Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
Nazwa dokumentu Ilość odwiedzin
1684
716
614
1238
3433
368
434
P R O T O K Ó Ł NR V/2015278
P R O T O K Ó Ł NR XV/2016225
Przetarg nieograniczony na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dot.zadania inwestycyjnego pn.Efektywne zarządzanie energią - Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik.13199
Uchwała Nr X/80/07 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.611
uchwała Nr XXII/154/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu160
Uchwała NR XXVIII/198/2017 w sprawie odmowy wygaszenia mandatu radnego Michała Kowacza118
Uchwała NR XXVIII/199/2017 w sprawie odmowy wygaszenia mandatu radnego Grzegorza Pilicha102
Uchwała Nr XXX/214/2017 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/347/2014 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet sołtysom91
Uchwała Nr XXX/222/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013494
Uchwała Nr XXXII/235/2013 w sprawie przyjęcia gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2014 - 2015476
Uchwała Nr XXXVIII/268/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 201749
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3/dobę1699
1 - Petycja w sprawie budowy obwodnicy Szonowc186
2 - Petycja w sprawie przejęcia kompleksu Parkowo-Pałacowego w Szonowicach182
21 listopada br. wspólne posiedzenie komisji73
3 - Petycja dot. zwiększenia kwoty dofinansowania do programu usuwania azbestu168
4 - Petycja w sprawie budowy obwodniczy miejscowości Szonowice167
5 - Petycja dot. przejęcia od ANR kompleksu parkowo-pałacowego166
6 - Petycja dot. zwiększenia kwoty dofinansowania do programu usuwania azbestu160
7 - Petycja dotycząca wykonania remontów drogi DK 45 oraz zminimalizowania uciążliwości ruchu173
8 - Petycja prośba o wsparcie działań w zakresie użytkowania masztu tel. komórkowej w Szonowicach169
9 - Petycja dotycząca modernizacji i asfaltowania dróg na osiedlu Cisza w Rudniku179
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUDNIK ZA ROK 201740
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUDNIK ZA ROK 201758
Brzeźnica2814
Budowa budynku chlewni na 59,95 DJP, wraz z zbiornikiem na gnojowicę, silosami paszowymi, zjazdami z drogi publicznej oraz zagospodarowaniem terenu (...) w miejscowości Ponięcice, gmina Rudnik62
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 421 ul. Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach dot. budowy chodnika prawostronnego od przedszkola do sklepu (posesja nr 36) w miejscowości Grzegorzowice o dł. 0,183 km.690
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 421 ul.Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach dot.budowy chodnika prawostronnego od przedszkola do sklepu (posesja nr 36) w miejscowości Grzegorzowice o dł. 0,183 km.661
Budowa farmy wiatrowej wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastrukturą energetyczną w miejscowościach: Gamów, Modzurów, Czerwięcice, Grzegorzowice, Sławików, Turze, Budziska i Kuźnia Raciborska609
Budowa gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP 300
Budowa gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)329
Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Rudniku 653
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - część historyczna w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013. Projekt współfinansowany ze środków UE.2173
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ligota Książęca, Łubowice i Grzegorzowice w Gminie Rudnik, powiat Raciborski148
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Modzurowa.64
Budowa oświetlenia ulicznego w Sławienku przy ul.Krętej.67
Budowa oświetlenia ulicznego w Lasakach i Sławikowie214
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Rudnik61
Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - postepowanie administracyjne wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji337
Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK45 w Gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 9351206
Budowa sieci elektroenergetycznej poniżej 1 kV w zakresie linii kablowej niskiego napięcia, złącza niskiego napięcia oraz słupów niskiego napięcia celem realizacji zadania "Efektywne zarządzanie energią - Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik" na terenie: Grzegorzowic, Łubowic, Ligoty Książęcej, Brzeźnicy.72
Budowa wodociągu do falwarku w Dolędzinie244
Budowa wodociągu Modzurów - Kolonia Strzybnik172
Budowa wodociągu Modzurów - Kolonia Strzybnik - 2 postępowanie164
CO TO JEST BIP?696
Czerwięcice2332
Dane podstawowe2526
Dane podstawowe3405
Dane teleadresowe3437
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 0154/ 0009/09 617
Decyzja dla FEN Spółka z o.o. ul.Rudzka 107 w Raciborzu o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Elektrownia wiatrowa Szonowice o mocy 1,5 MW .622
DECYZJA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 30.11.2016r.259
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik\".628
Dostawa samochodu strażackiego dla OSP Rudnik1062
druk ZP- 300 ogłoszenie o przetargu619
Druki do pobrania dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego (zaktualizowane druki)1925
Dzierżawa lokalu użytkowego435
Dzierżawa lokalu użytkowego347
Dzierżawa nieruchomości w Modzurowie404
formularz226
formularz221
Gamów2568
Gazociąg Kędzierzyn - Koźle - Granica RP (Polska - Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową. Gazociąg wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego obsługi (wraz z działkami nr 375 i 376 Szonowice)328
Gazociąg Kędzierzyn - Koźle - Granica RP (Polska - Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową. Gazociąg wraz z infrastruykturą techniczną niezbędną do jego obsługi.226
Godziny przyjęć lekarzy159
Godziny urzędowania1529
Grzegorzowice3129
Harmonogram dyżurów przyjmowania zgłoszeń okręgowych list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta654
I pisemny przetarg na najem lokalu użytkowego we wsi Rudnik407
I przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego w Rudniku 431
I sesja9
II Przetarg nieograniczony na dostawę (nabycie i montaż syren głośno mówiących).565
II Przetarg nieograniczony na modernizację - remont dróg gminnych na terenie gminy Rudnik. Liczba zadań częściowych - 3 .499
II Przetarg nieograniczony na modernizację ul.Górnej w Brzeźnicy - etap I453
II Przetarg nieograniczony na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dot.zadania pn.Efektywne zarządzanie energią - Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik 465
II przetarg nieograniczony pn.Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla benificjentów projektu pt." Promocja aktywnej integracji w Gminie Rudnik" 504
II Zapytanie ofertowe dot. Opracowania projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików 155
II zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji pn.: "Wymiana pokrycia dachowego budynku LKS „DĄB” Brzeźnica".2907
Informacaj o stanie mienia i wartość środków trwałych6572
INFORMACJA - wybór Ławników710
informacja 2016r.214
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku1299
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej 814
INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RUDNIKU z dnia 11 września 2018 r. o składzie oraz siedzibie i pełnionych dyżurach w związku z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.82
Informacja o Gminnej Komisji Wyborczej560
Informacja o obwodach głosowania w gminie Rudnik1097
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie art.67 ust.1 pkt.6 Pzp pn.Budowa wodociągu na powstającym osiedlu w Rudniku II etap .551
Informacja o wynikach naboru - Stanowisko Sekretarz63
Informacja obwodowej komisji wyborczej54
INFORMACJA PUBLICZNA NA WNIOSEK820
Informacja Starosty Raciborskiego dotycząca budowy chlewni na 59,95 DJP wraz ze zbiornikiem na gnojowicę,silosami paszowymi,szambem wybieralnym,zjazdami z drogi publicznej oraz zagospodarowaniem terenu w Ponięcicach.62
Informacja Starosty Raciborskiego dotycząca budowy chlewni na 59,95 DJP wraz ze zbiornikiem na gnojowicę,silosami paszowymi,szambem wybieralnym,zjazdami z drogi publicznej oraz zagospodarowaniem terenu w Ponięcicach.70
Informacja Starosty Raciborskiego dotycząca budowy farmy wiatrowej wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastrukturą elektroenergetyczną w Jastrzębiu216
INFORMACJA STAROSTY RACIBORSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę i rozbudowę budynku handlowo - usługowego salonu sprzedaży maszyn rolniczych o halę serwisową wraz z budową pylonu reklamowego w Szonowicach850
INFORMACJA Starosty Raciborskiego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.584
INFORMACJA w sprawie wydania decyzji Nr 111.1.2012 o pozwoleniu na przebudowę (modernizację) odcinka drogi powiatowej nr 3500 S w obrębie Miedonia i Brzeźnica.551
Informacja Wójta Gminy Rudnik o zamieszczonych wynikach badań i ocen stanu środowiska na terenie woj.śląskiego. 798
Informacja Wójta Gminy Rudnik z dnia 1 października 2018 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. 46
Informacja z realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnymi 2015292
Informacja z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 2014416
Informacja z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013r.623
Informacja z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok225
Informacje166
Jastrzębie2301
Kierownictwo Urzędu4249
Klauzula informacyjna - RODO17
Klauzula informacyjna - RODO31
kom. kom. 16.05.18r.49
kom. kom. 18.04.18r.53
kom. kom. 21.02.18r.74
kom. kom. 21.03.18r.90
kom. kom. 24.01.18r.70
kom. kom. dn. 13.12.17r.77
Kom. kom. dn. 18.10.17r.143
Kom. kom. dn. 20.09.18r.30
Kom. kom. dn.19.04.17r.127
Kom. kom. dn.20.09.17r.96
Kom. kom. dn.21.06.17r.120
Kom. kom. dn.23.08.17r.95
Kom. kom. dn.24.05.17r.113
Kom. kom.dn.22.08.18r.31
Kom. ośw .dn.16.05.17r.118
Kom. ośw. dn. 12.12.17r.60
Kom. ośw. dn. 15.05.18r.49
Kom. ośw. dn. 17.04.18r.62
Kom. ośw. dn. 17.10.17r.91
Kom. ośw. dn. 19.09.17r.99
Kom. ośw. dn. 19.09.18r.30
Kom. ośw. dn. 20.02.18r.78
Kom. ośw. dn. 20.03.18r.75
Kom. ośw. dn. 20.04.17r.127
Kom. ośw. dn. 21.08.18r.32
Kom. ośw. dn. 22.08.17r.92
Kom. ośw. dn. 23.01.18r.74
Kom. Rew. dn. 10.05.17r.125
Kom. Rew. dn. 10.10.17r.95
Kom. Rew. dn. 11.04.18r.55
Kom. Rew. dn. 12.02.18r.62
Kom. Rew. dn. 12.09.17r.85
Kom. Rew. dn. 12.09.17r.89
Kom. Rew. dn. 14.03.18r.62
Kom. Rew. dn. 14.08.17r.87
Kom. Rew. dn. 15.03.18r.232
Kom. Rew. dn. 19.04.18r.75
Kom. Rew. dn. 20.02.18r.73
Kom. Rew. dn. 22.08.17r.82
Kom. Rew. dn. 23.04.18r.68
Kom. Rew. dn. 24.04.18r.59
Kom. Rew. dn. 26.06.17r.102
Kom. Rew. dn. 27.02.18r.62
Kom. Rew. dn. 5.06.18r.59
Kom. Rew. dn. 5.12.17r.67
Kom. Rew. dn. 7.05.18r.56
Kom. Rew. dn. 7.06.17r.94
Kom. Rew. dn. 7.11.17r.78
Kom. Rew. dn.15.10.18r.34
Kom.ośw. dn.20.06.17r.114
Kom.Rew. dn.6.04.17r.174
Komisja komunalna163
Komisja oświatowa178
Komisja Rewizja164
KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RUDNIKU O MIEJSCU, CZASIE I ZASADACH LOSOWANIA NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.49
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Rudniku1215
Komunikat o spisie wyborców670
komunikat o terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych914
Komunikat o udostępnieniu spisu wyborców928
Komunikat o ukonstytuowaniu komisji643
Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów599
Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych 874
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej nr 35 w Katowicach640
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach631
Komunikat OKW640
Komunikat Wójta Gminy642
konsulatcje uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy922
Konsultacje projektu - Program Rewitalizacji Gminy Rudnik 401
Konsultacje projektu uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych73
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.879
Konsultacje społeczne - Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku924
Konsultacje społeczne dot. projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik w 2018 roku111
Konsultacje społeczne dot. Regionalnej Drogi Racibórz - Przczyna854
Konsultacje społeczne dotyczące wyrażenia opinii w sprawie projektu pn.Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik 174
konsultacje społeczne projektów uchwał 2016431
Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony powietrza888
konsultacje społeczne projektu uchwały891
Konsultacje społeczne projektu uchwały759
Konsultacje społeczne projektu uchwały638
Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Rudnik w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospadarowanie odpadami komunalnymi oraz stawkiopłaty za pojemnik o określonej pojemności159
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/197/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.01.2013r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik.678
Konsultacje społeczne projeku uchwały640
Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie okreslenia górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.886
Konsultacje społeczne w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudnik789
Konsultacje społeczne w sprawie zmiany uchwały nr XIII/94/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 .11.2011 w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarzadzającym jest Gmina Rudnik oraz waruków i zasad korzystania z tych przystanków.905
konsultacje społeczne w sprawie zmiany uchwałły Nr X/71/2011 z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest223
konsultacje uchwały w sprzwie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.896
Konto bankowe882
Kontrole838
Korekty oświadczeń602
Lasaki2496
Ligota Książęca2692
Linki do spotów multimedialnych PKW300
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - lokalizacja elektrowni wiatrowych w części północnej738
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - lokalizacja elektrowni wiatrowych w części zachodniej785
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brzeźnica w części A.614
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czerwięcice548
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gamów642
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Grzegorzowice.658
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jastrzębie821
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Lasaki.427
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ligota Książęca565
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Modzurów.516
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ponięcice517
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rudnik w części A.1033
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Strzybnik520
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Szonowice634
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Sławików.1231
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łubowice.594
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik obejmujący obszar w granicach terenów rolniczych1367
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"A\" obejmującego tereny sołectwa Rudnik1768
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"B\" obejmującego tereny sołectwa Strzybnik762
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"C\" obejmującego tereny sołectwa Gamów761
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"D\" obejmującego tereny sołectwa Modzurów720
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"E\" obejmującego tereny sołectwa Jastrzębie635
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"F\" obejmującego tereny sołectwa Ponięcice641
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"G\" obejmującego tereny sołectwa Szonowice756
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"H\" obejmującego tereny sołectwa Czerwięcice694
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"I\" obejmującego tereny sołectwa Lasaki640
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"J\" obejmującego tereny sołectwa Sławików757
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"K\" obejmującego tereny sołectwa Grzegorzowice777
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"L\" obejmującego tereny sołectwa Ligota Książęca643
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"M\" obejmującego tereny sołectwa Brzeźnica3748
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"Ł\" obejmującego tereny sołectwa Łubowice680
Modernizacja dróg dojazdowych na terenie Gminy Rudnik 643
Modernizacja dróg dojazdowych na terenie Gminy Rudnik. 683
Modernizacja dróg dojazdowych na terenie Gminy Rudnik.631
Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Ligota Książęca - Czerwięcice1011
Modernizacja odcinka drogi przy budynku gminnym ul. Gawliny 2 w Rudniku.625
Modzurów3364
Nabór na stanowisko - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku224
Nabór na stanowisko - Kierownik GOPS333
Nabór na stanowisko - Sekretarz Gminy Rudnik698
Nabór na stanowisko Dyrektora Szkół230
Nabór na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzeźnicy29
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze817
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 516
Nowa kadencja 2014-2018 radnych Gminy Rudnik (ośw. majątkowe złożone do 30 dni od dnia ślubowania)870
Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków146
Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany365
O B W I E S Z C Z E N I E Gminnej Komisji Wyborczej w Rudniku z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia terminu do dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rudnik w okręgach wyborczych nr 1 i nr 1155
Obwieszczenia GKW595
Obwieszczenia Wójta Gminy510
Obwieszczenie911
Obwieszczenie668
Obwieszczenie581
Obwieszczenie1078
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych660
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik o zmianie nazwy zadania z :"„Budowy farmy wiatrowej o łącznej mocy 34 MW" na " Budowę farmy wiatrowej w Gminie Rudnik"843
Obwieszczenie - składania skarg i wniosków w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na: "Rozbudowie budynku szatni o kotłownię" w Gamowie przy ul. Długiej na działce o numerze ewidencyjnym 65/1 k.m. 1 obreb Strzybnik716
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych 621
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Wójta650
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Rudnik1018
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rudniku z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Rudnik bez głosowania w okręgu wyborczym nr 148
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rudniku z dnia 2 pażdziernika 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Rudnik zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 59
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudniku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 1013
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rudniku z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rudnik zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.47
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rudniku z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rudnik zarządzonych na dzień 21 pażdziernika 2018 r.61
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego624
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego451
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z 08.11.2016r.280
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z 12.10.2016r.291
Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 28.09.2016r.260
OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ581
Obwieszczenie Nr 2/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 18.10.2011 o przystąpieniu do sporządzenia projektu Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Odry.836
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:„Budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy 1,6MW wraz z infrastrukturą na działce o nr ewidencyjnym 168km3 obręb Jastrzębie, Gmina Rudnik”.572
Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa jednej turbiny wiatrowej o mocy 1,6MW wraz z infrastrukturą na działce o nr ewidencyjnym 168km3 obręb Jastrzębie, Gmina Rudnik.757
Obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków w sprawach wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Stacji bazowej telefonii komórkowej Spółki P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu RAC5001_A.938
Obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Stacja bazowa telefonii komórkowej Spółki P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu RAC5001_A.591
Obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu: Projektu organizacji ruchu na wjazdach na prom z sygnalizacją świetlną obustronną zasilaną energią elektryczną oraz projektu oświetlenia wjazdów na prom - DW Nr 421 km. 20+507 w Grzegorzowicach.554
OBWIESZCZENIE o możliwości składania wniosków i uwag w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego450
OBWIESZCZENIE o możliwości składania wniosków i uwag w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego462
Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania 611
Obwieszczenie o obwodach617
Obwieszczenie o obwodach do głosowania67
Obwieszczenie o obwodach głosowania607
Obwieszczenie o obwodach głosowania367
Obwieszczenie o obwodach głosowania316
Obwieszczenie o odwołaniu rozprawy administracyjnej w sprawie Stacji bazowej telefonii komórkowej Spółki P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu RAC5001_A973
Obwieszczenie o okręgach wyborczych619
Obwieszczenie o okręgach wyborczych129
Obwieszczenie o okręgach wyborczych w gminie Rudnik1050
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Brzeźnica w części A.485
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Czerwięcice378
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Czerwięcice.485
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Gamów452
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Gamów.478
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Jastrzębie387
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Jastrzębie.463
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Ligota Książęca366
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Ligota Książęca.450
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Modzurów.476
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Ponięcice441
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Ponięcice.466
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Rudnik, w części A.513
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Strzybnik460
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Strzybnik.491
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Szonowice.471
Obwieszczenie o postanowieniach dotyczących wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie suchego zbiornika przeciwpowodziowego, zlokalizowanego na cieku Ligockim w miejscowości Ligota Książęca, w gminie Rudnik, pow.raciborski oraz o możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie.898
Obwieszczenie o postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik1682
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszarów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części północnej.573
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszarów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części zachodniej.574
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego.423
Obwieszczenie o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych902
OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:Budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy 34 MW w Gminie Rudnik554
Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej w sprawie Stacji bazowej telefonii komórkowej Spółki P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu RAC5001_A902
Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej.587
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania adminiostracyjnego-\"Budowa zbiorników przeciwpowodziowych w gminie Rudnik585
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego, zlokalizowanego na cieku Ligockim w miejscowości Ligota Książęca.891
Obwieszczenie o uzupełnieniu wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu Projektu organizacji ruchu na wjazdach na prom z sygnalizacją świetlną obustronną zasilaną energią elektryczną oraz projektu oświetlenia wjazdów na prom - DW Nr 421 km. 20+507 w Grzegorzowicach.567
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego, zlokalizowanego na cieku Ligockim w miejscowości Ligota Książęca, w gmienie Rudnik, pow. raciborski.897
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na \"Budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 421 ul.Słowackiego w Sławikowie wraz z budową kanalizacji deszczowej\".1135
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : Budowie elektrowni wiatrowej Szonowice o mocy 1,5 MW. 993
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn: Budowa zbiorników przeciwpowodziowych w gminie Rudnik611
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego442
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego417
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa energetycznej linii napowietrzno - kablowej średniego napięcia w Modzurowie.889
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na wykonaniu: Projektu organizacji ruchu na wjazdach na prom z sygnalizacją świetlną obustronną zasilaną energią elektryczną oraz projektu oświetlenia wjazdów na prom - DW Nr 421 km. 20+507 w Grzegorzowicach.580
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.439
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Uporządkowaniu międzywala w obrębie II etapu lewostronnego obwałowania rzeki Odry od km 59 + 100 do km 63+280 w gminie Rudnik695
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych w tym zabytków archeologicznych na terenie grodziska kultury Łużyckiej w Łubowicach położonego w granicach wsi Łubowice i Ligota Książęca 92
Obwieszczenie o wszczęsciu postępowania administracyjnego971
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu Projektu organizacji ruchu na wjazdach na prom z sygnalizacją świetlną obustronną zasilaną energią elektryczną oraz projektu oświetlenia wjazdów na prom - DW Nr 421km. 20+507 w Grzegorzowicach 554
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach607
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Modernizacji ul.Górnej w Brzeźnicy522
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy 1,6 MW wraz z infrastrukturą na działce nr ewidencyjny 168 km 3 obręb Jastrzębie, Gmina Rudnik dla wszystkich zainteresowanych.607
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego468
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego460
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Wójta Gminy Rudnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegajacego na: "Rozbudowie drog powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów" 417
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Rudnik w dniu 24.06.2015r., Nr IRI.6220.5.8.2015 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn" Rozbudowa drogi powiatowej nr3521S Szonowice-Modzurów"389
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - elektrownie wiatrowe - częśc północna.488
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - elektrownie wiatrowe - częśc zachodnia.459
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czerwięcice.377
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gamów.417
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jastrzębie.450
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ligota Książęca.441
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ponięcice.383
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Strzybnik450
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Nr XXX/290/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 września 2005r. 634
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XXX/290/05 z dnia 28 września 2005r.889
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.834
Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Brzeźnica444
Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Grzegorzowice.468
Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Lasaki467
Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Rudnik445
Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Szonowice416
Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Sławików476
Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Łubowice.556
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Uporządkowaniu międzywala w obrębie II etapu lewostronnego obwałowania rzeki Odry od km 59 + 100 do km 63 + 280 w gminie Rudnik.600
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy 1,6 MW wraz z infrastrukturą na dz. nr 168 km 3 w Jastrzębiu.614
Obwieszczenie RDOŚ o wszczęciu postępowania\"Budowa zbiorników przeciwpowodziowych w gminie Rudnik\"982
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn:\"Budowa zbiorników przeciwpowodziowych w g.Rudnik\"604
Obwieszczenie RDOŚ z dnia 25 lipca 2016 nr WOOŚ.442.2.2014.EJ.4261
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:\"Budowa zbiorników przeciwpowodziowych w gminie Rudnik\".863
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOŚ 4231.3.2016.PS.7 z dnia 9.08.2016r.253
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 2 listopada 2011r. w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn\"Budowa zbiorników przeciwpowodziowych w gminie Rudnik\".818
OBWIESZCZENIE STAROSTY RACIBORSKIEGO NR SE.V.604.28.2016425
Obwieszczenie w sprawie "Budowa farmy wiatrowej o mocy 42 MW na terenie gminy Pietrowice Wielkie"646
obwieszczenie w sprawie konsultacji projektu uchwały - usuwanie azbestu689
Obwieszczenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg w gminie Rudnik do kategorii dróg gminnych 598
Obwieszczenie w sprawie obsadzenia mandatu radnego do Rady Gminy Rudnik w okręgu wyborczym nr 8 bez głosowania500
Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia rozprawy administracyjnej dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: Budowa farmy wiatrowej w Gminie Rudnik.558
Obwieszczenie w sprawie składania uwag i wniosków w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa energetycznej linii nopowietrzno - kablowej średniego napięcia w miejscowości Modzurów, gmina Rudnik.913
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Stacji bazowej telefonii komórkowej Spółki P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu RAC5001_A.906
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.575
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.830
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego779
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.45.2012 z dnia 10 grudnia 2012r. o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.543
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIIL.7280.42.2012 z dnia 12 września 2012r.848
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji na realizację zadania Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego zlokalizowanego na cieku K3 potok brzeźnicki w miejscowości Brzeźnica, gmina Rudnik powiat raciborski.804
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych w miejscowości Brzeźnica.562
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych w miejscowości Rudnik.570
Obwieszczenie Wójta Gminy806
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nędza w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.438
Obwieszczenie Wojta Gminy o podziale na okręgi wyborcze664
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej w Gminie Rudnik - dla wszystkich zainteresowanych538
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej w Gminie Rudnik - dla stron postępowania637
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej w Gminie Rudnik - dla stron postępowania613
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego644
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na \"Budowie farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą w Gminie Rudnik\"776
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RUDNIK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego587
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RUDNIK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego534
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko dla przedsięwzięcia pn.Budowa autoryzowanej stacji obsługi maszyn rolniczych zlokalizowanej na działce nr 742/2 km 1 Rudnik na wniosek złożony przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa Chempest S.A Racibórz ul.Łąkowa 24534
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RUDNIK z dnia 08.03.2013r.583
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RUDNIK z dnia 11.03.2013r.657
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik z dnia 12.09.2014r. nr 6220.7.2.2014 o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów".592
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RUDNIK z dnia 15.03.2013r.890
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RUDNIK z dnia 26.03.2013r.570
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik z dnia 28 luty 2007 roku893
Obwieszczenie- informacja o konsultacjach społecznych 1043
Obwieszczenie- informacja o konsultacjach społecznych 907
Obwieszczenie- informacja o konsultacjach społecznych 926
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Rudnik w 2012 roku746
Ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej1106
Ogłoszenie138
Ogłoszenie134
Ogłoszenie o przetargu nieruchomości w Sławikowie426
Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko przedsięwzięcia pod nazwą \"Budowa zbiorników przeciwpowodziowych w gminie Rudnik\"570
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XXX/290/05 z dnia 28 września 2005r. wraz z sporządzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.475
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"A\" Rudnik457
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"B\" Strzybnik488
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"C\" Gamów506
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"D\" Modzurów 446
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"E\" Jastrzebie 499
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"F\" Ponięcice479
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"G\" Szonowice 454
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"H\" Czerwięcice437
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"I\" Lasaki 442
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"J\" Sławików 442
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"K\" Grzegorzowice 500
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"L\" Ligota Książęca 510
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"M\" Brzeźnica434
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"Ł\" Łubowice519
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik.634
Ogłoszenie o zamówienia - procedura poniżej progów unijnich - odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Modzurów - Gamów, Strzybnik 831
Ogłoszenie o zamówieniu - procedura poniżej pogów unijnych -odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lasaki- Sławików na terenie Gminy Rudnik.691
Ogłoszenie o zamówieniu - procedura poniżej progów unijnych - remont mostu w Ligocie Książęcej nad Potokiem Ligockim w ciągu drogi przebiegającej koroną wału przeciwpowodziowego Brzeźnica - Grzegorzowice. 786
Ogłoszenie o zamówieniu - procedura poniżej progów unijnych dotyczy budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 421, ulica Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach o dł 0,871 km. 693
OGŁOSZENIE O ZEBRANIU MIESZKAŃCÓW BRZEŹNICY DNIA 7 CZERWCA 2017R. - ZMIANA STUDIUM I OPRACOWANIE PLANU MIEJSCOWEGO177
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert152
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudnik1836
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudnik z zakresu upowszechniania kultury i zachowania dóbr dziedzictwa.41
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudnik z zakresu upowszechniania kultury993
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudnik z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.108
Opis zadań1109
Opis zadań1207
Opis zadań893
Opis zadań1634
Opis zadań816
Opis zadań1199
Opis zadań909
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Przystosowanie punktu lekarskiego w Szonowicach ul.Słowackiego 7, łącznie z termomodernizacją obiektu.602
Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych1227
Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych581
Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych1442
Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych753
Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych298
Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych823
Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych426
Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych63
Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Rudnik1639
Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Rudnik1180
Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Rudnik642
Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Rudnik959
Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Rudnik301
Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Rudnik648
Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Rudnik347
Oświadczenia pracowników samorządowych894
Oświadczenia pracowników samorządowych1262
Oświadczenie majątkowe radnych Gminy Rudnik (na 2 miesiące przed upływem kadencji)722
Oświadczenie majątkowe radnych Gminy Rudnik (na 2 miesiące przed upływem kadencji)72
P R O T O K Ó Ł NR I/2006740
P R O T O K Ó Ł NR I/2010549
P R O T O K Ó Ł NR I/2014350
P R O T O K Ó Ł NR II/2006709
P R O T O K Ó Ł NR II/2014315
P R O T O K Ó Ł NR III/2006629
P R O T O K Ó Ł NR III/2010587
P R O T O K Ó Ł NR III/2015323
P R O T O K Ó Ł NR IV/2006614
P R O T O K Ó Ł NR IV/2011574
P R O T O K Ó Ł NR IV/2015320
P R O T O K Ó Ł NR IX/2007582
P R O T O K Ó Ł NR IX/2011557
P R O T O K Ó Ł NR IX/2015265
P R O T O K Ó Ł NR V/2007574
P R O T O K Ó Ł NR V/2011578
P R O T O K Ó Ł NR VI/2007542
P R O T O K Ó Ł NR VI/2011520
P R O T O K Ó Ł NR VI/2015322
P R O T O K Ó Ł NR VII/2007635
P R O T O K Ó Ł NR VII/2015296
P R O T O K Ó Ł NR VIII/2007564
P R O T O K Ó Ł NR VIII/2011545
P R O T O K Ó Ł NR VIII/2015259
P R O T O K Ó Ł NR X/2007599
P R O T O K Ó Ł NR X/2011506
P R O T O K Ó Ł NR X/2015235
P R O T O K Ó Ł NR XI/2007507
P R O T O K Ó Ł NR XI/2011502
P R O T O K Ó Ł NR XI/2015225
P R O T O K Ó Ł NR XII/2007479
P R O T O K Ó Ł NR XII/2011526
P R O T O K Ó Ł NR XII/2015241
P R O T O K Ó Ł NR XIII/2007528
P R O T O K Ó Ł NR XIII/2011547
P R O T O K Ó Ł NR XIII/2016235
P R O T O K Ó Ł NR XIV/2007458
P R O T O K Ó Ł NR XIV/2011533
P R O T O K Ó Ł NR XIV/2016209
P R O T O K Ó Ł NR XIX/2008558
P R O T O K Ó Ł NR XIX/2012537
P R O T O K Ó Ł NR XIX/2016163
P R O T O K Ó Ł NR XL/2006444
P R O T O K Ó Ł NR XL/2010449
P R O T O K Ó Ł NR XL/2014442
P R O T O K Ó Ł NR XLI/2010514
P R O T O K Ó Ł NR XLI/2014406
P R O T O K Ó Ł NR XLII/2010441
P R O T O K Ó Ł NR XLII/2014386
P R O T O K Ó Ł NR XLIII/2010528
P R O T O K Ó Ł NR XLIV/2010493
P R O T O K Ó Ł NR XLIV/2014334
P R O T O K Ó Ł NR XV/2008517
P R O T O K Ó Ł NR XV/2012513
P R O T O K Ó Ł NR XVI/2008538
P R O T O K Ó Ł NR XVI/2012510
P R O T O K Ó Ł NR XVI/2016224
P R O T O K Ó Ł NR XVII/2008489
P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012551
P R O T O K Ó Ł NR XVII/2016164
P R O T O K Ó Ł NR XVIII/2008530
P R O T O K Ó Ł NR XVIII/2012510
P R O T O K Ó Ł NR XVIII/2016168
P R O T O K Ó Ł NR XX/2008521
P R O T O K Ó Ł NR XX/2012491
P R O T O K Ó Ł NR XX/2016180
P R O T O K Ó Ł NR XXI/2008505
P R O T O K Ó Ł NR XXI/2012541
P R O T O K Ó Ł NR XXI/2016141
P R O T O K Ó Ł NR XXII/2008509
P R O T O K Ó Ł NR XXII/2012488
P R O T O K Ó Ł NR XXII/2016135
P R O T O K Ó Ł NR XXIII/2008456
P R O T O K Ó Ł NR XXIII/2012527
P R O T O K Ó Ł NR XXIII/2017145
P R O T O K Ó Ł NR XXIV/2008488
P R O T O K Ó Ł NR XXIV/2012534
P R O T O K Ó Ł NR XXIV/2017124
P R O T O K Ó Ł NR XXIX/2013488
P R O T O K Ó Ł NR XXIX/201791
P R O T O K Ó Ł NR XXV/2008551
P R O T O K Ó Ł NR XXV/2012539
P R O T O K Ó Ł NR XXV/2017121
P R O T O K Ó Ł NR XXVI/2009460
P R O T O K Ó Ł NR XXVI/2012545
P R O T O K Ó Ł NR XXVI/2017120
P R O T O K Ó Ł NR XXVII/2009486
P R O T O K Ó Ł NR XXVII/2013527
P R O T O K Ó Ł NR XXVII/2017107
P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/2009491
P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/2013474
P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/2017100
P R O T O K Ó Ł NR XXX/2009427
P R O T O K Ó Ł NR XXX/2013498
P R O T O K Ó Ł NR XXX/201773
P R O T O K Ó Ł NR XXXI/2005651
P R O T O K Ó Ł NR XXXI/2009498
P R O T O K Ó Ł NR XXXI/2013474
P R O T O K Ó Ł NR XXXI/201784
P R O T O K Ó Ł NR XXXII/2005607
P R O T O K Ó Ł NR XXXII/2009486
P R O T O K Ó Ł NR XXXII/2013426
P R O T O K Ó Ł NR XXXII/201767
P R O T O K Ó Ł NR XXXIII/2006602
P R O T O K Ó Ł NR XXXIII/2009416
P R O T O K Ó Ł NR XXXIII/2013426
P R O T O K Ó Ł NR XXXIV/2006629
P R O T O K Ó Ł NR XXXIV/2009427
P R O T O K Ó Ł NR XXXIV/2013407
P R O T O K Ó Ł NR XXXIV/201855
P R O T O K Ó Ł NR XXXIX/2006558
P R O T O K Ó Ł NR XXXIX/2010469
P R O T O K Ó Ł NR XXXIX/201832
P R O T O K Ó Ł NR XXXV/2006639
P R O T O K Ó Ł NR XXXV/2010508
P R O T O K Ó Ł NR XXXV/2013397
P R O T O K Ó Ł NR XXXV/201838
P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/2006553
P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/2010444
P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/2013444
P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/201859
P R O T O K Ó Ł NR XXXVII/2006639
P R O T O K Ó Ł NR XXXVII/2010500
P R O T O K Ó Ł NR XXXVII/2013407
P R O T O K Ó Ł NR XXXVII/201845
P R O T O K Ó Ł NR XXXVIII/2006620
P R O T O K Ó Ł NR XXXVIII/2010508
P R O T O K Ó Ł NR XXXVIII/2014434
P R O T O K Ó Ł NR XXXVIII/201832
Petycja o przekazanie środków z nadwyżki budżetowej na modernizację i asfaltowanie dróg gruntowych473
Petycja w sprawie elektronizacji zamówień publicznych 10
Plan gospodarki odpadami688
Plan Gospodarki Odpadami915
PLAN OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY RUDNIK433
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznch na rok 2018 214
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017831
Planowane przedsięwzięcie polegające na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach72
Planowanie przestrzenne w gminie3442
podatek od nieruchomości496
podatek od nieruchomości294
podatek od nieruchomości111
podatek od środków transportowych315
podatek od środków transportowych146
podatek od środków transportowych77
podatek rolny346
podatek rolny203
podatek rolny93
Ponięcice2663
Postanowie Wójta Gminy Rudnik w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko635
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 10 września 2018 r.57
Postanowienie Wójta Gminy Rudnik z dnia 08.09.2014r. Nr IRI.6220.6.6.2014 w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn"Adaptacja garażu na tłoczarnię oleju" zlokalizowanego na na działce ewidencyjnej 624/2 km 1 obręb Rudnik do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę aktualnego wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w działki.618
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku Białej III z dnia 10.10.201848
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 26 września 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Rudnik43
Postanowienie Nr0156/023/09 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko566
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko653
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na Modernizacji ul.Górnej w Brzeźnicy529
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na Rozbudowie warsztatu samochodowego w Grzegorzowicach. 524
Postanowienie Wójta Gminy Rudnik w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów"600
Postanowienie Wójta Gminy Rudnik w sprawie oceny oddziaływania na środowisko- obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania648
Postanowienie Wójta Gminy Rudnik z dnia 19.10.2015r. NrIRI.6220.6.2014/1/2015 w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwzięcia pn"Adaptacja garażu na tłoczarnię oleju" zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 624/2 km1 obręb Rudnik.328
Postepowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla wykonania dokumentacji określającej warunki hydrologiczne oraz geologiczno - inżynierskie dla zadania pn.: Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w Gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935" w części dotyczącej robót geologiczno inżynierskich.473
Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód i wykonanie urządzeń wodnych w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa Regionalnej drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku DK45 w Gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku".262
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów.h358
Poszerzenie eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "BABICE"137
Powołanie członków obwodowych komisji wyborczych612
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA909
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik na rok 2017223
Proj570
projekt budżetu367
projekt budżetu72
projekt budżetu 2018135
projekt budżetu 201913
Projekt budżetu na 2015r.570
Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik957
projekt uchwały w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków526
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik 291
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Rudnik na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków549
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz wysokości i terminów płatności opłaty targowej534
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ustalania, udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Rudnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.534
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania516
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik297
Projekt WPF512
Projekt WPF509
Projekt WPF291
Promocja aktywnej integracji w Gminie Rudnik1145
Protokół Nr XL/201813
Protokół Nr XLI/20189
Protokół Nr XXXIII/201856
Protokół z sesji622
Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach204
Przedszkole Samorządowe w Gamowie1563
Przedszkole Samorządowe w Grzegorzowicach1424
Przedszkole Samorządowe w Rudniku1576
Przeprowadzenie imprezy kulturalnej174
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 421 ulica Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach 571
Przetarg nieograniczony na modernizację dróg gminnych na terenie gminy Rudnik 745
Przetarg nieograniczony na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - połączenie części historycznej z Osiedlem 475
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro na odbudowę drogi do pól w miejscowości Ligota Książęca - Łubowice o dł. 1.134 km.723
Przetarg na adaptacje terenów zielonych na plac zabaw miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Brzeźnica698
Przetarg na budowe hali sportowej pełnowymiarowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudniku.1058
Przetarg na dzierżawę212
Przetarg na dzierżawę21
Przetarg na dzierżawę lokalu707
Przetarg na dzierżawę lokalu użytkowego553
Przetarg na dzierżawę nieruchomości528
Przetarg na lokal użytkowy541
Przetarg na lokal użytkowy439
Przetarg na lokal użytkowy7
Przetarg na na powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi transportu rolniczego w miejscowości Modzurów - Gamów716
Przetarg na najem lokali użytkowych544
Przetarg na najem lokalu użytkowego419
Przetarg na remont budynku Wiejskiego Domu Kultury dostosowanie na Centrum Kultury wsi Sławików649
Przetarg na sprzedaż nieruchomości669
Przetarg na sprzedaż nieruchomości.759
Przetarg na wykonanie remontu w budynku ZSO Rudnik909
Przetarg nieograniczony na dostawę ( nabycie i montaż) syren głośno mówiących wraz z modułem o mocy 600 Wat, montaż 1 masztu 6 m w miejscowości Lasaki oraz 1 stacji bazowej wyposażonej w centralę alarmową wraz z oprogramowaniem w zakres którego wchodzi (antena bazowa wraz z radiotelefonem). .747
Przetarg nieograniczony na przystosowanie budynku Ośrodka Zdrowia dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku.456
Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych w miejscowości Ligota Książęca, Brzeźnica, Ponięcice, Lasaki i Grzegorzowice 410
Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych w miejscowości Łubowice ul.Kasztanowa,Modzurów ul.Arki Bożka ,Rudnik przy ul.Bukowej ,Klonowej i Sosnowej 604
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na przełożeniu pokrycia dachowego w swietlicy wiejskiej w miejscowosci Jastrzębie698
Przetarg nieograniczony - na bankową usługę udzielenia długoterminowego kredytu w kwocie 300.000,00 PLN na realizację zadania inwestycyjnego pn Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rudniku .467
Przetarg nieograniczony dot udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 2 029 000,00 zł na sfinansowanie zadania pn."Modernizacja dróg na terenie Gminy Rudnik".238
Przetarg nieograniczony dot. Likwidacji istniejącej oczyszczalni ścieków i budowa nowej wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnica 727
Przetarg nieograniczony dot. Modernizacji drogi gminnej nr 688002S w Rudniku544
Przetarg nieograniczony dot. Przebudowy drogi nr DP 3503S w miejscowości Jastrzębie w Gminie Rudnik wraz z budową infrastruktury technicznej 312
Przetarg nieograniczony dot.Remontu dróg gminnych w miejscowości Rudnik 616
Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku mieszkalno - użytkowego w Gamowie przy ul. Szkolnej 4711
Przetarg nieograniczony na adaptację budynku magazynu.1144
Przetarg nieograniczony na budowę boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy ZSO w Grzegorzowicach1896
Przetarg nieograniczony na budowę boiska wielofunkcyjnego w Rudniku w ramach Programu budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży 593
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików - etap IV 747
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika w Modzurowie 721
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika wraz z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w Sławikowie - etap III3716
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w Sławikowie - etap I budowa kanalizacji na odcinku 574 m i chodnika na odcinku 420 m 652
Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap III.1271
Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - połączenie części historycznej z osiedlem.587
Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik etap V i Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Nowej w miejscowości Rudnik.1036
Przetarg nieograniczony na budowę sali gimnastycznej w Grzegorzowicach2243
Przetarg nieograniczony na Budowę sali gimnastycznej w Grzegorzowicach tj. dokończenie budowy 2067
Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu do folwarku w Dolędzinie1151
Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu na powstającym osiedlu w Rudniku - I etap1475
Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP Gamów 457
Przetarg nieograniczony na dostawę opału w sezonie grzewczym 2005-2006686
Przetarg nieograniczony na dostawę opału w sezonie grzewczym 2005/2006 o wartości poniżej 60.000 EURO725
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowo – biurowego 934
Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu do transportu ścieków bytowych i wody pitnej .599
Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2005/2006 poniżej 60.000 EURO 702
Przetarg Nieograniczony na leasing operacyjny fabrycznie nowej koparko - ładowarki z opcją wykupu przedmiotu Leasingu dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku 1002
Przetarg Nieograniczony na leasing operacyjny fabrycznie nowej koparko - ładowarki z opcją wykupu przedmiotu Leasingu dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku1476
Przetarg nieograniczony na modernizację ul.Łąkowej w Ponięcicach 582
Przetarg nieograniczony na modernizację - remont dróg gminnych na terenie gminy Rudnik .Liczba zadań częściow ych - 5. Zamawiający unieważnił przetarg na 3 zadania częściowe o nr. 1, 3, 5, ponieważ nie złożono żadnej oferty na te zadania. 556
Przetarg nieograniczony na modernizację dróg gminnych w miejscowościach: Brzeźnica-etap III,Grzegorzowice- Łubowice (od szkoły),Gamów -Krowiarki - etap I, Rudnik - odcinek ul.Bukowej i Leszczynowej oraz remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych - Gmina Rudnik 1074
Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ponięcice - Błażejowice i Ponięcice - Sławików 564
Przetarg nieograniczony na modernizację drogi gminnej dojazdowej do zabudowanych posesji gospodarczych w miejscowości Strzybnik ul. Zamkowa899
Przetarg nieograniczony na modernizację drogi ul. Kozielska w Brzeźnicy 497
Przetarg nieograniczony na modernizację odcinka drogi transportu rolnego w Strzybniku,droga wąwóz -trafo oraz remont drogi dojazdowej do posesji ul.Parkowej 31B w miejscowości Sławików.149
Przetarg nieograniczony na modernizację odcinka drogi transportu rolnego w Strzybniku,droga wąwóz -trafo oraz remont drogi dojazdowej do posesji ul.Parkowej 31B i cmentarza w miejscowości Sławików.167
Przetarg nieograniczony na modernizację odcinków dróg powiatowych nr 3514 S i 3523 S w Rudniku . 477
Przetarg nieograniczony na modernizację świetlicy w Czerwięcicach i Modzurowie 604
Przetarg nieograniczony na modernizację ul.Górnej w Brzeźnicy - etap I . Unieważniono przetarg nie złożono żadnej oferty na ww.zadanie .389
Przetarg nieograniczony na Modernizację ul.Górnej w Brzeźnicy - etap II 490
Przetarg nieograniczony na modernizację ul.Łąkowej w Grzegorzowicach oraz ul. Kasztanowej w Łubowicach. 521
Przetarg nieograniczony na na bankową usługę udzielenia długoterminowego kredytu na realizację zadań inwestycyjnych pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik i Dofinansowanie dla ZWiUK w Rudniku zakupu monitoringu sieci wodociągowej i zestawu do transportu ścieków bytowych i wody pitnej.1524
Przetarg nieograniczony na na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap IV 453
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.Budowa kanalizacji sanitarnej osiedla budynków jedno i wielorodzinnych w obrębie ul.Zamkowej w Strzybniku wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków.467
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Książęca,Łubowice,Grzegorzowice 430
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Rudniku 532
Przetarg nieograniczony na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dot. zadania pn. Efektywne zarządzanie energią - Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik 293
Przetarg nieograniczony na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dot.zadania inwestycyjnego pn."Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Rudniku".1090
Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn \"Budowa hali sportowo widowiskowej\"1200
Przetarg nieograniczony na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - część historyczna 521
Przetarg nieograniczony na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap IV 332
Przetarg nieograniczony na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap V i Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Nowej w miejscowości Rudnik 381
Przetarg nieograniczony na prowadzenie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn".Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap III"768
Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowości Gamów i Rudnik283
Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowości Gamów, Rudnik,Łubowice i Grzegorzowice.278
Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych w Gminie Rudnik 564
Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych w miejscowości Lasaki,Rudnik, Ligota Książęca i Brzeźnica 287
Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych w miejscowości Rudnik.539
Przetarg nieograniczony na remont odcinków dróg powiatowych nr 3514S i 3523S w Rudniku .528
Przetarg nieograniczony na remont odcinków dróg zniszczonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych 524
Przetarg nieograniczony na remont ul.Łąkowej w Łubowicach dotyczy realizacji odcinka 1 495
Przetarg nieograniczony na rozbudowę budynku OSP w Rudniku 1223
Przetarg nieograniczony na rozbudowę i remont budynku LKS Gamów w ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 w ramach działania \"Odnowa i rozwój wsi\". 688
Przetarg nieograniczony na rozbudowę sali gimnastycznej w Ligocie Książęcej 747
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Strzybnik736
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Strzybnik670
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Szonowice795
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych 613
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych508
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, znajdujących się na terenie Gminy Rudnik 1231
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne,znajdujących się na terenie Gminy Rudnik 1821
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, znajdujące się na terenie Gminy Rudnik. 4193
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, znajdujące się na terenie Gminy Rudnik. 366
Przetarg nieograniczony na Usługi aktywacji zawodowej i społecznej klientów GOPS Rudnik451
Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na opracowanie projektu termomodernizacji budynku gminnego w Gamowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz na rozbudowę budynku OSP w Rudniku. 781
Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. Modernizacja dróg dojazdowych na terenie gminy Rudnik 650
Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach682
Przetarg nieograniczony na wykonanie opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej dot.zadania inwestycyjnego pn."Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy ZSO w Grzegorzowicach". 572
Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację zadania pn.Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach 657
Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację zadania pn.Modernizacja i remonty dróg na terenie Gminy Rudnik 712
Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu przy Gminnym Centrum Informacji w Rudniku 506
Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu w Ligocie Książęcej i Strzybniku poprzez budowę placów parkingowych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania: "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013. 681
Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych na obszarze Gminy Rudnik w okresie zimowym 2011/2012 w zakresie odśnieżania i likwidacji śliskości .1258
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 dot. dostarczenia wapna nawozowego wapniowo - tlenkowego dla rolników z terenu gminy Rudnik.624
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro dot. remontu drogi dojazdowej do posesji w miejscowości Brzeźnica ul.Leśna. 862
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro dot. usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na obszarze Gminy Rudnik w sezonie 2006/2007 w zakresie odśnieżania.743
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro dot. wyposażenia hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudniku. 886
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro dot.budowy kanalizacji deszczowej i Ogrodowej w miejscowości Gamów705
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro dot.wyposażenia hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudniku. 795
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ligota Książęca729
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO na odbudowę drogi gminnej polegającej na przebudowie i remoncie nawierzchni oraz infrastruktury przydrożnej – rowów w miejscowości Szonowice ul. Obrońców Pokoju827
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro na odbudowę i modernizację drogi dojazdowej do pól w Szonowicach.722
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO na remont nawierzchni dróg dojazdowych do posesji w miejscowości Łubowice ul. Eichendorffa949
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro na remont trzech odcinków dróg w Grzegorzowicach.691
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na obszarze Gminy Rudnik w sezonie 2005/2006.678
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro na wykonanie kanalizacji deszczowej w Rudniku ul.Słoneczna.706
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na wykonanie kanalizacji deszczowej w Rudniku. 731
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro, dot. remontu mostu w Ligocie Książęcej nad Potokiem Ligockim w ciągu drogi przebiegającej koroną wału przeciwpowodziowego Brzeźnica - Grzegorzowice. 659
Przetarg nieograniczony o wartosci poniżej 60.000 na odbudowę drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Modzurów - Gamów738
przetarg nieograniczony o warttości poniżej 60.000 euro na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Sławików817
Przetarg nieograniczony pn.Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Rudnik planowanego do realizacji w ramach Projektu Partnerskiego z Gminą Krzanowice pn.Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice oraz Gminy Rudnik. 692
Przetarg nieograniczony pn.Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla benificjentów projektu pt. Promocja aktywnej integracji w Gminie Rudnik 434
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro dot. robót budowlanych związanych z przystosowaniem obiektu Ośrodka Zdrowia dla potrzeb ZOZ w Rudniku ul. Kozielska 1.653
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro dot.robót budowlanych związanych z przystosowaniem obiektu Ośrodka Zdrowia w Rudniku ul.Kozielska2.3206
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro na odbudowę drogi dojazdowej do pól w Strzybniku695
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro na remont drogi dojazdowej w Sławikowie ul.Słowackiego 718
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro na udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Rudnik w 2006r.663
Przetarg nieograniczony powyżej 60.000 Euro dot. termoizolacji budynku ogólno- użytkowego, wraz z modernizacją kotłowni i ogrzewania zlokalizowanego w Rudniku przy ul.Gawliny 2. 788
Przetarg nieograniczonyna rozbudowę Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku - etap II515
Przystąpienie do zmiany 14 planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik1058
Przystosowanie obiektu Ośrodka Zdrowia dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku ul.Kozielska 2.596
R O T O K Ó Ł NR XXIX/2009480
Razem dla rozwoju167
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach działania 313,322,323Odnowa i Rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 pod nazwą Budowa świetlicy w Strzybniku i remont świetlicy w Ligocie Książęcej . 1245
referaty i stanowiska6536
Regulamin Organizacyjny142
Regulamin przydomowych oczyszczalni ścieków440
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik oraz uchwały ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.574
Rejestr Działalności Regulowanej775
Rejestr Instytucji Kultury3047
Remont drogi wewnętrznej o dł. 950 mb na nowo powstającym osiedlu w Rudniku.767
Remont młyna wodnego206
Roczne sprawozdanie sporządzane przez Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017r.79
RODO93
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3512S Szonowice-Modzurów"484
Rozbudowa obory na działce nr 350/5 w miejscowości Szonowice248
Rozbudowa oraz poprawa funkcjonalności przedsiębiorstwa EKO-OKNA S.A. w Kornicy294
Rudnik2925
Sesja XXVI137
Skład12622
Skład komisji1337
Skład komisji1589
Skład komisji1453
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Rudnik1244
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (teren po byłej bazie PGR w Brzeźnicy i teren w Grzegorzowicach) oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik (zapisy planu Rudnik)147
Sprawozadnia za rok 2014622
Sprawozdania za rok 20111293
Sprawozdania za rok 2012875
Sprawozdania za rok 2013r.719
Sprawozdania za rok 2015352
Sprawozdania za rok 2016361
Sprawozdania za rok 201772
Sprawozdanie z realizacji "Planu gospodarki odpadami Województwa Śląskiego 2014"630
Sprzedaż neruchomości366
Sprzedaż neruchomości339
Sprzedaż neruchomości377
Sprzedaż neruchomości345
Sprzedaż neruchomości zabudowanej w Szonowicach II Przetarg744
Sprzedaż nieruchomości357
Sprzedaż nieruchomości717
Sprzedaż nieruchomości618
Sprzedaż nieruchomości551
Sprzedaż nieruchomości455
Sprzedaż nieruchomości219
Sprzedaż nieruchomości456
Sprzedaż nieruchomości448
Sprzedaż nieruchomości535
Sprzedaż nieruchomości727
Sprzedaż nieruchomości605
Sprzedaż nieruchomości420
Sprzedaż nieruchomości472
Sprzedaż nieruchomości337
Sprzedaż nieruchomości2282
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Łubowicach650
Sprzedaż nieruchomości w Rudniku 567
Sprzedaż nieruchomości w Rudniku2185
Sprzedaz nieruchomości w Szonowicach738
Sprzedaż sam. JELCZ475
Sprzedaż sam. STAR 244558
Sprzedaż sam. STAR 244449
Sprzedaż sam. ŻUK458
Sprzedaż samochopdu JELCZ 316516
Sprzedaż samochopdu ŻUK A 156479
Statut Gminy9985
STATUT SPZLA 129
stawka238
Strzybnik2652
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rudnik - 2002 r.1026
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik - 2012 rok1512
Szonowice2832
Sławików3648
Termomodernizacja przegród zewnętrznych Ochotniczej Straży Pożarnej i Świetlicy Wiejskiej w Modzurowie72
Uchw. Nr XXXVI-256-2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik56
Uchw. Nr XXXVI/254/2018 w sprawie podziału Gminy Rudnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych75
Uchw. Nr XXXVI/255/2018 w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku55
Uchw. Nr XXXVI/257/2018 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018 61
Uchw. nr XXXVI/258/2018 w sprawie skargi mieszkańca Modzurowa209
Uchw. Nr XXXVI/259/2018 w sprawie skargi na Wójta Gminy88
UCHWAŁA 784
UCHWAŁA763
uchwała270
uchwała252
Uchwała Nr XIX/147/08 w sprawie: oddania w najem nieruchomości 503
Uchwała Nr XIX/186/04 w sprawie: udzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 27.05.2004r. Panu Henrykowi Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6729
Uchwała Nr XLI/337/10 w sprawie poparcia inicjatywy utworzenia Sądu Okręgowego w Rybniku453
Uchwała Nr XLIV/350/2014 w sprawie: oddania w najem nieruchomości339
Uchwała Nr XVII/130/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2007458
Uchwała Nr XVII/131/08 w sprawie przeznaczenia środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Odbiór przewozu oraz utylizacji padłych zwierząt kat. I zwierzęta leśne i domowe oraz zwierzęta gospodarskie niewiadomego pochodzenia”431
Uchwała Nr XX/159/08 w sprawie przeznaczenia środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: „Odbiór i transport odpadów wielkogabarytowych”513
Uchwała Nr XXII/169/08 w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości na czas oznaczony507
Uchwała NR XXIV/ 181/08 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Koła Gospodyń Wiejskich w Rudniku466
Uchwała Nr XXV/183/2012 w sprawie: oddania w najem nieruchomości558
Uchwała Nr XXVII/221/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2008450
Uchwała Nr XXXII/236/2013 w sprawie: oddania w najem nieruchomości455
UCHWAŁA NR XXXV/283/2013 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa435
Uchwała Budżetowa Gminy Rudnik na 2016r. Nr XII/70/2015246
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych 578
Uchwała Nr XL/280/2018 w sprawie: stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Rudnik na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.26
Uchwała Nr XLV/ 357/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „A” Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik346
Uchwała Nr XXIV/164/2017 w sprawie stwierdzenia aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego159
Uchwała Nr XXXIV/258/2013 w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku432
Uchwała Nr XXXIV/259/2013 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Rudnik na lata 2013-2016449
Uchwała Nr XXXVII/265/2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik64
Uchwała Nr XXXVIII/299/2010 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik oraz planów miejscowych476
Uchwała Nr I/ 6/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady333
Uchwała Nr I/1/02 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik1309
Uchwała Nr I/1/06 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik 693
Uchwała Nr I/1/10 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik556
Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik348
Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik7
Uchwała Nr I/2/02 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rudnik1296
Uchwała Nr I/2/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rudnik695
Uchwała Nr I/2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rudnik537
Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rudnik348
Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rudnik7
Uchwała Nr I/3/02 w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik1291
Uchwała Nr I/3/06 w sprawie: powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik693
Uchwała Nr I/3/10 w sprawie: powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik544
Uchwała Nr I/3/2014 w sprawie: powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik332
Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik7
Uchwała Nr I/4/02 w sprawie zatwierdzenia składów osobowych stałych Komisji Rady1256
Uchwała Nr I/4/06 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik673
Uchwała Nr I/4/10 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik518
Uchwała Nr I/4/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik328
Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie zatwierdzenia składów osobowych stałych Komisji Rady8
Uchwała Nr I/5/02 w sprawie wyboru Przewodniczącego stałych Komisji Rady1265
Uchwała Nr I/5/06 w sprawie: zatwierdzenia składów osobowych stałych Komisji Rady702
Uchwała Nr I/5/10 w sprawie: zatwierdzenia składów osobowych stałych Komisji Rady548
Uchwała Nr I/5/2014 w sprawie: zatwierdzenia składów osobowych stałych Komisji Rady257
Uchwała Nr I/5/2014 w sprawie: zatwierdzenia składów osobowych stałych Komisji Rady326
Uchwała Nr I/5/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik6
Uchwała Nr I/6/06 w sprawie: wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady698
Uchwała Nr I/6/10 w sprawie: wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady522
Uchwała Nr I/6/2018 w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady7
Uchwała Nr I/7/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006697
Uchwała Nr I/7/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta19
Uchwała Nr I/8/06 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2006 706
Uchwała Nr II/09/06 w sprawie podatku od nieruchomości na 2007 rok690
Uchwała Nr II/10/06 w sprawie stawki podatku od posiadania psów na rok 2007683
Uchwała Nr II/10/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014336
Uchwała Nr II/11/06 w sprawie podatku od środków transportowych 739
Uchwała Nr II/11/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010564
Uchwała Nr II/11/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik356
Uchwała Nr II/12/06 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej684
Uchwała NR II/12/2014 Uchwała Budżetowa Gminy Rudnik na 2015r.370
Uchwała Nr II/13/06 w sprawie: określenia wysokości inkasa722
Uchwała Nr II/13/2014 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/347/2014 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet sołtysom346
Uchwała Nr II/14/06 w sprawie opłaty targowej 677
Uchwała Nr II/15/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta726
Uchwała Nr II/16/06 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy668
Uchwała Nr II/16a/06 w sprawie: powołania w skład osobowy Komisji691
Uchwała Nr II/6/02 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy1685
Uchwała Nr II/7/10 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2011: „2011- Rok wolontariatu”569
Uchwała Nr II/7/2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej322
Uchwała Nr II/8/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/352/10 z dnia 27.10.2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii559
Uchwała Nr II/9/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta610
Uchwała Nr II/9/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta380
Uchwała Nr III/10/02 w sprawie podatku od środków transportowych w 2003 roku1099
Uchwała Nr III/11/02 w sprawie stawki podatku od posiadania psów na rok 20031100
Uchwała Nr III/12/02 w sprawie opłaty targowej na 2003 rok1124
Uchwała Nr III/12/10 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej550
Uchwała Nr III/13/02 w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej1139
Uchwała Nr III/13/10 w sprawie zatwierdzenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rudnik na lata 2010-2013”575
Uchwała Nr III/14/02 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej1101
Uchwała Nr III/14/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr I studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik369
Uchwała Nr III/15/02 w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz zmiany w wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków1115
Uchwała Nr III/15/10 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010551
Uchwała Nr III/15/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/197/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.01.2013r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik 369
Uchwała Nr III/16/02 w sprawie zmiany uchwały budżetowej1065
Uchwała Nr III/16/10 w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010597
Uchwała Nr III/16/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik361
Uchwała Nr III/17/02 w sprawie odwołania Seketarza Gminy1141
Uchwała Nr III/17/06 w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik695
Uchwała Nr III/17/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010544
Uchwała Nr III/17/2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015330
Uchwała Nr III/18/02 w sprawie zmiany uchwały Nr X/84/99 z dnia 29 października 1999r.1077
Uchwała Nr III/18/06 w sprawie odwołania sekretarza gminy685
Uchwała Nr III/18/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu316
Uchwała Nr III/19/06 w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/ 94 /03 z dnia 30 października 2003r.647
Uchwała Nr III/19/10 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022612
Uchwała Nr III/19/2015 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Rady Kuratorów Fundacji Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J.v. Eichendorffa355
Uchwała Nr III/20/10 w sprawie realizacji na terenie Gminy programu PEAD 2011560
Uchwała Nr III/21/10 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu570
Uchwała Nr III/7/02 w sprawie podatku od nieruchomości na 2003 rok1086
Uchwała Nr III/8/02 w sprawie określenia wzoru formularza w podatku rolnym1099
Uchwała Nr III/9/02 w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku leśnym1055
Uchwała Nr IV/19/02 - Uchwała budżetowa na rok 20031205
Uchwała Nr IV/20/02 w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Rudnik1182
Uchwała Nr IV/20/06 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej631
Uchwała Nr IV/20/2015 w sprawie przyjęcia: “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik”350
Uchwała Nr IV/21/02 w sprawie postępowania o zamówienia publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu gminy Rudnik1220
Uchwała Nr IV/21/06 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu626
Uchwała NR IV/21/2015 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów346
Uchwała Nr IV/22/02 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rudnik1211
Uchwała Nr IV/22/06 w sprawie: powołania Gminnej Komisji ds. stypendiów608
Uchwała Nr IV/22/11 w sprawie: powołania Gminnej Komisji ds. stypendiów562
Uchwała Nr IV/22/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik333
Uchwała Nr IV/23/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik1218
Uchwała Nr IV/23/06 w sprawie: zmiany uchwały Nr V/31/2003 Rady Gminy Rudnik z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Rady Kuratorów Fundacji Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J.v. Eichendorffa.627
Uchwała Nr IV/23/2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015340
Uchwała Nr IV/24/02 w sprawie zmiany uchwały budżetowej XXXI/221 z dnia 28.12.2001 roku1172
Uchwała Nr IV/24/06 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii656
Uchwała Nr IV/25/02 w sprawie uchylenia uchwały XXXVII/244/02 Rady Gminy Rudnik z dnia 10 października 2002r. w sprawie ustalenia opłat za wodę1160
Uchwała Nr IV/25/06 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagradzania nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik629
Uchwała Nr IV/25/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/342/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 01.09.2010r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Sławików549
Uchwała Nr IV/26/02 w sprawie zmian w uchwałach Nr: III/7/02 Rady Gminy Rudnik w sprawie podatku od nieruchomości na 2003r., Nr III/14/02 Rady Gminy Rudnik w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnejj1206
Uchwała Nr IV/26/06 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006616
Uchwała Nr IV/26/11 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011519
Uchwała Nr IV/27/02 w sprawie podatku od środków transportowych w 2003 roku1155
Uchwała Nr IV/27/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006607
Uchwała Nr IV/27/2011 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn: „Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy” w ramach Priorytetu IX. Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 590
Uchwała Nr IV/28/06 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudnik na rok 2007749
Uchwała Nr IV/28/11 w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022566
Uchwała NR IX/45/2015 w sprawie: udzielenia dotacji Miastu Racibórz na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii konfesji zielonoświątkowej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Zielonoświątkowym w Raciborzu w roku szkolnym 2015/2016240
UCHWAŁA Nr IX/46/2015 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2016: „Łączy nas Odra”248
Uchwała Nr IX/48/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik246
Uchwała Nr IX/49/2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015242
Uchwała Nr IX/50/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizacje zadania inwestycyjnego w ramach wieloletniego rządowego programu pn.„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” 239
Uchwała Nr IX/51/2015 w sprawie wyboru ławników237
Uchwała Nr IX/60/2011 w sprawie: powołania i ustalenia składu osobowego Komisji doraźnej Rady Gminy Rudnik538
Uchwała Nr IX/61/07 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego komisji doraźnej Rady Gminy Rudnik608
Uchwała Nr IX/61/2011 w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski522
Uchwała Nr IX/62/07 w sprawie zatwierdzenia finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2006r.581
Uchwała Nr IX/62/2011 w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego562
Uchwała Nr IX/63/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2006581
Uchwała NR IX/63/2011 w sprawie zaliczenia dróg w gminie Rudnik do kategorii dróg gminnych 551
Uchwała Nr IX/64/07 w sprawie nabycia nieruchomości w Rudniku592
Uchwała Nr IX/64/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XXX/290/05 z dnia 28 września 2005r.563
Uchwała Nr IX/65/07 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy578
Uchwała Nr IX/65/2011 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010r.538
Uchwała Nr IX/66/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków601
Uchwała Nr IX/66/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok578
Uchwała Nr IX/67/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu518
Uchwała Nr IX/67/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022534
Uchwała Nr IX/68/07 w sprawie powołania Sekretarza Gminy Rudnik599
Uchwała Nr IX/68/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011569
Uchwała Nr IX/69/07 w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego na podstawie porozumienia589
Uchwała Nr IX/70/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007605
Uchwała Nr IX/78/03 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2003 rok882
Uchwała Nr IX/79/03 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą - Przebudowa drogi gminnej "Brzozówka" w Gminie Rudnik892
Uchwała Nr V/25/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik336
Uchwała Nr V/27/2015 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – etap IV”309
Uchwała Nr V/28/03 - powołanie Sekretarza Gminy Rudnik1121
Uchwała Nr V/28/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik304
Uchwała Nr V/29/03 - upoważnienie Wójta Gminy do bezprzetargowej sprzedaży mienia komunalnego1050
Uchwała Nr V/29/07 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych600
Uchwała Nr V/29/2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015309
Uchwała Nr V/30/03 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku do wydawania decyzji administracyjnych1049
Uchwała NR V/30/07 w sprawie: skargi Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6649
Uchwała Nr V/30/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik przyjętego uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XX/190/04 z dnia 11 sierpnia 2004r.566
Uchwała Nr V/31/03 - zmiana uchwały Nr XXXVI/184/98 Rady Gminy Rudnik z dnia 16.06.1998 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Rady Kuratorów Fundacji Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J. v. Eichendorffa1005
Uchwała Nr V/31/07 w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Rudnik603
Uchwała Nr V/31/11 w sprawie zatwierdzenia zmian uchwały Nr XXXIX/324/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 czerwca 2010r. - Planu Odnowy Miejscowości Gamów stanowiącym załącznik do tej uchwały 588
Uchwała Nr V/32/03 w sprawie przekazania nieruchomości na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Katarzyny w Rudniku949
Uchwała Nr V/32/07 w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego w celu ustalenia warunków współpracy przy realizacji programu uregulowania gospodarki wodno – ściekowej na terenach poszczególnych gmin 606
Uchwała Nr V/32/11 w sprawie: apelu do Narodowego Funduszu Zdrowia o zawarcie kontraktu z Samodzielnym Publicznym Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku na świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie neurologii. 566
Uchwała Nr V/33/03 - wystąpienie ze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów913
Uchwała Nr V/33/07 w sprawie: zmiany uchwały Nr III/15/02 Rady Gminy Rudnik z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz zmiany 612
Uchwała nr V/34/03 - sprzedaż udziałów Grupy Kapitałowej GZE S.A.950
Uchwała Nr V/34/07 w sprawie realizacji na terenie Gminy programu PEAD 2007616
Uchwała Nr V/35/03 - zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik904
Uchwała Nr V/35/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007656
Uchwała Nr V/36/03 - zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik942
Uchwała Nr V/37/03 - zmiana w budżecie na rok 2003 dot. przeznaczenia środków na usuwanie barier architektonicznych przy ośrodkach zdrowia845
Uchwała Nr V/38/03 w sprawie nawiązania wspołpracy z niemiecka gminą z okręgu Markischer Kreis887
Uchwała Nr V/39/03 - przyjecie rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik885
Uchwała Nr VI/ 40/2011w sprawie powołania Skarbnika Gminy535
Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Gminy Rudnik w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2014288
Uchwała Nr VI/31/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2014r. 316
Uchwała Nr VI/32/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków336
Uchwała Nr VI/33/2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015304
Uchwała Nr VI/34/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki517
Uchwała Nr VI/35/2011 sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację zadania pn.: ”Modernizacja dróg powiatowych nr 3503S i 3547S”509
Uchwała Nr VI/36/07 w sprawie uchylenia uchwały Nr V/31/07 Rady Gminy Rudnik z dnia 7 lutego 2007 r. o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Rudnik566
Uchwała Nr VI/37/07 w sprawie złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Gminy Rudnik593
Uchwała Nr VI/37/2011w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011519
Uchwała Nr VI/38/07 w sprawie: nadania nazw ulicom w Gminie Rudnik607
Uchwała Nr VI/38/2011w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022520
Uchwała Nr VI/39/07 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych. 585
Uchwała Nr VI/39/2011w sprawie odwołania Skarbnika Gminy487
Uchwała Nr VI/40/03 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rudnik Nr II/6/02 z dnia 22 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy852
Uchwała NR VI/40/07 w sprawie: skargi Pana Dominika Koniecznego zam. Racibórz605
Uchwała Nr VI/41/03 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr V/19/02 z z dnia 30 grudnia 2002 roku897
Uchwała Nr VI/41/07 w sprawie wystąpienia do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z wnioskiem o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości Łubowice w języku mniejszości. 588
Uchwała Nr VI/41/2011w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach”509
Uchwała Nr VI/42/03 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik819
Uchwała Nr VI/42/07 w sprawie wpisania Gminy Rudnik do Rejestru Gmin na obszarze których używane są dodatkowe nazwy miejscowości w języku mniejszości narodowej581
Uchwała Nr VI/42/2011w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Mirosława Pruszyńskiego518
Uchwała Nr VI/43/03 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Norberta Parys863
Uchwała Nr VI/43/07 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia 584
Uchwała Nr VI/44/03 w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Rudnik838
Uchwała Nr VI/44/07 w sprawie: zmiany uchwały Nr III/15/02 Rady Gminy Rudnik z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz zmiany 576
Uchwała Nr VI/45/03 w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatyrojnego w Rudniku856
Uchwała Nr VI/45/07 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków na 2007 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 590
Uchwała Nr VI/46/03 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych831
Uchwała Nr VI/46/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007579
Uchwała Nr VI/47/03 w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/02 Rady Gminy Rudnik z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz zmiany w wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków815
Uchwała Nr VI/47/07 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rudnik do przejęcia opieki nad grobami wojennymi 595
Uchwała Nr VI/48/03 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego840
Uchwała Nr VI/48/07 w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/06 Rady Gminy Rudnik z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik576
Uchwała Nr VI/49/03 w sprawie oddania w dzierżawę mienia komunalnego876
Uchwała Nr VI/49/07 w sprawie trybu udzielania dotacji z budżetu gminy Rudnik podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją innych zadań niż określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie589
Uchwała Nr VI/50/03 w sprawie kupna nieruchomości800
Uchwała Nr VI/51/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości na majątek \"Parafialne Towarzystwo Oświatowe Gamów\"825
Uchwała Nr VI/52/03 w sprawia upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych838
Uchwała Nr VII/34/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok332
Uchwała Nr VII/35/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014r.326
Uchwała Nr VII/37/2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015324
Uchwała Nr VII/38/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2015 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu346
Uchwała Nr VII/39/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu330
Uchwała Nr VII/40/2015 w sprawie poparcia starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie nazwy Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu Katowice w Pyrzowicach imienia Wojciecha Kilara376
Uchwała Nr VII/43/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/185/08 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.12.2008r. w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Strzybnik, zmienionej uchwałą Nr XXIX/232/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.06.2009r.533
Uchwała Nr VII/44/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/184/08 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.12.2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Ligota Książęca, zmienionej uchwałą Nr XXIX/231/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.06.2009r. 524
Uchwała Nr VII/45/2011 w sprawie: przyjęcia \" Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji\"1014
Uchwała Nr VII/48/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011560
Uchwała Nr VII/50/07 w sprawie: przyjęcia sprawozdania wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2006 rok oraz w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Rudnik z tego tytułu643
Uchwała Nr VII/51/07 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik663
Uchwała Nr VII/52/07 w sprawie: skargi Pana Mirosława Pruszyńskiego zam. Jastrzębie685
Uchwała Nr VII/53/03 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok oraz w sprawie absolutoriun dla Wójta Gminy Rudnik909
Uchwała Nr VII/53/07 w sprawie utraty mocy uchwały Nr III/13/02 Rady Gminy Rudnik z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej636
Uchwała Nr VII/54/03 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rudnik878
Uchwała Nr VII/55/03 w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Rudnik870
Uchwała Nr VII/56/03 w sprawie zatwierdzenia \"Programu ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza Gminy Rudnik\"895
Uchwała Nr VII/57/03 w sprawie przystąpienia do programu obniżania emisji zanieczyszczeń powietrza polegającym na zastosowaniu źródeł ciepła opalanych węglem855
Uchwała Nr VII/58/03 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach816
Uchwała Nr VII/59/03 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2003824
Uchwała Nr VII/60/03 w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcącyh w Szonowicach832
Uchwała Nr VII/61/03 w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Rudniku835
Uchwała Nr VII/62/03 w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach835
Uchwała Nr VII/63/03 w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Brzeźnicy851
Uchwała Nr VII/64/03 w sprawie skargi Pani Heleny Tomulla zam. Łubowice901
Uchwała Nr VII/65/03 w sprawie oddania w dzierżawę mienia komunalnego864
Uchwała Nr VII/66/03 w sprawie odwołania Pana Antoniego Strzeduły z członka Komisji Rewizyjnej864
Uchwała Nr VII/67/03 w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej833
Uchwała NR VIII/41/2015 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rudnik lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg272
Uchwała Nr VIII/42/2015 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników291
Uchwała NR VIII/43/2015 w sprawie zatwierdzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik.319
Uchwała NR VIII/44/2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 313
Uchwała Nr VIII/50/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2010r. 528
Uchwała Nr VIII/51/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2010542
Uchwała Nr VIII/52/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miejscowości Rudnik należącej do aglomeracji Racibórz528
Uchwała NR VIII/53/2011 w sprawie szczegółowych zasad określenia rodzajów, wysokości oraz trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 558
Uchwała Nr VIII/54/07 w sprawie: powołania w skład osobowy Komisji533
Uchwała NR VIII/54/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/350/2010 Rady Gminy Rudnik z dnia 27.10.2010r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok 521
Uchwała Nr VIII/55/07 w sprawie: zawarcia Porozumienia Międzygminnego w sprawie programu uregulowania gospodarki wodno – ściekowej na terenach poszczególnych gmin579
Uchwała Nr VIII/55/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022532
Uchwała Nr VIII/56/07 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik535
Uchwała Nr VIII/56/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011543
Uchwała Nr VIII/57/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007566
Uchwała Nr VIII/57/2011 w sprawie udzielenia pomocy dla Województwa Śląskiego527
Uchwała Nr VIII/58/07 w sprawie dzierżawienia mienia komunalnego527
Uchwała Nr VIII/58/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/289/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik” i „Dofinansowanie dla ZWiUK w Rudniku zakupu monitoringu sieci wodociągowej i zestawu do transportu ścieków bytowych i wody pitnej”542
Uchwała Nr VIII/59/07 w sprawie nabycia nieruchomości w Jastrzębiu 558
Uchwała Nr VIII/59/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania pn.: „Modernizacje i remonty dróg na terenie Gminy Rudnik”529
Uchwała Nr VIII/60/07 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Rudniku i Gimnazjum w Rudniku557
Uchwała Nr VIII/68/03 w sprawie zatwierdzenia bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2002r. oraz rachunku zysku i strat z informacją opisową898
Uchwała Nr VIII/69/03 w sprawie utworzenia Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych854
Uchwała Nr VIII/70/03 w sprawie przyjęcia statutu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych907
Uchwała Nr VIII/71/03 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych stanowiącego podstawę ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku905
Uchwała Nr VIII/72/03 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnej realizacji kanalizacji sanitarnej946
Uchwała Nr VIII/73/03 w sprawie przeznaczenia pomieszczeń na Posterunek Policji879
Uchwała Nr VIII/74/03 w sprawie oddania w dzierżawę mienia komunalnego888
Uchwała Nr VIII/75/03 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2003864
Uchwała Nr VIII/76/03 w sprawie wprowadzenia wieloletnigo programu inwestycyjnego dla Gminy Rudnik na lata 2003-2005868
Uchwała Nr VIII/77/03 w sprawie zaliczenia drogi transportu rolniczego \"Brzozówka\" do kategorii dróg gminnych911
Uchwała Nr X/ 69/2011 w sprawie służebności 601
Uchwała NR X/52/2015 w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok320
Uchwała NR X/53/2015 w sprawie podatku od środków transportowych 349
Uchwała Nr X/54/2015 w sprawie dzierżawienia mienia komunalnego229
Uchwała Nr X/70/2011 w sprawie ustanowienia służebności504
Uchwała Nr X/71/07 w sprawie: wyboru ławników.631
Uchwała Nr X/72/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 568
Uchwała Nr X/72/2011 w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Raciborskiego573
Uchwała Nr X/73/07 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu.567
Uchwała Nr X/73/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022512
Uchwała Nr X/74/07 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.571
Uchwała Nr X/74/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011571
Uchwała Nr X/75/07 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Rudnik przedszkoli publicznych.559
Uchwała Nr X/75/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – połączenie części historycznej z osiedlem”504
Uchwała Nr X/76/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu.556
Uchwała Nr X/76/2011 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu z dnia 21.06.2011r. oraz pismo Towarzystwa Pomocy Dzieciom Upośledzonym w Raciborzu z dnia 21.06.2011r.525
Uchwała Nr X/77/07 w sprawie: skargi Pana Grzegorza Filocha zam. Gamów.513
Uchwała Nr X/78/07 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rudnik do określania wysokości cen i opłat za korzystanie z hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudniku i sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach.586
Uchwała Nr X/79/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007.572
Uchwała Nr X/80/03 w sprawie służebność gruntowa918
Uchwała Nr X/81/03 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rudnik z dnia 30 lipca 2003 Nr IX/79/03 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą - Przebudowa drogi gminnej „Brzozówka\" w gminie Rudnik847
Uchwała Nr X/82/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości788
Uchwała Nr X/83/03 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego783
Uchwała Nr X/84/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości809
Uchwała Nr X/85/03 w sprawie ustalenia wysokości stałej opłaty eksploatacyjnej 816
Uchwała Nr X/86/03 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.828
Uchwała Nr X/87/03 w sprawie postawienia w stan likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Rudniku.848
Uchwała Nr X/88/03 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2003 rok813
Uchwała Nr X/89/03 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik790
Uchwała Nr X/90/03 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik810
Uchwała Nr X/91/03 w sprawie propozycji przejęcia w zarząd dróg powiatowych 874
Uchwała Nr XI/100/03 w sprawie skargi Pani Heleny Tumulla zam. Łubowice ul. Łakowa 3 a.863
Uchwała Nr XI/55/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii220
Uchwała Nr XI/56/2015 w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Rudnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2016 rok”225
Uchwała Nr XI/57/2015 w sprawie przyjęcia gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2016 -2017209
Uchwała Nr XI/58/2015 w sprawie udzielenia dotacji w 2015 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 212
Uchwała NR XI/60/2015 w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków226
Uchwała NR XI/61/2015 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Rudnik na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 221
Uchwała NR XI/63/2015 w sprawie szczegółowych zasad ustalania, udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Rudnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 211
Uchwała Nr XI/64/2015 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pisma mieszkańca Modzurowa229
Uchwała Nr XI/77/2011 w sprawie: wyboru ławników532
Uchwała Nr XI/79/2011 w sprawie: przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie ,,Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”.499
Uchwała Nr XI/81/07 w sprawie: przeznaczenia pomieszczeń na Posterunek Policji.489
Uchwała Nr XI/82/07 w sprawie podatku od nieruchomości na 2008 rok513
Uchwała Nr XI/82/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków516
Uchwała Nr XI/83/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007512
Uchwała Nr XI/83/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011528
Uchwała Nr XI/84/07 w sprawie przyjęcia „Stanowiska Rady Gminy Rudnik w sprawie podjęcia działań mających na celu ratowanie zabytków położonych na terenie Gminy”501
Uchwała Nr XI/84/2011 w sprawie przystąpienia do projektu „Przedszkole w Rudniku miejscem zabawy i wszechstronnego rozwoju dzieci” który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013504
Uchwała Nr XI/85/2011 w sprawie porozumienia o współpracy w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa społeczności zamieszkałej teren pogranicza polsko-czeskiego poprzez szybkie powiadamianie mieszkańców o występujących zagrożeniach miedzy Gminą Kobeřice a Gminą Rudnik526
Uchwała Nr XI/92/03 w sprawie powołania w skład osobowy Komisji.850
Uchwała Nr XI/93/03 w sprawie wyboru ławników840
Uchwała Nr XI/94/03 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku.835
Uchwała Nr XI/96/03 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach805
Uchwała Nr XI/97/03 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Rudnik812
Uchwała Nr XI/99/03 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego792
Uchwała Nr XII /112/03 w sprawie przyjęcia do realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – Edukacja759
Uchwała Nr XII/101/03 w sprawie podatku od nieruchomości na 2004 rok792
Uchwała Nr XII/102/03 w sprawie stawki podatku od posiadania psów na rok 2004766
Uchwała Nr XII/103/03 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2004777
Uchwała Nr XII/104/03 w sprawie podatku opłaty targowej na 2004 rok767
Uchwała Nr XII/105/03 w sprawie uchwalenia „regulaminu dostarczania wody przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku”785
Uchwała Nr XII/106/03 w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Rudnik w latach 2004 – 2007796
Uchwała Nr XII/107/03 w sprawie: przekazania w użytkowanie majątku gminy Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku793
Uchwała Nr XII/108/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości790
Uchwała Nr XII/109/03 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Fundacji o nazwie „Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu”.899
Uchwała Nr XII/110/03 w sprawie zasad ustalania i udzielania dotacji z budżetu gminy dla szkoły publicznej prowadzonej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych768
Uchwała Nr XII/111/03 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2003 rok770
Uchwała Nr XII/113/03 w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego w sprawie realizacji Programu kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni w Raciborzu.783
Uchwała Nr XII/65/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej201
Uchwała Nr XII/66/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/61/2015 Rady Gminy Rudnik z dnia 25.11.2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Rudnik na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków204
Uchwała Nr XII/67/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/173/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 24.10.2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku196
Uchwała Nr XII/68/2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015188
Uchwała Nr XII/69/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik198
Uchwała Nr XII/71/2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania Programu Ograniczenie Niskiej Emisji na terenie Gminy Rudnik oraz pozyskania źródeł finansowych na realizację zadań określonych w przedmiotowym Programie222
Uchwała Nr XII/72/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/345/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 29.09.2010r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Grzegorzowice201
Uchwała Nr XII/73/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 26.05.2010r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Jastrzębie203
Uchwała Nr XII/74/2015 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Łubowice222
Uchwała Nr XII/85/07 w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na rok 2008449
Uchwała Nr XII/86/07 w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Rudnik Nr II/13/06 z dnia 4 grudnia 2006 r.455
Uchwała Nr XII/87/07 w sprawie podatku od środków transportowych 469
Uchwała Nr XII/88/07 w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku470
Uchwała Nr XII/88/2011 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/216/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 25 marca 2009r. dotyczącej procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu504
Uchwała Nr XII/89/07 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku436
Uchwała Nr XII/89/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022508
Uchwała Nr XII/90/07 w sprawie złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Gminy Rudnik462
Uchwała Nr XII/90/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011555
Uchwała Nr XII/91/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 477
Uchwała Nr XII/92/07 w sprawie nabycia nieruchomości483
Uchwała Nr XII/93/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007452
Uchwała Nr XII/94/07 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Raciborskiego 486
Uchwała Nr XII/95/07 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego462
Uchwała Nr XIII/100/07 w sprawie przejęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej524
Uchwała Nr XIII/100/2011w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022517
Uchwała Nr XIII/101/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007528
Uchwała Nr XIII/101/2011w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011523
Uchwała Nr XIII/102/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 516
Uchwała Nr XIII/114/03 w sprawie podatku od nieruchomości na 2004 rok726
Uchwała Nr XIII/115/2003 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2004710
Uchwała Nr XIII/116/03 w sprawie opłaty targowej na 2004 rok724
Uchwała Nr XIII/117/03 w sprawie przejęcia pojazdu na własność gminy713
Uchwała Nr XIII/118/03 w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju Gminy Rudnik747
Uchwała Nr XIII/119/03 w sprawie zmiany uchwały nr XII/112/03 z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich - Edukacja725
Uchwała Nr XIII/120/03 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2003 rok745
Uchwała Nr XIII/121/03 w sprawie apelu o należyte zapewnienie świadczeń zdrowotnych mieszkańcom Gminy Rudnik760
Uchwała Nr XIII/75/2016 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudnik na lata 2016 - 2021NR XIII/75/2016248
Uchwała Nr XIII/76/2016 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej215
Uchwała NR XIII/77/2016 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik240
Uchwała Nr XIII/78/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik221
Uchwała Nr XIII/79/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2016233
Uchwała Nr XIII/80/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu232
Uchwała Nr XIII/81/2016 w sprawie wydania opinii do treści zweryfikowanej przez Marszałka Województwa Śląskiego propozycji planu aglomeracji Racibórz230
Uchwała Nr XIII/92/2011w sprawie: wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry526
UCHWAŁA Nr XIII/93/2011w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2012: „W Naszej Gminie Rozmawiamy ”511
Uchwała Nr XIII/94/2011w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii518
Uchwała Nr XIII/96/07 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik 515
Uchwała Nr XIII/97/07 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych527
Uchwała Nr XIII/98/07 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagradzania nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik528
Uchwała Nr XIII/99/07 w sprawie: pomocy zdrowotnej dla nauczycieli518
Uchwała Nr XIV/102/2011 w sprawie zbycia nieruchomości503
Uchwała Nr XIV/103/07 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii476
Uchwała Nr XIV/103/2011 w sprawie zbycia nieruchomości505
Uchwała Nr XIV/104/07 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/97/07 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 listopada 2007r. 460
Uchwała Nr XIV/104/2011 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej513
Uchwała Nr XIV/105/07 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rudnik448
Uchwała Nr XIV/105/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022525
Uchwała Nr XIV/106/07 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej455
Uchwała Nr XIV/106/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011517
Uchwała Nr XIV/107/07 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków na 2008 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej471
Uchwała Nr XIV/107/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik529
Uchwała Nr XIV/108/07 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007468
Uchwała Nr XIV/109/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007440
Uchwała NR XIV/109/2011 w sprawie: udzielenia dotacji Miastu Racibórz na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii konfesji zielonoświątkowej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Zielonoświątkowym w Raciborzu w roku szkolnym 2011/2012509
Uchwała Nr XIV/110/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudnik na rok 2008515
Uchwała Nr XIV/110/2011 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu521
Uchwała Nr XIV/111/07 w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy Rudnik z dnia 28 listopada 2007 r. 442
UCHWAŁA Nr XIV/111/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/93/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.11.2011r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2012: „W Naszej Gminie Rozmawiamy 520
Uchwała Nr XIV/112/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu443
Uchwała Nr XIV/122/04 w sprawie uchwały budżetowej 2004718
Uchwała Nr XIV/123/04 w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych760
Uchwała Nr XIV/124/04 w sprawie uchwalenia „regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Rudnik”737
Uchwała Nr XIV/125/04 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2004 – 2007 będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku.728
Uchwała Nr XIV/126/04 w sprawie przekazanie w użytkowanie oczyszczalni ścieków w Ponięcicach Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku760
Uchwała Nr XIV/127/04 w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych i sportowych fundowanych z budżetu gminy788
Uchwała Nr XIV/128/04 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego775
Uchwała Nr XIV/82/2016 w sprawie zbycia nieruchomości210
Uchwała Nr XIV/83/2016 w sprawie przyjęcia: „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik”220
Uchwała Nr XIV/84/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Szonowice w języku mniejszościowym 210
Uchwała Nr XIV/85/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Czerwięcice w języku mniejszościowym 206
Uchwała Nr XIV/86/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Ponięcice w języku mniejszościowym 227
Uchwała Nr XIV/87/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Dolędzin w języku mniejszościowym 205
Uchwała Nr XIV/88/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Modzurów w języku mniejszościowym 202
Uchwała Nr XIV/89/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Jastrzębie w języku mniejszościowym 203
Uchwała Nr XIV/90/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Brzeźnica w języku mniejszościowym 205
Uchwała Nr XIV/91/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Ligota Książęca w języku mniejszościowym 206
Uchwała Nr XIV/92/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Grzegorzowice w języku mniejszościowym 203
Uchwała Nr XIV/93/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Sławików w języku mniejszościowym 233
Uchwała Nr XIV/94/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Lasaki w języku mniejszościowym 195
Uchwała Nr XIV/95/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Strzybnik w języku mniejszościowym 219
Uchwała Nr XIV/96/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Gamów w języku mniejszościowym 213
Uchwała Nr XIV/97/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Rudnik w języku mniejszościowym 214
Uchwała Nr XIV/98/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Sławienko w języku mniejszościowym 210
Uchwała Nr XIX/ 127/2016 w sprawie nabycia nieruchomości153
Uchwała Nr XIX/126/2016 w sprawie wskazanie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w Gminie Rudnik151
Uchwała Nr XIX/128/2016 w sprawie zbycia nieruchomości150
Uchwała Nr XIX/129/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik152
Uchwała Nr XIX/130/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2016153
Uchwała Nr XIX/131/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu161
Uchwała Nr XIX/132/2016 w sprawie nabycia nieruchomości153
Uchwała Nr XIX/133/2016 w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku158
Uchwała Nr XIX/136/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2011r. 497
Uchwała Nr XIX/137/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2011488
Uchwała Nr XIX/139/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2012–2022513
Uchwała Nr XIX/140/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012504
Uchwała Nr XIX/141/2012 w sprawie nabycia nieruchomości489
Uchwała Nr XIX/142/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/123/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia: “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik”491
Uchwała Nr XIX/148/08 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/146/08 Rady Gminy Rudnik z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej Pana Janusza Lassak 510
Uchwała Nr XIX/149/08 w sprawie: wniosku o udostępnienie informacji publicznej 502
Uchwała Nr XIX/150/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008502
Uchwała Nr XIX/151/08 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik\" 486
Uchwała Nr XIX/152/08 w sprawie: skargi Pana Janusza Lassak zam. Szonowice512
Uchwała Nr XIX/153/08 w sprawie: wniosku o udostępnienie informacji publicznej Pana Janusza Lassak 500
Uchwała Nr XIX/173/2004 w sprawie zatwierdzenia bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2003r. oraz rachunku zysku i strat z informacją opisową682
Uchwała Nr XIX/174/04 w sprawie nabycia nieruchomości.735
Uchwała Nr XIX/175/04 w sprawie dzierżawienia mienia komunalnego701
Uchwała Nr XIX/176/04 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego.701
Uchwała Nr XIX/177/04 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego711
Uchwała Nr XIX/178/04 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego711
Uchwała Nr XIX/179/04 w sprawie: udzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 19.04.2004r. mieszkańcom zam. Strzybnik ul. Długa 4739
Uchwała Nr XIX/180/04 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Szonowicach722
Uchwała Nr XIX/181/04 w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum w Szonowicach700
Uchwała Nr XIX/182/04 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę718
Uchwała Nr XIX/183/04 w sprawie: szczegółowych zasad ustalania i udzielania dotacji z budżetu gminy dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Rudnik724
Uchwała Nr XIX/184/04 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2004 rok726
Uchwała Nr XIX/185/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą – Remont sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Modzurowie gmina Rudnik716
Uchwała Nr XIX/187/04 w sprawie służebności gruntowej710
Uchwała Nr XIX/188/04 w sprawie służebności gruntowej.722
UCHWAŁA NR XL/278/2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Rudnik miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych33
UCHWAŁA NR XL/279/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rudnik 29
Uchwała Nr XL/281/2018 w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli , zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik35
Uchwała Nr XL/282/2018 w sprawie zbycia nieruchomości38
Uchwała Nr XL/283/2018 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 201837
Uchwała Nr XL/284/2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik29
Uchwała Nr XL/285/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania pn.: „Modernizacja dróg na terenie Gminy Rudnik”38
Uchwała Nr XL/315/2014 w sprawie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy387
Uchwała Nr XL/316/2014 w sprawie zbycia nieruchomości406
Uchwała NR XL/317/2014 w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku375
Uchwała Nr XL/318/2014 w sprawie: skargi Pani Iwony Fojcik zam. Modzurów410
Uchwała Nr XL/319/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik387
Uchwała Nr XL/320/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014405
Uchwała Nr XL/321/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/304/2014 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu386
Uchwała Nr XL/330/10 w sprawie: dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na ograniczeniu rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez likwidację Poradni Nefrologicznej401
Uchwała NR XL/331/10 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia prowadzonych przedszkoli publicznych przez Gminę Rudnik428
Uchwała Nr XL/332/10 w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/320/10 z dnia 26 maja 2010r. Rady Gminy Rudnik w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu443
Uchwała Nr XL/333/10 w sprawie: w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Rady Kuratorów Fundacji Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J.v. Eichendorffa419
Uchwała Nr XL/334/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010482
Uchwała Nr XL/335/10 w sprawie: przekazania skargi Pana Piotra Rybka zam. w Rudniku433
Uchwała Nr XL/402/06 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2007 - „Wspólna Gmina 2007”575
Uchwała Nr XL/403/06 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2006 567
Uchwała Nr XL/404/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006561
Uchwała Nr XLI/286/2018 w sprawie podatku od nieruchomości na 2019r.14
Uchwała Nr XLI/287/2018 w sprawie podatku od środków transportowych na 2019 rok12
Uchwała Nr XLI/288/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Rudnik obejmującej obszar położony w sołectwie Brzeźnica15
Uchwała Nr XLI/289/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Rudnik obejmującej obszar położony w sołectwie Grzegorzowice12
Uchwała Nr XLI/290/2018 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej "A" Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik15
Uchwała Nr XLI/291/2018 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 pn.: „Szanujmy przeszłość, budujmy przyszłość”15
Uchwała NR XLI/322/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszarów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części zachodniej437
Uchwała NR XLI/323/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszarów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części północnej403
Uchwała Nr XLI/324/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2013371
Uchwała Nr XLI/325/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2013r. 382
Uchwała Nr XLI/326/2014 w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków373
Uchwała Nr XLI/327/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik388
Uchwała Nr XLI/328/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/304/2014 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu399
Uchwała Nr XLI/336/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XX/190/04 z dnia 11 sierpnia 2004 r.454
Uchwała Nr XLI/338/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/327/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010442
Uchwała Nr XLI/339/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/334/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010455
Uchwała Nr XLI/340/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010453
Uchwała Nr XLI/341/10 w sprawie dofinansowania zakupu samochodu służbowego dla Policji479
Uchwała Nr XLI/342/10 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Sławików447
Uchwała Nr XLII/329/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok393
Uchwała Nr XLII/330/2014 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013r.379
Uchwała Nr XLII/331/2014 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik 390
Uchwała Nr XLII/332/2014 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu379
Uchwała Nr XLII/333/2014 w sprawie służebności 404
Uchwała Nr XLII/334/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik395
Uchwała Nr XLII/335/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014391
Uchwała Nr XLII/336/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/99/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad poboru i wysokości opłaty targowej391
Uchwała Nr XLII/337/2014 w sprawie służebności 394
Uchwała Nr XLII/343/10 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków406
Uchwała Nr XLII/344/10 w sprawie: dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na ograniczeniu rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez likwidację Poradni Kardiologicznej386
Uchwała Nr XLII/345/10 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Grzegorzowice391
Uchwała NR XLII/346/10 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo PKS w Raciborzu sp. z o.o.415
Uchwała Nr XLII/347/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/340/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 01 września 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010395
Uchwała Nr XLII/348/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010413
Uchwała Nr XLII/349/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/276/10 z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości w Rudniku, Szonowicach i Grzegorzowicach383
Uchwała NR XLIII/338/2014 w sprawie: udzielenia dotacji Miastu Racibórz na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii konfesji zielonoświątkowej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Zielonoświątkowym w Raciborzu w roku szkolnym 2014/2015392
Uchwała Nr XLIII/340/2014 w sprawie dzierżawienia mienia komunalnego388
Uchwała Nr XLIII/342/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik377
Uchwała Nr XLIII/343/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014392
Uchwała Nr XLIII/352/10 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii424
Uchwała Nr XLIII/353/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010437
Uchwała NR XLIV/344/2014 w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok390
Uchwała NR XLIV/345/2014 w sprawie podatku od środków transportowych 323
Uchwała NR XLIV/346/2014 w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków364
Uchwała Nr XLIV/347/2014 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet sołtysom346
Uchwała NR XLIV/348/2014 w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny oraz podatek leśny438
Uchwała NR XLIV/349/2014 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz wysokości i terminów płatności opłaty targowej357
Uchwała Nr XLIV/351/2014 w sprawie nabycia nieruchomości333
Uchwała Nr XLIV/352/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik324
Uchwała Nr XLIV/353/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014330
Uchwała Nr XLIV/354/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/304/2014 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu333
Uchwała Nr XLIV/355/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/353/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010381
Uchwała Nr XLIV/356/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010441
UCHWAŁA Nr XLV/355/2014 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2015: „Samorządni lokalnie 2015”347
Uchwała Nr XLV/356/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii363
Uchwała Nr XLV/358/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „A” Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik350
Uchwała Nr XLV/359/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik338
Uchwała Nr XLV/360/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014361
Uchwała NR XV/100/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/145/2012 z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie Lokalnego Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Gminy Rudnik225
Uchwała NR XV/101/2016 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół i przedszkoli na terenie Gminy Rudnik198
Uchwała Nr XV/102/2016 w sprawie: skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku227
Uchwała Nr XV/103/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik216
Uchwała Nr XV/104/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2016224
Uchwała Nr XV/113/08 w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia podlegającego komunalizacji485
Uchwała Nr XV/114/08 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik505
Uchwała Nr XV/114/2012 w sprawie zbycia nieruchomości515
Uchwała Nr XV/115/08 w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Wodociągu i Usług Komunalnych w Rudniku515
Uchwała Nr XV/115/2012 w sprawie nabycia nieruchomości502
Uchwała NR XV/116/08 w sprawie: skargi Pana Dominika Koniecznego na działalność Wójta Gminy Rudnik512
Uchwała Nr XV/116/2012 w sprawie zbycia nieruchomości509
Uchwała Nr XV/117/08 w sprawie: skargi Pana Janusza Lassak zam. Szonowice511
Uchwała NR XV/117/2012 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Nr XXX/290/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 września 2005 r. 581
Uchwała Nr XV/118/08 w sprawie realizacji na terenie Gminy programu PEAD 2008524
Uchwała Nr XV/118/2012 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i zasad ich wypłacania.524
Uchwała Nr XV/119/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008542
Uchwała Nr XV/119/2012 w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Raciborskiego496
Uchwała Nr XV/120/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach”502
Uchwała Nr XV/129/04 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Szonowicach774
Uchwała Nr XV/130/04 w sprawie skargi Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6776
Uchwała Nr XV/131/04 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowie ul. Żabnik 6767
Uchwała Nr XV/99/2016 w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach202
Uchwała NR XVI/105/2016 w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Gminy Rudnik186
Uchwała Nr XVI/106/2016 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Gminy Rudnik 185
Uchwała Nr XVI/107/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2015199
Uchwała Nr XVI/108/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2015r. 187
Uchwała Nr XVI/109/2016 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku204
Uchwała Nr XVI/110/2016 w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków185
Uchwała Nr XVI/111/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2016206
Uchwała Nr XVI/112/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu192
Uchwała Nr XVI/120/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/110/07 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 grudnia 2007 roku488
Uchwała Nr XVI/121/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/119/08 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 lutego 2008 roku 492
Uchwała Nr XVI/122/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008498
Uchwała Nr XVI/122/2012 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik" Panu Józefowi Pater479
Uchwała Nr XVI/123/08 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Raciborskiego 506
Uchwała Nr XVI/124/08 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego509
Uchwała Nr XVI/125/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu496
Uchwała Nr XVI/126/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu483
Uchwała Nr XVI/149/04 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku i utworzenia instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku763
Uchwała Nr XVI/150/04 w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku758
Uchwała Nr XVI/151/04 w sprawie nabycia nieruchomości738
Uchwała Nr XVI/152/04 w sprawie nabycia nieruchomości708
Uchwała Nr XVI/153/04 w sprawie nabycia nieruchomości721
Uchwała Nr XVI/154/04 w sprawie nabycia nieruchomości693
Uchwała Nr XVI/155/04 w sprawie nabycia nieruchomości698
Uchwała Nr XVI/156/04 w sprawie: zgłoszenia kandydata z Gminy Rudnik na członka Rejonowej Społecznej Rady Doradztwa Rolniczego774
Uchwała Nr XVI/158/04 w sprawie: powołania Gminnej Komisji ds. stypendiów718
Uchwała Nr XVI/159/04 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2004 rok730
Uchwała Nr XVI/160/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą: Budowa sali sportowej w Rudniku748
Uchwała Nr XVI/161/04 w sprawie kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego786
Uchwała Nr XVII/113/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok201
Uchwała Nr XVII/114/2016 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015r.206
Uchwała Nr XVII/115/2016 w sprawie przyjęcia ”Programu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudnik”218
Uchwała NR XVII/116/2016 w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Rudnik 209
Uchwała NR XVII/117/2016 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno wypoczynkowe211
Uchwała Nr XVII/118/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi220
Uchwała NR XVII/119/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku205
Uchwała Nr XVII/120/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2016213
Uchwała Nr XVII/121/2016 w sprawie apelu o podjęcie skutecznych działań w zakresie budowy mostu na Odrze łączącego miejscowości Grzegorzowice – Ciechowice211
Uchwała Nr XVII/122/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik209
Uchwała Nr XVII/123/2012 w sprawie przyjęcia: “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik” 502
Uchwała Nr XVII/124/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki496
Uchwała Nr XVII/126/2012 w sprawie: zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Rudnik515
Uchwała Nr XVII/127/08 w sprawie stanowiska Rady Gminy Rudnik dotyczącego III etapu obwałowania rzeki Odry.401
Uchwała Nr XVII/127/2012 w sprawie likwidacji Posterunku Policji w Rudniku507
Uchwała Nr XVII/128/08 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2007 rok oraz469
Uchwała Nr XVII/128/2012 w sprawie przystąpienia do projektu „Szkoła VIP-ów – wykorzystująca informatykę praktycznie” który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013539
Uchwała Nr XVII/129/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008473
Uchwała Nr XVII/132/08 w sprawie: zasad wynajmowania lub wydzierżawiania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Rudnik431
Uchwała Nr XVII/133/08 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/398/06 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 września 2006r. 429
Uchwała Nr XVII/134/08 w sprawie nabycia nieruchomości451
Uchwała Nr XVII/135/08 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji419
Uchwała Nr XVII/136/08 w sprawie: przekazania skargi Pana Janusza Lassak 440
Uchwała Nr XVII/137/08 w sprawie: przekazania wniosku Pana Janusza Lassak o udostępnienie informacji publicznej436
Uchwała Nr XVII/162/04 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 rok747
Uchwała Nr XVII/162/04 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 rok946
Uchwała NR XVIII/123/2016 w sprawie: udzielenia dotacji Miastu Racibórz na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii konfesji zielonoświątkowej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Zielonoświątkowym w Raciborzu w roku szkolnym 2016/2017166
Uchwała Nr XVIII/124/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik158
Uchwała Nr XVIII/125/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2016183
Uchwała Nr XVIII/131/2012 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik555
Uchwała Nr XVIII/132/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2012–2022493
Uchwała Nr XVIII/133/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012490
Uchwała Nr XVIII/134/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszarów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części zachodniej510
Uchwała Nr XVIII/135/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszarów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części północnej491
Uchwała Nr XVIII/138/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2007r. 499
Uchwała Nr XVIII/139/08 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik497
Uchwała Nr XVIII/140/08 w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/06 Rady Gminy Rudnik z dnia 04.12.2006r. 494
Uchwała Nr XVIII/141/08 w sprawie: skargi Pana Janusza Lassak zam. Szonowice500
Uchwała Nr XVIII/142/08 w sprawie: skargi Pana Janusza Lassak zam. Szonowice501
Uchwała Nr XVIII/143/08 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/132/08 Rady Gminy Rudnik z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lub wydzierżawiania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Rudnik502
Uchwała Nr XVIII/144/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008513
Uchwała Nr XVIII/145/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/126/08 z dnia 31 marca 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu502
Uchwała Nr XVIII/146/08 w sprawie: wniosku o udostępnienie informacji publicznej 534
Uchwała Nr XVIII/163/04 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok oraz w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Rudnik748
Uchwała Nr XVIII/164/04 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6758
Uchwała Nr XVIII/165/04 w sprawie skargi Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6752
Uchwała Nr XVIII/166/04 w sprawie budowy Zbiornika „Racibórz Dolny”758
Uchwała Nr XVIII/167/04 w sprawie: zatwierdzenia \\"Programu ochrony środowiska Gminy Rudnik\\"777
Uchwała Nr XVIII/169/04 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych767
Uchwała Nr XVIII/171/04 w sprawie poparcia dla stanowiska Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia768
Uchwała Nr XVIII/172/04 w sprawie „Strategii Rozwoju Gminy Rudnik na lata 2004 – 2015”773
UCHWAŁA Nr XX/134/2016 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 pn.: „Szanujmy przeszłość”147
Uchwała NR XX/135/2016 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania146
Uchwała NR XX/136/2016 w sprawie podatku od nieruchomości na 2017 rok260
Uchwała NR XX/137/2016 w sprawie podatku od środków transportowych 163
Uchwała NR XX/138/2016 w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny oraz podatek leśny187
Uchwała NR XX/139/2016 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej152
Uchwała Nr XX/140/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2016149
Uchwała Nr XX/146/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/119/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego470
Uchwała Nr XX/147/2012 w sprawie nabycia nieruchomości w Brzeźnicy493
Uchwała Nr XX/148/2012 w sprawie zbycia nieruchomości 473
Uchwała Nr XX/149/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2012–2022486
Uchwała Nr XX/150/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012479
UCHWAŁA Nr XX/151/2012 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Jerzego w Sławikowie na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła456
Uchwała Nr XX/152/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok485
Uchwała Nr XX/153/2012 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011r.458
Uchwała Nr XX/154/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości492
Uchwała Nr XX/154/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego464
Uchwała Nr XX/155 /08 w sprawie sprzedaży nieruchomości489
Uchwała Nr XX/156/08 w sprawie: przedstawienia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia502
Uchwała Nr XX/157/08 w sprawie: skargi Pana Janusza Lassak zam. Szonowice479
Uchwała Nr XX/158/08 w sprawie: wniosku o udostępnienie informacji publicznej 502
Uchwała Nr XX/160/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008481
Uchwała Nr XX/161/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/107/07 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 grudnia 2007 roku494
Uchwała Nr XX/162/08 w sprawie: skargi Pana Janusza Lassak zam. Szonowice468
Uchwała Nr XX/189/04 w sprawie planu rozwoju lokalnego Gminy Rudnik na lata 2004-2006747
Uchwała Nr XX/191/04 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Rudnikudnik z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w sprawie tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych799
Uchwała Nr XX/192/04 w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową drogi, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg795
Uchwała Nr XX/193/04 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego738
Uchwała Nr XX/194/04 w sprawie: skargi Pana Mirosława Pruszyńskiego i Pani Krystyny Broll-Pruszyńskiej zam. Jastrzębie ul. Raciborska 35774
Uchwała Nr XX/195/04 w sprawie: udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6748
Uchwała Nr XX/196/04 w sprawie: przedstawienia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia729
Uchwała Nr XX/197/04 w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Rudnik760
Uchwała Nr XX/198/04 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu812
Uchwała Nr XX/199/04 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy nr XIV/122/04 z dnia 28 stycznia na 2004 rok795
Uchwała Nr XXI/141/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/127/2016 z dnia 28 września 2016r. w sprawie nabycia nieruchomości133
Uchwała Nr XXI/142/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/128/2016 z dnia 28 września 2016r. w sprawie zbycia nieruchomości137
Uchwała Nr XXI/143/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/132/2016 z dnia 28 września 2016r. w sprawie nabycia nieruchomości134
Uchwała NR XXI/144/2016 w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Rudnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2017 rok”138
Uchwała Nr XXI/145/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii142
Uchwała Nr XXI/146/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla terenów wyznaczonych pod zbiorniki małej retencji.164
Uchwała Nr XXI/155/2012 w sprawie: przyjęcia realizacji projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013564
Uchwała Nr XXI/163/08 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Rudnik oraz jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych450
Uchwała Nr XXI/164/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008473
Uchwała Nr XXI/165/08 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik447
Uchwała Nr XXI/166/08 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 428
Uchwała Nr XXI/200/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudniku1098
Uchwała Nr XXII/148/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2016145
Uchwała Nr XXII/149/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik150
Uchwała Nr XXII/150/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik145
Uchwała NR XXII/151/2016 Uchwała Budżetowa Gminy Rudnik na 2017r.181
Uchwała Nr XXII/152/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 26.05.2010r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Jastrzębie139
Uchwała Nr XXII/153/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu139
Uchwała Nr XXII/155/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu131
Uchwała NR XXII/156/2012 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudniku495
Uchwała Nr XXII/157/2012 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku505
Uchwała Nr XXII/158/2012 w sprawie: przedstawienia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia497
Uchwała Nr XXII/159/2012 w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Raciborskiego485
Uchwała Nr XXII/160/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2012–2022526
Uchwała Nr XXII/161/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012516
Uchwała Nr XXII/162/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację RDRP482
Uchwała Nr XXII/167/08 w sprawie podatku od środków transportowych 498
Uchwała Nr XXII/168/08 w sprawie podatku od nieruchomości na 2009 rok527
Uchwała Nr XXII/170/08 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych, biorących udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną501
Uchwała Nr XXII/171/08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii505
Uchwała Nr XXII/172/08 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2009: „Zobaczyć innych, pokazać nas – 2009” 491
Uchwała Nr XXII/173/08 w sprawie przystąpienia Gminy Rudnik do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „PARTNERSTWO DLA ROZWOJU” 494
Uchwała Nr XXII/174/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008487
Uchwała Nr XXII/201/04 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik742
Uchwała Nr XXII/202/04 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy697
Uchwała Nr XXII/203/04 w sprawie utworzenia środków specjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku746
Uchwała Nr XXII/204/04 w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji ds. stypendiów687
Uchwała Nr XXII/205/04 w sprawie aneksu do Porozumienia Międzygminnego w sprawie realizacji przedsięwzięcia p.n. „Program kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciborzu”697
Uchwała Nr XXII/206/04 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2004 rok670
Uchwała Nr XXII/207/04 w sprawie skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku757
Uchwała Nr XXII/208/04 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6696
Uchwała Nr XXII/209/04 w sprawie apelu o uzyskaniu zadeklarowanych środków do realizacji III Etapu obwałowania lewej strony Odry na terenie gminy Rudnik663
Uchwała Nr XXII/210/04 w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku676
Uchwała Nr XXIII/156/2017 w sprawie nabycia nieruchomości141
Uchwała Nr XXIII/157/2017 w sprawie sprostowania uchwały Nr XXI/141/2016 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/127/2016 z dnia 28 września 2016r.w sprawie nabycia nieruchomości131
Uchwała NR XXIII/158/2017 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik 139
Uchwała nr XXIII/159/2017 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rudnik na lata 2016 - 2023128
Uchwała Nr XXIII/160/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik123
Uchwała Nr XXIII/161/2017 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017137
Uchwała Nr XXIII/162/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu138
Uchwała Nr XXIII/163/2012 w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków495
UCHWAŁA NR XXIII/164/2012 w sprawie podziału Gminy Rudnik na okręgi wyborcze583
Uchwała Nr XXIII/165/2012 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rudnik do określania wysokości cen i opłat za korzystanie z wynajmu sal lekcyjnych i pomocy dydaktycznych w placówkach oświatowych w Gminie Rudnik501
Uchwała Nr XXIII/166/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2012–2022484
Uchwała Nr XXIII/167/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012497
Uchwała Nr XXIII/168/2012 w sprawie przystąpienia do projektu „Imprinting ICT w szkole WIP-ów (Wykorzystujących Informatykę Praktycznie)”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki499
Uchwała Nr XXIII/169/2012 w sprawie służebności 487
Uchwała Nr XXIII/175/08 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 418
Uchwała Nr XXIII/176/08 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagradzania nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik448
Uchwała Nr XXIII/177/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/95/07 z dnia 29 października 2007r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Grzegorzowice” 400
Uchwała Nr XXIII/178/08 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych, biorących udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną451
Uchwała Nr XXIII/179/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008425
Uchwała Nr XXIII/211/04 w sprawie podatku od nieruchomości na 2005 rok680
Uchwała Nr XXIII/212/04 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2004 rok692
Uchwała Nr XXIII/213/04 w sprawie zatwierdzenia „Planu gospodarki odpadami Gminy Rudnik”690
UCHWAŁA NR XXIV/163/2017 w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe 121
Uchwała Nr XXIV/165/2017 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Szonowice138
Uchwała NR XXIV/170/2012 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskankie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych594
Uchwała NR XXIV/171/2012 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskankie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Rudnik465
Uchwała Nr XXIV/172/2012 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 510
Uchwała Nr XXIV/173/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku 472
Uchwała NR XXIV/174/2012 w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku478
Uchwała Nr XXIV/175/2012 w sprawie: poparcia stanowiska dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego490
Uchwała NR XXIV/176/2012 w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 rok570
Uchwała NR XXIV/177/2012 w sprawie podatku od środków transportowych 492
Uchwała Nr XXIV/178/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2012–2022497
Uchwała Nr XXIV/179/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012481
Uchwała Nr XXIV/180/08 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych467
Uchwała Nr XXIV/182/08 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rudnik do określania wysokości i sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego421
Uchwała Nr XXIV/183/08 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej424
Uchwała Nr XXIV/184/08 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Ligota Książęca427
Uchwała Nr XXIV/185/08 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Strzybnik432
Uchwała Nr XXIV/186/08 w sprawie: przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudnik.440
Uchwała Nr XXIV/187/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Rudnik433
Uchwała Nr XXIV/188/08 sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XIX /183/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i udzielania dotacji z budżetu gminy dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie gminy Rudnik421
Uchwała Nr XXIV/189/08 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków na 2009 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej434
Uchwała Nr XXIV/190/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008424
Uchwała Nr XXIV/191/08 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008447
Uchwała Nr XXIV/192/08 w sprawie: przekazania pisma Pana Stanisława Janika425
Uchwała Nr XXIV/193/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudnik na rok 2009695
Uchwała Nr XXIV/214/04 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych683
Uchwała Nr XXIV/215/04 - Uchwała Budżetowa na rok 2005758
Uchwała Nr XXIV/216/04 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2004 rok665
Uchwała Nr XXIV/217/04 w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady687
Uchwała Nr XXIV/218/04 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Rudnik771
Uchwała Nr XXIV/219/04 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6702
Uchwała Nr XXIV/220/04 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2005 – „Wspólna Gmina”693
Uchwała Nr XXIV/221/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/200/04 Rady Gminy Rudnik z dnia 1 września 2004 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudniku707
Uchwała Nr XXIX/206/2017 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 201795
Uchwała Nr XXIX/207/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/201/2017 z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie nabycia nieruchomości118
Uchwała Nr XXIX/208/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki493
Uchwała Nr XXIX/210/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2013–2021484
Uchwała Nr XXIX/211/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013494
Uchwała Nr XXIX/212/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup samochodu pożarniczego514
Uchwała Nr XXIX/213/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu488
Uchwała Nr XXIX/214/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/301/2010 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 maja 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „A” Rudnik, obejmującego tereny sołectwa Rudnik.484
Uchwała Nr XXIX/215/2013 w sprawie: zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Rudnik613
Uchwała Nr XXIX/228/09 w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/75/07 z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Rudnik przedszkoli publicznych417
Uchwała Nr XXIX/229/09 w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania387
Uchwała Nr XXIX/230/09 w sprawie szczegółowych zasad ustalania, udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Rudnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.382
Uchwała Nr XXIX/231/09 w sprawie zmiany uchwały XXIV/184/08 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.12.2008r. w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Ligota Książęca466
Uchwała Nr XXIX/232/09 w sprawie zmiany uchwały XXIV/185/08 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.12.2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Strzybnik453
Uchwała Nr XXIX/233/09 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki381
Uchwała Nr XXIX/234/2009 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i zasad ich wypłacania.475
Uchwała Nr XXIX/235/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2008r. 377
Uchwała Nr XXIX/236/09 w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania392
Uchwała Nr XXIX/237/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009395
Uchwała Nr XXIX/238/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu389
Uchwała Nr XXIX/278/05 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej użyczenia nieruchomości na rzecz Parafialnego Towarzystwa Oświatowego678
Uchwała Nr XXIX/279/05 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2005 rok673
Uchwała Nr XXIX/280/05 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy686
Uchwała Nr XXIX/281/05 w sprawie powołania Skarbnika Gminy702
Uchwała Nr XXIX/282/05 w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu, stanowiącego podstawę do ustalenia zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku.671
Uchwała Nr XXIX/283/05 w sprawie sprawienia pogrzebu osobom tego potrzebującym przez gminę Rudnik679
Uchwała Nr XXIX/284/05 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy643
Uchwała Nr XXIX/285/05 w sprawie zasad przyznawania i warunków zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłków633
Uchwała Nr XXIX/286/05 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania, ustalania odpłatności i zwalniania od opłat za usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania opłat653
Uchwała Nr XXIX/287/05 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej701
Uchwała NR XXV/167/2017 w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 114
Uchwała NR XXV/168/2017 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudnik oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 119
Uchwała Nr XXV/169/2017 w sprawie nabycia nieruchomości143
Uchwała Nr XXV/170/2017 w sprawie przyjęcia: „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik”118
Uchwała Nr XXV/171/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik121
Uchwała Nr XXV/172/2017 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017137
Uchwała NR XXV/173/2017 w sprawie: zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie zadań na rzecz ograniczenia niskiej emisji przez modernizację źródła ciepła 289
Uchwała NR XXV/174/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe 138
Uchwała Nr XXV/175/2017 w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach113
Uchwała Nr XXV/176/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Województwu Śląskiemu119
Uchwała Nr XXV/180/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii514
Uchwała Nr XXV/181/2012 w sprawie: przyjęcia Programu Zdrowotnego Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2016 pn. „Po Radosne Macierzyństwo”.532
Uchwała Nr XXV/182/2012 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2013: „2013 - Szukamy liderów ”504
Uchwała NR XXV/184/2012 w sprawie: udzielenia dotacji Miastu Racibórz na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii konfesji zielonoświątkowej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Zielonoświątkowym w Raciborzu w roku szkolnym 2012/2013518
Uchwała Nr XXV/185/2012 w sprawie: skargi Stowarzyszenia Zwyczajnego „Ulica Sylwestra”517
Uchwała Nr XXV/189/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012531
Uchwała Nr XXV/194/09 w sprawie realizacji na terenie Gminy programu PEAD 2009489
Uchwała Nr XXV/195/09 w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości na czas oznaczony439
Uchwała Nr XXV/196/09 w sprawie: oddania w najem nieruchomości 506
Uchwała Nr XXV/197/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu487
Uchwała Nr XXV/198/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009536
Uchwała Nr XXV/199/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu494
Uchwała Nr XXV/200/09 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik\"497
Uchwała Nr XXV/201/09 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik\"477
Uchwała Nr XXV/222/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/180/04 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Szonowicach644
Uchwała Nr XXV/223/05 w sprawie ustalenia na terenie gminy Rudnik sieci prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych701
Uchwała Nr XXV/224/05 w sprawie zamiaru likwidacji Samorządowego Przedszkola w Szonowicach654
Uchwała Nr XXV/225/05 w sprawie określenia wysokości inkasa651
Uchwała Nr XXV/226/05 w sprawie wysokości i zasad wypłacenia diet sołtysom650
Uchwała Nr XXV/227/05 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik655
Uchwała Nr XXV/228/05 w sprawie ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik662
Uchwała Nr XXV/229/05 w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudnik639
Uchwała Nr XXV/230/05 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagradzania nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik671
Uchwała Nr XXV/231/05 w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Rudnik dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik633
Uchwała Nr XXV/232/05 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie budynku670
Uchwała Nr XXV/233/05 w sprawie petycji do Wojewody Śląskiego650
Uchwała Nr XXV/234/05 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych669
Uchwała Nr XXV/235/05 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do złożenia oferty w konkursie na zadanie „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjno-socjalizacyjnego”640
Uchwała Nr XXV/236/05 w sprawie zapewnienia dzieciom z Szonowic, Modzurowa i Ponięcic 680
Uchwała Nr XXVI /240/05 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2005 rok695
Uchwała Nr XXVI/177/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/170/2017 Rady Gminy Rudnik z dnia 29.03.2017r. w sprawie przyjęcia: „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik”116
Uchwała NR XXVI/178/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/167/2017 Rady Gminy Rudnik z dnia 29.03.2017r. w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 112
Uchwała NR XXVI/179/2017 w sprawie skargi mieszkańca Rudnika na działalność Kierownika Zakładu Wodociągów i Usług Kanalizacyjnych w Rudniku113
Uchwała Nr XXVI/180/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla dwóch obszarów położonych w sołectwach Brzeźnica i Grzegorzowice126
Uchwała Nr XXVI/181/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu119
Uchwała Nr XXVI/182/2017 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017117
Uchwała Nr XXVI/183/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik108
Uchwała NR XXVI/184/2017 w sprawie petycji dotyczącej wsparcia działań na rzecz budowy obwodnicy miejscowości Szonowice113
Uchwała NR XXVI/185/2017 w sprawie petycji dotyczącej przejęcia kompleksu parkowo-pałacowego w Szonowicach119
Uchwała NR XXVI/186/2017 w sprawie petycji dotyczącej dofinansowania programu usuwania azbestu 121
Uchwała Nr XXVI/190/2012 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej545
Uchwała Nr XXVI/192/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012523
Uchwała Nr XXVI/193/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik509
Uchwała Nr XXVI/202/09 w sprawie przystąpienia Gminy Rudnik do projektu „Tacy sami – rozwój kompetencji na rynku pracy jako antidotum dla wykluczenia społecznego mieszkańców gminy Rudnik”384
Uchwała Nr XXVI/203/09 w sprawie przystąpienia Gminy Rudnik do projektu „Filary wiedzy i umiejętności człowieka w kontekście procesów globalizacji i informatyzacji współczesnego świata z perspektywy mieszkańca gminy Rudnik”436
Uchwała Nr XXVI/204/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu439
Uchwała Nr XXVI/205/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/198/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009395
Uchwała Nr XXVI/206/09 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXV/195/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 11.02.2009r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości na czas oznaczony404
Uchwała Nr XXVI/207/09 w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegających na wydzieleniu i likwidacji Poradni Chirurgii Naczyniowej i Poradni Gastroenterologicznej412
Uchwała Nr XXVI/208/09 w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet sołtysom428
Uchwała Nr XXVI/209/09 w sprawie: oddania w najem nieruchomości415
Uchwała Nr XXVI/210/09 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik\" Panu Jerzemu Ruskowi432
Uchwała Nr XXVI/211/09 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik\" Panu Leonardowi Wochnikowi422
Uchwała Nr XXVI/212/09 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagradzania nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik450
Uchwała Nr XXVI/213/09 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik401
Uchwała Nr XXVI/214/09 w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Rudnik Nr I/5/06 z dnia 27.11.2006r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych stałych Komisji Rady445
Uchwała Nr XXVI/215/09 w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Rudnik Nr I/5/06 z dnia 27.11.2006r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych stałych Komisji Rady395
Uchwała Nr XXVI/216/09 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.441
Uchwała Nr XXVI/217/09 w sprawie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”402
Uchwała Nr XXVI/218/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009420
Uchwała Nr XXVI/219/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rudniku”423
Uchwała Nr XXVI/237/05 w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowego określenia rodzaju miejscowości Dolędzin723
Uchwała Nr XXVI/238/05 w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Cisza717
Uchwała Nr XXVI/239/05 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom Gminy Rudnik738
Uchwała NR XXVI/241/05 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6781
Uchwała Nr XXVII/ 224/09 w sprawie apelu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pozostawienia siedziby Komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu416
Uchwała Nr XXVII/187/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok108
Uchwała Nr XXVII/188/2017w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016r.103
Uchwała Nr XXVII/189/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku za rok 2016 101
Uchwała Nr XXVII/190/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2016100
Uchwała Nr XXVII/191/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków107
Uchwała NR XXVII/192/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr X/71/2011 z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest 102
Uchwała Nr XXVII/193/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/115/2016 z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia ”Programu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudnik”109
Uchwała Nr XXVII/194/2017w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik106
Uchwała Nr XXVII/195/2017 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017101
Uchwała NR XXVII/196 /2017 w sprawie petycji dotyczącej przekazania środków z nadwyżki budżetowej na modernizację i asfaltowanie dróg gruntowych i tłuczniowych na osiedlu Cisza w Rudniku 109
Uchwała Nr XXVII/220/09 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Rudnik z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok456
Uchwała Nr XXVII/222/09 w sprawie: oddania w najem nieruchomości441
Uchwała Nr XXVII/223/09 w sprawie: oddania w najem nieruchomości448
Uchwała Nr XXVII/225/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009462
Uchwała Nr XXVII/242/05 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok oraz w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Rudnik.688
Uchwała Nr XXVII/243/05 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Szonowicach.708
Uchwała Nr XXVII/244/05 w sprawie likwidacji Gimnazjum w Szonowicach.658
Uchwała Nr XXVII/245/05 w sprawie likwidacji Samorządowego Przedszkola w Szonowicach653
Uchwała Nr XXVII/246/05 w sprawie utworzenia Oddziału Zamiejscowego Przedszkola w Rudniku907
Uchwała Nr XXVII/247/05 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do złożenia oferty w konkursie na zadanie „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjno-socjalizacyjnego”656
Uchwała Nr XXVII/248/05 w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku poprzez likwidację poradni stomatologicznych: w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rudniku, w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Łubowicach i w Punkcie lekarskim w Szonowicach.623
Uchwała Nr XXVII/249/05 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu637
Uchwała Nr XXVII/250/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Brzeźnica.661
Uchwała Nr XXVII/251/05 w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Rudnik i przystąpienia do realizacji projektu pt.: „Adaptacja terenów zielonych na boisko sportowe i miejsce rekreacji mieszkańców wsi Brzeźnica” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.646
Uchwała Nr XXVII/252/05 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rudnik w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudnik.644
Uchwała Nr XXVII/253/05 w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Rudnik i przystąpienia do realizacji projektu pt.: „Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury na Centrum Kulturalne wsi Ligota Książęca” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.642
Uchwała Nr XXVII/254/05 w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju miejscowości” przedłożonego przez Radę Sołecką wsi Sławików.670
Uchwała Nr XXVII/255/05 w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Rudnik i przystąpienia do realizacji projektu pt.: „Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury na Centrum Kulturalne wsi Sławików” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.650
Uchwała Nr XXVII/256/05 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6699
Uchwała Nr XXVII/257/05 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rudnik w sprawie ustalenia na terenie gminy Rudnik sieci prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.690
Uchwała Nr XXVII/258/05 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rudnik w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudnik.644
Uchwała NR XXVIII/197/2017 w sprawie odmowy wygaszenia mandatu radnej Anny Fojcik 111
Uchwała Nr XXVIII/199/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/195/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. Rady Gminy Rudnik w sprawie podziału Gminy Rudnik na stałe obwody głosowania470
Uchwała NR XXVIII/200/2017 w sprawie: udzielenia dotacji Miastu Racibórz na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii konfesji zielonoświątkowej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Zielonoświątkowym w Raciborzu w roku szkolnym 2017/201896
Uchwała Nr XXVIII/201/2013 w sprawie nabycia nieruchomości468
Uchwała Nr XXVIII/201/2017 w sprawie nabycia nieruchomości106
Uchwała Nr XXVIII/202/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik107
Uchwała Nr XXVIII/203/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad447
Uchwała Nr XXVIII/203/2017 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017100
Uchwała Nr XXVIII/204/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Nędza i Gminą Krzanowice porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej478
Uchwała Nr XXVIII/204/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu110
Uchwała Nr XXVIII/205/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2013–2022461
Uchwała Nr XXVIII/205/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu103
Uchwała Nr XXVIII/206/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013498
Uchwała Nr XXVIII/226/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009435
Uchwała Nr XXVIII/227/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/189/08 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków na 2009 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej462
Uchwała Nr XXVIII/259/05 w sprawie przystąpienia Gminy Rudnik do projektu „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)”687
Uchwała Nr XXVIII/260/05 w sprawie zatwierdzenia bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2004r. oraz rachunku zysku i strat z informacją opisową671
Uchwała Nr XXVIII/261/05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom Gminy Rudnik.689
Uchwała Nr XXVIII/262/05 w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego672
Uchwała Nr XXVIII/263/05 w sprawie nabycia nieruchomości672
Uchwała Nr XXVIII/264/05 w sprawie nabycia nieruchomości668
Uchwała Nr XXVIII/265/05 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego645
Uchwała Nr XXVIII/266/05 w sprawie przekazania w użyczenie oczyszczalni ścieków w Modzurowie Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku618
Uchwała Nr XXVIII/267/05 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków691
Uchwała Nr XXVIII/268/05 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2005 rok670
Uchwała Nr XXVIII/269/05 w sprawie użyczenia nieruchomości na rzecz Parafialnego Towarzystwa Oświatowego675
Uchwała Nr XXVIII/270/05 w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik716
Uchwała Nr XXVIII/271/05 w sprawie rozpatrzenia skargi Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szonowicach669
Uchwała Nr XXVIII/272/05 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6677
Uchwała Nr XXVIII/273/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Brzeźnica660
Uchwała Nr XXVIII/274/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Ligota Książęca.673
Uchwała Nr XXVIII/275/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Sławików638
Uchwała Nr XXVIII/276/05 w sprawie wprowadzenia wieloletniego programu inwestycyjnego dla Gminy Rudnik na lata 2005-2007691
Uchwała Nr XXVIII/277/05 w sprawie zmiany w budżecie i zabezpieczeniu środków w związku z przyjęciem do realizacji zadań ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym dla gminy Rudnik na lata 2005-2007.671
UCHWAŁA NR XXX/208/2017 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Rudnik 141
Uchwała Nr XXX/210/2017 w sprawie udzielenia dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 77
Uchwała Nr XXX/211/2017 w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości74
Uchwała Nr XXX/212/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości66
Uchwała NR XXX/216/2017 w sprawie podatku od środków transportowych na 2018 rok 72
Uchwała Nr XXX/217/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik74
Uchwała Nr XXX/218/2017 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 201775
Uchwała Nr XXX/219/2013 w sprawie przyjęcia: “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik”462
Uchwała Nr XXX/220/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków495
Uchwała Nr XXX/221/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2013–2021475
Uchwała Nr XXX/223/2013 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – etap III”460
Uchwała Nr XXX/239/09 w sprawie użyczenia Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku nieruchomości zabudowanych378
Uchwała Nr XXX/240/09 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXIX/228/09 z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/75/07 z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Rudnik przedszkoli publicznych391
Uchwała Nr XXX/241/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Ponięcicach381
Uchwała Nr XXX/242/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009398
Uchwała Nr XXX/243/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/194/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie realizacji na terenie Gminy programu PEAD 2009412
Uchwała Nr XXX/288/05 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania665
Uchwała Nr XXX/289/05 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2005 rok621
Uchwała Nr XXX/290/05 w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik677
Uchwała Nr XXX/291/05 w sprawie udzielenia odpowiedzi ks. dr Henrykowi Rzega646
Uchwała Nr XXX/292/05 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach660
Uchwała Nr XXX/293/05 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Rudniku647
Uchwała Nr XXX/294/05 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik634
Uchwała Nr XXX/295/05 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego618
uchwała Nr XXX/296/05 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych631
Uchwała Nr XXX/297/05 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2006 - 2009 będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku 686
Uchwała Nr XXXI/219/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii59
UCHWAŁA NR XXXI/221/2017 w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Rudnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2018 rok”74
Uchwała NR XXXI/222/2017 w sprawie podatku od środków transportowych na 2018 rok77
UCHWAŁA Nr XXXI/223/2017 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 pn.: „Razem dla rozwoju”64
Uchwała Nr XXXI/224/2013 w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec przesunięcia na listę rezerwową Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna z listy podstawowej projektów drogowych przewidzianych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020480
Uchwała Nr XXXI/224/2017 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum „Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rudniku” w ośmioletnią szkołę podstawową „Szkoła Podstawowa im. abp Józefa Gawliny z dotychczasowymi klasami gimnazjalnymi w Rudniku” 68
Uchwała NR XXXI/225/2013 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/217/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego. 456
Uchwała Nr XXXI/225/2017 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum „Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach” w ośmioletnią szkołę podstawową „Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa z dotychczasowymi klasami gimnazjalnymi w Grzegorzowicach” 65
Uchwała Nr XXXI/226/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik71
Uchwała Nr XXXI/227/2013 w sprawie służebności 471
Uchwała Nr XXXI/227/2017 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 201772
Uchwała Nr XXXI/228/2013 w sprawie zlecenia kontroli w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych455
Uchwała Nr XXXI/229/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu451
Uchwała Nr XXXI/244/09 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków467
Uchwała Nr XXXI/245/09 w sprawie zatwierdzenia „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Rudnik na lata 2009-2012 ”464
Uchwała Nr XXXI/246/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009478
Uchwała Nr XXXI/247/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Gamowie wraz z zagospodarowaniem terenu”468
Uchwała Nr XXXI/298/05 w sprawie podatku od nieruchomości na 2006 rok669
Uchwała Nr XXXI/299/05 w sprawie stawki podatku od posiadania psów na rok 2006620
Uchwała Nr XXXI/300/05 w sprawie podatku od środków transportowych 621
Uchwała Nr XXXI/301/05 w sprawie opłaty targowej 658
Uchwała Nr XXXI/302/05w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2005 rok650
Uchwała Nr XXXI/303/05w sprawie wprowadzenia wieloletniego programu inwestycyjnego dla Gminy Rudnik na lata 2005-2007658
Uchwała Nr XXXI/304/05w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Rudnik641
Uchwała Nr XXXI/305/05w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez gminę Rudnik 628
Uchwała Nr XXXI/306/05w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej656
Uchwała Nr XXXI/307/05w sprawie opinii regulaminu konkursu na najpiękniejszą wieś i posesję gminy Rudnik624
Uchwała Nr XXXI/308/05w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudniku629
Uchwała Nr XXXI/309/05w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rudnik w sprawie zasad przyznawania i warunków zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłków641
Uchwała Nr XXXI/310/05w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę publicznych szkół i gimnazjów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie gminy632
Uchwała Nr XXXI/311/05 w sprawie ustalenia najniższego wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Rudnik589
Uchwała Nr XXXI/312/05 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości654
Uchwała Nr XXXI/313/05 w sprawie przystąpienia Gminy Rudnik do realizacji projektu „Ku nowoczesnej administracji samorządowej – program szkoleń w gminach i powiatach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”622
Uchwała Nr XXXI/314/05 w sprawie przyjęcia nieodpłatnie nieruchomości640
UCHWAŁA NR XXXII/ /2013 RADY GMINY RUDNIK z dnia 26 czerwca 2013 r.866
Uchwała Nr XXXII/ 248/2013 w sprawie służebności 461
Uchwała Nr XXXII/228/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej73
Uchwała NR XXXII/229/2017 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/209/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 27.03.2013r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku68
Uchwała Nr XXXII/230/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok458
UCHWAŁA NR XXXII/230/2017 w sprawie zasad ustalania i przekazywania samorządowemu zakładowi budżetowemu – Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku z budżetu Gminy Rudnik środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług68
Uchwała Nr XXXII/231//2017 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 201770
Uchwała Nr XXXII/231/2013 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012r.443
Uchwała Nr XXXII/232/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2012r. 434
Uchwała Nr XXXII/232/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik67
Uchwała Nr XXXII/233/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2012446
Uchwała NR XXXII/233/2017 Uchwała Budżetowa Gminy Rudnik na 2018r.94
Uchwała Nr XXXII/234/2013 w sprawie: określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Rudnik456
Uchwała Nr XXXII/234/2017 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik" Panu Karolowi Jasny66
Uchwała Nr XXXII/235/2017 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik" Panu Janowi Leśniok70
Uchwała Nr XXXII/236/2017 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik" Panu Nikodemowi Musioł67
Uchwała Nr XXXII/237/2013 w sprawie zbycia nieruchomości443
Uchwała Nr XXXII/237/2017 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik" Panu Henrykowi Reichel74
Uchwała Nr XXXII/238/2017 sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik" Panu Alfredowi Rosa66
Uchwała Nr XXXII/239/2017 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik" Panu Antoniemu Strzeduła63
Uchwała Nr XXXII/240/2017 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik" Pani Urszuli Widenka65
Uchwała Nr XXXII/241/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/333/06 z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie zasad przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik”66
Uchwała Nr XXXII/247/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/314/2010 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „M” Brzeźnica, obejmującego tereny sołectwa Brzeźnica.452
Uchwała Nr XXXII/248/09 w sprawie podatku od nieruchomości na 2010 rok492
Uchwała Nr XXXII/249/09 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2010: „My w Lokalnej Grupie Działania 2010”433
Uchwała Nr XXXII/250/09 w sprawie: przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych, polegających na likwidacji gabinetów rehabilitacji451
Uchwała Nr XXXII/251/09 w sprawie: przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych, polegających na likwidacji poradni rehabilitacyjnej441
Uchwała Nr XXXII/252/09 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Huberta Meyera zam. Jastrzębie443
Uchwała Nr XXXII/253/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009428
Uchwała Nr XXXII/254/09 w sprawie nabycia nieruchomości444
Uchwała Nr XXXII/315/05 w sprawie: odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudniku i ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora tego zakładu577
Uchwała Nr XXXII/316/05 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Rudnik na lata 2005 – 2015 407
Uchwała Nr XXXII/317/05 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych576
Uchwała Nr XXXII/318/05 U C H W A Ł A B U D Ż E T O W A NA ROK 2006 683
Uchwała Nr XXXII/319/05 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rudnik na 2005 rok559
Uchwała Nr XXXII/320/05 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej610
Uchwała Nr XXXII/321/05 w sprawie wysokości i zasad wypłacenia diet sołtysom567
Uchwała Nr XXXII/322/05 w sprawie: kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego560
Uchwała Nr XXXII/323/05 w sprawie przyjęcia nieodpłatnie nieruchomości542
Uchwała Nr XXXII/324/05 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę553
Uchwała Nr XXXII/325/05 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagradzania nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Rudnik577
Uchwała Nr XXXII/326/05 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej sprzedaży mienia komunalnego560
UCHWAŁA Nr XXXIII/242/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/223/2017 Rady Gminy Rudnik z dnia 29.11.2017 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 pn.: „Razem dla rozwoju”57
Uchwała Nr XXXIII/243/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz zakresu kontroli dotacji udzielonych z budżetu Gminy Rudnik dla szkół publicznych oraz niepublicznych, których organem rejestrującym jest Gmina Rudnik58
Uchwała Nr XXXIII/249/2013 w sprawie służebności 446
Uchwała Nr XXXIII/251/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2013–2021441
Uchwała Nr XXXIII/252/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013460
Uchwała Nr XXXIII/253/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/213/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 marca 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu429
Uchwała Nr XXXIII/255/09 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii385
Uchwała Nr XXXIII/255/2013 w sprawie: skargi Pana Mariana Kałuży zam. Rudnik443
Uchwała Nr XXXIII/256/09 w sprawie: zatwierdzenia zmian uchwały Nr XII/88/07 Rady Gminy Rudnik z dnia 29.10.2007r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku394
Uchwała Nr XXXIII/257/09 w sprawie: wymogów, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części386
Uchwała Nr XXXIII/258/09 w sprawie: wymogów, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych415
Uchwała Nr XXXIII/259/09 w sprawie: dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na ograniczeniu rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez likwidację Stacji Dializ435
Uchwała Nr XXXIII/260/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009457
Uchwała NR XXXIII/261/09 w sprawie: skargi Pana Mirosława Golijasza na działalność Wójta Gminy Rudnik381
Uchwała Nr XXXIII/262/09 w sprawie: dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na ograniczeniu rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez likwidację Oddziału Dermatologicznego407
Uchwała Nr XXXIII/327/06 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2006 – „Wspólna Gmina 2006”566
Uchwała Nr XXXIII/328/06 w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Rudnik za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym574
Uchwała Nr XXXIII/329/06 w sprawie uchwalenia „regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Rudnik”615
Uchwała Nr XXXIII/330/06 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego 566
Uchwała Nr XXXIII/331/06 w sprawie umowy użyczenia589
Uchwała Nr XXXIII/332/06 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych 613
Uchwała Nr XXXIII/333/06 w sprawie zasad przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik”611
Uchwała Nr XXXIII/334/06 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 564
Uchwała Nr XXXIII/335/06 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego571
Uchwała Nr XXXIII/336/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/325/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagradzania nauczycieli 577
Uchwała Nr XXXIII/337/06 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/73/03 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 czerwca 2003r. dotyczącej przeznaczenia pomieszczeń na Posterunek Policji547
Uchwała Nr XXXIII/338/06 w sprawie wystąpienia Gminnej Spółki Wodnej w Rudniku z Rejonowego Związku Spółek Wodnych601
Uchwała Nr XXXIII/339/06 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/322/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego 577
Uchwała Nr XXXIII/340/06 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości568
Uchwała NR XXXIV/244/2018 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych45
Uchwała Nr XXXIV/244/2018 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych61
Uchwała Nr XXXIV/245/2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania pn.: „Wymiana kotłowni węglowej o mocy 260kW na gazową o mocy 240 kW w ZSO w Rudniku”55
Uchwała Nr XXXIV/246/2018 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 201848
Uchwała Nr XXXIV/246/2018 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 201861
Uchwała Nr XXXIV/247/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik46
Uchwała Nr XXXIV/247/2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik56
Uchwała Nr XXXIV/248/2018 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu Powiatu Raciborskiego52
Uchwała Nr XXXIV/256/2013 w sprawie: nabycia nieruchomości na mienie komunalne433
Uchwała Nr XXXIV/257/2013 w sprawie: określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków427
Uchwała Nr XXXIV/260/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013442
Uchwała Nr XXXIV/261/2013 w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach420
Uchwała Nr XXXIV/262/2013 w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XXX/223/2013 z 24 kwietnia 20013r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – etap III”433
Uchwała Nr XXXIV/263/09 w sprawie: wymogów, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części421
Uchwała NR XXXIV/263/2013 w sprawie: udzielenia dotacji Miastu Racibórz na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii konfesji zielonoświątkowej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Zielonoświątkowym w Raciborzu w roku szkolnym 2013/2014417
Uchwała Nr XXXIV/264/09 w sprawie: wymogów, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych424
Uchwała Nr XXXIV/265/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/256/09 z dnia 25.11.2009r. w sprawie: zatwierdzenia zmian uchwały Nr XII/88/07 Rady Gminy Rudnik z dnia 29.10.2007r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku409
Uchwała Nr XXXIV/266/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/255/09 z dnia 25.11.2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii397
Uchwała Nr XXXIV/267/09 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej470
Uchwała Nr XXXIV/268/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009410
Uchwała Nr XXXIV/269/09 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009426
Uchwała Nr XXXIV/270/09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudnik na rok 2010462
Uchwała Nr XXXIV/271/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu448
Uchwała Nr XXXIV/272/09 w sprawie realizacji na terenie Gminy programu PEAD 2010415
Uchwała Nr XXXIV/341/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej624
Uchwała Nr XXXIV/342/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej662
Uchwała Nr XXXIV/343/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej617
Uchwała Nr XXXIV/344/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej632
Uchwała Nr XXXIV/345/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej 629
Uchwała Nr XXXIV/346/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej617
Uchwała Nr XXXIV/347/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej621
Uchwała Nr XXXIV/348/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej660
Uchwała Nr XXXIV/349/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej658
Uchwała Nr XXXIV/350/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej606
Uchwała Nr XXXIV/351/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej653
Uchwała Nr XXXIV/352/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej632
Uchwała Nr XXXIV/353/06 w sprawie nadania statutu Sołectwom Gminy Rudnik663
Uchwała Nr XXXIV/354/06 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Łubowice dotyczącej dodatkowej nazwy miejscowości w języku niemieckim650
Uchwała Nr XXXIV/355/06 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/327/06 Rady Gminy Rudnik z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami na rok 2006 - „Wspólna Gmina 2006”650
Uchwała Nr XXXIV/356/06 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/330/06 Rady Gminy Rudnik z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego616
Uchwała Nr XXXIV/357/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006623
Uchwała NR XXXIV/358/06 w sprawie: skargi Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6630
Uchwała Nr XXXIV/359/06 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rudnik do określania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu – Gminnego Centrum Informacji w Rudniku637
Uchwała Nr XXXIV/360/06 w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu618
Uchwała Nr XXXIV/361/06 w sprawie realizacji na terenie Gminy programu PEAD 2006618
Uchwała NR XXXIX/274/2018 w sprawie udzielenia dotacji Miastu Racibórz na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii konfesji zielonoświątkowej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Zielonoświątkowym w Raciborzu w roku szkolnym 2018/201932
Uchwała Nr XXXIX/275/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/272/2018 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 czerwca 2018r. dot. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu35
Uchwała Nr XXXIX/276/2018 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do złożenia odpowiedzi na skargę 37
Uchwała Nr XXXIX/277/2018 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 201839
Uchwała Nr XXXIX/306/2014 w sprawie przyjęcia: “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik”366
Uchwała Nr XXXIX/307/2014 w sprawie przekazania nieruchomości393
Uchwała Nr XXXIX/308/2014 w sprawie nabycia nieruchomości389
Uchwała Nr XXXIX/309/2014 w sprawie zbycia nieruchomości396
Uchwała Nr XXXIX/310/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki385
Uchwała Nr XXXIX/311/2014 w sprawie wystąpienia do Rady Ministrów, Marszałka Sejmu i Senatu oraz do parlamentarzystów naszego okręgu wyborczego o podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów prawa w zakresie oświetlenia dróg.380
Uchwała Nr XXXIX/313/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik366
Uchwała Nr XXXIX/314/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014382
Uchwała Nr XXXIX/323/10 w sprawie: przyspieszenia budowy zbiornika „Racibórz Dolny”, zbiornika zapasowego „Kotlarnia” oraz zakończenia budowy obwałowania rzeki Odry404
Uchwała Nr XXXIX/324/10 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Gamów510
Uchwała NR XXXIX/325/10 w sprawie nadania statutu Sołectwom Gminy Rudnik435
Uchwała NR XXXIX/326/10 w sprawie zaliczenia drogi ul. Kozielska w Rudniku do kategorii dróg gminnych 400
Uchwała Nr XXXIX/327/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010426
Uchwała Nr XXXIX/328/10 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Rudnik za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych435
Uchwała Nr XXXIX/329/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/317/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik”, współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013424
Uchwała Nr XXXIX/395/06 w sprawie: zmiany uchwały dot. zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik558
Uchwała Nr XXXIX/396/06 w sprawie: zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom i zasad ich wyłapywania na terenie gminy Rudnik546
Uchwała Nr XXXIX/397/06 w sprawie odwołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 595
Uchwała Nr XXXIX/398/06 w sprawie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 544
Uchwała Nr XXXIX/399/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006545
Uchwała Nr XXXIX/400/06 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2006 606
Uchwała Nr XXXIX/401/06 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu542
Uchwała Nr XXXV/249/2018 w sprawie podziału Gminy Rudnik na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy62
Uchwała Nr XXXV/250/2018 w sprawie przyjęcia: „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik w 2018 roku.”53
Uchwała Nr XXXV/251/2018 w sprawie udzielenia dotacji w 2018 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 58
Uchwała Nr XXXV/252/2018 w sprawie wskazanie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w Gminie Rudnik62
Uchwała Nr XXXV/253/2018 w sprawie: utworzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Rudnik130
UCHWAŁA Nr XXXV/264/2013 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2014: „Samorządna Gmina 2014”421
Uchwała Nr XXXV/267/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2013–2021403
Uchwała Nr XXXV/268/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013395
Uchwała Nr XXXV/273/10 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik\" Księdzu Henrykowi Rzega 494
Uchwała Nr XXXV/274/10 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik\" Panu Antoniemu Wojciechowi 471
Uchwała Nr XXXV/275/10 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik\" śp. Alfredowi Rybka 441
Uchwała Nr XXXV/276/10 w sprawie przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości w Rudniku, Szonowicach i Grzegorzowicach425
Uchwała Nr XXXV/277/10 w sprawie: zatwierdzenia zmian uchwały Nr XII/88/07 Rady Gminy Rudnik z dnia 29.10.2007r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku 467
Uchwała Nr XXXV/278/10 w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47 – 51449
Uchwała Nr XXXV/279/10 w sprawie zbycia nieruchomości działka nr 331/1 obręb Ligota Książęca 471
Uchwała Nr XXXV/280/10 w sprawie nabycia nieruchomości działka nr 330/2 obręb Ligota Książęca445
Uchwała Nr XXXV/281/10 w sprawie: poparcia oświadczenia Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego ogłoszenia obszaru województwa śląskiego strefą wolną od organizmów zmodyfikowanych genetycznie 454
Uchwała Nr XXXV/282/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010478
Uchwała Nr XXXV/283/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/247/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Gamowie wraz z zagospodarowaniem terenu” 460
Uchwała Nr XXXV/362/06 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok oraz632
Uchwała NR XXXV/363/06 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo OSP Sławików633
Uchwała Nr XXXV/364/06 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy638
Uchwała Nr XXXV/365/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej657
Uchwała Nr XXXV/366/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej688
Uchwała NR XXXV/36706 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichla zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6647
Uchwała Nr XXXVI/284/10 w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudnik na lata 2010 - 2015406
Uchwała Nr XXXVI/285/10 w sprawie nabycia nieruchomości działka 523/2 obręb Rudnik392
Uchwała NR XXXVI/285/2013 w sprawie podwyższenia minimalnej kwoty zasiłku okresowego404
Uchwała NR XXXVI/286/10 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Koczan404
Uchwała Nr XXXVI/286/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii394
Uchwała Nr XXXVI/287/10 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki411
Uchwała Nr XXXVI/287/2013 w sprawie: określenia terminów i sposobu ustalania zaliczkowych i rocznych rozliczeń oraz dokonywania wpłat do budżetu Gminy Rudnik nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku398
Uchwała Nr XXXVI/288/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010441
Uchwała Nr XXXVI/288/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2013–2021410
Uchwała Nr XXXVI/289/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik” i „Dofinansowanie dla ZWiUK w Rudniku zakupu monitoringu sieci wodociągowej i zestawu do transportu ścieków bytowych i wody pitnej”409
Uchwała Nr XXXVI/289/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013418
Uchwała Nr XXXVI/290/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszaru obejmującego tereny po byłej bazie PGR w Brzeźnicy414
Uchwała Nr XXXVI/291/2013 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/120/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach”425
Uchwała Nr XXXVI/368/06 w sprawie zmiany uchwały NrXXXV/364/06 Rady Gminy Rudnik z dnia 26.04.2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy611
Uchwała Nr XXXVI/369/06 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2005r. 556
Uchwała Nr XXXVI/370/06 w sprawie stałych obwodów głosowania w Gminie Rudnik568
Uchwała Nr XXXVI/371/06 w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele643
Uchwała Nr XXXVI/372/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006 549
Uchwała Nr XXXVI/373/06 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2006 550
Uchwała Nr XXXVI/374/06 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 592
Uchwała Nr XXXVI/375/06 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu569
Uchwała Nr XXXVI/376/06 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Raciborskiemu591
Uchwała Nr XXXVII/260/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy-usługi, pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu57
Uchwała Nr XXXVII/261/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku za rok 2017 55
Uchwała Nr XXXVII/262/2018 w sprawie zamiany nieruchomości58
Uchwała Nr XXXVII/263/2018 w sprawie nabycia nieruchomości67
Uchwała Nr XXXVII/264/2018 w sprawie: przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik" 60
Uchwała Nr XXXVII/266/2018 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 201852
Uchwała Nr XXXVII/290/10 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Rudnik z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok419
Uchwała Nr XXXVII/291/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2009443
Uchwała Nr XXXVII/292/10 w sprawie użyczenia Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku nieruchomości zabudowanych409
Uchwała Nr XXXVII/292/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej395
Uchwała Nr XXXVII/293/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010386
Uchwała Nr XXXVII/294/10 w sprawie: skargi Pani Izabeli Palewicz i innych mieszkańców budynku komunalnego w Gamowie390
Uchwała Nr XXXVII/294/2013 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2014: „Samorządna Gmina 2014”383
Uchwała NR XXXVII/295/10 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pani Alicji Kozubek - Bęś387
Uchwała Nr XXXVII/295/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2013–2021443
Uchwała Nr XXXVII/296/10 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Rudnik Józefa Kostki390
Uchwała Nr XXXVII/296/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013380
Uchwała Nr XXXVII/297/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik412
Uchwała NR XXXVII/298/2013 Uchwała Budżetowa Gminy Rudnik na 2014r.435
Uchwała Nr XXXVII/377/06 w sprawie: nabycia nieruchomości w Sławikowie na mienie komunalne639
Uchwała Nr XXXVII/378/06 w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/193/04 Rady Gminy Rudnik z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego630
Uchwała Nr XXXVII/379/06 w sprawie stanu dróg wojewódzkich i krajowych położonych 611
Uchwała Nr XXXVII/380/06 w sprawie: nabycia nieruchomości lokalowych na mienie komunalne580
Uchwała Nr XXXVII/381/06 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 611
Uchwała NR XXXVII/382/06 w sprawie: skargi Samorządu Mieszkańców wsi Strzybnik650
Uchwała Nr XXXVII/383/06 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2006 609
Uchwała Nr XXXVII/384/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006644
Uchwała Nr XXXVII/385/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/270/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik647
Uchwała Nr XXXVII/386/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/183/04 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i udzielania dotacji z budżetu gminy dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Rudnik617
Uchwała Nr XXXVII/387/06 w sprawie przekazania skargi na uchwałę Rady Gminy Rudnik z dnia 15 lutego 2006r.637
Uchwała Nr XXXVII/388/06 w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla in blanco”:649
Uchwała Nr XXXVIII/ 322/10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2009r. 451
UCHWAŁA Nr XXXVIII/267/2018 w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik59
Uchwała Nr XXXVIII/269/2018 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 201752
Uchwała Nr XXXVIII/270/2018 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 201845
Uchwała Nr XXXVIII/271/2018 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu46
Uchwała Nr XXXVIII/272/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu44
Uchwała Nr XXXVIII/273/2018 w sprawie rozpoznania skargi mieszkanki Rudnika54
Uchwała Nr XXXVIII/297/10 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXVII/292/10 z dnia 26.04.2010r. w sprawie użyczenia Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku nieruchomości zabudowanych436
Uchwała Nr XXXVIII/298/10 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Jastrzębie451
Uchwała Nr XXXVIII/300/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik444
Uchwała Nr XXXVIII/301/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „A” Rudnik, obejmującego tereny sołectwa Rudnik467
Uchwała Nr XXXVIII/302/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „B” Strzybnik, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój438
Uchwała Nr XXXVIII/302/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik397
Uchwała Nr XXXVIII/303/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „C” Gamów, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój459
Uchwała Nr XXXVIII/303/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014410
Uchwała Nr XXXVIII/304/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „D” Modzurów, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój459
Uchwała Nr XXXVIII/304/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu394
Uchwała Nr XXXVIII/305/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „E” Jastrzębie, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój460
Uchwała Nr XXXVIII/305/2014 w sprawie nabycia nieruchomości422
Uchwała Nr XXXVIII/306/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „F” Ponięcice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój451
Uchwała Nr XXXVIII/307/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „G” Szonowice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój463
Uchwała Nr XXXVIII/308/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „H” Czerwięcice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój426
Uchwała Nr XXXVIII/309/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „I” Lasaki, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój451
Uchwała Nr XXXVIII/310/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „J” Sławików, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój452
Uchwała Nr XXXVIII/311/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „K” Grzegorzowice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój462
Uchwała Nr XXXVIII/312/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „L” Ligota Książęca, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój454
Uchwała Nr XXXVIII/313/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „Ł” Łubowice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój408
Uchwała Nr XXXVIII/314/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „M”, obejmującego tereny sołectwa Brzeźnica449
Uchwała Nr XXXVIII/315/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik przyjętego uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XX/190/04 z dnia 11 sierpnia 2004 r.421
Uchwała Nr XXXVIII/316/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010434
Uchwała Nr XXXVIII/317/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik”, współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013459
Uchwała Nr XXXVIII/318/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013480
Uchwała Nr XXXVIII/319/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/289/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik” i „Dofinansowanie dla ZWiUK w Rudniku zakupu monitoringu sieci wodociągowej i zestawu do transportu ścieków bytowych i wody pitnej”424
Uchwała Nr XXXVIII/320/10 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu422
Uchwała Nr XXXVIII/321/10 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa453
Uchwała Nr XXXVIII/389/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2006655
Uchwała NR XXXVIII/390/06 w sprawie: skargi Parafialnego Towarzystwa Oświatowego w Gamowie645
Uchwała NR XXXVIII/391/06 w sprawie: skargi Pana Józefa Marklowskiego zam. Brzeźnica ul. Kozielska 24631
Uchwała Nr XXXVIII/392/06 w sprawie wystąpienia o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości Łubowice 626
Uchwała Nr XXXVIII/393/06 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2006 632
Uchwała Nr XXXVIII/394/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006624
Uchwała VI/36/2011w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie484
Uchwałą w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rudnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków978
Uchwała w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik720
Uchwała w sprawie określenia zasad oddawania w dzierzawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku960
Uchwała w sprawie powołania OKW604
Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2014: „Samorządna Gmina 2014”523
Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych992
Uchwała w sprawie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudnik 532
Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty866
Uchwała w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie kosztówinwestycji związanych z przyłączeniem budynków do zbiorowego systemu kanalizacji963
Uchwała w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych, celem przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 464
UchwałaNR II/8/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/344/2014 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 października 2014r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok345
UchwałaNR III/14/10 Rady Gminy Rudnik w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych552
UchwałaNR III/18/10 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudnik na rok 2011580
UchwałaNR IV/23/11 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Rudnik miejsc oraz warunków sprzedaży napojów alkoholowych553
UchwałaNR IV/24/11 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% (za wyjątkiem piwa)przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Rudnik524
UchwałaNR IX/47/2015 w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku231
UchwałaNR Nr XIII/96/2011w sprawie zmiany Statutu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku498
UchwałaNR Nr XXX/217/2013 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego443
UchwałaNR V/24/2015 w sprawie zaliczenia dróg w Gminie Rudnik do kategorii dróg gminnych 298
UchwałaNR V/26/2015 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rudnik lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg280
UchwałaNR V/29/11 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania537
UchwałaNR VI/33/2011 w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Rudnik za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym479
UchwałaNR VII/36/2015 w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków - uchylona uchw. Nr XI/60/2015314
UchwałaNR VII/45/2011 w sprawie: przyjęcia \" Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji\".522
UchwałaNR VII/46/2011 w sprawie: określenia inkasentów do poboru podatków stanowiacych dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków506
UchwałaNR VII/47/2011 w sprawie: nadania nazw ulicom w Gminie Rudnik 508
UchwałaNR VII/49/2011 w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/29/11 Rady Gminy Rudnik z dnia 2 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania500
UchwałaNR X/71/2011 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elemetów zawierających azbest 541
UchwałaNR XI/59/2015 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz wysokości i terminów płatności opłaty targowej195
UchwałaNR XI/62/2015 w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 206
UchwałaNR XI/78/2011 w sprawie: podziału Gminy Rudnik na stałe obwody głosowania483
UchwałaNR XI/80/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Rudnik przedszkoli publicznych488
UchwałaNR XI/81/2011 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z przyłączeniem budynków do zbiorowego systemu kanalizacji 486
UchwałaNR XII/86/2011 w sprawie podatku od nieruchomości na 2012 rok538
UchwałaNR XII/87/2011 w sprawie podatku od środków transportowych483
UchwałaNR XII/91/2011 w sprawie:uchylenia uchwały Rady Gminy Rudnik z dnia 28 września 2011r. Nr XI/78/2011 w sprawie podziału Gminy Rudnik na stałe obwody głosowania496
UchwałaNR XIII/95/2011 w sprawie określenia zasad oddawania w dzierzawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku515
UchwałaNR XIII/97/2011w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rudnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 522
UchwałaNR XIII/98/2011w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. 523
UchwałaNR XIII/99/2011w sprawie: określenia zasad poboru i wysokości opłaty targowej540
UchwałaNR XIV/108/2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudnik na rok 2012538
UchwałaNR XIV/112/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/95/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.11.2011r. w sprawie określenia zasad oddawania w dzierzawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku500
UchwałaNR XIV/113/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.11.2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rudnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 515
UchwałaNR XIX/138/2012 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Nr XXX/290/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 września 2005 r. 496
UchwałaNR XIX/143/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku509
UchwałaNR XIX/144/2012 w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Rudnik.486
UchwałaNR XLIII/339/2014 w sprawie: zmiany nazw ulic370
UchwałaNR XLIII/341/2014 w sprawie zaliczenia dróg w gminie Rudnik do kategorii dróg gminnych 395
UchwałaNR XLIII/350/10 w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok455
UchwałaNR XLIII/351/10 w sprawie podatku od środków transportowych448
UchwałaNR XLIV/354/10 w sprawie nadania statutu samorzadowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku414
UchwałaNR XVI/121/2012 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych, biorących udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym494
UchwałaNR XVII/125/2012 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Rudnik na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.519
UchwałaNR XVIII/129/2012 w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Rudnik.466
UchwałaNR XVIII/130/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku493
UchwałaNR XX/145/2012 w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Gminy Rudnik599
UchwałaNR XXIV/166/2017 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik 133
UchwałaNR XXIX/207/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.11.2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rudnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków504
UchwałaNR XXIX/209/2013 w sprawie: zatwierdzenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku485
UchwałaNR XXV/186/2012 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2760
UchwałaNR XXV/187/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 2396
UchwałaNR XXV/188/2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.1832
UchwałaNR XXVI/191/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości2140
UchwałaNR XXVI/194/2012 Uchwała Budżetowa Gminy Rudnik na 2013r.542
UchwałaNR XXVII/195/2013 w sprawie: podziału Gminy Rudnik na stałe obwody głosowania538
UchwałaNR XXVII/196/2013 w sprawie: nadania nazw ulicom w Gminie Rudnik491
UchwałaNR XXVII/197/2013 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik.1987
UchwałaNR XXVII/198/2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2270
UchwałaNR XXVIII/202/2013 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego.490
UchwałaNR XXX/209/2017 w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku75
UchwałaNR XXX/213/2017 w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków69
UchwałaNR XXX/215/2017 w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok109
UchwałaNR XXX/216/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/197/2013 z dnia 30.01.2013r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik645
UchwałaNR XXX/218/2013 w sprawie: określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków506
UchwałaNR XXXI/220/2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat za pojemniki o określonej pojemności 143
UchwałaNR XXXI/226/2013 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/209/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 27.03.2013r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku449
UchwałaNR XXXII/238/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/198/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 450
UchwałaNR XXXII/239/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „H” Czerwięcice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.428
UchwałaNR XXXII/240/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „C” Gamów, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.425
UchwałaNR XXXII/241/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „L” Ligota Książęca, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.433
UchwałaNR XXXII/242/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „E” Jastrzębie, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.437
UchwałaNR XXXII/243/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „F” Ponięcice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.440
UchwałaNR XXXII/244/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „A” Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik 453
UchwałaNR XXXII/245/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „B” Strzybnik, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.438
UchwałaNR XXXII/246/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „G” Szonowice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.430
UchwałaNR XXXIII/250/2013 w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Rudnik, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg443
UchwałaNR XXXIII/254/2013 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Rudnik438
UchwałaNR XXXIX/312/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/164/2012 w sprawie podziału Gminy Rudnik na okręgi wyborcze z dnia 26 września 2012 roku385
UchwałaNR XXXV/265/2013 w sprawie podatku od nieruchomości na 2014 rok547
UchwałaNR XXXV/266/2013 w sprawie podatku od środków transportowych 402
UchwałaNR XXXV/269/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „C” Gamów, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój. 399
UchwałaNR XXXV/270/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „D” Modzurów, |obejmujący tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój. 424
UchwałaNR XXXV/272/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „I” Lasaki, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.404
UchwałaNR XXXV/274/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „E” Jastrzębie, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój. 403
UchwałaNR XXXV/277/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „B” Strzybnik, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.398
UchwałaNR XXXV/278/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „G” Szonowice, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.457
UchwałaNR XXXVII/293/2013 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudni384
UchwałaNR XXXVIII/299/2014 w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Rudnik "Dożywianie dzieci i młodzieży" na lata 2014 - 2020423
UchwałaNR XXXVIII/300/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020424
UchwałaNR XXXVIII/301/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 402
UchwałaXXXV/271/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „H” Czerwięcice, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.389
UchwałaXXXV/273/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „L” Ligota Książęca, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.409
UchwałaXXXV/275/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „F” Ponięcice, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.409
UchwałaXXXV/276/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „A” Rudnik w części A, |obejmującego tereny sołectwa Rudnik391
UchwałaXXXV/279/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „K” Grzegorzowice, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.427
UchwałaXXXV/280/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „Ł” Łubowice, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.422
UchwałaXXXV/281/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „J” Sławików, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.387
UchwałaXXXV/282/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „M” Brzeźnica w części A, |obejmującego tereny sołectwa Brzeźnica.427
Uchwały w sprawie odbioru nieczystości885
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wodociągu Modzurów - Kolonia Strzybnik187
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudnik oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 256
w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik286
w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów263
Wniosek o przyznanie dotacji ze środków budżetu gminy na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków19
WNIOSEK o wydanie decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach349
Wójt Gminy Rudnik ogłasza I przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego położonej we wsi Rudnik383
Wójt Gminy Rudnik ogłasza I przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego położonego we wsi Rudnik460
Wójt Gminy Rudnik ogłasza I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Modzurów598
Wójt Gminy Rudnik ogłasza I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Szonowice. 529
Wójt Gminy Rudnik ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Modzurów409
Wójt Gminy Rudnik ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Modzurów429
Wójt Gminy Rudnik ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Szonowice532
Wójt Gminy Rudnik ogłasza IV przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Modzurów434
Wprowadzanie istniejącymi wylotami W1 (w km 31+382) i W2 (w km 31+910) do ziemi wód opadowych i roztopowych z odcinków drogi krajowej nr 45 od km 31+282 do km 31+362 (wylotem W1) oraz od km 31+596 do km 31+910 (wylotem W2) w miejscowości Szonowice. 596
Wspólne posiedzenie komisji 19.06.18r.30
Wspólne posiedzenie komisji 19.06.18r.31
Wspólne posiedzenie komisji 24.10.18r.19
Wspólne posiedzenie komisji 24.10.18r.21
Wspólne posiedzenie komisji dn. 21.11.17r.58
Wybory ławników sądowych na lata 2012 - 2015891
Wycinka drzew lub krzewów234
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 421 w Sławikowie893
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.66
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono dotacji, ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 2579
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 958
wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg w zakresie podatków782
Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych780
Wykaz podmiotów zbierających sprzęt elektroniczny i elektryczny816
Wykaz zarejestrowanych kandydatów na radnych Gminy Rudnik1445
Wykaz zerejestrowanych kandydatów na Wójta Gminy Rudnik1447
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projektu budowlano - wykonawczego) dot. opracowanie projektu budowy chodnika z odwodnieniem oraz przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików.431
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej ( projektu budowlano - wykonawczego ) dot. opracowania projektu budowy chodnika z odwodnieniem oraz przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików .455
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projektu budowlano - wykonawczego) dot. opracowania projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików.527
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projektu budowlano - wykonawczego) dot. opracowania projektu budowy chodnika z odwodnieniem oraz przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików ,łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub uzyskaniem prawomocnego zgłoszenia przez właściwy organ 506
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot.budowy kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Rudnik łącznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.658
Wykonanie robót budowlanych pod nazwą dostawa wraz z montażem dźwigu osobowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku ul. Kozielska2.836
Wykonanie robót budowlanych pod nazwą: dostawa wraz z montażem dźwigu osobowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku ul.Kozielska 2. 578
Wyniki naboru I etap - „Nabór na stanowisko: księgowy jednostek organizacyjnych Gminy Rudnik"276
Wyniki Wyborów Prezydenckich - Gmina Rudnik 24.05.2015358
wytyczne ws. wyborów386
wzory deklaracji361
wzory deklaracji703
wzory deklaracji454
wzory deklaracji833
Wzory do pobrania927
XL sesja37
XLI sesja16
XXIX sesja108
XXV- sesja135
XXVII - sesja 132
XXVIII - sesja87
XXX sesja78
XXXI - sesja73
XXXII - sesja79
XXXIII - sesja78
XXXIV - sesja192
XXXIV sesja49
XXXIX sesja43
XXXV - sesja281
XXXVI - sesja61
XXXVII - sesja59
XXXVIII - sesja46
zakończenia postępowania dowodowego (dot. Budowy suchych zbiorników przeciwpowodziowych w gm. Rudnik) 810
Zamówienia publiczne5827
Zaproszenie do złożenia oferty cenowe j- dostosowanie schodów zewnętrznych (wejście) dla potrzeb osób niepełnosprawnych .137
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30.000 EURO na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.Budowa chodnika wraz z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików - etap IIIi5829
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30.000 EURO na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.Remont dróg gminnych w miejscowości Lasaki,Rudnik,Ligota Książęca i Brzeźnica 234
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania pn: "Remont cząstkowy dróg zarządzanych przez Wójta Gminy Rudnik"4823
Zapytanie ofertowe na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn."Budowa chodnika wraz z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików- etap IV2057
Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji pn.: "Wymiana pokrycia dachowego budynku LKS „DĄB” Brzeźnica".219
Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Modernizacja parkingu przy ZSO Rudnik oraz części ul. Słonecznej"182
Zapytanie ofertowe na budowę otwartych stref aktywności w miejscowości Gamów oraz Rudnik w gminie Rudnik w ramach Programu Rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018161
Zapytanie ofertowe na budowę otwartych stref akywności w miejscowości Gamów- w gminie Rudnik w ramach programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo -Reakreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018r.200
Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 421 w miejscowości Sławików na odcinku od km 2+030,58 do km 2 +087,58139
Zapytanie ofertowe na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik667
Zapytanie ofertowe na prace geodezyjne157
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi geodezyjnej polegającej na podziale i scaleniu po podziale działek w celu regulacji pasa drogowego odcinka ul. Górna w Brzeźnicy254
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rudnik 319
Zarządzenie Wójta Gminy Rudnik w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży897
Zarządzenie - składy komisji326
Zarządzenie - wykaz lokali666
Zarządzenie Nr 008/11 z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudnik w 2011 roku494
Zarządzenie Nr 011/11 z dnia 8 lutego 2011 w sprawie: sprzedaży samochodu JELCZ 316498
Zarządzenie Nr 013/11 z dnia 10 lutego 2011r w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego505
Zarządzenie Nr 023/11 z dnia 29 marca 2011 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji na sprzedaż sam. JELCZ i ŻUK469
Zarządzenie Nr 029/11 z dnia 5.04.2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont odcinków dróg zniszczonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych"453
Zarządzenie Nr 032/11 z dnia 01.04.2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Rozbudowę i i remont budynku LKS Gamów" w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi455
Zarządzenie Nr 036/11 z dnia 2 maja 2011r. w sprawie utworzenia Kancelarii Dokumentów Niejawnych w Urzędzie Gminy Rudnik441
Zarządzenie Nr 037/11 z dnia 2 maja 2011r. w sprawie powołania Kierownika Kancelarii Dokumentów Niejawnych w Urzędzie Gminy Rudnik445
Zarządzenie nr 045/11 z dnia 20.06.2011r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień Nauczyciela Mianowanego460
Zarządzenie Nr 046/2011 z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwału w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie kosztów inwestycji445
Zarządzenie Nr 048/2011 z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg w gminie Rudnik do kategorii dróg gminnych474
Zarządzenie Nr 052/11 z dnia 30-06-2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu służby przygotowawczej w Urzędzie Gminy Rudnik442
Zarządzenie Nr 053/11 z dnia 08.07.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 688002 S w Rudniku"456
Zarządzenie Nr 055/11 z dnia 14.07.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa chodnika z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w Sławikowie - etap I budowa kanalizacji na odcinku 574m i chodnika na odcinku 420m"447
Zarządzenie Nr 056/11 z dnia 22.07.2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rudnik połączenie częsci historycznej z osiedlem"435
Zarządzenie Nr 057/2011 z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu na najem lokalu użytkowego we wsi Rudnik ul. Mickiewicza 2 z przeznaczeniem na lokal usługowo-handlowy460
Zarządzenie Nr 059 z dnia 03.08.2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rudnik połączenie częsci historycznej z osiedlem"432
Zarządzenie Nr 060/11 z dnia 1.08.2011r w sprawie powołania komisji do odbioru zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych457
Zarządzenie Nr 062/11 z dnia 08.08.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie związane z Zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie 1400.000,00zł na realizację zadania pn. "Modernizacja i remonty dróg na terenie Gminy Rudnik"443
Zarządzenie Nr 079/11 z dnia 31 października 2011 roku w sprawie: prowadzenia koordynacji utrzymania dróg i komunikacji na terenie gminy w czasie zimy 2011/2012411
Zarządzenie Nr 086/11 z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej430
Zarządzenie Nr 089/2011 z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwał437
Zarządzenie Nr 091/11 z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Rudnik w 2012r.456
Zarządzenie Nr 093/11 z dnia 20.12.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie związane z dostawą (nabycie i montaż) syren głosno mówiących wraz z modułem o mocy 600 Wat, montaż 1 masztu 6m w miejscowosci Lasaki oraz 1 stacji bazowej wyposażonej w centralę alarmową z oprogramowaniem w zakres którego wchodzi antena bazowa wraz z radiotelefonem433
Zarządzenie Nr 094/11 z dnia 20.12.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach423
Zarządzenie Nr 095/11 z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: rezygnacji z wykonania pierwokupu455
Zarządzenie Nr 1/06838
Zarządzenie nr 1/10 z dnia 14 grudnia 2010 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2010 rok492
Zarządzenie Nr 10/06 818
Zarządzenie Nr 100/08513
Zarządzenie Nr 100/12 z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok449
Zarządzenie Nr 101/08521
Zarządzenie Nr 101/12 z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok449
Zarządzenie Nr 102.2012 z dnia 13 lutego 2012r435
Zarządzenie Nr 102/08503
Zarządzenie Nr 103.2012 z dnia 13 lutego 2012r.438
Zarządzenie Nr 103/08523
Zarządzenie Nr 104.2012 z dnia 13 lutego 2012r.428
Zarządzenie Nr 104/08502
Zarządzenie Nr 105.2012 z dnia 13 lutego 2012r.462
Zarządzenie Nr 106.2012 z dnia 13 lutego 2012r.437
Zarządzenie Nr 106/08519
Zarządzenie Nr 107/12 z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie okreslenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Gminy Rudnik dla instytucji kultury431
Zarządzenie Nr 108.2012 z dnia 29.02.2012r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Rudniku do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny442
Zarządzenie Nr 108/08490
Zarządzenie Nr 109.2012 z dnia 02.03.2012r, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację ul. Łąkowej w Ponięcicach434
Zarządzenie Nr 109/08498
Zarządzenie Nr 11/06760
Zarządzenie Nr 11/2011315
Zarządzenie Nr 110/08491
Zarządzenie Nr 110/2012 z dnia 6 marca 2012r. w sprawie wzoru wniosku korzystania z przystanków komunikacyjnych, których włascicielem lub zarządcą jest Gmina Rudnik440
Zarządzenie Nr 111/08499
Zarządzenie Nr 111/12 z dnia 9 marca 2012 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok434
Zarządzenie Nr 112/09606
Zarządzenie Nr 113.2012 z dnia 19.03.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygogtowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie związane z zagospodarowaniem terenu w Ligocie Książęcej i Strzybniku poprzez budowę placów parkingowych443
Zarządzenie Nr 113/09549
Zarządzenie Nr 114/09541
Zarządzenie Nr 115/09524
Zarządzenie Nr 116/09538
Zarządzenie Nr 116/12 z dnia 21 marca 2012 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok445
Zarządzenie Nr 117/09547
Zarządzenie Nr 117/12 z dnia 28 marca 2012 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rudnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2011r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego453
Zarządzenie Nr 118/09506
Zarządzenie Nr 119/09522
Zarządzenie Nr 119/12 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok429
Zarządzenie nr 12/06729
Zarządzenie Nr 12/11 z dnia 8 lutego 2011 w sprawie: sprzedaży samochodu ZUK A 156475
Zarządzenie Nr 12/2011322
Zarządzenie Nr 120/09534
Zarządzenie Nr 121/09521
Zarządzenie Nr 122/09541
Zarządzenie Nr 122/12 z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok445
Zarządzenie Nr 123.2012 z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu na najem lokalu we wsi Rudnik Mickiewicza 2 z przecznaczeniem na lokal usługowo-handlowy448
Zarządzenie Nr 123/09541
Zarządzenie Nr 124/09540
Zarządzenie Nr 124/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok451
Zarządzenie Nr 125.2012 z dnia 30.04.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację zadania pn. "Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach"419
Zarządzenie Nr 126/09582
Zarządzenie Nr 126/2012 z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok425
Zarządzenie Nr 127/09548
Zarządzenie Nr 127/2012 z dnia 28 maja 2012r. w sprawie: nieodpłatnego przekazania w administrowanie srodków trwałych440
Zarządzenie Nr 128.2012 z dnia 12 czerwca 2012 w sprawie sporządzenia spisu z natury452
Zarządzenie Nr 129.2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie rocznego sprawozdania za rok 2011436
Zarządzenie Nr 129/09598
Zarządzenie Nr 13/07851
Zarządzenie Nr 13/2011309
Zarządzenie Nr 130.2012 z dnia 18.06.2012r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień Nauczyciela Mianowanego438
Zarządzenie Nr 130/09524
Zarządzenie Nr 131.2012 z dnia 18.06.2012r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień Nauczyciela Mianowanego424
Zarządzenie Nr 131/09528
Zarządzenie Nr 132.2012 z dnia 18.06.2012 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień Nauczyciela Mianowanego448
Zarządzenie Nr 132/09532
Zarządzenie Nr 133/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok449
Zarządzenie Nr 134/09518
Zarządzenie Nr 134/09 w sprawie powołania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.612
Zarządzenie Nr 135/09532
Zarządzenie Nr 135/2012 z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik433
Zarządzenie Nr 136/09529
Zarządzenie Nr 137/09540
Zarządzenie Nr 137/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok439
Zarządzenie Nr 138/09536
Zarządzenie Nr 138/2012 z dnia 3 lipca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok439
Zarządzenie Nr 139.2012 z dnia 10 lipca 2012 w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie uchwalenia przez Radę Gminy Rudnik uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Osrodkowi Pomocy Społecznej w Rudniku416
Zarządzenie Nr 139/09527
Zarządzenie Nr 14/07750
Zarządzenie Nr 14/11 z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/11 Wójta Gminy Rudnik z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok474
Zarządzenie Nr 14/2011310
Zarządzenie Nr 140/09533
Zarządzenie Nr 140/12 ???441
Zarządzenie Nr 141/09530
Zarządzenie Nr 142/2012 z dnia 13 lipca 2012 w sprawie wprowadzenia instrukcji okreslającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i księg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Rudniku457
Zarządzenie Nr 143/09590
Zarządzenie Nr 143/2012 z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 194/2010 Wójta Gminy Rudnik z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie ustalenia polityki rachunkowosci oraz planu kont przyjętych do do budżetu oraz Urzędu Gminy Rudnik z wyobrębnieniem zasad rachunkowosci i planu kont służących do ewidencji zdarzeń przy realizacji projektów z udziałem srodków pochodzących z budżetu UE oraz innych srodków europejskich i międzynarodowych444
Zarządzenie Nr 144/09531
Zarządzenie Nr 144/2012 z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Rudniku496
Zarządzenie Nr 145/09530
Zarządzenie Nr 145/2012 z dnia 13 lipca 2012r w sprawie: wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należnosci budżetowych oraz należnosci cywilnoprawnych w Urzędzie Gminy Rudnik442
Zarządzenie Nr 146/09521
Zarządzenie Nr 146/09546
Zarządzenie Nr 146/2012 z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania należnosci na raty441
Zarządzenie Nr 147.2012 z dnia 16.07.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację swietlicy w Czerwięcicach i Modzurowie440
Zarządzenie Nr 147/09549
Zarządzenie Nr 148/09525
Zarządzenie Nr 149/09527
Zarządzenie Nr 149/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok448
Zarządzenie Nr 15/07733
Zarządzenie Nr 15/11 z dnia 21 lutego 2011 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok465
Zarządzenie Nr 15/2011341
Zarządzenie Nr 150.2012 z dnia 21.08.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie związane z remontem drogi gminnej w Łubowicach ul. Łąkowa - odcinek I457
Zarządzenie Nr 150/09529
Zarządzenie Nr 151/09524
Zarządzenie Nr 151/2012 z dnia 24 sieprnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok439
Zarządzenie Nr 152/09535
Zarządzenie nr 153.2012 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok349
Zarządzenie Nr 153/09552
Zarządzenie Nr 154/09536
Zarządzenie Nr 155/09524
Zarządzenie Nr 156/09512
Zarządzenie Nr 157/09530
Zarządzenie Nr 158/09520
Zarządzenie Nr 159/09515
Zarządzenie Nr 16/07736
Zarządzenie Nr 160/09516
Zarządzenie Nr 161/09528
Zarządzenie Nr 162/09538
Zarządzenie Nr 163/09527
Zarządzenie Nr 164/09518
Zarządzenie Nr 165/09532
Zarządzenie Nr 166/09528
Zarządzenie Nr 167/09506
Zarządzenie Nr 168/09536
Zarządzenie Nr 169/09573
Zarządzenie Nr 17/07723
Zarządzenie Nr 17/11 z dnia 1 marca 2010 w sprawie: wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży497
Zarządzenie Nr 17/2011340
Zarządzenie Nr 170/09579
Zarządzenie Nr 171/09529
Zarządzenie Nr 172/10612
Zarządzenie Nr 173/10606
Zarządzenie Nr 174/10542
Zarządzenie Nr 175/10583
Zarządzenie Nr 176/10574
Zarządzenie Nr 177/10578
Zarządzenie Nr 178/10563
Zarządzenie Nr 18/07730
Zarządzenie Nr 180/10600
Zarządzenie Nr 181/10512
Zarządzenie Nr 182/10498
Zarządzenie Nr 183/10531
Zarządzenie Nr 184/10505
Zarządzenie Nr 185/10583
Zarządzenie Nr 186/10515
Zarządzenie Nr 187/10543
Zarządzenie Nr 188/10541
Zarządzenie Nr 189/10552
Zarządzenie Nr 19/07734
Zarządzenie Nr 19/11 z dnia 14 marca 2011 w sprawie: sprzedaży samochodu ZUK A 156467
Zarządzenie Nr 19/2011331
Zarządzenie Nr 190/10515
Zarządzenie Nr 191/10598
Zarządzenie Nr 192/10593
Zarządzenie Nr 195/10602
Zarządzenie Nr 195/10696
Zarządzenie Nr 2/06841
Zarządzenie Nr 2/10 z dnia 14 grudnia 2010r w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Rudnik w 2011r.451
Zarządzenie Nr 2/10 z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Rudnik w 2011r.465
Zarządzenie Nr 20/07803
Zarządzenie Nr 20/11 z dnia 14 marca 2011 w sprawie: sprzedaży samochodu JELCZ 316452
Zarządzenie Nr 20/2011335
Zarządzenie Nr 21/07741
Zarządzenie Nr 21/11 z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok476
Zarządzenie Nr 21/2011350
Zarządzenie Nr 22/07777
Zarządzenie Nr 22/11 z dnia 16.03.2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik"451
Zarządzenie Nr 22/2011335
Zarządzenie nr 23.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych380
Zarządzenie Nr 23/07847
Zarządzenie Nr 23/2011330
Zarządzenie Nr 24/07622
Zarządzenie Nr 24/11 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rudnik za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komulnanego461
Zarządzenie Nr 24/2011325
Zarządzenie nr 248/2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia489
Zarządzenie Nr 25/07628
Zarządzenie Nr 25/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok451
Zarządzenie Nr 26/07649
Zarządzenie Nr 265/2014397
Zarządzenie Nr 27/07634
Zarządzenie Nr 270/2014391
Zarządzenie Nr 271/2014386
Zarządzenie Nr 272/2014370
Zarządzenie Nr 273/2014348
Zarządzenie Nr 274/2014370
Zarządzenie Nr 276/2014363
Zarządzenie Nr 277/2014369
Zarządzenie Nr 278/2014350
Zarządzenie Nr 279/2014374
Zarządzenie Nr 28/07642
Zarządzenie Nr 281/2014353
Zarządzenie Nr 282/2014349
Zarządzenie Nr 283/2014360
Zarządzenie Nr 284/2014366
Zarządzenie Nr 285/2014347
Zarządzenie Nr 287/2014335
Zarządzenie Nr 289/2014376
Zarządzenie Nr 29/07611
Zarządzenie Nr 29/2011318
Zarządzenie Nr 293/2014357
Zarządzenie Nr 294/2014345
Zarządzenie Nr 295/2014362
Zarządzenie Nr 296/2014345
Zarządzenie Nr 3/06 815
Zarządzenie Nr 30/07630
Zarządzenie Nr 30/11 z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152-19/04 z dnia 30 października 2004r448
Zarządzenie Nr 30/2011323
Zarządzenie Nr 300/2014346
Zarządzenie Nr 301/2014371
Zarządzenie Nr 302/2014370
Zarządzenie Nr 304/2014360
Zarządzenie Nr 306/2014349
Zarządzenie Nr 308/2014371
Zarządzenie Nr 309/2014352
Zarządzenie Nr 31/07681
Zarządzenie Nr 31/11 z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie rocznego sprawozdania za rok 2010433
Zarządzenie Nr 31/2011323
Zarządzenie Nr 310/2014364
Zarządzenie Nr 311/2014371
Zarządzenie Nr 312/2014358
Zarządzenie Nr 313/2014362
Zarządzenie Nr 315/2014369
Zarządzenie Nr 319/2014364
Zarządzenie Nr 32/07624
Zarządzenie Nr 32/2011327
Zarządzenie Nr 321/2014362
Zarządzenie Nr 322/2014360
Zarządzenie Nr 323/2014349
Zarządzenie Nr 324/2014336
Zarządzenie Nr 326/2014359
Zarządzenie Nr 327/2014365
Zarządzenie Nr 329/2014348
Zarządzenie Nr 33/07588
Zarządzenie Nr 33/11 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik 437
Zarządzenie Nr 33/2011324
Zarządzenie Nr 330/2014351
Zarządzenie Nr 331/2014366
Zarządzenie Nr 332/2014378
Zarządzenie Nr 333/2014402
Zarządzenie Nr 34/07643
Zarządzenie Nr 34/11 z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/11 z dnia 31 marca 2011. dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik 437
Zarządzenie Nr 34/2011312
Zarządzenie Nr 35/07608
Zarządzenie Nr 35/11 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok445
Zarządzenie Nr 35/2011332
Zarządzenie Nr 36/07655
Zarządzenie Nr 36/2011328
Zarządzenie Nr 37/07615
Zarządzenie Nr 37/2011326
Zarządzenie Nr 38/07646
Zarządzenie Nr 39/07629
Zarządzenie Nr 39/11 z dnia 25 maja 2011 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok456
Zarządzenie Nr 39/2011325
Zarządzenie Nr 4/06 803
Zarządzenie Nr 4/10 z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2010 rok471
Zarządzenie Nr 40/07648
Zarządzenie Nr 40/11 z dnia 27 maja 2011 w sprawie: tworzenia na terenie gminy Rudnik zastępczego miejsca szpitalnego (ZMSz) w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny453
Zarządzenie Nr 40/2011337
Zarządzenie Nr 41/07647
Zarządzenie Nr 41/11 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok431
Zarządzenie Nr 41/2011318
Zarządzenie Nr 42/07652
Zarządzenie Nr 42/11 z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik429
Zarządzenie Nr 42/2011336
Zarządzenie Nr 43/07656
Zarządzenie Nr 44/07669
Zarządzenie Nr 45/07611
Zarządzenie Nr 45/2011326
Zarządzenie Nr 46/07608
Zarządzenie Nr 46/2011334
Zarządzenie Nr 47/07587
Zarządzenie Nr 47/11 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok446
Zarządzenie Nr 47/2011333
Zarządzenie Nr 48/07614
Zarządzenie Nr 48/2011357
Zarządzenie Nr 49/07587
Zarządzenie Nr 49/11 z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok443
Zarządzenie Nr 49/2011341
Zarządzenie Nr 5/06833
Zarządzenie Nr 50/07581
Zarządzenie Nr 50/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok455
Zarządzenie Nr 50/2011373
Zarządzenie Nr 51/07560
Zarządzenie Nr 51/11 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik439
Zarządzenie Nr 51/2011339
Zarządzenie Nr 52/07576
Zarządzenie Nr 52/2011354
Zarządzenie Nr 53/07579
Zarządzenie Nr 53/2011371
Zarządzenie Nr 54/07565
Zarządzenie Nr 54/11 z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok454
Zarządzenie Nr 54/2011343
Zarządzenie Nr 55/07593
Zarządzenie Nr 55/2011357
Zarządzenie Nr 56/07577
Zarządzenie Nr 56/2011358
Zarządzenie Nr 56/I/07634
Zarządzenie Nr 57/08687
Zarządzenie Nr 57/2011345
Zarządzenie Nr 58/08655
Zarządzenie Nr 58/11 z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok443
Zarządzenie Nr 58/2011351
Zarządzenie Nr 59/08672
Zarządzenie Nr 59/2011340
Zarządzenie Nr 6/06 779
Zarządzenie Nr 6/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2010 rok440
Zarządzenie Nr 6/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2010 rok496
Zarządzenie Nr 60/08689
Zarządzenie Nr 60/2011341
Zarządzenie Nr 61/08665
Zarządzenie Nr 61/11 z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok436
Zarządzenie Nr 61/2011346
Zarządzenie Nr 62/08674
Zarządzenie Nr 62/2011352
Zarządzenie Nr 63/08766
Zarządzenie Nr 63/11 z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok437
Zarządzenie Nr 63/2011336
Zarządzenie Nr 64/11 z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok409
Zarządzenie Nr 64/2011347
Zarządzenie Nr 65/11 z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik445
Zarządzenie Nr 65/2011353
Zarządzenie Nr 66/08570
Zarządzenie Nr 66/11 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok429
Zarządzenie Nr 66/2011344
Zarządzenie Nr 67/08567
Zarządzenie Nr 67/2011352
Zarządzenie Nr 67/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika Urzędu Gminy Rudnik Barbary Pradela464
Zarządzenie Nr 68 ???442
Zarządzenie Nr 68/08552
Zarządzenie Nr 69/08577
Zarządzenie Nr 69/2011359
Zarządzenie Nr 7/06 827
Zarządzenie Nr 7/2011329
Zarządzenie Nr 70/08561
Zarządzenie Nr 70/11 z dnia 19 wrzesnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok431
Zarządzenie Nr 70/2011390
Zarządzenie Nr 72/11 z dnia 29 wrzesnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok431
Zarządzenie Nr 72/2011359
Zarządzenie Nr 73/08589
Zarządzenie Nr 73/11 z dnia 7 października 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok434
Zarządzenie Nr 73/2011354
Zarządzenie Nr 74/08573
Zarządzenie Nr 74/2011350
Zarządzenie Nr 75/08573
Zarządzenie Nr 75/2011353
Zarządzenie Nr 76/08580
Zarządzenie Nr 76/2011357
Zarządzenie Nr 77/08571
Zarządzenie Nr 77/11 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok444
Zarządzenie Nr 77/2011367
Zarządzenie Nr 78/08567
Zarządzenie Nr 78/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Rudnik465
Zarządzenie Nr 78/2011337
Zarządzenie Nr 79/08573
Zarządzenie Nr 79/2011350
Zarządzenie Nr 8/06 836
Zarządzenie Nr 8/2011340
Zarządzenie Nr 80/08595
Zarządzenie Nr 80/11 z dnia 31 października 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok425
Zarządzenie Nr 80/2011348
Zarządzenie Nr 81/11 z dnia 10 listopada 2011r w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokosci stawki procentowej opłaty adiacenckiej426
Zarządzenie Nr 81/2011366
Zarządzenie Nr 82/08555
Zarządzenie nr 82/11 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Rudnik na 2012 rok428
Zarządzenie Nr 82/2011351
Zarządzenie Nr 83/08576
Zarządzenie Nr 83/11 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudnik427
Zarządzenie Nr 83/2011349
Zarządzenie Nr 84/08554
Zarządzenie Nr 84/11 z dnia 11 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok438
Zarządzenie Nr 84/2011348
Zarządzenie Nr 85/11 z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok411
Zarządzenie Nr 85/2011346
Zarządzenie Nr 86/08580
Zarządzenie Nr 86/2011357
Zarządzenie Nr 87/08590
Zarządzenie Nr 87/11 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok423
Zarządzenie Nr 87/2011336
Zarządzenie Nr 88/08609
Zarządzenie Nr 88/11 z dnia25 listopada 2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej na dzień 31 grudnia 2011r.428
Zarządzenie Nr 88/2011348
Zarządzenie Nr 89/08617
Zarządzenie Nr 89/2011346
Zarządzenie Nr 9/06 816
Zarządzenie Nr 9/11 z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok472
Zarządzenie Nr 9/2011339
Zarządzenie Nr 90/08511
Zarządzenie Nr 90/11 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok416
Zarządzenie Nr 90/2011355
Zarządzenie Nr 91/2011363
Zarządzenie Nr 92/08498
Zarządzenie Nr 92/11 z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok423
Zarządzenie Nr 92/2011352
Zarządzenie Nr 93/08484
Zarządzenie Nr 93/2011345
Zarządzenie Nr 94/08509
Zarządzenie Nr 94/2011356
Zarządzenie Nr 95/08517
Zarządzenie Nr 95/2011338
Zarządzenie Nr 96/08514
Zarządzenie Nr 96/11 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecieGminy Rudnik na 2011 rok458
Zarządzenie Nr 96/2011350
Zarządzenie Nr 97/08514
Zarządzenie Nr 97/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok442
Zarządzenie Nr 97/2011356
Zarządzenie Nr 98/08515
Zarządzenie Nr 98/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok449
Zarządzenie Nr 98/12 z dnia 9.1.2012r w sprawie: powołania Komisji Konkursowej Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania inicjatyw w obszarze sportu, rekreacji, turystyki, zwiększenia aktywnosci na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społeczenemu oraz działania i inicjatyw w obszarze kultury i aktywnosci mniejszosci narodowych Gminy Rudnik w 2012 roku431
Zarządzenie Nr 98/2011360
Zarządzenie Nr 99/08503
Zarządzenie Nr 99/12 z dnia 9.1.2012r w sprawie: powołania Komisji Konkursowej Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania inicjatyw w obszarze sportu, rekreacji, turystyki, zwiększenia aktywnosci na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społeczenemu oraz działania i inicjatyw w obszarze kultury i aktywnosci mniejszosci narodowych Gminy Rudnik w 2012 roku449
Zarządzenie Nr RZW.136.2012 z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia rejestru działalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomosci położonych na tereni Gminy Rudnik456
Zarządzenie Nr. 100/2012352
Zarządzenie Nr. 101/2012337
Zarządzenie Nr. 102/2012351
Zarządzenie Nr. 103/2012339
Zarządzenie Nr. 104/2012331
Zarządzenie Nr. 105/2012355
Zarządzenie Nr. 106/2012353
Zarządzenie Nr. 107/2012354
Zarządzenie Nr. 108/2012353
Zarządzenie Nr. 109/2012347
Zarządzenie Nr. 110/2012352
Zarządzenie Nr. 111/2012339
Zarządzenie Nr. 113/2012323
Zarządzenie Nr. 116/2012343
Zarządzenie Nr. 117/2012340
Zarządzenie Nr. 119/2012350
Zarządzenie Nr. 122/2012349
Zarządzenie Nr. 123/2012340
Zarządzenie Nr. 124/2012351
Zarządzenie Nr. 125/2012343
Zarządzenie Nr. 126/2012342
Zarządzenie Nr. 127/2012352
Zarządzenie Nr. 128/2012349
Zarządzenie Nr. 129/2012330
Zarządzenie Nr. 130/2012352
Zarządzenie Nr. 131/2012353
Zarządzenie Nr. 132/2012348
Zarządzenie Nr. 133/2012351
Zarządzenie Nr. 135/2012356
Zarządzenie Nr. 136/2012349
Zarządzenie Nr. 137/2012351
Zarządzenie Nr. 138/2012353
Zarządzenie Nr. 139/2012345
Zarządzenie Nr. 142/2012354
Zarządzenie Nr. 143/2012359
Zarządzenie Nr. 144/2012345
Zarządzenie Nr. 145/2012356
Zarządzenie Nr. 146/2012347
Zarządzenie Nr. 147/2012362
Zarządzenie Nr. 148/2012348
Zarządzenie Nr. 149/2012349
Zarządzenie Nr. 150/2012363
Zarządzenie Nr. 151/2012357
Zarządzenie Nr. 152/2012351
Zarządzenie Nr. 153/2012350
Zarządzenie Nr. 154/2012339
Zarządzenie Nr. 156/2012352
Zarządzenie Nr. 157/2012341
Zarządzenie Nr. 158/2012351
Zarządzenie Nr. 159/2012353
Zarządzenie Nr. 161/2012357
Zarządzenie Nr. 162/2012341
Zarządzenie Nr. 163/2012357
Zarządzenie Nr. 164/2012342
Zarządzenie Nr. 165/2012348
Zarządzenie Nr. 166/2012357
Zarządzenie Nr. 167/2012358
Zarządzenie Nr. 168/2012349
Zarządzenie Nr. 169/2012351
Zarządzenie Nr. 170/2012347
Zarządzenie Nr. 171/2012359
Zarządzenie Nr. 172/2012350
Zarządzenie Nr. 173/2012341
Zarządzenie Nr. 174/2012342
Zarządzenie Nr. 175/2012348
Zarządzenie Nr. 176/2012348
Zarządzenie Nr. 177/2013363
Zarządzenie Nr. 178/2013345
Zarządzenie Nr. 179/2012360
Zarządzenie Nr. 180/2013359
Zarządzenie Nr. 181/2013373
Zarządzenie Nr. 182/2013371
Zarządzenie Nr. 183/2013377
Zarządzenie Nr. 184/2013361
Zarządzenie Nr. 185/2013369
Zarządzenie Nr. 187/2013362
Zarządzenie Nr. 188/2013363
Zarządzenie Nr. 189/2013374
Zarządzenie Nr. 190/2013374
Zarządzenie Nr. 192/2013357
Zarządzenie Nr. 193/2013358
Zarządzenie Nr. 194/2013364
Zarządzenie Nr. 195/2013372
Zarządzenie Nr. 196/2013350
Zarządzenie Nr. 197/2013368
Zarządzenie Nr. 198/2013350
Zarządzenie Nr. 199/2013380
Zarządzenie Nr. 202/2013367
Zarządzenie Nr. 203/2013373
Zarządzenie Nr. 204/2013377
Zarządzenie Nr. 205/2013370
Zarządzenie Nr. 207/2013366
Zarządzenie Nr. 208/2013375
Zarządzenie Nr. 209/2013366
Zarządzenie Nr. 210/2013377
Zarządzenie Nr. 211/2013362
Zarządzenie Nr. 213/2013355
Zarządzenie Nr. 215/2013368
Zarządzenie Nr. 216/2013359
Zarządzenie Nr. 221/2013368
Zarządzenie Nr. 222/2013357
Zarządzenie Nr. 223/2013344
Zarządzenie Nr. 224/2013362
Zarządzenie Nr. 225/2013370
Zarządzenie Nr. 226/2013362
Zarządzenie Nr. 227/2013369
Zarządzenie Nr. 228/2013348
Zarządzenie Nr. 230/2013356
Zarządzenie Nr. 231/2013365
Zarządzenie Nr. 233/2013349
Zarządzenie Nr. 234/2013373
Zarządzenie Nr. 235/2013349
Zarządzenie Nr. 236/2013363
Zarządzenie Nr. 237/2013362
Zarządzenie Nr. 238/2013371
Zarządzenie Nr. 239/2013376
Zarządzenie Nr. 240/2013362
Zarządzenie Nr. 243/2013365
Zarządzenie Nr. 244/2013359
Zarządzenie Nr. 245/2013375
Zarządzenie Nr. 246/2013358
Zarządzenie Nr. 248/2013358
Zarządzenie Nr. 249/2013357
Zarządzenie Nr. 251/2013357
Zarządzenie Nr. 252/2013372
Zarządzenie Nr. 253/2013364
Zarządzenie Nr. 254/2013354
Zarządzenie Nr. 256/2013350
Zarządzenie Nr. 258/2013363
Zarządzenie Nr. 260/2013354
Zarządzenie Nr. 263/2013369
Zarządzenie Nr. 98/2012346
Zarządzenie Nr. 99/2012352
Zarządzenie o sprzedaży nieruchomości w Łubowicach643
Zarządzenie w sprawie powołania komisji wyborczych589
Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum329
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych268
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plkaatów wszystkich komitetów wyborczych 51
Zarządzenie Wójta Gminy Rudnik Nr 139.2012 z dnia 10 lipca 2012967
Zarządzenie Wójta Gminy Rudnik w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Inspektora ds. oświaty, kultury i sportu w Urzędzie Gminy121
Zarządzenie Wójta Gminy Rudnik w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Rudnik z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko- Inspektora ds. oświaty, kultury i sportu w Urzędzie Gminy Rudnik81
Zarządzenie- wykaz nieruchomości do sprzedaży777
Zarządzenie- wykaz nieruchomości do sprzedaży925
Zarządzenie- wykaz nieruchomości do sprzedaży670
Zawiadomie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na \"Budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 421 ul.Słowackiego w Sławikowie wraz zbudową kanalizacji deszczowej\".1661
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania po uzupełnieniach Budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy 34 MW w Gminie Rudnik595
Zawiadomienie o publicznym losowaniu członków obwodowych komisji wyborczych w Rudniku314
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:„Budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy 1,6MW wraz z infrastrukturą na działce o nr ewidencyjnym 168km3 obręb Jastrzębie, Gmina Rudnik”573
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.546
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego garażu na tłoczarnię oleju.619
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na \"Budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ulicy Słonecznej w Rudniku\"620
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie warsztatu samochodowego w Grzegorzowicach.486
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia"Modernizacja ul.Górnej w Brzeźnicy" + Obwieszczenie533
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie suchych zbiorników przeciwpowodziowych w miejscowościach Rudnik, Brzeźnica i Ligota Książęca.559
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie autoryzowanej stacji obsługi maszyn rolniczych zlokalizowanej na działce nr 742/2 km2 obęb Rudnik realizowanej przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa Chempest S.A. Racibórz ul. Łąkowa 24589
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie warsztatu samochodowego w Grzegorzowicach.518
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn Rozbudowa drogi powiatowejnr3521S Szonowice - Modzurów588
Zawiadomienie o zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia \"Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ulicy Słonecznej w Rudniku.593
Zawiadomienie o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie warsztatu samochodowego w Grzegorzowicach.545
Zawiadomienie Wójta Gmin y o wydaniu w dniu 19 marca 2013r, na wniosek Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Rolnictwa Chempest S.A. Racibórz ul. Łąkowa 24, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie autoryzowanej stacji obsługi maszyn rolniczych", zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 742/2 km 1 obręb Rudnik, przy ul.Kozielskiej 21 w Rudniku.547
Zawiadomienie Wójta Gminy Rudnik z dnia 02.06.2010r. o złożonym w dniu 24 maja 2010r. raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na \"Budowie farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą w Gminie Rudnik\".623
ZawiadomienieWójta Gminy Rudnik o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realicację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów"564
Załączniki graficzne664
Załączniki graficzne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy rudnik do uchwał646
ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNICA W SPRAWIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO217
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach2332
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szonowicach1824
Zielona szkoła w Pogorzelicy161
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na obszarze Gminy Rudnik w okresie zimowym 2008/2009.524
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na obszarze Gminy Rudnik w okresie zimowym 2009/2010 473
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na obszarze Gminy Rudnik w okresie zimowym 2010/2011 833
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik - rok 20031266
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik - rozpoczęcie procedury 2017 rok.234
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik 806
Zmiana w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik na rok 2017191
\"Adaptacja istniejącego budynku biurowo-magazynowego na punkt zbierania odpadów w Rudniku przy ul. Kozielskiej 14 na działce ewidencyjnej nr 761/5 km1 obręb Rudnik\".636
\"Budowa chodnika przy DW 421 Sławików ul.Słowackiego\"686
\"Budowa farmy wiatrowej o łącznej mocy 34MW w Gminie Rudnik\"914
\"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik\"886
 Uchwała Nr XXXV/284/2013 w sprawie: apelu do Narodowego Funduszu Zdrowia o zawarcie kontraktu z Samodzielnym Publicznym Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku na świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie neurologii, dermatologii oraz fizjoterapii ambulatoryjnej392
Łubowice3087

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik