchomości314
Uchwała Nr XXVI/210/09 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik\" Panu Jerzemu Ruskowi330
Uchwała Nr XXVI/211/09 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik\" Panu Leonardowi Wochnikowi326
Uchwała Nr XXVI/212/09 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagradzania nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik344
Uchwała Nr XXVI/213/09 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik298
Uchwała Nr XXVI/214/09 w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Rudnik Nr I/5/06 z dnia 27.11.2006r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych stałych Komisji Rady343
Uchwała Nr XXVI/215/09 w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Rudnik Nr I/5/06 z dnia 27.11.2006r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych stałych Komisji Rady292
Uchwała Nr XXVI/216/09 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.328
Uchwała Nr XXVI/217/09 w sprawie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”302
Uchwała Nr XXVI/218/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009323
Uchwała Nr XXVI/219/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rudniku”327
Uchwała Nr XXVI/237/05 w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowego określenia rodzaju miejscowości Dolędzin619
Uchwała Nr XXVI/238/05 w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Cisza610
Uchwała Nr XXVI/239/05 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom Gminy Rudnik637
Uchwała NR XXVI/241/05 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6675
Uchwała Nr XXVII/ 224/09 w sprawie apelu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pozostawienia siedziby Komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu330
Uchwała Nr XXVII/187/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok5
Uchwała Nr XXVII/188/2017w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016r.4
Uchwała Nr XXVII/189/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku za rok 2016 5
Uchwała Nr XXVII/190/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 20164
Uchwała Nr XXVII/191/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków4
Uchwała NR XXVII/192/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr X/71/2011 z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest 4
Uchwała Nr XXVII/193/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/115/2016 z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia ”Programu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudnik”4
Uchwała Nr XXVII/194/2017w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik8
Uchwała Nr XXVII/195/2017 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 20176
Uchwała NR XXVII/196 /2017 w sprawie petycji dotyczącej przekazania środków z nadwyżki budżetowej na modernizację i asfaltowanie dróg gruntowych i tłuczniowych na osiedlu Cisza w Rudniku 5
Uchwała Nr XXVII/220/09 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Rudnik z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok366
Uchwała Nr XXVII/222/09 w sprawie: oddania w najem nieruchomości350
Uchwała Nr XXVII/223/09 w sprawie: oddania w najem nieruchomości360
Uchwała Nr XXVII/225/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009364
Uchwała Nr XXVII/242/05 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok oraz w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Rudnik.585
Uchwała Nr XXVII/243/05 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Szonowicach.605
Uchwała Nr XXVII/244/05 w sprawie likwidacji Gimnazjum w Szonowicach.554
Uchwała Nr XXVII/245/05 w sprawie likwidacji Samorządowego Przedszkola w Szonowicach553
Uchwała Nr XXVII/246/05 w sprawie utworzenia Oddziału Zamiejscowego Przedszkola w Rudniku805
Uchwała Nr XXVII/247/05 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do złożenia oferty w konkursie na zadanie „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjno-socjalizacyjnego”552
Uchwała Nr XXVII/248/05 w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku poprzez likwidację poradni stomatologicznych: w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rudniku, w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Łubowicach i w Punkcie lekarskim w Szonowicach.525
Uchwała Nr XXVII/249/05 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu534
Uchwała Nr XXVII/250/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Brzeźnica.558
Uchwała Nr XXVII/251/05 w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Rudnik i przystąpienia do realizacji projektu pt.: „Adaptacja terenów zielonych na boisko sportowe i miejsce rekreacji mieszkańców wsi Brzeźnica” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.543
Uchwała Nr XXVII/252/05 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rudnik w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudnik.537
Uchwała Nr XXVII/253/05 w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Rudnik i przystąpienia do realizacji projektu pt.: „Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury na Centrum Kulturalne wsi Ligota Książęca” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.540
Uchwała Nr XXVII/254/05 w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju miejscowości” przedłożonego przez Radę Sołecką wsi Sławików.564
Uchwała Nr XXVII/255/05 w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Rudnik i przystąpienia do realizacji projektu pt.: „Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury na Centrum Kulturalne wsi Sławików” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.547
Uchwała Nr XXVII/256/05 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6586
Uchwała Nr XXVII/257/05 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rudnik w sprawie ustalenia na terenie gminy Rudnik sieci prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.588
Uchwała Nr XXVII/258/05 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rudnik w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudnik.546
Uchwała Nr XXVIII/199/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/195/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. Rady Gminy Rudnik w sprawie podziału Gminy Rudnik na stałe obwody głosowania364
Uchwała Nr XXVIII/201/2013 w sprawie nabycia nieruchomości363
Uchwała Nr XXVIII/203/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad347
Uchwała Nr XXVIII/204/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Nędza i Gminą Krzanowice porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej374
Uchwała Nr XXVIII/205/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2013–2022368
Uchwała Nr XXVIII/206/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013401
Uchwała Nr XXVIII/226/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009340
Uchwała Nr XXVIII/227/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/189/08 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków na 2009 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej360
Uchwała Nr XXVIII/259/05 w sprawie przystąpienia Gminy Rudnik do projektu „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)”582
Uchwała Nr XXVIII/260/05 w sprawie zatwierdzenia bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2004r. oraz rachunku zysku i strat z informacją opisową572
Uchwała Nr XXVIII/261/05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom Gminy Rudnik.587
Uchwała Nr XXVIII/262/05 w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego574
Uchwała Nr XXVIII/263/05 w sprawie nabycia nieruchomości568
Uchwała Nr XXVIII/264/05 w sprawie nabycia nieruchomości570
Uchwała Nr XXVIII/265/05 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego543
Uchwała Nr XXVIII/266/05 w sprawie przekazania w użyczenie oczyszczalni ścieków w Modzurowie Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku515
Uchwała Nr XXVIII/267/05 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków589
Uchwała Nr XXVIII/268/05 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2005 rok570
Uchwała Nr XXVIII/269/05 w sprawie użyczenia nieruchomości na rzecz Parafialnego Towarzystwa Oświatowego575
Uchwała Nr XXVIII/270/05 w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik610
Uchwała Nr XXVIII/271/05 w sprawie rozpatrzenia skargi Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szonowicach567
Uchwała Nr XXVIII/272/05 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6571
Uchwała Nr XXVIII/273/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Brzeźnica558
Uchwała Nr XXVIII/274/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Ligota Książęca.576
Uchwała Nr XXVIII/275/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Sławików539
Uchwała Nr XXVIII/276/05 w sprawie wprowadzenia wieloletniego programu inwestycyjnego dla Gminy Rudnik na lata 2005-2007590
Uchwała Nr XXVIII/277/05 w sprawie zmiany w budżecie i zabezpieczeniu środków w związku z przyjęciem do realizacji zadań ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym dla gminy Rudnik na lata 2005-2007.573
Uchwała Nr XXX/219/2013 w sprawie przyjęcia: “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik”350
Uchwała Nr XXX/220/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków370
Uchwała Nr XXX/221/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2013–2021356
Uchwała Nr XXX/223/2013 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – etap III”342
Uchwała Nr XXX/239/09 w sprawie użyczenia Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku nieruchomości zabudowanych282
Uchwała Nr XXX/240/09 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXIX/228/09 z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/75/07 z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Rudnik przedszkoli publicznych300
Uchwała Nr XXX/241/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Ponięcicach290
Uchwała Nr XXX/242/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009304
Uchwała Nr XXX/243/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/194/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie realizacji na terenie Gminy programu PEAD 2009320
Uchwała Nr XXX/288/05 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania571
Uchwała Nr XXX/289/05 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2005 rok528
Uchwała Nr XXX/290/05 w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik582
Uchwała Nr XXX/291/05 w sprawie udzielenia odpowiedzi ks. dr Henrykowi Rzega547
Uchwała Nr XXX/292/05 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach568
Uchwała Nr XXX/293/05 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Rudniku554
Uchwała Nr XXX/294/05 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik540
Uchwała Nr XXX/295/05 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego528
uchwała Nr XXX/296/05 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych532
Uchwała Nr XXX/297/05 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2006 - 2009 będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku 545
Uchwała Nr XXXI/224/2013 w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec przesunięcia na listę rezerwową Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna z listy podstawowej projektów drogowych przewidzianych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020373
Uchwała NR XXXI/225/2013 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/217/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego. 349
Uchwała Nr XXXI/227/2013 w sprawie służebności 359
Uchwała Nr XXXI/228/2013 w sprawie zlecenia kontroli w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych345
Uchwała Nr XXXI/229/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu342
Uchwała Nr XXXI/244/09 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków372
Uchwała Nr XXXI/245/09 w sprawie zatwierdzenia „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Rudnik na lata 2009-2012 ”368
Uchwała Nr XXXI/246/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009386
Uchwała Nr XXXI/247/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Gamowie wraz z zagospodarowaniem terenu”372
Uchwała Nr XXXI/298/05 w sprawie podatku od nieruchomości na 2006 rok570
Uchwała Nr XXXI/299/05 w sprawie stawki podatku od posiadania psów na rok 2006526
Uchwała Nr XXXI/300/05 w sprawie podatku od środków transportowych 527
Uchwała Nr XXXI/301/05 w sprawie opłaty targowej 560
Uchwała Nr XXXI/302/05w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2005 rok555
Uchwała Nr XXXI/303/05w sprawie wprowadzenia wieloletniego programu inwestycyjnego dla Gminy Rudnik na lata 2005-2007561
Uchwała Nr XXXI/304/05w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Rudnik547
Uchwała Nr XXXI/305/05w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez gminę Rudnik 537
Uchwała Nr XXXI/306/05w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej565
Uchwała Nr XXXI/307/05w sprawie opinii regulaminu konkursu na najpiękniejszą wieś i posesję gminy Rudnik530
Uchwała Nr XXXI/308/05w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudniku537
Uchwała Nr XXXI/309/05w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rudnik w sprawie zasad przyznawania i warunków zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłków545
Uchwała Nr XXXI/310/05w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę publicznych szkół i gimnazjów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie gminy535
Uchwała Nr XXXI/311/05 w sprawie ustalenia najniższego wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Rudnik493
Uchwała Nr XXXI/312/05 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości555
Uchwała Nr XXXI/313/05 w sprawie przystąpienia Gminy Rudnik do realizacji projektu „Ku nowoczesnej administracji samorządowej – program szkoleń w gminach i powiatach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”530
Uchwała Nr XXXI/314/05 w sprawie przyjęcia nieodpłatnie nieruchomości541
UCHWAŁA NR XXXII/ /2013 RADY GMINY RUDNIK z dnia 26 czerwca 2013 r.635
Uchwała Nr XXXII/ 248/2013 w sprawie służebności 350
Uchwała Nr XXXII/230/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok346
Uchwała Nr XXXII/231/2013 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012r.335
Uchwała Nr XXXII/232/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2012r. 322
Uchwała Nr XXXII/233/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2012330
Uchwała Nr XXXII/234/2013 w sprawie: określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Rudnik341
Uchwała Nr XXXII/237/2013 w sprawie zbycia nieruchomości339
Uchwała Nr XXXII/247/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/314/2010 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „M” Brzeźnica, obejmującego tereny sołectwa Brzeźnica.346
Uchwała Nr XXXII/248/09 w sprawie podatku od nieruchomości na 2010 rok395
Uchwała Nr XXXII/249/09 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2010: „My w Lokalnej Grupie Działania 2010”334
Uchwała Nr XXXII/250/09 w sprawie: przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych, polegających na likwidacji gabinetów rehabilitacji354
Uchwała Nr XXXII/251/09 w sprawie: przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych, polegających na likwidacji poradni rehabilitacyjnej344
Uchwała Nr XXXII/252/09 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Huberta Meyera zam. Jastrzębie347
Uchwała Nr XXXII/253/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009334
Uchwała Nr XXXII/254/09 w sprawie nabycia nieruchomości348
Uchwała Nr XXXII/315/05 w sprawie: odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudniku i ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora tego zakładu484
Uchwała Nr XXXII/316/05 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Rudnik na lata 2005 – 2015 314
Uchwała Nr XXXII/317/05 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych474
Uchwała Nr XXXII/318/05 U C H W A Ł A B U D Ż E T O W A NA ROK 2006 587
Uchwała Nr XXXII/319/05 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rudnik na 2005 rok461
Uchwała Nr XXXII/320/05 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej506
Uchwała Nr XXXII/321/05 w sprawie wysokości i zasad wypłacenia diet sołtysom466
Uchwała Nr XXXII/322/05 w sprawie: kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego459
Uchwała Nr XXXII/323/05 w sprawie przyjęcia nieodpłatnie nieruchomości452
Uchwała Nr XXXII/324/05 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę451
Uchwała Nr XXXII/325/05 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagradzania nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Rudnik484
Uchwała Nr XXXII/326/05 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej sprzedaży mienia komunalnego462
Uchwała Nr XXXIII/249/2013 w sprawie służebności 329
Uchwała Nr XXXIII/251/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2013–2021327
Uchwała Nr XXXIII/252/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013345
Uchwała Nr XXXIII/253/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/213/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 marca 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu316
Uchwała Nr XXXIII/255/09 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii291
Uchwała Nr XXXIII/255/2013 w sprawie: skargi Pana Mariana Kałuży zam. Rudnik339
Uchwała Nr XXXIII/256/09 w sprawie: zatwierdzenia zmian uchwały Nr XII/88/07 Rady Gminy Rudnik z dnia 29.10.2007r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku304
Uchwała Nr XXXIII/257/09 w sprawie: wymogów, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części290
Uchwała Nr XXXIII/258/09 w sprawie: wymogów, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych319
Uchwała Nr XXXIII/259/09 w sprawie: dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na ograniczeniu rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez likwidację Stacji Dializ331
Uchwała Nr XXXIII/260/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009353
Uchwała NR XXXIII/261/09 w sprawie: skargi Pana Mirosława Golijasza na działalność Wójta Gminy Rudnik287
Uchwała Nr XXXIII/262/09 w sprawie: dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na ograniczeniu rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez likwidację Oddziału Dermatologicznego313
Uchwała Nr XXXIII/327/06 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2006 – „Wspólna Gmina 2006”471
Uchwała Nr XXXIII/328/06 w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Rudnik za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym484
Uchwała Nr XXXIII/329/06 w sprawie uchwalenia „regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Rudnik”518
Uchwała Nr XXXIII/330/06 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego 471
Uchwała Nr XXXIII/331/06 w sprawie umowy użyczenia492
Uchwała Nr XXXIII/332/06 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych 519
Uchwała Nr XXXIII/333/06 w sprawie zasad przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik”506
Uchwała Nr XXXIII/334/06 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 474
Uchwała Nr XXXIII/335/06 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego470
Uchwała Nr XXXIII/336/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/325/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagradzania nauczycieli 474
Uchwała Nr XXXIII/337/06 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/73/03 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 czerwca 2003r. dotyczącej przeznaczenia pomieszczeń na Posterunek Policji444
Uchwała Nr XXXIII/338/06 w sprawie wystąpienia Gminnej Spółki Wodnej w Rudniku z Rejonowego Związku Spółek Wodnych500
Uchwała Nr XXXIII/339/06 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/322/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego 476
Uchwała Nr XXXIII/340/06 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości459
Uchwała Nr XXXIV/256/2013 w sprawie: nabycia nieruchomości na mienie komunalne325
Uchwała Nr XXXIV/257/2013 w sprawie: określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków318
Uchwała Nr XXXIV/260/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013338
Uchwała Nr XXXIV/261/2013 w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach318
Uchwała Nr XXXIV/262/2013 w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XXX/223/2013 z 24 kwietnia 20013r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – etap III”323
Uchwała Nr XXXIV/263/09 w sprawie: wymogów, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części316
Uchwała NR XXXIV/263/2013 w sprawie: udzielenia dotacji Miastu Racibórz na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii konfesji zielonoświątkowej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Zielonoświątkowym w Raciborzu w roku szkolnym 2013/2014311
Uchwała Nr XXXIV/264/09 w sprawie: wymogów, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych327
Uchwała Nr XXXIV/265/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/256/09 z dnia 25.11.2009r. w sprawie: zatwierdzenia zmian uchwały Nr XII/88/07 Rady Gminy Rudnik z dnia 29.10.2007r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku311
Uchwała Nr XXXIV/266/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/255/09 z dnia 25.11.2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii296
Uchwała Nr XXXIV/267/09 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej368
Uchwała Nr XXXIV/268/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009315
Uchwała Nr XXXIV/269/09 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009331
Uchwała Nr XXXIV/270/09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudnik na rok 2010366
Uchwała Nr XXXIV/271/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu344
Uchwała Nr XXXIV/272/09 w sprawie realizacji na terenie Gminy programu PEAD 2010318
Uchwała Nr XXXIV/341/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej531
Uchwała Nr XXXIV/342/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej554
Uchwała Nr XXXIV/343/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej518
Uchwała Nr XXXIV/344/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej532
Uchwała Nr XXXIV/345/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej 534
Uchwała Nr XXXIV/346/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej517
Uchwała Nr XXXIV/347/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej518
Uchwała Nr XXXIV/348/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej557
Uchwała Nr XXXIV/349/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej566
Uchwała Nr XXXIV/350/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej507
Uchwała Nr XXXIV/351/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej540
Uchwała Nr XXXIV/352/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej528
Uchwała Nr XXXIV/353/06 w sprawie nadania statutu Sołectwom Gminy Rudnik562
Uchwała Nr XXXIV/354/06 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Łubowice dotyczącej dodatkowej nazwy miejscowości w języku niemieckim555
Uchwała Nr XXXIV/355/06 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/327/06 Rady Gminy Rudnik z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami na rok 2006 - „Wspólna Gmina 2006”550
Uchwała Nr XXXIV/356/06 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/330/06 Rady Gminy Rudnik z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego513
Uchwała Nr XXXIV/357/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006521
Uchwała NR XXXIV/358/06 w sprawie: skargi Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6532
Uchwała Nr XXXIV/359/06 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rudnik do określania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu – Gminnego Centrum Informacji w Rudniku534
Uchwała Nr XXXIV/360/06 w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu515
Uchwała Nr XXXIV/361/06 w sprawie realizacji na terenie Gminy programu PEAD 2006521
Uchwała Nr XXXIX/306/2014 w sprawie przyjęcia: “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik”254
Uchwała Nr XXXIX/307/2014 w sprawie przekazania nieruchomości275
Uchwała Nr XXXIX/308/2014 w sprawie nabycia nieruchomości270
Uchwała Nr XXXIX/309/2014 w sprawie zbycia nieruchomości278
Uchwała Nr XXXIX/310/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki274
Uchwała Nr XXXIX/311/2014 w sprawie wystąpienia do Rady Ministrów, Marszałka Sejmu i Senatu oraz do parlamentarzystów naszego okręgu wyborczego o podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów prawa w zakresie oświetlenia dróg.266
Uchwała Nr XXXIX/313/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik256
Uchwała Nr XXXIX/314/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014273
Uchwała Nr XXXIX/323/10 w sprawie: przyspieszenia budowy zbiornika „Racibórz Dolny”, zbiornika zapasowego „Kotlarnia” oraz zakończenia budowy obwałowania rzeki Odry305
Uchwała Nr XXXIX/324/10 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Gamów411
Uchwała NR XXXIX/325/10 w sprawie nadania statutu Sołectwom Gminy Rudnik333
Uchwała NR XXXIX/326/10 w sprawie zaliczenia drogi ul. Kozielska w Rudniku do kategorii dróg gminnych 301
Uchwała Nr XXXIX/327/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010325
Uchwała Nr XXXIX/328/10 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Rudnik za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych331
Uchwała Nr XXXIX/329/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/317/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik”, współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013323
Uchwała Nr XXXIX/395/06 w sprawie: zmiany uchwały dot. zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik456
Uchwała Nr XXXIX/396/06 w sprawie: zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom i zasad ich wyłapywania na terenie gminy Rudnik450
Uchwała Nr XXXIX/397/06 w sprawie odwołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 496
Uchwała Nr XXXIX/398/06 w sprawie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 443
Uchwała Nr XXXIX/399/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006452
Uchwała Nr XXXIX/400/06 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2006 503
Uchwała Nr XXXIX/401/06 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu443
UCHWAŁA Nr XXXV/264/2013 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2014: „Samorządna Gmina 2014”304
Uchwała Nr XXXV/267/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2013–2021291
Uchwała Nr XXXV/268/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013284
Uchwała Nr XXXV/273/10 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik\" Księdzu Henrykowi Rzega 388
Uchwała Nr XXXV/274/10 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik\" Panu Antoniemu Wojciechowi 361
Uchwała Nr XXXV/275/10 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik\" śp. Alfredowi Rybka 339
Uchwała Nr XXXV/276/10 w sprawie przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości w Rudniku, Szonowicach i Grzegorzowicach322
Uchwała Nr XXXV/277/10 w sprawie: zatwierdzenia zmian uchwały Nr XII/88/07 Rady Gminy Rudnik z dnia 29.10.2007r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku 365
Uchwała Nr XXXV/278/10 w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47 – 51357
Uchwała Nr XXXV/279/10 w sprawie zbycia nieruchomości działka nr 331/1 obręb Ligota Książęca 370
Uchwała Nr XXXV/280/10 w sprawie nabycia nieruchomości działka nr 330/2 obręb Ligota Książęca338
Uchwała Nr XXXV/281/10 w sprawie: poparcia oświadczenia Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego ogłoszenia obszaru województwa śląskiego strefą wolną od organizmów zmodyfikowanych genetycznie 349
Uchwała Nr XXXV/282/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010370
Uchwała Nr XXXV/283/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/247/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Gamowie wraz z zagospodarowaniem terenu” 356
Uchwała Nr XXXV/362/06 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok oraz531
Uchwała NR XXXV/363/06 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo OSP Sławików531
Uchwała Nr XXXV/364/06 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy534
Uchwała Nr XXXV/365/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej557
Uchwała Nr XXXV/366/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej584
Uchwała NR XXXV/36706 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichla zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6542
Uchwała Nr XXXVI/284/10 w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudnik na lata 2010 - 2015310
Uchwała Nr XXXVI/285/10 w sprawie nabycia nieruchomości działka 523/2 obręb Rudnik293
Uchwała NR XXXVI/285/2013 w sprawie podwyższenia minimalnej kwoty zasiłku okresowego296
Uchwała NR XXXVI/286/10 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Koczan310
Uchwała Nr XXXVI/286/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii284
Uchwała Nr XXXVI/287/10 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki308
Uchwała Nr XXXVI/287/2013 w sprawie: określenia terminów i sposobu ustalania zaliczkowych i rocznych rozliczeń oraz dokonywania wpłat do budżetu Gminy Rudnik nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku292
Uchwała Nr XXXVI/288/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010340
Uchwała Nr XXXVI/288/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2013–2021307
Uchwała Nr XXXVI/289/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik” i „Dofinansowanie dla ZWiUK w Rudniku zakupu monitoringu sieci wodociągowej i zestawu do transportu ścieków bytowych i wody pitnej”310
Uchwała Nr XXXVI/289/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013312
Uchwała Nr XXXVI/290/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszaru obejmującego tereny po byłej bazie PGR w Brzeźnicy313
Uchwała Nr XXXVI/291/2013 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/120/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach”312
Uchwała Nr XXXVI/368/06 w sprawie zmiany uchwały NrXXXV/364/06 Rady Gminy Rudnik z dnia 26.04.2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy507
Uchwała Nr XXXVI/369/06 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2005r. 463
Uchwała Nr XXXVI/370/06 w sprawie stałych obwodów głosowania w Gminie Rudnik470
Uchwała Nr XXXVI/371/06 w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele547
Uchwała Nr XXXVI/372/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006 462
Uchwała Nr XXXVI/373/06 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2006 455
Uchwała Nr XXXVI/374/06 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 490
Uchwała Nr XXXVI/375/06 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu475
Uchwała Nr XXXVI/376/06 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Raciborskiemu485
Uchwała Nr XXXVII/290/10 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Rudnik z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok326
Uchwała Nr XXXVII/291/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2009351
Uchwała Nr XXXVII/292/10 w sprawie użyczenia Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku nieruchomości zabudowanych314
Uchwała Nr XXXVII/292/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej288
Uchwała Nr XXXVII/293/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010296
Uchwała Nr XXXVII/294/10 w sprawie: skargi Pani Izabeli Palewicz i innych mieszkańców budynku komunalnego w Gamowie297
Uchwała Nr XXXVII/294/2013 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2014: „Samorządna Gmina 2014”281
Uchwała NR XXXVII/295/10 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pani Alicji Kozubek - Bęś290
Uchwała Nr XXXVII/295/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2013–2021331
Uchwała Nr XXXVII/296/10 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Rudnik Józefa Kostki301
Uchwała Nr XXXVII/296/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013279
Uchwała Nr XXXVII/297/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik295
Uchwała NR XXXVII/298/2013 Uchwała Budżetowa Gminy Rudnik na 2014r.333
Uchwała Nr XXXVII/377/06 w sprawie: nabycia nieruchomości w Sławikowie na mienie komunalne550
Uchwała Nr XXXVII/378/06 w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/193/04 Rady Gminy Rudnik z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego537
Uchwała Nr XXXVII/379/06 w sprawie stanu dróg wojewódzkich i krajowych położonych 512
Uchwała Nr XXXVII/380/06 w sprawie: nabycia nieruchomości lokalowych na mienie komunalne490
Uchwała Nr XXXVII/381/06 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 518
Uchwała NR XXXVII/382/06 w sprawie: skargi Samorządu Mieszkańców wsi Strzybnik557
Uchwała Nr XXXVII/383/06 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2006 516
Uchwała Nr XXXVII/384/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006542
Uchwała Nr XXXVII/385/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/270/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik549
Uchwała Nr XXXVII/386/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/183/04 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i udzielania dotacji z budżetu gminy dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Rudnik518
Uchwała Nr XXXVII/387/06 w sprawie przekazania skargi na uchwałę Rady Gminy Rudnik z dnia 15 lutego 2006r.539
Uchwała Nr XXXVII/388/06 w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla in blanco”:555
Uchwała Nr XXXVIII/ 322/10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2009r. 356
Uchwała Nr XXXVIII/297/10 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXVII/292/10 z dnia 26.04.2010r. w sprawie użyczenia Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku nieruchomości zabudowanych344
Uchwała Nr XXXVIII/298/10 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Jastrzębie358
Uchwała Nr XXXVIII/300/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik350
Uchwała Nr XXXVIII/301/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „A” Rudnik, obejmującego tereny sołectwa Rudnik374
Uchwała Nr XXXVIII/302/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „B” Strzybnik, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój345
Uchwała Nr XXXVIII/302/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik293
Uchwała Nr XXXVIII/303/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „C” Gamów, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój366
Uchwała Nr XXXVIII/303/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014292
Uchwała Nr XXXVIII/304/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „D” Modzurów, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój361
Uchwała Nr XXXVIII/304/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu287
Uchwała Nr XXXVIII/305/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „E” Jastrzębie, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój366
Uchwała Nr XXXVIII/305/2014 w sprawie nabycia nieruchomości312
Uchwała Nr XXXVIII/306/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „F” Ponięcice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój355
Uchwała Nr XXXVIII/307/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „G” Szonowice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój366
Uchwała Nr XXXVIII/308/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „H” Czerwięcice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój331
Uchwała Nr XXXVIII/309/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „I” Lasaki, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój359
Uchwała Nr XXXVIII/310/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „J” Sławików, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój353
Uchwała Nr XXXVIII/311/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „K” Grzegorzowice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój367
Uchwała Nr XXXVIII/312/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „L” Ligota Książęca, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój354
Uchwała Nr XXXVIII/313/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „Ł” Łubowice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój318
Uchwała Nr XXXVIII/314/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „M”, obejmującego tereny sołectwa Brzeźnica356
Uchwała Nr XXXVIII/315/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik przyjętego uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XX/190/04 z dnia 11 sierpnia 2004 r.334
Uchwała Nr XXXVIII/316/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010343
Uchwała Nr XXXVIII/317/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik”, współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013364
Uchwała Nr XXXVIII/318/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013380
Uchwała Nr XXXVIII/319/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/289/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik” i „Dofinansowanie dla ZWiUK w Rudniku zakupu monitoringu sieci wodociągowej i zestawu do transportu ścieków bytowych i wody pitnej”336
Uchwała Nr XXXVIII/320/10 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu335
Uchwała Nr XXXVIII/321/10 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa364
Uchwała Nr XXXVIII/389/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2006556
Uchwała NR XXXVIII/390/06 w sprawie: skargi Parafialnego Towarzystwa Oświatowego w Gamowie548
Uchwała NR XXXVIII/391/06 w sprawie: skargi Pana Józefa Marklowskiego zam. Brzeźnica ul. Kozielska 24534
Uchwała Nr XXXVIII/392/06 w sprawie wystąpienia o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości Łubowice 530
Uchwała Nr XXXVIII/393/06 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2006 530
Uchwała Nr XXXVIII/394/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006527
Uchwała VI/36/2011w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie375
Uchwałą w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rudnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków741
Uchwała w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik489
Uchwała w sprawie określenia zasad oddawania w dzierzawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku730
Uchwała w sprawie powołania OKW490
Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2014: „Samorządna Gmina 2014”392
Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych761
Uchwała w sprawie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudnik 391
Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty642
Uchwała w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie kosztówinwestycji związanych z przyłączeniem budynków do zbiorowego systemu kanalizacji736
Uchwała w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych, celem przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 323
UchwałaNR II/8/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/344/2014 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 października 2014r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok248
UchwałaNR III/14/10 Rady Gminy Rudnik w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych438
UchwałaNR III/18/10 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudnik na rok 2011465
UchwałaNR IV/23/11 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Rudnik miejsc oraz warunków sprzedaży napojów alkoholowych436
UchwałaNR IV/24/11 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% (za wyjątkiem piwa)przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Rudnik412
UchwałaNR IX/47/2015 w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku130
UchwałaNR Nr XIII/96/2011w sprawie zmiany Statutu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku390
UchwałaNR Nr XXX/217/2013 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego334
UchwałaNR V/24/2015 w sprawie zaliczenia dróg w Gminie Rudnik do kategorii dróg gminnych 190
UchwałaNR V/26/2015 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rudnik lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg180
UchwałaNR V/29/11 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania427
UchwałaNR VI/33/2011 w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Rudnik za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym373
UchwałaNR VII/36/2015 w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków - uchylona uchw. Nr XI/60/2015210
UchwałaNR VII/45/2011 w sprawie: przyjęcia \" Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji\".413
UchwałaNR VII/46/2011 w sprawie: określenia inkasentów do poboru podatków stanowiacych dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków401
UchwałaNR VII/47/2011 w sprawie: nadania nazw ulicom w Gminie Rudnik 402
UchwałaNR VII/49/2011 w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/29/11 Rady Gminy Rudnik z dnia 2 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania400
UchwałaNR X/71/2011 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elemetów zawierających azbest 429
UchwałaNR XI/59/2015 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz wysokości i terminów płatności opłaty targowej93
UchwałaNR XI/62/2015 w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 108
UchwałaNR XI/78/2011 w sprawie: podziału Gminy Rudnik na stałe obwody głosowania375
UchwałaNR XI/80/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Rudnik przedszkoli publicznych379
UchwałaNR XI/81/2011 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z przyłączeniem budynków do zbiorowego systemu kanalizacji 382
UchwałaNR XII/86/2011 w sprawie podatku od nieruchomości na 2012 rok435
UchwałaNR XII/87/2011 w sprawie podatku od środków transportowych380
UchwałaNR XII/91/2011 w sprawie:uchylenia uchwały Rady Gminy Rudnik z dnia 28 września 2011r. Nr XI/78/2011 w sprawie podziału Gminy Rudnik na stałe obwody głosowania388
UchwałaNR XIII/95/2011 w sprawie określenia zasad oddawania w dzierzawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku404
UchwałaNR XIII/97/2011w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rudnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 413
UchwałaNR XIII/98/2011w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. 406
UchwałaNR XIII/99/2011w sprawie: określenia zasad poboru i wysokości opłaty targowej422
UchwałaNR XIV/108/2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudnik na rok 2012431
UchwałaNR XIV/112/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/95/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.11.2011r. w sprawie określenia zasad oddawania w dzierzawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku393
UchwałaNR XIV/113/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.11.2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rudnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 403
UchwałaNR XIX/138/2012 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Nr XXX/290/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 września 2005 r. 390
UchwałaNR XIX/143/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku402
UchwałaNR XIX/144/2012 w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Rudnik.383
UchwałaNR XLIII/339/2014 w sprawie: zmiany nazw ulic262
UchwałaNR XLIII/341/2014 w sprawie zaliczenia dróg w gminie Rudnik do kategorii dróg gminnych 280
UchwałaNR XLIII/350/10 w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok366
UchwałaNR XLIII/351/10 w sprawie podatku od środków transportowych355
UchwałaNR XLIV/354/10 w sprawie nadania statutu samorzadowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku322
UchwałaNR XVI/121/2012 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych, biorących udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym380
UchwałaNR XVII/125/2012 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Rudnik na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.407
UchwałaNR XVIII/129/2012 w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Rudnik.364
UchwałaNR XVIII/130/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku381
UchwałaNR XX/145/2012 w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Gminy Rudnik483
UchwałaNR XXIV/166/2017 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik 32
UchwałaNR XXIX/207/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.11.2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rudnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków392
UchwałaNR XXIX/209/2013 w sprawie: zatwierdzenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku375
UchwałaNR XXV/186/2012 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2335
UchwałaNR XXV/187/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 1989
UchwałaNR XXV/188/2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.1724
UchwałaNR XXVI/191/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości2014
UchwałaNR XXVI/194/2012 Uchwała Budżetowa Gminy Rudnik na 2013r.427
UchwałaNR XXVII/195/2013 w sprawie: podziału Gminy Rudnik na stałe obwody głosowania431
UchwałaNR XXVII/196/2013 w sprawie: nadania nazw ulicom w Gminie Rudnik389
UchwałaNR XXVII/197/2013 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik.1851
UchwałaNR XXVII/198/2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2088
UchwałaNR XXVIII/202/2013 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego.384
UchwałaNR XXX/216/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/197/2013 z dnia 30.01.2013r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik526
UchwałaNR XXX/218/2013 w sprawie: określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków394
UchwałaNR XXXI/226/2013 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/209/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 27.03.2013r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku342
UchwałaNR XXXII/238/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/198/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 343
UchwałaNR XXXII/239/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „H” Czerwięcice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.326
UchwałaNR XXXII/240/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „C” Gamów, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.317
UchwałaNR XXXII/241/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „L” Ligota Książęca, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.323
UchwałaNR XXXII/242/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „E” Jastrzębie, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.324
UchwałaNR XXXII/243/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „F” Ponięcice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.332
UchwałaNR XXXII/244/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „A” Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik 337
UchwałaNR XXXII/245/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „B” Strzybnik, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.322
UchwałaNR XXXII/246/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „G” Szonowice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.319
UchwałaNR XXXIII/250/2013 w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Rudnik, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg327
UchwałaNR XXXIII/254/2013 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Rudnik323
UchwałaNR XXXIX/312/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/164/2012 w sprawie podziału Gminy Rudnik na okręgi wyborcze z dnia 26 września 2012 roku274
UchwałaNR XXXV/265/2013 w sprawie podatku od nieruchomości na 2014 rok440
UchwałaNR XXXV/266/2013 w sprawie podatku od środków transportowych 293
UchwałaNR XXXV/269/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „C” Gamów, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój. 293
UchwałaNR XXXV/270/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „D” Modzurów, |obejmujący tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój. 313
UchwałaNR XXXV/272/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „I” Lasaki, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.294
UchwałaNR XXXV/274/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „E” Jastrzębie, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój. 292
UchwałaNR XXXV/277/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „B” Strzybnik, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.286
UchwałaNR XXXV/278/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „G” Szonowice, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.343
UchwałaNR XXXVII/293/2013 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudni275
UchwałaNR XXXVIII/299/2014 w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Rudnik "Dożywianie dzieci i młodzieży" na lata 2014 - 2020316
UchwałaNR XXXVIII/300/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020309
UchwałaNR XXXVIII/301/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 295
UchwałaXXXV/271/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „H” Czerwięcice, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.283
UchwałaXXXV/273/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „L” Ligota Książęca, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.299
UchwałaXXXV/275/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „F” Ponięcice, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.292
UchwałaXXXV/276/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „A” Rudnik w części A, |obejmującego tereny sołectwa Rudnik276
UchwałaXXXV/279/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „K” Grzegorzowice, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.306
UchwałaXXXV/280/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „Ł” Łubowice, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.303
UchwałaXXXV/281/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „J” Sławików, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.274
UchwałaXXXV/282/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „M” Brzeźnica w części A, |obejmującego tereny sołectwa Brzeźnica.313
Uchwały w sprawie odbioru nieczystości656
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wodociągu Modzurów - Kolonia Strzybnik16
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudnik oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 50
w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik72
w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów50
WNIOSEK o wydanie decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach135
Wójt Gminy Rudnik ogłasza I przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego położonej we wsi Rudnik302
Wójt Gminy Rudnik ogłasza I przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego położonego we wsi Rudnik375
Wójt Gminy Rudnik ogłasza I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Modzurów513
Wójt Gminy Rudnik ogłasza I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Szonowice. 446
Wójt Gminy Rudnik ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Modzurów327
Wójt Gminy Rudnik ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Modzurów343
Wójt Gminy Rudnik ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Szonowice441
Wójt Gminy Rudnik ogłasza IV przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Modzurów352
Wprowadzanie istniejącymi wylotami W1 (w km 31+382) i W2 (w km 31+910) do ziemi wód opadowych i roztopowych z odcinków drogi krajowej nr 45 od km 31+282 do km 31+362 (wylotem W1) oraz od km 31+596 do km 31+910 (wylotem W2) w miejscowości Szonowice. 281
Wybory ławników sądowych na lata 2012 - 2015788
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 421 w Sławikowie788
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono dotacji, ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 1978
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 854
wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg w zakresie podatków654
Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych596
Wykaz podmiotów zbierających sprzęt elektroniczny i elektryczny628
Wykaz zarejestrowanych kandydatów na radnych Gminy Rudnik1319
Wykaz zerejestrowanych kandydatów na Wójta Gminy Rudnik1298
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projektu budowlano - wykonawczego) dot. opracowanie projektu budowy chodnika z odwodnieniem oraz przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików.351
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej ( projektu budowlano - wykonawczego ) dot. opracowania projektu budowy chodnika z odwodnieniem oraz przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików .371
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projektu budowlano - wykonawczego) dot. opracowania projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików.448
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projektu budowlano - wykonawczego) dot. opracowania projektu budowy chodnika z odwodnieniem oraz przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików ,łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub uzyskaniem prawomocnego zgłoszenia przez właściwy organ 424
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot.budowy kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Rudnik łącznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.573
Wykonanie robót budowlanych pod nazwą dostawa wraz z montażem dźwigu osobowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku ul. Kozielska2.754
Wykonanie robót budowlanych pod nazwą: dostawa wraz z montażem dźwigu osobowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku ul.Kozielska 2. 499
Wyniki Wyborów Prezydenckich - Gmina Rudnik 24.05.2015241
wytyczne ws. wyborów271
wzory deklaracji198
wzory deklaracji434
wzory deklaracji322
wzory deklaracji536
Wzory do pobrania681
XXV- sesja33
XXVII - sesja 18
zakończenia postępowania dowodowego (dot. Budowy suchych zbiorników przeciwpowodziowych w gm. Rudnik) 690
Zamówienia publiczne2154
Zaproszenie do złożenia oferty cenowe j- dostosowanie schodów zewnętrznych (wejście) dla potrzeb osób niepełnosprawnych .32
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30.000 EURO na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.Budowa chodnika wraz z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików - etap IIIi5670
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30.000 EURO na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.Remont dróg gminnych w miejscowości Lasaki,Rudnik,Ligota Książęca i Brzeźnica 157
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania pn: "Remont cząstkowy dróg zarządzanych przez Wójta Gminy Rudnik"4062
Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji pn.: "Wymiana pokrycia dachowego budynku LKS „DĄB” Brzeźnica".140
Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Modernizacja parkingu przy ZSO Rudnik oraz części ul. Słonecznej"113
Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 421 w miejscowości Sławików na odcinku od km 2+030,58 do km 2 +087,5840
Zapytanie ofertowe na opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Rudnik 453
Zapytanie ofertowe na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik279
Zapytanie ofertowe na prace geodezyjne55
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi geodezyjnej polegającej na podziale i scaleniu po podziale działek w celu regulacji pasa drogowego odcinka ul. Górna w Brzeźnicy146
Zarządzenie Wójta Gminy Rudnik w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży789
Zarządzenie - składy komisji193
Zarządzenie - wykaz lokali579
Zarządzenie Nr 008/11 z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudnik w 2011 roku372
Zarządzenie Nr 011/11 z dnia 8 lutego 2011 w sprawie: sprzedaży samochodu JELCZ 316374
Zarządzenie Nr 013/11 z dnia 10 lutego 2011r w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego391
Zarządzenie Nr 023/11 z dnia 29 marca 2011 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji na sprzedaż sam. JELCZ i ŻUK358
Zarządzenie Nr 029/11 z dnia 5.04.2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont odcinków dróg zniszczonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych"331
Zarządzenie Nr 032/11 z dnia 01.04.2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Rozbudowę i i remont budynku LKS Gamów" w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi341
Zarządzenie Nr 036/11 z dnia 2 maja 2011r. w sprawie utworzenia Kancelarii Dokumentów Niejawnych w Urzędzie Gminy Rudnik330
Zarządzenie Nr 037/11 z dnia 2 maja 2011r. w sprawie powołania Kierownika Kancelarii Dokumentów Niejawnych w Urzędzie Gminy Rudnik332
Zarządzenie nr 045/11 z dnia 20.06.2011r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień Nauczyciela Mianowanego337
Zarządzenie Nr 046/2011 z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwału w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie kosztów inwestycji322
Zarządzenie Nr 048/2011 z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg w gminie Rudnik do kategorii dróg gminnych355
Zarządzenie Nr 052/11 z dnia 30-06-2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu służby przygotowawczej w Urzędzie Gminy Rudnik312
Zarządzenie Nr 053/11 z dnia 08.07.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 688002 S w Rudniku"338
Zarządzenie Nr 055/11 z dnia 14.07.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa chodnika z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w Sławikowie - etap I budowa kanalizacji na odcinku 574m i chodnika na odcinku 420m"326
Zarządzenie Nr 056/11 z dnia 22.07.2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rudnik połączenie częsci historycznej z osiedlem"311
Zarządzenie Nr 057/2011 z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu na najem lokalu użytkowego we wsi Rudnik ul. Mickiewicza 2 z przeznaczeniem na lokal usługowo-handlowy330
Zarządzenie Nr 059 z dnia 03.08.2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rudnik połączenie częsci historycznej z osiedlem"307
Zarządzenie Nr 060/11 z dnia 1.08.2011r w sprawie powołania komisji do odbioru zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych328
Zarządzenie Nr 062/11 z dnia 08.08.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie związane z Zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie 1400.000,00zł na realizację zadania pn. "Modernizacja i remonty dróg na terenie Gminy Rudnik"321
Zarządzenie Nr 079/11 z dnia 31 października 2011 roku w sprawie: prowadzenia koordynacji utrzymania dróg i komunikacji na terenie gminy w czasie zimy 2011/2012293
Zarządzenie Nr 086/11 z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej311
Zarządzenie Nr 089/2011 z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwał315
Zarządzenie Nr 091/11 z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Rudnik w 2012r.329
Zarządzenie Nr 093/11 z dnia 20.12.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie związane z dostawą (nabycie i montaż) syren głosno mówiących wraz z modułem o mocy 600 Wat, montaż 1 masztu 6m w miejscowosci Lasaki oraz 1 stacji bazowej wyposażonej w centralę alarmową z oprogramowaniem w zakres którego wchodzi antena bazowa wraz z radiotelefonem309
Zarządzenie Nr 094/11 z dnia 20.12.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach302
Zarządzenie Nr 095/11 z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: rezygnacji z wykonania pierwokupu335
Zarządzenie Nr 1/06704
Zarządzenie nr 1/10 z dnia 14 grudnia 2010 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2010 rok365
Zarządzenie Nr 10/06 689
Zarządzenie Nr 100/08391
Zarządzenie Nr 100/12 z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok332
Zarządzenie Nr 101/08399
Zarządzenie Nr 101/12 z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok326
Zarządzenie Nr 102.2012 z dnia 13 lutego 2012r316
Zarządzenie Nr 102/08381
Zarządzenie Nr 103.2012 z dnia 13 lutego 2012r.318
Zarządzenie Nr 103/08395
Zarządzenie Nr 104.2012 z dnia 13 lutego 2012r.309
Zarządzenie Nr 104/08380
Zarządzenie Nr 105.2012 z dnia 13 lutego 2012r.337
Zarządzenie Nr 106.2012 z dnia 13 lutego 2012r.321
Zarządzenie Nr 106/08400
Zarządzenie Nr 107/12 z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie okreslenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Gminy Rudnik dla instytucji kultury304
Zarządzenie Nr 108.2012 z dnia 29.02.2012r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Rudniku do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny317
Zarządzenie Nr 108/08369
Zarządzenie Nr 109.2012 z dnia 02.03.2012r, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację ul. Łąkowej w Ponięcicach315
Zarządzenie Nr 109/08375
Zarządzenie Nr 11/06631
Zarządzenie Nr 11/2011194
Zarządzenie Nr 110/08369
Zarządzenie Nr 110/2012 z dnia 6 marca 2012r. w sprawie wzoru wniosku korzystania z przystanków komunikacyjnych, których włascicielem lub zarządcą jest Gmina Rudnik317
Zarządzenie Nr 111/08385
Zarządzenie Nr 111/12 z dnia 9 marca 2012 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok319
Zarządzenie Nr 112/09474
Zarządzenie Nr 113.2012 z dnia 19.03.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygogtowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie związane z zagospodarowaniem terenu w Ligocie Książęcej i Strzybniku poprzez budowę placów parkingowych327
Zarządzenie Nr 113/09424
Zarządzenie Nr 114/09418
Zarządzenie Nr 115/09405
Zarządzenie Nr 116/09400
Zarządzenie Nr 116/12 z dnia 21 marca 2012 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok322
Zarządzenie Nr 117/09408
Zarządzenie Nr 117/12 z dnia 28 marca 2012 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rudnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2011r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego332
Zarządzenie Nr 118/09384
Zarządzenie Nr 119/09400
Zarządzenie Nr 119/12 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok315
Zarządzenie nr 12/06603
Zarządzenie Nr 12/11 z dnia 8 lutego 2011 w sprawie: sprzedaży samochodu ZUK A 156355
Zarządzenie Nr 12/2011202
Zarządzenie Nr 120/09400
Zarządzenie Nr 121/09388
Zarządzenie Nr 122/09409
Zarządzenie Nr 122/12 z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok330
Zarządzenie Nr 123.2012 z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu na najem lokalu we wsi Rudnik Mickiewicza 2 z przecznaczeniem na lokal usługowo-handlowy330
Zarządzenie Nr 123/09414
Zarządzenie Nr 124/09414
Zarządzenie Nr 124/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok328
Zarządzenie Nr 125.2012 z dnia 30.04.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację zadania pn. "Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach"300
Zarządzenie Nr 126/09449
Zarządzenie Nr 126/2012 z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok306
Zarządzenie Nr 127/09418
Zarządzenie Nr 127/2012 z dnia 28 maja 2012r. w sprawie: nieodpłatnego przekazania w administrowanie srodków trwałych319
Zarządzenie Nr 128.2012 z dnia 12 czerwca 2012 w sprawie sporządzenia spisu z natury320
Zarządzenie Nr 129.2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie rocznego sprawozdania za rok 2011309
Zarządzenie Nr 129/09467
Zarządzenie Nr 13/07713
Zarządzenie Nr 13/2011192
Zarządzenie Nr 130.2012 z dnia 18.06.2012r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień Nauczyciela Mianowanego321
Zarządzenie Nr 130/09395
Zarządzenie Nr 131.2012 z dnia 18.06.2012r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień Nauczyciela Mianowanego299
Zarządzenie Nr 131/09397
Zarządzenie Nr 132.2012 z dnia 18.06.2012 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień Nauczyciela Mianowanego321
Zarządzenie Nr 132/09410
Zarządzenie Nr 133/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok328
Zarządzenie Nr 134/09396
Zarządzenie Nr 134/09 w sprawie powołania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.492
Zarządzenie Nr 135/09407
Zarządzenie Nr 135/2012 z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik312
Zarządzenie Nr 136/09402
Zarządzenie Nr 137/09410
Zarządzenie Nr 137/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok318
Zarządzenie Nr 138/09409
Zarządzenie Nr 138/2012 z dnia 3 lipca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok312
Zarządzenie Nr 139.2012 z dnia 10 lipca 2012 w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie uchwalenia przez Radę Gminy Rudnik uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Osrodkowi Pomocy Społecznej w Rudniku295
Zarządzenie Nr 139/09403
Zarządzenie Nr 14/07616
Zarządzenie Nr 14/11 z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/11 Wójta Gminy Rudnik z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok351
Zarządzenie Nr 14/2011190
Zarządzenie Nr 140/09405
Zarządzenie Nr 140/12 ???320
Zarządzenie Nr 141/09400
Zarządzenie Nr 142/2012 z dnia 13 lipca 2012 w sprawie wprowadzenia instrukcji okreslającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i księg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Rudniku334
Zarządzenie Nr 143/09467
Zarządzenie Nr 143/2012 z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 194/2010 Wójta Gminy Rudnik z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie ustalenia polityki rachunkowosci oraz planu kont przyjętych do do budżetu oraz Urzędu Gminy Rudnik z wyobrębnieniem zasad rachunkowosci i planu kont służących do ewidencji zdarzeń przy realizacji projektów z udziałem srodków pochodzących z budżetu UE oraz innych srodków europejskich i międzynarodowych325
Zarządzenie Nr 144/09413
Zarządzenie Nr 144/2012 z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Rudniku370
Zarządzenie Nr 145/09400
Zarządzenie Nr 145/2012 z dnia 13 lipca 2012r w sprawie: wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należnosci budżetowych oraz należnosci cywilnoprawnych w Urzędzie Gminy Rudnik324
Zarządzenie Nr 146/09395
Zarządzenie Nr 146/09425
Zarządzenie Nr 146/2012 z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania należnosci na raty323
Zarządzenie Nr 147.2012 z dnia 16.07.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację swietlicy w Czerwięcicach i Modzurowie318
Zarządzenie Nr 147/09413
Zarządzenie Nr 148/09395
Zarządzenie Nr 149/09400
Zarządzenie Nr 149/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok325
Zarządzenie Nr 15/07604
Zarządzenie Nr 15/11 z dnia 21 lutego 2011 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok346
Zarządzenie Nr 15/2011208
Zarządzenie Nr 150.2012 z dnia 21.08.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie związane z remontem drogi gminnej w Łubowicach ul. Łąkowa - odcinek I335
Zarządzenie Nr 150/09398
Zarządzenie Nr 151/09399
Zarządzenie Nr 151/2012 z dnia 24 sieprnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok319
Zarządzenie Nr 152/09405
Zarządzenie nr 153.2012 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok238
Zarządzenie Nr 153/09419
Zarządzenie Nr 154/09406
Zarządzenie Nr 155/09395
Zarządzenie Nr 156/09390
Zarządzenie Nr 157/09405
Zarządzenie Nr 158/09399
Zarządzenie Nr 159/09386
Zarządzenie Nr 16/07601
Zarządzenie Nr 160/09383
Zarządzenie Nr 161/09404
Zarządzenie Nr 162/09404
Zarządzenie Nr 163/09402
Zarządzenie Nr 164/09392
Zarządzenie Nr 165/09399
Zarządzenie Nr 166/09403
Zarządzenie Nr 167/09383
Zarządzenie Nr 168/09409
Zarządzenie Nr 169/09439
Zarządzenie Nr 17/07605
Zarządzenie Nr 17/11 z dnia 1 marca 2010 w sprawie: wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży378
Zarządzenie Nr 17/2011214
Zarządzenie Nr 170/09453
Zarządzenie Nr 171/09408
Zarządzenie Nr 172/10489
Zarządzenie Nr 173/10480
Zarządzenie Nr 174/10424
Zarządzenie Nr 175/10461
Zarządzenie Nr 176/10452
Zarządzenie Nr 177/10446
Zarządzenie Nr 178/10442
Zarządzenie Nr 18/07595
Zarządzenie Nr 180/10477
Zarządzenie Nr 181/10395
Zarządzenie Nr 182/10381
Zarządzenie Nr 183/10405
Zarządzenie Nr 184/10379
Zarządzenie Nr 185/10457
Zarządzenie Nr 186/10395
Zarządzenie Nr 187/10417
Zarządzenie Nr 188/10413
Zarządzenie Nr 189/10433
Zarządzenie Nr 19/07600
Zarządzenie Nr 19/11 z dnia 14 marca 2011 w sprawie: sprzedaży samochodu ZUK A 156350
Zarządzenie Nr 19/2011212
Zarządzenie Nr 190/10393
Zarządzenie Nr 191/10479
Zarządzenie Nr 192/10463
Zarządzenie Nr 195/10479
Zarządzenie Nr 195/10574
Zarządzenie Nr 2/06711
Zarządzenie Nr 2/10 z dnia 14 grudnia 2010r w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Rudnik w 2011r.344
Zarządzenie Nr 2/10 z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Rudnik w 2011r.347
Zarządzenie Nr 20/07668
Zarządzenie Nr 20/11 z dnia 14 marca 2011 w sprawie: sprzedaży samochodu JELCZ 316340
Zarządzenie Nr 20/2011209
Zarządzenie Nr 21/07614
Zarządzenie Nr 21/11 z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok357
Zarządzenie Nr 21/2011226
Zarządzenie Nr 22/07643
Zarządzenie Nr 22/11 z dnia 16.03.2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik"337
Zarządzenie Nr 22/2011217
Zarządzenie nr 23.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych261
Zarządzenie Nr 23/07708
Zarządzenie Nr 23/2011211
Zarządzenie Nr 24/07489
Zarządzenie Nr 24/11 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rudnik za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komulnanego343
Zarządzenie Nr 24/2011203
Zarządzenie Nr 25/07492
Zarządzenie Nr 25/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok328
Zarządzenie Nr 26/07522
Zarządzenie Nr 265/2014255
Zarządzenie Nr 27/07505
Zarządzenie Nr 270/2014226
Zarządzenie Nr 271/2014254
Zarządzenie Nr 272/2014242
Zarządzenie Nr 273/2014215
Zarządzenie Nr 274/2014237
Zarządzenie Nr 276/2014228
Zarządzenie Nr 277/2014239
Zarządzenie Nr 278/2014218
Zarządzenie Nr 279/2014240
Zarządzenie Nr 28/07493
Zarządzenie Nr 281/2014223
Zarządzenie Nr 282/2014228
Zarządzenie Nr 283/2014236
Zarządzenie Nr 284/2014238
Zarządzenie Nr 285/2014220
Zarządzenie Nr 287/2014208
Zarządzenie Nr 289/2014245
Zarządzenie Nr 29/07481
Zarządzenie Nr 29/2011195
Zarządzenie Nr 293/2014230
Zarządzenie Nr 294/2014220
Zarządzenie Nr 295/2014229
Zarządzenie Nr 296/2014219
Zarządzenie Nr 3/06 688
Zarządzenie Nr 30/07497
Zarządzenie Nr 30/11 z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152-19/04 z dnia 30 października 2004r333
Zarządzenie Nr 30/2011206
Zarządzenie Nr 300/2014215
Zarządzenie Nr 301/2014241
Zarządzenie Nr 302/2014241
Zarządzenie Nr 304/2014233
Zarządzenie Nr 306/2014227
Zarządzenie Nr 308/2014238
Zarządzenie Nr 309/2014227
Zarządzenie Nr 31/07555
Zarządzenie Nr 31/11 z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie rocznego sprawozdania za rok 2010321
Zarządzenie Nr 31/2011209
Zarządzenie Nr 310/2014235
Zarządzenie Nr 311/2014239
Zarządzenie Nr 312/2014224
Zarządzenie Nr 313/2014228
Zarządzenie Nr 315/2014237
Zarządzenie Nr 319/2014233
Zarządzenie Nr 32/07491
Zarządzenie Nr 32/2011199
Zarządzenie Nr 321/2014229
Zarządzenie Nr 322/2014233
Zarządzenie Nr 323/2014227
Zarządzenie Nr 324/2014217
Zarządzenie Nr 326/2014228
Zarządzenie Nr 327/2014234
Zarządzenie Nr 329/2014220
Zarządzenie Nr 33/07457
Zarządzenie Nr 33/11 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik 319
Zarządzenie Nr 33/2011205
Zarządzenie Nr 330/2014225
Zarządzenie Nr 331/2014238
Zarządzenie Nr 332/2014240
Zarządzenie Nr 333/2014257
Zarządzenie Nr 34/07509
Zarządzenie Nr 34/11 z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/11 z dnia 31 marca 2011. dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik 317
Zarządzenie Nr 34/2011193
Zarządzenie Nr 35/07474
Zarządzenie Nr 35/11 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok330
Zarządzenie Nr 35/2011216
Zarządzenie Nr 36/07527
Zarządzenie Nr 36/2011206
Zarządzenie Nr 37/07482
Zarządzenie Nr 37/2011203
Zarządzenie Nr 38/07508
Zarządzenie Nr 39/07504
Zarządzenie Nr 39/11 z dnia 25 maja 2011 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok337
Zarządzenie Nr 39/2011203
Zarządzenie Nr 4/06 677
Zarządzenie Nr 4/10 z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2010 rok357
Zarządzenie Nr 40/07512
Zarządzenie Nr 40/11 z dnia 27 maja 2011 w sprawie: tworzenia na terenie gminy Rudnik zastępczego miejsca szpitalnego (ZMSz) w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny339
Zarządzenie Nr 40/2011219
Zarządzenie Nr 41/07515
Zarządzenie Nr 41/11 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok313
Zarządzenie Nr 41/2011197
Zarządzenie Nr 42/07514
Zarządzenie Nr 42/11 z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik309
Zarządzenie Nr 42/2011214
Zarządzenie Nr 43/07520
Zarządzenie Nr 44/07538
Zarządzenie Nr 45/07475
Zarządzenie Nr 45/2011209
Zarządzenie Nr 46/07475
Zarządzenie Nr 46/2011206
Zarządzenie Nr 47/07455
Zarządzenie Nr 47/11 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok325
Zarządzenie Nr 47/2011212
Zarządzenie Nr 48/07482
Zarządzenie Nr 48/2011226
Zarządzenie Nr 49/07453
Zarządzenie Nr 49/11 z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok324
Zarządzenie Nr 49/2011219
Zarządzenie Nr 5/06708
Zarządzenie Nr 50/07442
Zarządzenie Nr 50/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok333
Zarządzenie Nr 50/2011238
Zarządzenie Nr 51/07428
Zarządzenie Nr 51/11 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik315
Zarządzenie Nr 51/2011222
Zarządzenie Nr 52/07441
Zarządzenie Nr 52/2011232
Zarządzenie Nr 53/07447
Zarządzenie Nr 53/2011246
Zarządzenie Nr 54/07443
Zarządzenie Nr 54/11 z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok334
Zarządzenie Nr 54/2011224
Zarządzenie Nr 55/07458
Zarządzenie Nr 55/2011233
Zarządzenie Nr 56/07436
Zarządzenie Nr 56/2011231
Zarządzenie Nr 56/I/07503
Zarządzenie Nr 57/08560
Zarządzenie Nr 57/2011229
Zarządzenie Nr 58/08527
Zarządzenie Nr 58/11 z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok316
Zarządzenie Nr 58/2011235
Zarządzenie Nr 59/08548
Zarządzenie Nr 59/2011215
Zarządzenie Nr 6/06 653
Zarządzenie Nr 6/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2010 rok321
Zarządzenie Nr 6/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2010 rok378
Zarządzenie Nr 60/08564
Zarządzenie Nr 60/2011221
Zarządzenie Nr 61/08534
Zarządzenie Nr 61/11 z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok316
Zarządzenie Nr 61/2011221
Zarządzenie Nr 62/08555
Zarządzenie Nr 62/2011228
Zarządzenie Nr 63/08633
Zarządzenie Nr 63/11 z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok314
Zarządzenie Nr 63/2011217
Zarządzenie Nr 64/11 z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok297
Zarządzenie Nr 64/2011223
Zarządzenie Nr 65/11 z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik318
Zarządzenie Nr 65/2011226
Zarządzenie Nr 66/08446
Zarządzenie Nr 66/11 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok303
Zarządzenie Nr 66/2011218
Zarządzenie Nr 67/08438
Zarządzenie Nr 67/2011226
Zarządzenie Nr 67/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika Urzędu Gminy Rudnik Barbary Pradela328
Zarządzenie Nr 68 ???314
Zarządzenie Nr 68/08424
Zarządzenie Nr 69/08444
Zarządzenie Nr 69/2011236
Zarządzenie Nr 7/06 695
Zarządzenie Nr 7/2011205
Zarządzenie Nr 70/08439
Zarządzenie Nr 70/11 z dnia 19 wrzesnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok312
Zarządzenie Nr 70/2011265
Zarządzenie Nr 72/11 z dnia 29 wrzesnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok308
Zarządzenie Nr 72/2011237
Zarządzenie Nr 73/08455
Zarządzenie Nr 73/11 z dnia 7 października 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok322
Zarządzenie Nr 73/2011230
Zarządzenie Nr 74/08450
Zarządzenie Nr 74/2011232
Zarządzenie Nr 75/08448
Zarządzenie Nr 75/2011233
Zarządzenie Nr 76/08451
Zarządzenie Nr 76/2011230
Zarządzenie Nr 77/08451
Zarządzenie Nr 77/11 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok324
Zarządzenie Nr 77/2011245
Zarządzenie Nr 78/08435
Zarządzenie Nr 78/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Rudnik350
Zarządzenie Nr 78/2011212
Zarządzenie Nr 79/08445
Zarządzenie Nr 79/2011227
Zarządzenie Nr 8/06 707
Zarządzenie Nr 8/2011218
Zarządzenie Nr 80/08470
Zarządzenie Nr 80/11 z dnia 31 października 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok308
Zarządzenie Nr 80/2011219
Zarządzenie Nr 81/11 z dnia 10 listopada 2011r w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokosci stawki procentowej opłaty adiacenckiej304
Zarządzenie Nr 81/2011242
Zarządzenie Nr 82/08429
Zarządzenie nr 82/11 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Rudnik na 2012 rok312
Zarządzenie Nr 82/2011230
Zarządzenie Nr 83/08443
Zarządzenie Nr 83/11 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudnik311
Zarządzenie Nr 83/2011223
Zarządzenie Nr 84/08425
Zarządzenie Nr 84/11 z dnia 11 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok316
Zarządzenie Nr 84/2011226
Zarządzenie Nr 85/11 z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok294
Zarządzenie Nr 85/2011222
Zarządzenie Nr 86/08456
Zarządzenie Nr 86/2011233
Zarządzenie Nr 87/08458
Zarządzenie Nr 87/11 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok301
Zarządzenie Nr 87/2011218
Zarządzenie Nr 88/08481
Zarządzenie Nr 88/11 z dnia25 listopada 2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej na dzień 31 grudnia 2011r.308
Zarządzenie Nr 88/2011221
Zarządzenie Nr 89/08489
Zarządzenie Nr 89/2011218
Zarządzenie Nr 9/06 686
Zarządzenie Nr 9/11 z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok343
Zarządzenie Nr 9/2011217
Zarządzenie Nr 90/08387
Zarządzenie Nr 90/11 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok299
Zarządzenie Nr 90/2011232
Zarządzenie Nr 91/2011235
Zarządzenie Nr 92/08378
Zarządzenie Nr 92/11 z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok303
Zarządzenie Nr 92/2011228
Zarządzenie Nr 93/08361
Zarządzenie Nr 93/2011220
Zarządzenie Nr 94/08389
Zarządzenie Nr 94/2011217
Zarządzenie Nr 95/08389
Zarządzenie Nr 95/2011217
Zarządzenie Nr 96/08386
Zarządzenie Nr 96/11 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecieGminy Rudnik na 2011 rok338
Zarządzenie Nr 96/2011220
Zarządzenie Nr 97/08396
Zarządzenie Nr 97/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok328
Zarządzenie Nr 97/2011232
Zarządzenie Nr 98/08393
Zarządzenie Nr 98/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok331
Zarządzenie Nr 98/12 z dnia 9.1.2012r w sprawie: powołania Komisji Konkursowej Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania inicjatyw w obszarze sportu, rekreacji, turystyki, zwiększenia aktywnosci na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społeczenemu oraz działania i inicjatyw w obszarze kultury i aktywnosci mniejszosci narodowych Gminy Rudnik w 2012 roku316
Zarządzenie Nr 98/2011230
Zarządzenie Nr 99/08381
Zarządzenie Nr 99/12 z dnia 9.1.2012r w sprawie: powołania Komisji Konkursowej Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania inicjatyw w obszarze sportu, rekreacji, turystyki, zwiększenia aktywnosci na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społeczenemu oraz działania i inicjatyw w obszarze kultury i aktywnosci mniejszosci narodowych Gminy Rudnik w 2012 roku328
Zarządzenie Nr RZW.136.2012 z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia rejestru działalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomosci położonych na tereni Gminy Rudnik332
Zarządzenie Nr. 100/2012230
Zarządzenie Nr. 101/2012213
Zarządzenie Nr. 102/2012226
Zarządzenie Nr. 103/2012214
Zarządzenie Nr. 104/2012218
Zarządzenie Nr. 105/2012224
Zarządzenie Nr. 106/2012230
Zarządzenie Nr. 107/2012224
Zarządzenie Nr. 108/2012222
Zarządzenie Nr. 109/2012219
Zarządzenie Nr. 110/2012223
Zarządzenie Nr. 111/2012220
Zarządzenie Nr. 113/2012207
Zarządzenie Nr. 116/2012214
Zarządzenie Nr. 117/2012213
Zarządzenie Nr. 119/2012227
Zarządzenie Nr. 122/2012221
Zarządzenie Nr. 123/2012216
Zarządzenie Nr. 124/2012219
Zarządzenie Nr. 125/2012218
Zarządzenie Nr. 126/2012221
Zarządzenie Nr. 127/2012225
Zarządzenie Nr. 128/2012222
Zarządzenie Nr. 129/2012212
Zarządzenie Nr. 130/2012226
Zarządzenie Nr. 131/2012227
Zarządzenie Nr. 132/2012225
Zarządzenie Nr. 133/2012229
Zarządzenie Nr. 135/2012227
Zarządzenie Nr. 136/2012216
Zarządzenie Nr. 137/2012229
Zarządzenie Nr. 138/2012223
Zarządzenie Nr. 139/2012229
Zarządzenie Nr. 142/2012227
Zarządzenie Nr. 143/2012231
Zarządzenie Nr. 144/2012221
Zarządzenie Nr. 145/2012229
Zarządzenie Nr. 146/2012223
Zarządzenie Nr. 147/2012230
Zarządzenie Nr. 148/2012223
Zarządzenie Nr. 149/2012228
Zarządzenie Nr. 150/2012232
Zarządzenie Nr. 151/2012235
Zarządzenie Nr. 152/2012227
Zarządzenie Nr. 153/2012222
Zarządzenie Nr. 154/2012215
Zarządzenie Nr. 156/2012233
Zarządzenie Nr. 157/2012211
Zarządzenie Nr. 158/2012224
Zarządzenie Nr. 159/2012229
Zarządzenie Nr. 161/2012234
Zarządzenie Nr. 162/2012218
Zarządzenie Nr. 163/2012229
Zarządzenie Nr. 164/2012221
Zarządzenie Nr. 165/2012224
Zarządzenie Nr. 166/2012230
Zarządzenie Nr. 167/2012229
Zarządzenie Nr. 168/2012224
Zarządzenie Nr. 169/2012220
Zarządzenie Nr. 170/2012224
Zarządzenie Nr. 171/2012234
Zarządzenie Nr. 172/2012226
Zarządzenie Nr. 173/2012216
Zarządzenie Nr. 174/2012212
Zarządzenie Nr. 175/2012223
Zarządzenie Nr. 176/2012223
Zarządzenie Nr. 177/2013237
Zarządzenie Nr. 178/2013228
Zarządzenie Nr. 179/2012236
Zarządzenie Nr. 180/2013233
Zarządzenie Nr. 181/2013250
Zarządzenie Nr. 182/2013240
Zarządzenie Nr. 183/2013251
Zarządzenie Nr. 184/2013237
Zarządzenie Nr. 185/2013238
Zarządzenie Nr. 187/2013234
Zarządzenie Nr. 188/2013231
Zarządzenie Nr. 189/2013243
Zarządzenie Nr. 190/2013241
Zarządzenie Nr. 192/2013230
Zarządzenie Nr. 193/2013231
Zarządzenie Nr. 194/2013236
Zarządzenie Nr. 195/2013242
Zarządzenie Nr. 196/2013230
Zarządzenie Nr. 197/2013244
Zarządzenie Nr. 198/2013224
Zarządzenie Nr. 199/2013247
Zarządzenie Nr. 202/2013242
Zarządzenie Nr. 203/2013241
Zarządzenie Nr. 204/2013245
Zarządzenie Nr. 205/2013240
Zarządzenie Nr. 207/2013239
Zarządzenie Nr. 208/2013244
Zarządzenie Nr. 209/2013238
Zarządzenie Nr. 210/2013251
Zarządzenie Nr. 211/2013238
Zarządzenie Nr. 213/2013233
Zarządzenie Nr. 215/2013233
Zarządzenie Nr. 216/2013234
Zarządzenie Nr. 221/2013238
Zarządzenie Nr. 222/2013236
Zarządzenie Nr. 223/2013222
Zarządzenie Nr. 224/2013235
Zarządzenie Nr. 225/2013240
Zarządzenie Nr. 226/2013236
Zarządzenie Nr. 227/2013241
Zarządzenie Nr. 228/2013223
Zarządzenie Nr. 230/2013234
Zarządzenie Nr. 231/2013236
Zarządzenie Nr. 233/2013228
Zarządzenie Nr. 234/2013243
Zarządzenie Nr. 235/2013226
Zarządzenie Nr. 236/2013244
Zarządzenie Nr. 237/2013235
Zarządzenie Nr. 238/2013246
Zarządzenie Nr. 239/2013244
Zarządzenie Nr. 240/2013243
Zarządzenie Nr. 243/2013243
Zarządzenie Nr. 244/2013239
Zarządzenie Nr. 245/2013239
Zarządzenie Nr. 246/2013238
Zarządzenie Nr. 248/2013238
Zarządzenie Nr. 249/2013226
Zarządzenie Nr. 251/2013241
Zarządzenie Nr. 252/2013247
Zarządzenie Nr. 253/2013242
Zarządzenie Nr. 254/2013235
Zarządzenie Nr. 256/2013226
Zarządzenie Nr. 258/2013242
Zarządzenie Nr. 260/2013229
Zarządzenie Nr. 263/2013246
Zarządzenie Nr. 98/2012224
Zarządzenie Nr. 99/2012222
Zarządzenie o sprzedaży nieruchomości w Łubowicach560
Zarządzenie w sprawie powołania komisji wyborczych467
Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum212
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych151
Zarządzenie Wójta Gminy Rudnik Nr 139.2012 z dnia 10 lipca 2012738
Zarządzenie- wykaz nieruchomości do sprzedaży685
Zarządzenie- wykaz nieruchomości do sprzedaży842
Zarządzenie- wykaz nieruchomości do sprzedaży589
Zawiadomie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na \"Budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 421 ul.Słowackiego w Sławikowie wraz zbudową kanalizacji deszczowej\".1558
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania po uzupełnieniach Budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy 34 MW w Gminie Rudnik474
Zawiadomienie o publicznym losowaniu członków obwodowych komisji wyborczych w Rudniku189
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:„Budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy 1,6MW wraz z infrastrukturą na działce o nr ewidencyjnym 168km3 obręb Jastrzębie, Gmina Rudnik”457
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.446
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego garażu na tłoczarnię oleju.494
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na \"Budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ulicy Słonecznej w Rudniku\"497
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie warsztatu samochodowego w Grzegorzowicach.384
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia"Modernizacja ul.Górnej w Brzeźnicy" + Obwieszczenie415
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie suchych zbiorników przeciwpowodziowych w miejscowościach Rudnik, Brzeźnica i Ligota Książęca.455
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie autoryzowanej stacji obsługi maszyn rolniczych zlokalizowanej na działce nr 742/2 km2 obęb Rudnik realizowanej przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa Chempest S.A. Racibórz ul. Łąkowa 24458
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie warsztatu samochodowego w Grzegorzowicach.399
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn Rozbudowa drogi powiatowejnr3521S Szonowice - Modzurów462
Zawiadomienie o zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia \"Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ulicy Słonecznej w Rudniku.474
Zawiadomienie o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie warsztatu samochodowego w Grzegorzowicach.422
Zawiadomienie Wójta Gmin y o wydaniu w dniu 19 marca 2013r, na wniosek Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Rolnictwa Chempest S.A. Racibórz ul. Łąkowa 24, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie autoryzowanej stacji obsługi maszyn rolniczych", zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 742/2 km 1 obręb Rudnik, przy ul.Kozielskiej 21 w Rudniku.424
Zawiadomienie Wójta Gminy Rudnik z dnia 02.06.2010r. o złożonym w dniu 24 maja 2010r. raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na \"Budowie farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą w Gminie Rudnik\".508
ZawiadomienieWójta Gminy Rudnik o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realicację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów"441
Załączniki graficzne571
Załączniki graficzne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy rudnik do uchwał548
ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNICA W SPRAWIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO45
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach2108
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szonowicach1650
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na obszarze Gminy Rudnik w okresie zimowym 2008/2009.444
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na obszarze Gminy Rudnik w okresie zimowym 2009/2010 390
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na obszarze Gminy Rudnik w okresie zimowym 2010/2011 751
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik - rok 2003999
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik - 2017 rok.36
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik 688
Zmiana w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik na rok 201745
\"Adaptacja istniejącego budynku biurowo-magazynowego na punkt zbierania odpadów w Rudniku przy ul. Kozielskiej 14 na działce ewidencyjnej nr 761/5 km1 obręb Rudnik\".517
\"Budowa chodnika przy DW 421 Sławików ul.Słowackiego\"562
\"Budowa farmy wiatrowej o łącznej mocy 34MW w Gminie Rudnik\"764
\"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik\"759
 Uchwała Nr XXXV/284/2013 w sprawie: apelu do Narodowego Funduszu Zdrowia o zawarcie kontraktu z Samodzielnym Publicznym Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku na świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie neurologii, dermatologii oraz fizjoterapii ambulatoryjnej281
Łubowice2721

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik