Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Wykaz podmiotów zbierających sprzęt elektroniczny i elektryczny
Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Rejestr Działalności Regulowanej
Informacja z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013r.
Sprawozdanie z realizacji "Planu gospodarki odpadami Województwa Śląskiego 2014"
Informacja z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 2014
Informacja z realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnymi 2015
Informacja z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok
Roczne sprawozdanie sporządzane przez Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017r.
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUDNIK ZA ROK 2017
Roczne sprawozdanie sporządzane przez Wójta z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUDNIK ZA ROK 2018

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik